Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження порядку здійснення взаємодії Української державної корпорації "Укравтодор" та державного підприємства "Кліринговий центр Міністерства транспорту України" в процесі фінансування установ і організацій дорожнього господарства за рахунок...


         МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 694 від 18.10.2001
 
     Про затвердження порядку здійснення взаємодії
     Української державної корпорації "Укравтодор" та
   державного підприємства "Кліринговий центр Міністерства
    транспорту України" в процесі фінансування установ і
     організацій дорожнього господарства за рахунок
          коштів державного бюджету
 
   З метою підвищення ефективності та забезпечення цільового
характеру використання коштів державного бюджету на  потреби
дорожнього господарства, забезпечення пріоритетності фінансування
найбільш важливих державних програм, пов'язаних з будівництвом,
реконструкцією,  ремонтом  і  утриманням  автомобільних доріг
загального користування, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Порядок  здійснення  взаємодії  Української
державної  корпорації "Укравтодор" та державного підприємства
"Кліринговий центр Міністерства транспорту України" в процесі
фінансування установ і організацій дорожнього господарства за
рахунок коштів державного бюджету.
   2. Голові Української державної  корпорації  "Укравтодор"
Демішкану В.Ф., генеральному директору державного підприємства
"Кліринговий центр Міністерства транспорту України" Юданову В.Б.,
в.о. начальника департаменту стратегічного розвитку Бурдею В.В. та
начальнику  Управління  бухгалтерського  обліку,  бюджетного
фінансування  і  звітності Содель М.В. забезпечити безумовне
виконання положень Порядку, затвердженого цим наказом.
   3. Оперативний контроль за виконанням цього наказу покласти
на заступників Державного секретаря Вислоуха О.В. та Кроля С.С.
   4. Загальний контроль залишаю за собою.
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
              наказом Міністерства транспорту України
              від 18 жовтня 2001 р. N 694
    Порядок здійснення взаємодії Української державної
    корпорації "Укравтодор" та державного підприємства
   "Кліринговий центр Міністерства транспорту України" в
   процесі фінансування установ і організацій дорожнього
    господарства за рахунок коштів державного бюджету
   1. Відповідно  до  цього  Порядку здійснюється взаємодія
Української державної корпорації по будівництву, ремонту  та
утриманню автомобільних доріг (далі - корпорація "Укравтодор") та
державного підприємства "Кліринговий центр Міністерства транспорту
України" (далі - ДП "Кліринговий центр") в процесі складання,
розгляду та затвердження кошторисів доходів і видатків установ, а
також в процесі фінансування установ і організацій дорожнього
господарства, що фінансуються з державного бюджету.
   2. Установи та організації дорожнього  господарства,  що
фінансуються з державного бюджету, у встановлені строки готують
проекти  кошторисів  згідно  Порядку  складання,  розгляду,
затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів доходів і
видатків  бюджетних  установ  та  організацій,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2000 р. N 17
( 17-2000-п ), та передають їх на розгляд корпорації "Укравтодор"
та ДП "Кліринговий центр".
   3. Корпорація  "Укравтодор"  та  ДП  "Кліринговий центр"
розглядають показники проектів кошторисів з метою правильності
розрахунків, доцільності запланованих видатків, правильності їх
розподілу за економічною класифікацією, додержання діючих норм,
цін,  лімітів,  а  також  інших  показників  відповідно  до
законодавства. При цьому основна увага приділяється обсягам робіт,
що плануються по кожній організації, що мають бути профінансовані
з державного бюджету.
   4. Після розгляду проектів кошторисів корпорація "Укравтодор"
та ДП "Кліринговий центр" спільно складають проекти зведеного
кошторису доходів і видатків і передають його до Міністерства
транспорту України для формування бюджетних призначень. При цьому
вказаний проект підписується  спільно  керівником  корпорації
"Укравтодор" і керівником ДП "Кліринговий центр" та погоджується
Міністерством транспорту.
   5. Після прийняття державного бюджету та доведення помісячних
обсягів асигнувань на фінансування дорожнього господарства на
плановий рік, корпорація "Укравтодор" та ДП "Кліринговий центр"
аналізують потреби в коштах у розрізі регіонів і у межах плану
асигнувань складають зведений кошторис доходів і видатків, у
розрізі розпорядників коштів.
   При цьому вони повинні забезпечити наступне:
   - пріоритетність фінансування найбільш важливих державних
програм;
   - дотримання вимог законодавства, а також вказівок щодо
складання кошторисів на відповідний рік;
   - додержання доведених у лімітних довідках річних обсягів
асигнувань та обсягів їх помісячного розподілу з урахуванням
термінів  проведення окремих заходів і можливості здійснення
відповідних видатків протягом року;
   - недопущення прийняття в кошторисах сум, не підтверджених
розрахунками та економічними обгрунтуваннями.
   6. У встановлені терміни корпорація "Укравтодор" готує та
подає на затвердження Міністерству транспорту України узгоджені з
ДП "Кліринговий центр" кошториси доходів і видатків, помісячні
плани асигнувань, лімітні довідки розпорядників коштів нижчого
рівня, що надходять на фінансування дорожнього господарства.
   7. Після отримання від Державного  казначейства  України
інформації про чергове виділення коштів на фінансування видатків,
пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням
автомобільних  доріг загального користування, по КФК 170703,
Управління бухгалтерського обліку, бюджетного фінансування  і
звітності  Мінтрансу  інформує корпорацію "Укравтодор" та ДП
"Кліринговий центр" про обсяги виділених коштів.
   8. Після отримання інформації корпорація "Укравтодор" та ДП
"Кліринговий центр" готують спільні пропозиції щодо розподілу
виділених коштів і подають на розгляд головному розпоряднику
коштів  -  Міністерству  транспорту  України. При підготовці
пропозицій щодо розподілу коштів в першу чергу враховуються:
   - загальні  обсяги  передбаченого  річним  кошторисом
фінансування відповідного розпорядника коштів;
   - обсяги коштів, виділених цьому розпоряднику з початку
фінансового року;
   - запланований помісячний розподіл асигнувань;
   - ефективність використання виділених коштів  відповідним
розпорядникам коштів в попередні періоди;
   - реальна ситуація з будівництвом, реконструкцією, ремонтом
та утриманням автомобільних доріг загального користування, що
склалась у відповідному регіоні.
   9. Відповідно до підписаного Мінтрансом розподілу Державне
казначейство України направляє кошти на реєстраційні рахунки
адміністрацій автомобільних доріг у територіальних управліннях
державного  казначейства.  Використання  зазначених  коштів
здійснюється згідно з вимогами  Порядку  касового  виконання
державного бюджету за видатками, затвердженого наказом Державного
казначейства України від 22.01.2001 р. N 3 ( z0104-01 ), з
поданням усіх необхідних документів "кошторису доходів і видатків,
планів  асигнувань,  планів  використання  бюджетних  коштів,
договорів, актів виконаних робіт, рахунків на оплату та ін.".
   10. Всі документи, що готуються згідно цього Порядку спільно
корпорацією "Укравтодор" та ДП "Кліринговий центр", при поданні на
затвердження  керівництву  Міністерства  транспорту України в
обов'язковому порядку підписуються спільно керівником корпорації
"Укравтодор" і керівником ДП "Кліринговий центр".
 
 "Транспорт України", N 20, 31.10.2001 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка