Законы Украины

Новости Партнеров
 

Подорожній лист


             Подорожній лист
   Одним з документів, які повинен мати водій, є подорожній
лист. У цій темі ми розглянемо подорожній лист у контексті його
використання разом з товаротранспортною накладною при перевезенні
вантажів автомобільним транспортом.
   Вантаж - усі предмети з моменту прийняття для перевезення до
здачі одержувачу вантажу.
   Договір про перевезення вантажів - двостороння угода між
перевізником, вантажовідправником чи вантажоодержувачем, що є
юридичним документом, яким регламентуються обсяг, термін та умови
перевезення вантажів, права, обов'язки та відповідальність сторін
щодо їх додержання.
   Види та  форми  подорожніх  листів  Залежно  від  виду
транспортного засобу, що використовується для перевезення вантажу,
застосовуються такі подорожні листи:
   - морський подорожній лист;
   - повітряний подорожній лист;
   - подорожній лист автомобіля.
   Наказом Мінтрансу  України  від  29.12.95  р. N 488/346
( v0488361-95 ) затверджено три типові форми подорожнього листа
автомобіля:
   - типова форма N 1 (міжнародна) - подорожній лист вантажного
автомобіля у міжнародному сполученні;
   - типова форма N 2 (що діє у межах України) - подорожній лист
вантажного автомобіля;
   - типова форма N 3 - подорожній лист службового легкового
автомобіля.
    Загальні вимоги щодо використання подорожнього листа
   Залежно від діяльності, яка провадиться підприємством чи
установою,  виду  автомобіля  (вантажний  чи легковий), його
підпорядкованості застосовується одна з трьох вищеназваних типових
форм  подорожнього  листа.  Застосування  подорожнього  листа
обов'язкове  всіма  суб'єктами  підприємницької  діяльності,
установами і організаціями незалежно від відомчого підпорядкування
та форми власності, які експлуатують вантажні та службові легкові
автомобілі або для яких за їх замовленням здійснюється транспортне
обслуговування такими автомобілями.
   Перевізники, які експлуатують вантажні автомобілі, як власні,
так і орендовані (без водія), а також підприємства і установи при
експлуатації  службового легкового автомобіля зобов'язані при
випуску автомобіля на лінію видавати водієві оформлений подорожній
лист відповідної типової форми.
   Експлуатація вантажного  або  службового  автомобіля  без
подорожнього листа затвердженої типової форми забороняється.
   Подорожні листи типових форм, оформлені належним  чином,
видаються водію під розписку:
   - N 1 (міжнародна) - видається  на  строк  відрядження
автомобіля  і  водія для перевезення вантажу у міжнародному
сполученні, визначений відповідно до наказу чи розпорядження
перевізника;
   - N 2 - тільки на один робочий день (зміну), за умови здачі
водієм подорожнього листа за минулий день роботи.
   На довший строк подорожні листи типової форми N 2 видаються у
тих  випадках,  коли  водій  виконує перевезення вантажів у
міжміському сполученні понад одну добу відповідно до наказу чи
розпорядження перевізника або керівника підприємства;
   - N 3 - оформлюється тільки на один робочий день (зміну) і
видається за умови здачі водієм подорожнього листа за попередній
день роботи.
   На довший  строк  подорожній  лист  видається  у  разі
транспортного обслуговування у міжміському сполученні понад одну
добу відповідно до наказу чи розпорядження перевізника.
   До категорії службових легкових автомобілів належать легкові
автомобілі, які перебувають на балансі юридичних осіб усіх форм
власності і використовуються для задоволення власних потреб, а
також можуть надаватися замовнику на договірних умовах (з водієм).
Подорожній лист службового легкового автомобіля типової форми N 3
є для перевізника підставою для обліку транспортної роботи та
списання  витраченого пального на загальний пробіг службових
легкових автомобілів,  а  також  для  взаєморозрахунків  між
перевізником і замовником за надання транспортних послуг.
   Заповнення подорожнього  листа  стосується  не  тільки
перевезення вантажів на комерційній основі, але й поїздок для
власних  потреб  підприємства  чи фізичної особи - суб'єкта
підприємницької діяльності. Підставою для здійснення транспортної
операції є належним чином оформлені ТТН типових форм, що додаються
до подорожнього листа.
   Ця вимога  поширюється  на всі види перевезень вантажів
автомобільним транспортом, незалежно від умов оплати за його
роботу  (відрядна,  погодинна, покілометрова, інша) та видів
перевезення (внутрішньоміське, приміське, міжміське, міжнародне).
   Перевезення вантажними автомобілями власних речей громадян за
їх замовленням здійснюється за подорожнім листом, до  якого
додається  квитанція  (прибутковий  касовий ордер) на оплату
транспортних послуг.
   Рахунок за  виконані перевезення виписується на підставі
належним чином оформлених подорожніх листів разом з ТТН, а при
користуванні автомобілями, робота яких оплачується виходячи з часу
роботи автомобіля у замовника, - тільки подорожніх листів.
   Подорожній лист вантажного автомобіля - це документ, без
якого перевезення вантажів не допускається. У даному випадку
роглянуті приклади заповнення подорожнього листа форми N 2.
    Заповнення подорожнього листа до його видачі водієві
   Подорожній лист  автомобіля  - первинний документ обліку
вантажних автомобільних перевезень, що всебічно  характеризує
роботу автомобіля і водія з моменту їх виїзду з автотранспортного
підприємства і до повернення на підприємство.
   Перед виданням  водієві  подорожнього  листа  вантажного
автомобіля відповідальна особа перевізника або вантажовідправника,
якщо перевезення вантажу здійснюється власним транспортом:
   - на лицьовому боці у лівому верхньому куті ставить штамп
перевізника або підприємства, під назвою документа записує дату
його видання (число, місяць, рік). Ці дані повинні відповідати
даті реєстрації подорожнього листа у реєстраційному журналі.
   При погодинній оплаті транспортної роботи на лицьовому боці
подорожнього листа у верхньому правому куті проставляється штамп
"Погодинна". До погодинного подорожнього листа додаються по два
примірники  талона  замовника для кожного замовника. Вони є
підставою для розрахунків перевізника та замовника автотранспорту
при погодинній формі оплати транспортних послуг;
   - у рядку "Режим роботи" визначає найменування режиму роботи
водія (робота в будні, відрядження, загальний облік робочого часу,
щоденний облік робочого часу, робота у вихідні дні, по графіку
тощо), згідно з яким проводиться нарахування заробітної плати;
   - у рядку "Колона" вказує номер колони, до складу якої
належить автомобіль;
   - у рядку "Бригада" вказує номер бригади, до складу якої
належить водій;
   - у рядку "Автомобіль" фіксує марку автомобіля і  його
державний номер. Поряд вказує гаражний номер автомобіля;
   - у рядку "Водій" вказує прізвище, ініціали, номер службового
посвідчення, клас і табельний номер водія, якому буде видано цей
подорожній лист;
   - у рядках "Причіп" зазначає державний і гаражний номери
причепів і напівпричепів, якщо для перевезення виділено автопоїзд;
   - у рядку "Супроводжуючі особи" вказуються прізвища, ініціали
осіб, які супроводжують автомобіль  при  виконанні  завдання
(вантажники, експедитори, стажери тощо).
   При виконанні міжміських перевезень та для  забезпечення
безпеки  руху  вантажів  до подорожнього листа форми N 2 за
погодженням сторін може додаватися маршрутний лист, в якому
зазначаються маршрут, контрольні пункти, пункт відпочинку, графік
руху тощо, що передбачено договором на перевезення вантажу між
перевізником і замовником автотранспорту.
   На цьому заповнення адресної частини подорожнього  листа
закінчується.
   Розділ "Робота водія та автомобіля", залежно від того, хто
виконує функції перевізника, заповнюється ним на підставі:
   - заявки замовника автотранспорту;
   - умов договору;
   - наказу керівника підприємства, якщо перевезення вантажу
здійснюється власним транспортом.
   У розділі "Робота водія та автомобіля":
   - у графах 2 і 3 "Час за графіком" диспетчер вказує час за
графіком (години, хвилини) виїзду з гаража і повернення автомобіля
у гараж;
   - у графі 5 "Показання спідометра" механік  (або  інша
відповідальна особа перевізника) записує показання спідометра при
виїзді автомобіля з гаража на лінію;
   - у графі 6 "Час фактичний" диспетчер записує фактичний час
(год., хв.) виїзду автомобіля.
   У розділі "Рух пального" заправник або інша відповідальна
особа:
   - у  графі  7  "Марки  пального"  вказує  марку,  яка
використовується на цьому автомобілі (скраплений газ, бензин,
дизельне пальне);
   - у графі 8 "Код марки" - код згідно з класифікацією;
   - у графі 9 "Видано" вказує кількість виданого пального;
   - у графі 10 "Залишок при виїзді" робить запис про залишок
пального при виїзді автомобіля за даними попереднього подорожнього
листа, визначає загальну кількість пального, що видане водієві при
виїзді (міститься в баках автомобіля).
   У рядку "Підписи" заправник, механік та диспетчер власним
підписом у відповідному рядку засвідчують зроблені записи щодо
заправлення пальним автомобіля, передання автомобіля водієві у
технічно справному стані та дозвіл на виїзд.
   Наступним заповнюється розділ "Завдання водієві". У цьому
розділі записується:
   - у графі 14 "В чиє розпорядження" - найменування замовника
автотранспорту,  на адресу якого має прибути автомобіль для
виконання завдання;
   - у графах 15 і 16 "Час" - час (години, хвилини) прибуття
автомобіля до замовника автотранспорту і вибуття від нього згідно
з заявкою або графіком роботи;
   - у графі 17 "Кількість годин"- загальний час, на який буде
надано автомобіль замовникові автотранспорту (різниця даних граф
16 і 15).
   Строки доставки  вантажів  при  міжміських  перевезеннях
обумовлюються  спільно  перевізником і замовником виходячи з
дорожніх умов між пунктами приймання вантажу для перевезення і
видавання його в пункті призначення. Ці строки письмово фіксуються
в заявці або разовому договорі:
   - у графі 18 "Звідки взяти  вантаж"  -  назву  пункту
навантаження автомобіля;
   - у графі 19 "Куди доставити вантаж" -  назву  пункту
розвантаження автомобіля;
   - у графі 20 "Найменування вантажу" - найменування вантажу,
що підлягає перевезенню, згідно з ТТН вантажовідправника.
   - у графі 21 "Кількість поїздок з вантажем" - розрахункову
кількість поїздок з вантажем, що потрібна для повного виконання
завдання (визначається на підставі маси вантажу, який треба
перевезти, і вантажопідйомності автомобіля);
   - у графі 22 "Відстань" - відстань у кілометрах між пунктами
навантаження і розвантаження вантажу після кожної поїздки, яка
визначається за даними дорожніх органів або на підставі таблиць
відстаней, затверджених в установленому порядку;
   - у графі 23 "Перевезення" - кількість вантажу в тоннах, що
потрібно перевезти.
   Треба зазначити, що право змінити завдання, вказане в розділі
"Завдання водієві", має тільки перевізник. У виняткових випадках
замовник автотранспорту може за узгодженням з перевізником змінити
завдання з відповідним записом у рядку "Особливі відмітки".
   Якщо на автотранспорті здійснюється перевезення небезпечного
вантажу, то у подорожньому листі у верхньому лівому куті робиться
червоним кольором відмітка "Небезпечний вантаж". Додатково у графі
"Особливі відмітки" зазначається номер вантажу (N 1170) за списком
ООН  (Європейська  угода  про міжнародне дорожнє перевезення
небезпечних вантажів) і протокол про підписання (ООН, Нью-Йорк,
1990 рік).
   Далі диспетчер перевізника або вантажовідправника:
   - у рядку "Посвідчення водія перевірив, завдання видав,
видати пального" записує літерами розрахункову кількість пального,
що належить видати водієві для виконання завдання з урахуванням
залишку пального з попереднього дня роботи;
   - у  рядку  "Підпис  диспетчера"  диспетчер  або  інша
відповідальна  особа власним підписом засвідчує достовірність
заповнених ним реквізитів подорожнього листа і наявність у водія
посвідчення водія.
   Після оформлення і заповнення цих рядків подорожній лист
передається водієві автомобіля, на якому буде  здійснюватися
перевезення вантажу.
  Заповнення подорожнього листа після видачі його водієві
   Наступним кроком  у  заповненні  подорожнього  листа  є
проходження медичного огляду водієм. Річ у тім, що медичний огляд
здійснюється з метою визначити здатність водія до безпечного
керування  транспортними  засобами. Зазначений огляд включає:
попередні, періодичні, щозмінні передрейсові  і  післярейсові
огляди,  а також позачергові огляди, зумовлені необхідністю.
Власники підприємств, керівники установ несуть відповідальність
згідно з чинним законодавством за організацію і своєчасність
проходження працівниками обов'язкових медичних оглядів і допуск їх
до  роботи без наявності необхідного медичного висновку. За
домовленістю перевізника і замовника автотранспорту передрейсовий
медичний огляд водіїв може бути проведено власним коштом у
відповідному лікувальному закладі.
   Лікар або  інший  медичний  працівник,  який  здійснює
передрейсовий медичний огляд, після його проведення  власним
підписом і штампом засвідчує стан здоров'я водія і можливість
допуску його до управління автомобілем у рядку "Водій за станом
здоров'я до управління допущений".
   Після проходження медичного огляду і отримання дозвільного
підпису лікаря водій дає подорожній лист механіку або іншій
відповідальній особі, який у рядку "Виїзд дозволений, підпис
механіка"  засвідчує  власним підписом передачу автомобіля в
технічно справному стані і дозвіл на виїзд з гаража.
   Водій, зі свого боку, у рядку "Автомобіль прийняв, підпис
водія" власним підписом засвідчує прийняття автомобіля технічно
справним і одержання завдання на роботу.
   На цьому закінчується оформлення  подорожнього  листа  у
перевізника перед виїздом автомобіля.
   Оформлений подорожній лист, завірений  перевізником,  при
пред'явленні  водієм,  який виконує обов'язки експедитора, є
підставою для одержання ним вантажу для перевезення з матеріальною
відповідальністю перевізника.
    Заповнення подорожнього листа на маршруті руху і при
           поверненні автомобіля
   Після відправлення автомобіля на маршрут вносити записи у
подорожній лист мають право:
   - вантажовідправник;
   - органи ДАІ, МВС;
   - інші уповноважені органи.
   У разі необхідності змінити маршрут руху проти зазначеного у
"Завданні водієві" вантажовідправник робить відповідні записи у
розділі "Послідовність виконання завдання":
   - у графі 30 "Маршрут руху - звідки" вказує нові назви
пунктів, звідки здійснено перевезення вантажу, згідно з рядком
"Пункт навантаження" ТТН;
   - у графі 31 "Маршрут руху - куди" вказує нові назви пунктів,
куди здійснено перевезення вантажу, згідно з рядком  "Пункт
розвантаження" ТТН.
   У разі зміни маршруту руху з інших непередбачених причин для
виконання  спеціального завдання або порушення водієм Правил
дорожнього руху відповідні особи органів ДАІ МВС та  інших
уповноважених  органів  роблять  відповідний запис у розділі
"Особливі відмітки" на лицьовому боці подорожнього листа.
   При поверненні  в  гараж  водій  здає  подорожній  лист
відповідальній особі перевізника або вантажовідправника  (при
перевезенні вантажу власним транспортом), яка перевіряє повноту і
правильність заповнення реквізитів. Разом з подорожнім листом
перевізнику здаються інші супровідні документи (лист контрольних
перевірок  температури  у  кузові  авторефрижератора  тощо).
Відповідальна особа перевізника або вантажовідправника у розділі
"Рух пального, літрів" заповнює графу 11 "Залишок при поверненні"
і засвідчує ці дані власним підписом.
   Своєю чергою, водій у рядку "Здав водій" власним підписом
підтверджує здавання автомобіля відповідальній особі в технічно
справному або несправному стані, про що  робить  відповідну
відмітку.
   Прийняття автомобіля від водія здійснює механік, який власним
підписом  у  рядку "Прийняв механік" засвідчує достовірність
заповнення граф 5 і 6 розділу "Робота водія та автомобіля" і
прийняття автомобіля від водія в технічно справному (несправному)
стані.
   Далі відповідальна особа остаточно заповнює розділ "Робота
водія та автомобіля":
   - у графі 4 "Нульовий пробіг" за таблицею відстаней визначає
відстань від гаража до першого пункту навантаження  і  від
останнього пункту розвантаження до гаража;
   - у графі 5 "Показання спідометра", рядок "Повернення в
гараж", заповнює покази спідометра у кілометрах;
   - у графі 6 записує фактичний час повернення автомобіля в
гараж (число, місяць, година, хвилина).
   Розділ "Рух пального, літрів" доповнюється записами:
   - у графі 12 "Час роботи спецустаткування" відповідальна
особа записує час роботи спецустаткування на підставі даних граф
15-22 розділу "Вантажно-розвантажувальні операції" доданих до
подорожнього листа  ТТН  (робота  автономної  охолоджувальної
установки, підйомника тощо);
   - у графі 13 "Час роботи двигуна" записує час роботи двигуна
на   підставі   даних   граф   16,  21,  22  розділу
"Вантажно-розвантажувальні операції" доданих до подорожнього листа
ТТН.
   Ці реквізити потрібні для визначення норми витрати пального.
Достовірність заповнення цих даних відповідальна особа перевізника
або  вантажовідправника  підтверджує  власним  підписом  під
зазначеними графами.
   Далі відповідальна особа заповнює  розділ  "Послідовність
виконання завдання" (зворотний бік). На підставі ТТН проставляє:
   - у графі 24 "NN поїздок" - порядкові номери поїздок;
   - у графі 25 "Номери ТТН і талонів замовника" вказує номери
ТТН (талонів замовника) за кожною поїздкою;
   - у графі 26 "Відпрацьовано" - відпрацьований час роботи
автомобіля (години, хвилини);
   - у графі 27 "Перевезено" за графами 27, 28 - кількість
перевезеного вантажу (тонн брутто);
   - у  графі  28  "Виконано" і у графі 29 - виконаного
вантажообороту (ткм);
   - у  графі  29  "Підпис  та печатка вантажовідправника"
засвідчуються записи у графах 24-28.
   Після цього відповідальна особа визначає:
   - у рядку "ТТН у кількості" - загальну кількість ТТН, що
додаються до подорожнього листа.
   Ці записи засвідчують власними підписами водій - у рядку
"Здав водій" та відповідальна особа - "Прийняв диспетчер".
      Заповнення подорожнього листа для визначення
            результатів роботи
   Оформлений таким чином подорожній лист передається на обробку
таксувальнику  для подальших розрахунків, обліку транспортної
роботи та визначення її вартості.
   Для цього заповнюються показники розділу "Результати роботи
автомобіля і причепів":
   - у графі 32 "Витрати пального за нормою" визначаються
витрати  пального  за  загальним  пробігом  і  виконаними
тонно-кілометрами  для певної марки автомобіля з урахуванням
коефіцієнта зміни норми витрати пального залежно  від  умов
експлуатації автомобіля.
   Такі дані наведені у наказі Мінтрансу від 10.02.98 р. N 43
( v0043361-98 ) "Про затвердження Норм витрат палива і мастильних
матеріалів на автомобільному транспорті";
   - у  графі  33 "Витрати пального фактично" визначаються
фактичні витрати пального, які дорівнюють сумі показників залишку
пального при виїзді (графа 10 розділу "Рух пального") та виданого
пального (графа 9 розділу "Рух пального") за мінусом залишку
пального при поверненні автомобіля в гараж (графа 11 розділу "Рух
пального, літрів");
   - у графах 34 "Час в наряді автомобіля" показники дорівнюють
різниці між показниками фактичного часу повернення автомобіля в
гараж і виїзду його з гаража (відповідні рядки графи 6 розділу
"Робота водія та автомобіля") за вилученням однієї години на
обідню перерву водія згідно з установленим режимом роботи.
   Цілодобові простої через бездоріжжя, технічні несправності
тощо із часу у наряді виключаються;
   - у графі 35 "Час в наряді причепа" показники визначають
згідно з часом його роботи з автомобілем;
   - у графі 36 "Час у русі автомобіля" показники дорівнюють
різниці між даними часу в наряді і часу в простоях (графа 34 мінус
графи 37, 38 подорожнього листа);
   - у графі 37 "Час у простої на лінії" дані визначаються
шляхом розрахунку часу простоїв під навантаженням і розвантаженням
за даними графи 21 розділу "Додаткові операції" ТТН;
   - у графі 38 "Час у простої по тех. несправності" заповнюють
показники  на  підставі записів у рядку "Особливі відмітки"
(лицьовий бік подорожнього листа).
   Ці дані включають час простою через технічні несправності
автомобіля у дорозі, заміну автопокришок тощо;
   - у графі 39 "Кількість поїздок з вантажем" внесені показники
дорівнюють сумі всіх поїздок з вантажем між пунктами навантаження
і  розвантаження  згідно з розділом "Послідовність виконання
завдання", тобто кількості доданих ТТН;
   - у графі 40 "Загальний пробіг автомобіля" дані дорівнюють
різниці між показами спідометра при поверненні автомобіля в гараж
та виїзді його з гаража (графа 5 розділу "Робота водія та
автомобіля");
   - у графі 41 "Загальний пробіг причепа" дані визначають
згідно з відповідними даними роботи автомобіля;
   - у графі 42 "Пробіг з вантажем автомобіля" визначені дані
дорівнюють сумі відстаней за всіма їздками автомобіля з вантажем,
зазначеними у графі 24 розділу "інші відомості" ТТН;
   - у графі 43 "Пробіг з вантажем причепа" дані визначають
згідно з відповідними даними роботи автомобіля;
   - у графі 44 "Перевезено тонн, всього" показники дорівнюють
загальному обсягу перевезеного вантажу (брутто), вказаному у графі
27 розділу "Послідовність виконання завдання", і відповідають
загальному обсягу перевезення, зазначеному у графі 37 розділу
"інші відомості" ТТН, доданих до подорожнього листа;
   - у графі 45 "В т.ч. перевезено тонн на причепах" дані
визначаються на підставі даних графи 27 розділу "Послідовність
виконання завдання";
   - у графі 46 "Виконано ткм, всього" дані визначаються шляхом
множення обсягу перевезеного вантажу (брутто) за кожну поїздку на
відстань поїздки між пунктами навантаження і розвантаження та
одержання загальної суми;
   - у графі 47 "В т.ч. виконано ткм на причепах"  дані
дорівнюють транспортній роботі автопричепів;
   - у графі 49 "Зарплата" суму визначають на підставі даних
обробки всіх ТТН, доданих до подорожнього листа (графи 37 - 47).
Розрахунки заробітної плати і їх достовірність відповідальна особа
засвідчує власним підписом у кінці розділу.
   Достовірність розрахунків з обробки подорожнього листа після
його перевірки засвідчує підписом бухгалтер.
   Необхідно зазначити, що облік обсягів вантажних перевезень у
тоннах і тонно-кілометрах ведеться в подорожніх листах на підставі
ТТН типових форм незалежно від форми оплати транспортних послуг
(відрядної,  погодинної,  покілометрової,  іншої)  та  видів
перевезення (внутрішньоміське, приміське, міжміське, міжнародне).
Не дозволяється включати в подорожні листи обсяги вантажних
перевезень (у тоннах і тонно-кілометрах), що не підтверджені ТТН.
   За умови використання автомобіля за погодинною формою оплати
транспортних послуг до подорожнього листа вантажного автомобіля
типової форми N 2 додається ТТН типової форми N 1-ТН і талон
замовника типової форми N 1-ТЗ. При цьому ТТН є підставою для
визначення  обсягів  вантажних  перевезень  (у  тоннах  і
тонно-кілометрах) і включення їх у подорожній лист, а талон
замовника  -  для  розрахунків  перевізника  із  замовником
автомобільного транспорту за виконані транспортні послуги.
   Особливості використання міжнародного подорожнього листа
   Міжнародні перевезення вантажів автомобільним  транспортом
оформлюються подорожнім листом типової форми N 1 (міжнародна) і
ТТН форми N CMR.
   Подорожній лист типової форми N 1 (міжнародна) заповнюють
відповідальні особи перевізника у такій послідовності.
   Перед виданням водієві подорожнього листа:
   - на лицьовому боці у лівому верхньому куті ставлять штамп
перевізника, під назвою документа записують дату його видання
(число, місяць, рік), що повинна відповідати даті реєстрації
подорожнього листа у реєстраційному журналі; цей же номер і дату
записують на контрольному листі до подорожнього листа;
   - під штампом перевізника записують строк відрядження, номер
і дату наказу чи розпорядження;
   - у  відповідні  рядки (графи) адресної частини вносять
відомості про обох водіїв, які призначені для виконання завдання,
номер посвідчення кожного водія, марку автомобіля (тягача), номер
колони, до якої належать автомобіль і  водій  (якщо  такий
структурний  підрозділ  є),  гаражний номер автомобіля, його
державний номер та зазначені реквізити напівпричепа (причепа).
   На підставі заявки замовника автотранспорту відповідальна
особа записує:
   - у рядку "Маршрут руху" - головні пункти (міста), через які
пролягає маршрут від пункту відправлення до пункту призначення
автомобіля;
   - у рядку "Пункти відпочинку" - пункти зупинки для відпочинку
водіїв у прямому і зворотному напрямках при виконанні завдання;
   - у розділі "Завдання водію" у відповідних графах записує
найменування замовника, на адресу якого повинен прибути автомобіль
для виконання завдання, пункти навантаження і  розвантаження
автомобіля, відстань між пунктами навантаження і розвантаження, що
визначається на підставі таблиць відстаней,  затверджених  в
установленому порядку, найменування вантажу та його масу (брутто)
в тоннах або кількість у штуках, що підлягає перевезенню.
   Право змінити завдання, вказане в розділі "Завдання водію",
має тільки перевізник.
   Тільки у виняткових випадках замовник автотранспорту може за
погодженням з перевізником змінити завдання з відповідним записом
у рядку "Запізнення, простої на лінії, заїзди в гараж та інші
відмітки".
   Після видання подорожнього листа водієві його заповнюють у
такій послідовності:
   - у розділі "Пальне" (зворотний бік) відповідальна особа
визначає необхідну кількість пального та мастила для виконання
перевезення і ці дані заносить у відповідні графи (дизельне,
бензин, мастила) рядка "Залишок при виїзді" та засвідчує їх
власним підписом;
   - у рядку "Запізнення, простої на лінії, заїзди в гараж та
інші відмітки" лікар або інший медичний працівник, який здійснює
передрейсовий медичний огляд, своїм підписом засвідчує  стан
здоров'я  водія  і  можливість  допуску  його до управління
автомобілем;
   - у  рядку "Показання спідометра при виїзді із гаража"
(лицьовий бік) відповідальна особа записує  фактичні  покази
спідометра автомобіля (км) на момент його виїзду;
   - у рядку "Виїзд із гаража" у графах "дата" і  "час"
проставляє  фактичні  число,  місяць, годину, хвилину виїзду
автомобіля із гаража;
   - у рядку "Автомобіль технічно справний, виїзд дозволяю"
власним підписом засвідчує передання автомобіля водієві в технічно
справному стані і дозвіл на виїзд із гаража;
   - у рядку "Автомобіль в технічно справному стані прийняв"
водій  автомобіля  ставить  власний  підпис,  яким засвідчує
достовірність цих записів.
   На відміну від звичайного подорожнього листа форми N 2,
вносити записи у подорожній лист на маршруті руху у міжнародному
сполученні можуть:
   - водій;
   - митні органи;
   - контрольно-диспетчерські пункти.
   На іноземній території водій на підставі ТТН у відповідних
рядках (графах) розділу "Виконання завдання" записує найменування
вантажовідправника, адресу (місто) відправлення вантажу, адресу
(місто) призначення вантажу, номери і дати оформлення  ТТН,
найменування  перевезеного вантажу, відповідно його кількість
всього й у т.ч. по іноземній території. Після виконання перевезень
засвідчує ці записи власним підписом.
   Митні органи, контрольно-диспетчерські пункти, до компетенції
яких входять функції контролю автотранспортних засобів на маршруті
відповідно до чинного законодавства,  зазначають  проходження
автомобілем контрольно-диспетчерських пунктів і факт проведення
контролю в цих пунктах, що засвідчується штампом встановленої
форми та записом на лицьовому та зворотному боці контрольного
листа  дати  (число, місяць, рік) і часу (година, хвилина)
здійснення контролю.
   При поверненні автомобіля в гараж після виконання завдання і
переданні відповідальній особі перевізника подорожнього листа і
ТТН завершується заповнення подорожнього листа.
   У розділі "Виконання завдання водієм" подорожнього листа
відповідальна особа на підставі зданих ТТН:
   - перевіряє правильність заповнення з 1 по 5 графи;
   - у графах 6 і 7 "Вантаж, клас і шифр" вказує відповідно клас
і шифр вантажу;
   - у графах 8 і 9 "Перевезено тонн всього, в т.ч. по іноземній
території" - записує відповідно кількість перевезеного вантажу
(тонн брутто), у тому числі по іноземній території;
   - у графах 10 і 11 "Пробіг (км) з вантажем всього, в т.ч. по
іноземній території" - на підставі таблиці відстаней та даних
контрольного листа визначає відповідно пробіг з вантажем всього, у
тому числі по іноземній території;
   - у графах 12 і 13 "Пробіг (км) без вантажу всього, в т.ч. по
іноземній території" - визначає відповідно порожній пробіг всього,
у тому числі по іноземній території;
   - у графах 14 і 15 "Виконано ткм, всього, в т.ч. по іноземній
території" - проводить розрахунки виконаного вантажообороту шляхом
множення даних граф 8 і 10 та 9 і 11 по кожному рядку.
   Достовірність даних, що зазначені в графах 1-15 розділу
"Виконання завдання водієм", засвідчує власним підписом у кінці
розділу;
   - у розділі "Час простою автотранспорту" на підставі ТТН
вказує найменування вантажно-розвантажувальних операцій, час їх
виконання на території України (на іноземній території) в прямому
і зворотному напрямках;  достовірність  даних  цього  розділу
засвідчує власним підписом;
   - на підставі даних розділів "Виконання завдання водієм" і
"Час  простою  автотранспорту"  виконує  розрахунки  обсягів
транспортної роботи і вносить їх  у  результативну  таблицю
відповідно до діючої методики розрахунків;
   - у розділі "Пальне" відповідальна особа на підставі зданих
водієм відповідних первинних документів (квитанцій, чеків тощо)
заповнює відомості про одержання та витрати пального і мастила, а
саме: "одержано" (в інших державах), "залишок при поверненні",
"витрати по факту", що дорівнюють різниці між даними про отримане
пальне і його залишком, "витрати по нормі", що дорівнюють нормі
витрат пального, помноженої на загальний пробіг  автомобіля,
"економія (+) чи перевитрати (-)", що дорівнюють різниці між
фактичними витратами пального та розрахунками за нормою.
   Усі інші рядки та графи заповнюються аналогічно порядку,
наведеному для подорожнього листа форми N 2.
   Подорожні листи є документами суворої звітності.
 
 www.mdoffice.com.ua
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка