Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про деякі організаційні питання запровадження нового порядку виконання Державного бюджету України


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 9 серпня 1993 р. N 612
                Київ
 
     Про деякі організаційні питання запровадження
      нового порядку виконання Державного бюджету
               України
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 65 ( 65-96-п ) від 12.01.96 )
 
   З метою реалізації Указу Президента України від 18 червня
1993 р.  N 219/93 "Про порядок виконання Державного бюджету
України" та створення необхідних умов для вдосконалення системи
фінансування і контролю за видатками Державного бюджету України
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. ( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 65
( 65-96-п ) від 12.01.96 ) Створити міжвідомчу робочу групу з
розробки та впровадження нової  системи  касового  виконання
Державного бюджету України та використання інституційної позики
Світового банку згідно з додатком.
   2. Міністерству фінансів разом з Міністерством економіки,
Міністерством статистики, Міністерством юстиції та за погодженням
з Національним банком до 1 жовтня 1993 р. підготувати і подати
Кабінетові Міністрів України пропозиції про створення системи
державного казначейства та про джерела покриття пов'язаних з цим
додаткових витрат.
   3. Для створення структурних підрозділів,  пов'язаних  з
виконанням функцій, що випливають з зазначеного Указу Президента,
у фінансовому управлінні Ради Міністрів Республіки Крим, обласних,
міських, районних  фінансових управліннях (відділах) збільшити
Міністерству фінансів чисельність працівників місцевих фінансових
органів на 1850 одиниць. Фінансування витрат на утримання цієї
додаткової чисельності  працівників   провести   у   межах
загальних асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України на
1993 рік на утримання органів державної виконавчої влади.
   4. Інституту державного управління і самоврядування  при
Кабінеті Міністрів  України  разом  з  Міністерством фінансів
забезпечити починаючи з 1993 року організацію підготовки фахівців
з питань касового виконання Державного бюджету України.
 
   Прем'єр-міністр України                Л.КУЧМА
   Перший заступник Міністра
   Кабінету Міністрів України              В.НЕСМІХ
 
 
                     Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 9 серпня 1993 р. И 612
              СКЛАД
     робочої групи з розробки та впровадження нової
     системи касового виконання Державного бюджету
     України та використання інституційної позики
            Світового банку
 
   Координаційна підгрупа
   БУКОВИНСЬКИЙ С.А.      -заступник Міністра фінансів -
                  начальник Головного бюджетного
                  правління (керівник групи)
   СТЕЛЬМАХ В.С.        -перший заступник Голови Прав-
                  ління Національного банку (за
                  згодою)
   ІВАНЧЕНКО І.А.        -заступник Міністра статистики
   ШЕВЧУК П.І.         -заступник Міністра юстиції
   ШИТРЯ О.І.          -перший заступник начальника Го-
                  ловної державної податкової
                  інспекції
   ВЕРБА О.Ф.          -начальник управління кадрів і
                  навчальних закладів Мінфіну
 
Підгрупа з розробки нормативних актів і методології
   ФЕДЬКО В.І.         -заступник начальника Головного
                  бюджетного управління Мінфіну
   ШУМКОВ Г.В.         -начальник зведеного відділу
                  фінансово-кредитної політики та
                  грошового обігу Мінекономіки
   ГОНЧАРОВА Л.Г.        -начальник управління госпо-
                  дарського законодавства Мінюсту
   СКРИПЧЕНКО Л.Б.       -начальник юридичного відділу
                  Мінфіну
   ЯСТРЕМСЬКА Н.І.       -заступник начальника відділу
                  управління виконання державного
                  бюджету Мінфіну
   КОЗЛОВА В.М.         -заступник начальника фінансово-
                  го управління Київської міської
                  державної адміністрації, на-
                  чальник бюджетного відділу
 
Підгрупа з системного розвитку казначейства
   МАСЛЮК Г.Ф.         -начальник інформаційно-обчислю-
                  вального центру Мінфіну
   ДОРОГУНЦОВ В.Є.       -заступник начальника Головного
                  бюджетного управління Мінфіну
   САВЧЕНКО А.С.        -начальник управління комп'юте-
                  ризації Національного банку (за
                  згодою)
   ТОНКОНОГ Л.В.        -головний інженер Головного об-
                  числювального центру Мінстату
   РУДЕНКО А.В.         -головний спеціаліст управління
                  виконання державного бюджету
                  Мінфіну
   ДУХАНІНА Т.Н.        -заступник начальника відділу
                  Головного бюджетного управління
                  Мінфіну
 
Підгрупа з обліку та звітності в системі казначейства
   ВОРОНЧУК П.Т.        -в.о. начальника управління ви-
                  конання державного бюджету
                  Мінфіну
 
   СИЧУК Н.В.          -заступник начальника відділу
                  управління виконання державного
                  бюджету Мінфіну
   ПАРПАЛИГА А.Г.        -начальник управління Головної
                  державної податкової інспекції
   АНДРІЄНКО К.М.        -головний бухгалтер фінансового
                  управління Київської обласної
                  державної адміністрації
   КРАВЕЦЬ В.М.         -головний бухгалтер Національ-
                  ного банку (за згодою)
   МАСЛОВА М.С.         -начальник управління статистики
                  фінансів Мінстату
 
 
   Перший заступник Міністра
   Кабінету Міністрів України             В. НЕСМІХ
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка