Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо соціального розвитку та впорядкування пам"ятних і історичних місць м. Чигирина і Чигиринського району


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 3 жовтня 1991 р. N 243
                Київ
       Про заходи щодо соціального розвитку та
        впорядкування пам'ятних і історичних
       місць м. Чигирина і Чигиринського району
 
   На виконання  постанови  Президії  Верховної Ради УРСР
( 1237-12  )  від 24 червня 1991 р., з метою забезпечення
соціального розвитку м. Чигирина і Чигиринського району, охорони
пам'яток історії, культури та природи, пов'язаних з визвольною
війною українського народу 1648-1654 років, та у зв'язку з
400-річчям від дня народження Б. Хмельницького Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
   1. Погодитись  із  заходами,  розробленими  Черкаським
облвиконкомом, щодо будівництва, реконструкції та реставрації
об'єктів соціально-культурної сфери м. Чигирина і Чигиринського
району за рахунок коштів місцевих бюджетів згідно з додатком N 1.
   2. Міністерству  сільського  господарства,  Міністерству
енергетики і електрифікації, Міністерству лісового господарства
України,  Укоопспілці, корпорації "Украгропромбуд", об'єднанню
"Укррічфлот",  концерну  "Укршляхбуд"  здійснити  роботи  по
будівництву об'єктів соціальної сфери м. Чигирина і Чигиринського
району за рахунок державних централізованих капітальних вкладень
та коштів підприємств згідно з додатком N 2.
   3. Міністерству економіки України передбачати в проектах
основних напрямів економічного і соціального розвитку виділення
капітальних вкладень і лімітів підрядних робіт, то централізовано
забезпечуються матеріально-технічними ресурсами, для виконання
завдань, визначених цією постановою.
   4. Міністерству  культури  України,  акціонерній компанії
"Укрінтур" подати Чигиринському державному історико-культурному
заповіднику  допомогу в упорядкуванні пам'ятних історичних місць
та проведенні екскурсійної роботи.
 
   Прем'єр-міністр України                В.ФОКІН
   Державний секретар
   Кабінету Міністрів України              В.ПЄХОТА
   Інд. 28
 
                     Додаток N 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 3 жовтня 1991 р. N 243
               ЗАХОДИ
   щодо будівництва, реконструкції та реставрації об'єктів
   соціально-культурної сфери м. Чигирина і Чигиринського
      району за рахунок коштів місцевих бюджетів
 
 
---------------------------------------------------------------------
   Найменування   |Строк   |Орієнтовна|Організація-|Підрядна
  робіт, об'єкт   |виконання,|вартість |замовник  |організація
           |роки   |робіт,  |      |
           |     |млн. крб. |      |
---------------------------------------------------------------------
   м. Чигирин
 
Розробка проекту    1991-1992 0,06    Чигиринський Держбуд
районного планування             райвиконком  України
Чигиринського району
та генерального плану
м. Чигирина
 
Археологічні      1991-1993 0,5    Черкаський  Інститут
дослідження в                облвиконком  археології
м. Чигирині і                       АН України
Чигиринському
районі
 
Реставраційно-     1991-2000 4,5      -"-    Міненерго
ремонтні та                        України
будівельні роботи
на спорудах
Чигиринської фортеці
на Богдановій горі
(музеї, панорама
оборони Чигирина,
вежі, кріпосна стіна)
 
Реконструкція мосту  1993-1994 1,6      -"-    трест
через р. Тясмин                      "Укрмостобуд-1"
 
Реконструкція та    1991-1994 0,85    Черкаський  Управління житлово-
благоустрій парків              облвиконком  комунального госпо-
                       Чигиринський дарства Черкаського
                       райвиконком  облвиконкому
 
Пам'ятник ватажкам   1992-1995 0,8    Черкаський  Художній фонд
визвольної війни               облвиконком  України
1648-1654 рр. Івану
Богуну, Максиму
Кривоносу, Івану
Золотаренку та
пам'ятні знаки на
відзнаку історичних
подій
 
Обеліск загиблим    1992-1995 0,45    Чигиринський    -"-
воїнам у Великій               райвиконком
Вітчизняній війні
1941-1945 років
 
Будинок зв'язку    1991-1992 0,34      -"-   Чигиринський
                              райвиконком
 
Районна лікарня на   1992-1997 12,0х   Черкаський  Міненерго
300 ліжок                  облвиконком  України
 
Будинок книги     1992-1995  2,5      -"-      -"-
 
Спортивно-оздоровчий  1996-1998  4,3х      -"-      -"-
комплекс
 
Школа мистецтв на   1996-1998  4,1х      -"-      -"-
300 місць
 
Спортивно-оздоровчий  1993-1995  5,1х      -"-      -"-
табір для школярів
на 200 місць
 
Телевежа (замість   1993-1995  3,4х      -"-      -"-
розташованої у
заповідній зоні)
 
Будинок побуту     1993-1994  1,8    Черкаський  Міненерго
                       облвиконком  України
 
Готель на 150 місць  1993-1995  2,4      -"-      -"-
 
Приміщення для     1993-1994  5,4      -"-   корпорація
загальноосвітньої                     "Украгропромбуд"
школи N 1
на 640 місць
 
Банно-пральний     1997-1998  1,1      -"-      -"-
комбінат
 
Міст через р.Тясмин  1994-1995  2,1      -"-   трест
                              "Укрмостобуд-1"
 
Благоустрій берегів  1991-1992  0,85   Чигиринський об'єднання
р. Тясмин                  райвиконком  "Черкаси-
                              меліоводгосп"
 
Будівництво і ремонт  1991-2000  3,8      -"-   Управління
шляхів,                          житлово-
благоустрій міста                     комунального
                              господарства
                              Черкаського
                              облвиконкому
   ЧИГИРИНСЬКИЙ район
   с. Суботів
 
Реставраційно-ремонтні 1991-1995  1,8    Черкаський  об'єднання
та відбудовні роботи в            облвиконком  "Укрреставрація"
будинку                          Держбуду
Б. Хмельницького з                     України
подальшим розміщенням
у ньому музею
 
Реставраційно-ремонтні 1991-1993  0,8    Черкаський  об'єднання
роботи в                   облвиконком  "Укрреставрація"
Іллінській церкві                     Держбуду України
 
 
Реконструкція     1992-1994  0,22      -"-   Українське
комплексу "Три                       товариство
криниці з добудовою                    охорони пам'яток
оглядового                         історії та культури
майданчика
 
Пам'ятник       1992-1994  0,24      -"-   Художній фонд
Б. Хмельницькому                      України
 
Амбулаторія на 100   1991-1992  0,8    Колгосп імені об'єднання
відвідувань                 Б. Хмель-   "Черкаси-
на зміну                   ницького   меліоводгосп"
   с. Мельники, урочище Холодний Яр
 
Приміщення для музею  1992-1995  2,6    Черкаський  Міненерго
гайдамацького руху              облвиконком  України
 
Пам'ятник учасникам  1993-1995  0,45      -"-   Українське
гайдамацького руху                     товариство
                              охорони пам'яток
                              історії та
                              культури
 
Пам'ятні знаки в    1992-1994  0,4      -"-   Художній фонд
історичних місцях                     України
Холодного Яру
 
Пам'ятник кобзарям   1994-1995  0,18   Черкаський  Художній фонд
на Кобзаревій                облвиконком  України
могилі
   с. Медведівка
 
Пам'ятник Максиму   1992    0,1      -"-     -"-
Залізняку
 
Корсунь-Шевченківський
район, с. Виграїв
 
Пам'ятник на місці   1992-1995  0,2      -"-     -"-
переможної Корсунської
битви в 1648 році
 
_____________
   х) Будівництво здійснюється із залученням коштів підприємств
і організацій, розташованих на території Чигиринського району (за
їх згодою).
 
   Державний секретар
   Кабінету Міністрів України              В.ПЄХОТА
 
                     Додаток N 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 3 жовтня 1991 р. N 243
              ЗАВДАННЯ,
   по будівництву об'єктів соціальної сфери м. Чигирина і
  Чигиринського району за рахунок державних централізованих
         вкладень та коштів підприємств
 
 
---------------------------------------------------------------------
   Найменування   |Строк   |Орієнтовна|Організація-|Підрядна
  робіт, об'єкт   |виконання,|вартість |замовник  |організація
           |роки   |робіт,  |      |
           |     |млн. крб. |      |
---------------------------------------------------------------------
   м. Чигирин
 
Школа на 1686 учнів  1991-1993 4,2    Міненерго  Міненерго
                       України   України
 
Дошкільний заклад на  1992-1993 1,6      -"-     -"-
330 місць
 
Автовокзал       1994-1995 0,8    Черкаський   -"-
                       облвиконком
 
Каналізаційні очисні  1992-1995 6,4    Міненерго    -"-
споруди                   України
 
Водозабірні споруди  1992-1994 2,8      -"-     -"-
(розширення)
 
Молокозавод      1994-1996 5,2      -"-     -"-
 
Хлібозавод       1992-1994 4,2      -"-     -"-
 
Річковий порт     1992-1994 0,5    об'єднання  об'єднання
"Адамівка"                  "Укррічфлот" "Укррічфлот"
   Чигиринський район
 
Школа-дитсадок в    1991    2,2    Мінсільгосп корпорація
с. Галаганівці                України   "Украгропромбуд"
 
Загальноосвітня школа 1991-1992 2,0      -"-     -"-
в с. Трушівцях
на 306 учнів
 
Будинок культури в   1994-1995 2,4      -"-     -"-
с. Суботові на
300 місць
 
Будинок культури в   1993-1994 1,7      -"-     -"-
с. Стецівці на
300 місць
 
Газопровід між селами 1992-1993 2,4      -"-    Мінсільгосп
Розсошинці й                       України
Медведівка
 
Газифікація сіл    1991-1995 5,7      -"-     -"-
Галаганівки, Стецівки,
Вершаців, Тіньків,
Рацевого, Красносілля,
Боровиці, Топилівки,
Трушівців, Іванівки,
Суботова, Медведівки,
Новоселиці, Мельників
 
Торговий центр у    1992-1994 1,0    Укоопспілка Укоопспілка
с. Суботові
 
Магазин у       1992-1993 0,05    Мінлісгосп  корпорація
Креселецькому                України   "Украгропромбуд"
лісництві
(реконструкція)
 
Заміна постаменту   1992-1993 0,1      -"-    Мінлісгосп
пам'ятника                        України
Т.Г. Шевченку в
Креселецькому
лісництві
 
Автомобільні шляхи   1991-1995 7,3    корпорація  корпорація
(будівництво і                "Укршлях-  "Укршляхпромбуд"
ремонт)                   промбуд"
 
   Державний секретар
   Кабінету Міністрів України              В.ПЄХОТА
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка