Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Українську частину Міжурядової українсько-німецької комісії у справах депортованих німців, які повертаються в Україну


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 26 червня 1993 р. N 488
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1493 ( 1493-99-п ) від 13.08.99 )
      Про затвердження Положення про Українську
       частину Міжурядової українсько-німецької
       комісії у справах депортованих німців,
          які повертаються в Україну
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Затвердити Положення про Українську частину  Міжурядової
українсько-німецької комісії у справах депортованих німців, які
повертаються в Україну, що додається.
 
 
 Прем'єр-міністр України                 Л.КУЧМА
 
 Міністр Кабінету Міністрів України       В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.28
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
              від 26 червня 1993 р. N 488
             ПОЛОЖЕННЯ
   Про Українську частину Міжурядової українсько-німецької 
   комісії у справах депортованих німців, які повертаються 
             в Україну
   1. Українська частина  Міжурядової  українсько-німецької
комісії у справах депортованих німців, які повертаються в Україну,
створена постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1993
р. N 314 ( 314-93-п ) і є постійно діючим органом.
   2. Українська частина  Міжурядової  українсько-німецької
комісії у справах депортованих німців, які повертаються в Україну
(надалі-Комісія), координує діяльність  міністерств і відомств
України, Ради Міністрів Республіки Крим та інших органів державної
виконавчої влади, спрямовану на забезпечення вирішення питань
добровільного повернення в Україну депортованих німців, контролює
проведення цієї роботи.
   Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України 
( 888-09 ), законами України, іншими рішеннями Верховної Ради
України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами,
постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а
також цим Положенням.
   Комісія тісно взаємодіє з Комісією Верховної Ради України з
питань  державного  суверенітету,  міжреспубліканських   і
міжнаціональних відносин та іншими комісіями Верховної  Ради
України, Верховної Ради Республіки Крим, з відповідними комісіями
інших держав, народними депутатами України та Республіки Крим, а
також з громадськими організаціями для  виконання  завдань,
визначених цим Положенням.
   3. Основними функціями Комісії є:
   організація розробки та реалізації комплексу заходів щодо
добровільного організованого повернення депортованих німців, а
також всебічне врахування вільного волевиявлення та узгодження
інтересів депортованих громадян і населення тих районів, куди вони
повертаються;
   сприяння створенню соціально-економічних та інших умов для
відродження, збереження і розвитку мови, культури, національних
традицій депортованих німців, які повертаються в Україну;
   контроль за виконанням міністерствами і відомствами, Радою
Міністрів Республіки Крим, іншими органами державної виконавчої
влади, Українсько-німецьким фондом рішень з питань поновлення прав
депортованих німців.
    4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
   організує вивчення питань, пов'язаних із  забезпеченням
інтересів депортованих німців, зокрема про створення для них
належних  соціально-побутових  умов,  робочих  місць,  їх
соціально-демографічний  та  професійний  склад,  масштаби
добровільного повернення;
   координує і контролює розробку  регіональних  програм,
реалізацію комплексу заходів щодо  добровільного  повернення
депортованих німців, виконання доручень з цього питання;
   аналізує та узагальнює досвід роботи органів  державної
виконавчої влади щодо поновлення прав депортованих німців;
   взаємодіє за дорученням Кабінету Міністрів  України  з
урядовими структурами та громадськими організаціями Федеративної
Республіки Німеччини щодо вирішення питань, які  стосуються
повернення в Україну депортованих німців;
   бере участь у підготовці спільних засідань Міждержавної
українсько-німецької комісії, розробці  проектів  рішень  з
обговорюваних питань і вжитті заходів для їх виконання, а також
здійснює організаційне, технічне, матеріальне, фінансове та інше
забезпечення засідань Комісії, що проводяться в Україні;
   надає допомогу в створенні міжнародних та інших фондів
сприяння поверненню та влаштуванню депортованих німців.
   5. Комісія має право:
   вносити в межах своєї компетенції пропозиції до Кабінету
Міністрів України;
   одержувати від міністерств, відомств, підприємств, установ і
організацій, а також в установленому порядку від представництва
України у Федеративній Республіці Німеччині матеріали, необхідні
для виконання завдань двосторонніх відносин;
   скликати наради представників міністерств,  відомств  і
організацій з питань, що відносяться до компетенції української
частини Комісії;
   залучати представників українських ділових кіл, фахівців
міністерств, відомств і організацій до підготовки та участі в
засіданнях Комісії, а також інших заходах, що проводяться згідно з
планом роботи Комісії;
   створювати свої постійні або тимчасові робочі органи;
   звертатися у встановленому порядку або  при  сприянні
зарубіжної частини Міжурядової українсько-німецької комісії до
державних і недержавних організацій Федеративної  Республіки
Німеччини з питань двостороннього співробітництва.
   6. Комісія здійснює свою діяльність під керівництвом Кабінету
Міністрів України.
   7. Комісія складається з голови,  заступника  голови,
відповідального секретаря та членів Комісії.
   8. Склад Комісії затверджується постановою Кабінету Міністрів
України.  Головою  Комісії,   співголовою    Міжурядової
українсько-німецької комісії призначається Віце-прем'єр-міністр
України. Зміни у складі Комісії вносить її голова за погодженням з
керівниками Республіки Крим, відповідних міністерств, відомств і
організацій.
   Про персональний склад Комісії її голова інформує зарубіжну
частину Міжурядової українсько-німецькоі комісії.
   9. Відповідальний секретар Комісії забезпечує організацію її
роботи, координацію діяльності робочих  органів,  підготовку
матеріалів до засідань Комісії, а також виконує інші обов'язки
організаційного характеру, підтримує  постійний  звэязок  з
відповідальним секретарем  зарубіжної  частини  Міжурядової
українсько-німецької комісії.
   Організаційне забезпечення роботи комісії покладається на
Міністерство України у справах національностей та міграції.
   10. Голова Комісії згідно з планом заходів на календарний рік
розробляє кошторис витрат у вільно конвертованій валюті та валюті
України із зазначенням джерел  фінансування,  що  підлягає
затвердженню Кабінетом Міністрів України.
   11. Голова Комісії або його заступник щорічно (не пізніше
лютого) подає Уряду України звіт про діяльність Комісії за минулий
рік та інформацію з пропозиціями щодо питань подальшого розвитку
двостороннього співробітництва.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка