Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок здійснення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 29 грудня 1993 р. N 1073
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1655 ( 1655-2001-п ) від 13.12.2001 )
       Про затвердження Положення про порядок
       здійснення державного обліку в галузі
          охорони атмосферного повітря
 
   На виконання Закону України "Про охорону  атмосферного
повітря"  ( 2707-12 )   Кабінет   Міністрів    України
п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Положення про порядок здійснення державного
обліку в галузі охорони атмосферного повітря, що додається.
   2. Міністерству статистики за поданням Міністерства охорони
навколишнього природного середовища та Міністерства  охорони
здоров'я до кінця 1995 року переглянути діючі форми державної
статистичної звітності у галузі охорони атмосферного повітря.
   3. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
разом з Міністерством охорони здоров'я та за погодженням з
Міністерством статистики до 1 жовтня 1994 р. подати Кабінетові
Міністрів України пропозиції про порядок здійснення державного
обліку обсягів атмосферного повітря, що використовується  як
сировина основного виробничого призначення.
 
   Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України          Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
      Міністр
   Кабінету Міністрів України           І. ДОЦЕНКО
   Інд.19
 
                     Затверджене
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 29 грудня 1993 р. N 1073
              Положення
    про порядок здійснення державного обліку в галузі
          охорони атмосферного повітря
 
   1. Це Положення визначає єдиний порядок здійснення державного
обліку в галузі охорони атмосферного повітря і є обов'язковим для
виконання органами державної виконавчої влади, підприємствами,
установами та організаціями незалежно від форм власності.
   2. Основним завданням державного обліку в галузі охорони
атмосферного повітря є забезпечення одержання даних про об'єкти,
що шкідливо впливають або можуть вплинути на стан атмосферного
повітря, види та обсяги шкідливих речовин, які викидаються в
атмосферу, а також види і рівні шкідливого впливу фізичних і
біологічних факторів на атмосферне повітря.
   Ці дані використовуютья для:
   розроблення міждержавних, державних, регіональних, місцевих
та інших територіальних екологічних програм, медико-гігієнічних
програм, спрямованих на профілактику захворюваності населення;
   розроблення екологічних нормативів  вмісту  забруднюючих
речовин в атмосферному повітрі та викидах, рівнів допустимого
впливу фізичних і біологічних факторів на нього, а  також
санітарно-гігієнічних нормативів;
   регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферу та
рівнів впливу фізичних і біологічних факторів на неї;
   розміщення та проектування підприємств, споруд та інших
об'єктів, що впливають на атмосферне повітря;
   здійснення державного контролю за охороною  атмосферного
повітря;
   прогнозування змін якості атмосферного повітря та інших
потреб.
   3. Відповідно до цього  Положення  державному  обліку
підлягають:
   об'єкти, що шкідливо впливають або можуть вплинути на стан
атмосферного повітря;
   види і обсяги шкідливих речовин, що викидаються в атмосферне
повітря;
   види і рівні шкідливого впливу фізичних і  біологічних
факторів на атмосферне повітря;
   показники якості атмосферного повітря.
   4. Державний облік здійснюється за критеріями, які в частині
викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря визначаються
Мінприроди, а в частині шкідливого впливу фізичних і біологічних
факторів на атмосферне повітря - МОЗ.
   Типові форми первинного обліку шкідливих  впливів  на
атмосферне повітря, а також форми і терміни подання державної
статистичної звітності з обліку таких впливів та інструкції щодо
заповнення цих форм затверджуються Мінстатом  за  поданням
Мінприроди та МОЗ.
   5. Підприємства, установи та організації незалежно від форм
власності:
   здійснюють лабораторне визначення видів та обсягів шкідливих
речовин, що викидаються в атмосферне повітря, а також видів і
рівнів шкідливого впливу фізичних і біологічних факторів на
атмосферне повітря;
   ведуть в установленому порядку первинний облік видів та
обсягів шкідливих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, а
також видів і рівнів шкідливого впливу фізичних і біологічних
факторів на атмосферне повітря;
   надають безплатно державну статистичну інформацію в галузі
охорони атмосферного повітря за формами, у терміни та відповідно
до інструкцій, затверджених Мінстатом.
   6. Мінстат та його органи на місцях здійснюють обробку форм
первинного обліку і забезпечують безплатне подання Мінприроди, МОЗ
та їх органам на місцях, а також іншим органам  державної
виконавчої влади у галузі охорони навколишнього  природного
середовища у погоджених з ними обсягах зведених статистичних даних
щодо охорони атмосферного повітря.
   7. Під час здійснення державного обліку в галузі охорони
атмосферного повітря:
   Мінприроди:
   веде облік підприємств, установ, організацій та об'єктів, що
здійснюють викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря,
видів і кількісних характеристик цих викидів;
   контролює правильність ведення на підприємствах, в установах
і організаціях первинного обліку шкідливих речовин, що викидаються
в атмосферне повітря, наявність і стан обладнання та апаратури для
обліку зазначених викидів і дотримання встановлених термінів
державної атестації цього обладнання та апаратури;
   МОЗ:
   веде облік підприємств, установ, організацій та об'єктів,
діяльність яких пов'язана з шкідливим впливом  фізичних  і
біологічних факторів на атмосферне повітря, видів та рівнів цих
впливів;
   контролює правильність ведення на підприємствах, в установах
і організаціях первинного обліку видів шкідливого впливу фізичних
і біологічних факторів на атмосферне повітря, що  негативно
впливають на здоров'я людей та навколишнє природне середовище,
наявність і стан обладнання для обліку зазначених впливів і
дотримання встановлених термінів державної  атестації  цього
обладнання і апаратури.
   8. Міністерства, відомства та інші органи, уповноважені
управляти державним майном:
   організують на підприємствах, в установах і організаціях, що
належать до сфери їх управління, ведення первинного  обліку
шкідливих впливів на атмосферне повітря і здійснюють контроль за
його достовірністю;
   сприяють створенню на підприємствах,  в  установах  і
організаціях, що перебувають у сфері їх управління, лабораторій і
оснащенню їх необхідним обладнанням і апаратурою для контролю за
шкідливими впливами на атмосферне повітря.
   9. Міністерства і відомства за погодженням з Мінстатом,
Мінприроди та МОЗ розробляють і затверджують форми галузевої
статистичної звітності, інструкції та форми первинної облікової
документації, необхідної для здійснення галузевої статистики, а
також можуть визначати особливості застосування підприємствами,
установами та організаціями галузі інструкцій щодо заповнення
форм державної статистичної звітності про шкідливий вплив на
атмосферне повітря.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка