Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про наслідки перевірки діяльності Пенсійного фонду


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 19 квітня 1993 р. N 278
                Київ
           Про наслідки перевірки
          діяльності Пенсійного фонду
 
   Перевіркою, проведеною відповідно до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 6 листопада 1992 р. N 731, встановлено, що у
діяльності Пенсійного фонду та його  Кримського,  обласних,
Київського та Севастопольського міських управлінь мають місце
серйозні недоліки і порушення чинного законодавства.
   Органи Фонду не забезпечили повного і своєчасного надходження
коштів, у зв'язку з чим зросла заборгованість підприємств, установ
і організацій за страховими внесками до Фонду. Практично не
надходять такі внески від громадян, які займаються підприємницькою
діяльністю. Значно скоротилися суми надходжень від підприємств, що
спрямовуються на відшкодування витрат на  виплату  пенсій,
призначених у зв'язку з трудовим каліцтвом або іншим ушкодженням
здоров'я з вини підприємств. Не повною мірою відшкодовуються
підприємствами суми витрат на виплату пільгових пенсій.
   Вказаними органами без достатнього обгрунтування надавалися
підприємствам і організаціям кредитні ресурси на пільгових умовах,
внаслідок чого Фондом втрачено значні суми додаткових надходжень.
При укладанні договорів про надання кредитних ресурсів не завжди
вивчалося фінансове становище їх одержувачів. У окремих випадках
процент плати за кредит знижувався за умови поставки одержувачами
відповідних товарів і обладнання для Фонду або його працівників.
   Правління Фонду перевищило повноваження при встановленні
надбавок до посадових окладів, наданні безпроцентних позичок і
виплаті премій працівникам за комерційну діяльність. Частина
одержаних коштів витрачена не за призначенням. Так, за 1992 рік на
преміювання і надання матеріальної допомоги працівникам Фонду
витрачено 31 млн. крб., на будівництво і придбання житла для них -
17 млн., надання їм безпроцентної позички - 6 млн., на придбання
обладнання для Фонду - 26 млн. карбованців. Структуру і штати
апарату Фонду визначено правлінням без урахування навантаження
працівників.
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. За серйозні недоліки, допущені у діяльності Пенсійного
фонду, грубі порушення фінансової  дисципліни  і  чинного
законодавства, низький рівень керівництва Фондом і незадовільний
контроль за діяльністю його управлінь звільнити Сивоволова Ю.Н.
з посади голови правління Пенсійного фонду.
   2. Зобов'язати правління Пенсійного фонду розглянути наслідки
перевірки на своєму засіданні з участю членів комісії,  що
проводила перевірку, і керівників Кримського, обласних, Київського
та Севастопольського міських управлінь Фонду,  розробити  і
здійснити конкретні заходи для усунення виявлених недоліків та
поліпшення діяльності Фонду.
   3. Пенсійному фонду:
   негайно відкликати кредитні  ресурси,  спрямовані  на
рефінансування комерційних банків, а також кошти, вкладені у
створення спільних підприємств, банків тощо;
   подати у місячний термін до Кабінету Міністрів України
погоджені з Міністерством  соціального  захисту  населення,
Міністерством економіки, Міністерством фінансів, Міністерством
праці, Міністерством юстиції та Національним банком пропозиції про
внесення змін до Положення про Пенсійний фонд, зокрема щодо
вдосконалення його діяльності з урахуванням кризового  стану
економіки.
   Установити, що до внесення змін до Положення про Пенсійний
фонд вкладання коштів у кредитні ресурси може провадитися лише за
погодженням з Міністерством фінансів;
   забезпечити використання  коштів  лише  за  цільовим
призначенням;
   разом з Головною державною податковою інспекцією  вжити
конкретних заходів для повного і своєчасного надходження страхових
внесків до Пенсійного фонду;
   щоквартально подавати на розгляд Міністерству фінансів звіт
про надходження і використання коштів;
   подати у десятиденний термін на затвердження  Кабінету
Міністрів України проект бюджету Пенсійного фонду на 1993 рік.
   4. Міністерству фінансів посилити контроль за цільовим і
ефективним витрачанням коштів Пенсійного фонду.
   5. Звернути увагу заступника Міністра фінансів Германчука
П.К. - голови комісії з перевірки Пенсійного фонду на допущену
безпринципність при оцінці недоліків,  виявлених  перевіркою,
формальне ставлення до підготовки матеріалів з цього питання для
розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України.
 
   Прем'єр-міністр України             Л. КУЧМА
   Перший заступник Міністра 
   Кабінету Міністрів України            В. НЕСМІХ
   Інд.28
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка