Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про перелік видів сировини, матеріалів, обладнання і технологій, вивезення яких за межі України може здійснюватися лише за спеціальним дозволом


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 4 березня 1993 р. N 159
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 384 ( 384-97-п ) від 22.04.97 )
       Про перелік видів сировини, матеріалів,
       обладнання і технологій, вивезення яких
       за межі України може здійснюватися лише
           за спеціальним дозволом
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
     N 563 ( 563-95-п )  від 27.07.95 
     N 302 ( 302-96-п )  від 12.03.96
     N 1005 ( 1005-96-п ) від 22.08.96 )
 
   На виконання постанови Президії Верховної Ради України від 26
жовтня  1992  р.  N  2728-12  Кабінет  Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:
   Затвердити перелік видів сировини, матеріалів, обладнання і
технологій, що можуть використовуватися для створення зброї,
військової та спеціальної техніки, вивезення яких за межі України
може здіснюватися лише за спеціальним дозволом  компетентних
державних органів, згідно з додатком.
   Прем'єр-міністр України             Л. КУЧМА
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            А. ЛОБОВ
   Інд.30
                  Додаток
            до постанови Кабінету Міністрів України
              від 4 березня 1993 р. N 159
              ПЕРЕЛІК
       видів сировини, матеріалів, обладнання
       і технологій, які можуть використовува-
       тися для створення зброї, військової і
       спеціальної техніки, вивезення яких за
        межі України може здійснюватися лише
           за спеціальним дозволом
            СИРОВИНА, МАТЕРІАЛИ
            ————————————————————
             МЕТАЛИ І МІНЕРАЛИ
   ( Розділ втратив чинність на підставі Постанови КМ
    N 1005 ( 1005-96-п ) від 22.08.96 )
   Нержавіючі та інші марки легованої сталі
   Дорогоцінні метали для виробництва мікроелектроніки
   Титанові сплави
   Магнієві сплави
   Системи алюміній - мідь-магній-літій
   Ливарні жароміцні сплави на основі: нікелю
                     заліза
                     кобальту
   Порошки феритові марганець - цинкові
 
      МАТЕРІАЛИ, ЩО РОЗЩІПЛЮЮТЬСЯ, ТА СПОВІЛЬНЮВАЧІ
     ( Розділ втратив чинність на підставі Постанови КМ 
      N 302 ( 302-96-п ) від 12.03.96 )
   Природний уран
   Уран-233
   Уран-235
   Плутоній
   Торій
   Важка вода
   Графіт
           ХІМІЧНІ І НАФТОПРОДУКТИ
   Фосфор та його похідні
   Полібензимідазоли
   Ущільнюючі композиції (типу ДК-1)
   Циклогексамон
   Фторопласт
   Капролактам
   Триполіфосфат натрію
   Поліетилен
   Полімери стиролу
   Вінілхлорид
   Полівінілхлорид та смола з нього
   Пластифікатори
   Тіурам
   Каптакс
   Силікон
   Формальдегід
   Бор кристалічний і аморфний
   Карбід бору
   Карбід і оксид європію
   Поліпараксилілен
   Тринітротолуол
   Порох, вибухові речовини
   Перхлорат амонію
   Каталізатори всіх видів
   Ароматичні поліхіноксаліни
   Ароматичні полібензотіазоли
   Аміак
   Будь-які токсини
   Трифторид хлору
   Фталевий ангідрид
   Метанол
   Поліамідні сполуки
   Полііміди
   Сіль СГ (гексаметилендіамінсебаціанат)
   Каучуки
   Герметики
   Арілокси
   Волокна органічні типу СВМ
   Волокно і нитки комплексні "Арінід"
   Ароматичні поліоксадіазоли
         ІНШІ МАТЕРІАЛИ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ
   ( Розділ втратив чинність на підставі Постанови КМ
    N 1005 ( 1005-96-п ) від 22.08.96 )
   Скло оптичне та компоненти для його виробництва
   Глинозем марок ГН, ГКИС, ГЛМК
   Армовані вуглець - вуглець матеріали
   Вуглецеве (графітове) волокно, композитні матеріали
   з нього та обладнання для їх виробництва
   Кремній полікристалічний, монокристалічний
   Склотканина
   Склотекстоліт
   Технічні види кераміки
   Арсенід галію монокристалічний
   Гетинакс
   Потрійні сполуки кадмій - ртуть-телур (КРТ)
   Силові кабелі
   Радіочастотні кабелі
   Оптоволокнисті кабелі
   Кабелі дальнього зв'язку
   Суднові та авіаційні кабелі
          ОБЛАДНАННЯ ТА УСТАТКУВАННЯ
          ——————————————————————————
        ВЕРСТАТИ ТА ІНШЕ ОБРОБНЕ УСТАТКУВАННЯ
   ( Розділ втратив чинність на підставі Постанови КМ
    N 1005 ( 1005-96-п ) від 22.08.96 )
   Верстати прецизійні
   Устаткування для обробки титанових сплавів, броні
   та спецсталей
   Ізостатичні преси
   Лінії обробки суднових гвинтів регульованого кроку
        ХІМІЧНЕ І НАФТОХІМІЧНЕ УСТАТКУВАННЯ
   Генератори аерозолей
   Автоклави
   Центрифуги безперервного потоку
   Екстракційні колони
   Ферментаційні посудини
   Обладнання для заморожування-висушування
   Високоефективні системи фільтрації повітря
   Захисні безпечні мікробіологічні камери
   Клапани та насоси
   Реактори
   Ректифікаційні колони
   Графітні рекуператори
   Рукавичкові бокси
   Монітори отруйних газів
   Агрегати для фільтрації крізь шар активованого вуглецю
       ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ТА ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
   ( Розділ втратив чинність на підставі Постанови КМ
    N 1005 ( 1005-96-п ) від 22.08.96 )
   Конденсатори (високих енергій)
   Холодні катоди
   Іскрові проміжки з ініціюючим пристроєм та подібні пристрої
   Зарядне пускове устаткування та детонатори
   Вакуумні індукційні електропечі
   Акумуляторні батареї спецпризначення
   Електродвигуни та дизель-генератори
   Зарядно-розподілюючі пристрої
   Твердотілі перемикачі
   Суднові спеціальні насоси, вентилятори, кондиціонери,
   компресори, холодильні машини
   Потужні вакуум-насоси
   Машини для намотування спіралей підігрівачів
   Лампи-фари для літаків
           СПЕЦІАЛЬНЕ УСТАТКУВАННЯ
   ( Розділ втратив чинність на підставі Постанови КМ
    N 1005 ( 1005-96-п ) від 22.08.96 )
   Пристрої або системи для перевірки лінійних та кутових
   розмірів
   Обладнання для проведення вібраційних тестів
   Барокамери
   Камери для кліматичних випробувань
   Аеродинамічні труби
   Автопаливозаправник ТЗ-22
   Автоцистерни АЦ-9-5337, АЦ-10-260
   Перекачувальна станція для пального ПСГ-160
   Мотонасосна установка МНУГ-80
   Іонно-плазмові установки для нанесення покрить з металів
   та їх сполук
   Високошвидкісні камери
   Багатоетапні газові гармати
   Генератори нейтронів
   Водневі печі та відкачувальні пости
   Багатоетапні газовипромінювачі
   ЕЛЕКТРОНІКА, ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ, ВИРОБИ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
   ————————————————————————————————————————————————————————
   ( Розділ втратив чинність на підставі Постанови КМ
    N 1005 ( 1005-96-п ) від 22.08.96 )
   Фотоелектричні множники
   Аналого-цифрові перетворювачі
   Телеметричне обладнання
   Радіостанції з дальністю зв'язку понад 5 км
   Радіолокаційні станції
   Обладнання для зв'язку спецпризначення
   Засоби магнітного запису та реєстрації спецпризначення
   Радіоелектронне обладнання для радіорозвідки і
   радіоелектронного подавлення
   Бортове радіоелектронне обладнання для літальних апаратів
   Радіоелектронне обладнання аеродромів
   Радіорелейні станції
   Станції тропосферного зв'язку
   Засоби магнітного запису та реєстрації
   Акустичні засоби зв'язку та локації
   Дозиметричне обладнання спеціального призначення
   Штурманське та навігаційне суднове й корабельне обладнання
   Вимірювачі швидкості, прискорення
   Гравіметри
   Гіроскопічні прилади всіх типів
   Системи наведення
   Інерційне навігаційне обладнання
   Лазерні локатори
   Пульти управління системами суден
   Комплекси-засоби для відображення інформації
       ТЕХНОЛОГІЇ І УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА
   Засобів радіоелектронного подавлення та радіоелектронної
   розвідки
   Мікроелектроніки
   Бортового радіоелектронного обладнання літальних апаратів
   Наземного радіоелектронного обладнання аеродромів
   Систем протиракетної, протиповітряної оборони, попередження
   про ракетний напад
   Засобів зв'язку спеціального призначення
   Засобів радіолокації та спостереження за об'єктами, що
   рухаються
   Радіопоглинальні покриття типу ФП-1, ФП-3 з коефіцієнтом
   відбиття менш як 15%
   Артилерійського та стрілецького озброєння
   Бронетанкової та інженерної техніки
   Оптико- і теплоприймачів
   Апаратури повітряної і космічної розвідки
   Вуглець-вуглецевих композитних матеріалів і виробів
   Оптичних деталей та приладів
   Промислових і спеціальних вибухових речовин й засобів
   ініціювання
   Підривних конденсаторних машин КПТ-3
   Волокнисто-оптичних індикаторів полум'я ВИП-І
   Ендоскопів ЭТЖ, ЭТГ
   Корабельних газотурбінних енергетичних установок
   Оптико-електронних засобів
   Електронно-обчислювальної техніки
   Засобів зниження фізичних полів кораблів
   Приладів радіометричного та дозиметричного контролю
   Важкого польового кабелю та польових розподільних кабелів
   зв'язку типу П-269
   Морських силових кабелів
   Польових роз'ємних  з'єднувачів  для  волокнисто-оптичних
   кабелів (типу "Ільмень-3", "Берег")
   Дисперсійних ліній затримки радіосигналів
   Авіаційних ракет та ракет ППО
   Авіаційних двигунів типу д-18е, ТВЗ-117, АИ-8, АИ-9, АИ-20,
   д-36, д-136, АИ-24ВТ, АИ-25ТЛ
   Транспортних літаків Ан-72, Ан-74, Ан-124, Ан-32В
   Вертольотів
   Контрольно-перевірної апаратури типу "Гурт"
         РАКЕТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ
         ————————————————————————————————
   ( Розділ втратив чинність на підставі Постанови КМ
    N 563 ( 563-95-п ) від 27.07.95 )
   Завершені ракетні системи (включаючи системи балістичних
   ракет, ракети-носії і ракети-зонди) і системи автоматичних
   повітряних літальних апаратів (включаючи системи крилатих
   ракет, літаки-цілі та безпілотні засоби розвідки), що мають
   можливість доставляти 500 кг корисної ваги на відстань 300
   км, а також спеціально розроблені "виробничі потужності" для
   цих систем.
   Завершені підсистеми, що використовуються  в  завершених
   ракетних системах, а також спеціально розроблені виробничі
   потужності та виробниче устаткування для них:
   окремі ступені ракет;
   апарати, що спускаються, і устаткування, розроблене або
   призначене для них;
   ракетні двигуни з твердим або рідким паливом з загальним ім-
   пульсом 1,1 х 10x6 м/сек. і більше:
   комплекси наведення, що можуть досягати точності системи 3,33
   відсотка чи менше від дальності;
   підсистеми управління вектором тяги;
   механізми збереження боєголовок, приведення ракети в бойову
   готовність, запалювання, запуску;
   компоненти  силових  установок  і  устаткування,  що
   використовується в завершених ракетних системах, а також
   спеціально призначені виробничі потужності  і  виробниче
   устаткування для них.
   Ракетне паливо і складові хімікалії наливу.
   Технологія виробництва або виробниче устаткування (включаючи
   спеціально призначені компоненти) для:
   виробництва, обходження з ним, атестаційного випробування
   рідких видів ракетного палива або компонентів ракетного
   палива;
   виробництва, обходження з ним, змішування, отвердіння,
   відливки, пресування, механічної обробки, видавлювання або
   атестаційного випробування твердих видів ракетного палива
   або його компонентів.
   Обладнання, "технічні дані", процеси для виробництва компози-
   ційних матеріалів конструкційного призначення, що викорис-
   товуються в завершених ракетних системах, спеціально приз-
   начені компоненти, прилади і програмне забезпечення для них;
   обладнання  і  технологія  піролітичного  осадження  та
   ущільнення;
   конструкційні матеріали в завершених ракетних системах на
   основі композитних матеріалів, вольфраму, молібдену і їх
   сплавів, мартенситностаріючих сталей.
   Контрольно-вимірювальні прилади, навігаційні та пеленгаційні
   устаткування і системи, суміжне виробниче і випробувальне об-
   ладнання, а також спеціально призначені компоненти і 
   програмне забезпечення для них:
   комплексні системи контрольно-вимірювальних приладів для
   забезпечення польотів, до яких входять гіростабілізатори чи
   автопілоти і комплексне програмне забезпечення для них;
   гіроастрокомпаси та інші пристрої, що визначають положення чи
   орієнтацію;
   акселерометри;
   гіроскопи всіх типів;
   спеціально сконструйоване випробувальне, калібрувальне і
   настроювальне устаткування, а також виробниче обладнання
   для нього.
   Системи управління польотом і технології, призначені або
   модифіковані для завершення  ракетних систем,  а  також
   спеціально призначене для них випробувальне,
   калібрувальне і орієнтувальне устаткування:
   гідравлічні, механічні, електрооптичні чи електромеханічні 
   системи управління польотом (включаючи системи дистанційного
   управління);
   устаткування для управління положенням у просторі;
   конструкторська технологія для інтеграції фюзеляжу літального
   апарата, системи двигунів і поверхні управління підйомом;
   конструкторська технологія для інтеграції даних управління
   польотом, наведення і тяги в систему програмування польоту
   для оптимізації траєкторії ракетної системи.
   Авіаційне  обладнання,  технологія   та   компоненти,
   сконструйовані чи модифіковані для використання 
   в завершених  ракетних  системах і спеціально розроблене 
   програмне забезпечення для них:
   радарні та лазерно-радарні системи, включаючи альтиметри;
   пасивні сенсори для визначення азимута специфічних електро-
   магнітних джерел (радіопеленгаційне устаткування) чи харак-
   теристики місцевості;
   глобальна система місцезнаходження (ГСМ) або подібні супут-
   никові приймачі;
   електронні пристрої та компоненти, спеціально сконструйовані
   для використання у військових цілях і експлуатації при
   температурі вище 125 градусів С;
   конструкторська технологія для захисту авіаційної електроніки
   та електричних підсистем від електромагнітного імпульсу (ЕМП)
   і електромагнітних перешкод (ЕМП) від зовнішніх джерел.
   Устаткування для забезпечення запуску, апаратура і програмне
   забезпечення для завершених ракетних систем:
   апарати та прилади, сконструйовані чи модифіковані  для
   експлуатації, управління, активації та запуску;
   засоби, сконструйовані чи модифіковані для транспортування,
   експлуатації, управління, активації та запуску;
   гравіметри, гравірадіометри та спеціально розроблені компо-
   ненти;
   телеметричне устаткування та устаткування телеуправління, що
   використовується в автоматичних повітряних апаратах чи ра-
   кетних системах;
   системи точного стеження.
   Аналогові комп'ютери або цифрові диференційні аналізатори,
   створені або модернізовані для використання в завершених
   ракетних системах.
   Аналого-цифровий конвертер, що може використовуватися в
   завершених ракетних системах.
   Контрольно-вимірювальна  апаратура  та  обладнання,  що
   використовуються в завершених ракетних системах і підсистемах
   і спеціально розроблене програмне забезпечення для них:
   обладнання для випробувань на вібрацію з використанням методу
   цифрового контролю та устаткування для випробування на замк-
   нуту систему або зворотний зв'язок;
   аеродинамічні труби для швидкостей від 0,9 і вище одиниць
   по Маху;
   випробувальні лабораторії (стенди), що можуть випробовувати
   рідке та тверде ракетне паливо чи ракетні двигуни;
   кліматрони та безлунні камери;
   радіографічне устаткування.
   Спеціально розроблене програмне забезпечення для моделювання,
   імітації або конструкційної інтеграції систем у завершених
   ракетних системах.
   Матеріали, пристрої та спеціально розроблене програмне забез-
   печення для слабоспостережуваних об'єктів, таких як відбивна
   властивість цілі, ультрафіолетові (інфрачервоні)  
   характеристики (технологія "стелс").
   Пристрої, що використовуються при захисті ракетних систем і
   автоматичних літальних апаратів від ядерного впливу та які
   можуть використовуватися в завершених ракетних системах.
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            А. ЛОБОВ
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка