Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок виплати компенсаційних сум, що надійшли від Секретаріату ООН, військовослужбовцям, які стали інвалідами, а також членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов"язків військової служби у складі


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 31 грудня 1993 р. N 1089
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 290 ( 290-94-п ) від 05.05.94 )
 
     Про затвердження Положення про порядок виплати
     компенсаційних сум, що надійшли від Секретаріату
     ООН, військовослужбовцям, які стали інвалідами,
     а також членам сімей військовослужбовців, які
     загинули під час виконання обов'язків військової
        служби у складі Миротворчих Сил ООН
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 290 ( 290-94-п ) від 05.05.94 )
   На виконання  постанови  Верховної Ради України від 19
листопада 1993  року ( 3626-12 ) Кабінет Міністрів   України
п о с т а н о в л я є:
   Затвердити Положення про порядок виплати компенсаційних сум,
що надійшли від Секретаріату ООН, військовослужбовцям, які стали
інвалідами, а також членам сімей військовослужбовців, які загинули
під час виконання обов'язків  військової  служби  у  складі
Миротворчих Сил ООН (додається).
 
 
 Виконуючий обов'язки
 Прем'єр-міністра України             Ю.Звягільський
 
 Міністр Кабінету
 Міністрів України                І.Доценко
 
 
 Інд.29
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 290 ( 290-94-п ) від 05.05.94 )
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
               від 31 грудня 1993 р. N 1089
 
            П О Л О Ж Е Н Н Я
   про порядок виплати компенсаційних сум, що надійшли
   від Секретаріату ООН, військовослужбовцям, які стали
   інвалідами, а також членам сімей військовослужбовців,
   які загинули під час виконання обов'язків військової
        служби у складі Миротворчих Сил ООН
   1. Це  Положення  визначає  порядок  виплати  в Україні
компенсаційних  сум,  що  надійшли  від  Секретаріату  ООН*)
військовослужбовцям,  які  стали  інвалідами, і членам сімей
військовослужбовців, які загинули під час виконання обов'язків
військової служби у складі Миротворчих Сил ООН.
——————————————————
 *) Надалі - компенсаційні суми ООН.
   2. Одержані від Секретаріату ООН компенсаційні суми ООН
зараховуються на валютний рахунок Пенсійного фонду і виплачуються
військовослужбовцям,  які  стали  інвалідами, і членам сімей
військовослужбовців, які загинули під час виконання обов'язків
військової служби у складі Миротворчих Сил ООН (за винятком
страхових сум,  виплачених  відповідно  до  Умов  державного
обов'язкового особистого страхування військовослужбовців).
   Пенсійний фонд на підставі довідки органу Держстраху про
виплату зазначених страхових сум перераховує до державного бюджету
суму в іноземній валюті, яка покриває ці витрати в національній
валюті України за курсом Національного банку на день виплати
страхової суми.
   3. Перелік осіб, які мають право на одержання компенсаційних
сум ООН, а також період виплати цих сум визначаються відповідно до
Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та
осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ"
( 2262-12 ).
   4. Розподіл компенсаційних сум ООН провадиться Пенсійним
фондом в такому порядку:
   1) для військовослужбовців, які стали інвалідами під час
виконання обов'язків військової служби у складі Миротворчих Сил
ООН, компенсаційна сума ООН ділиться на кількість повних кварталів
віку військовослужбовця в межах від дня встановлення інвалідності
до 70 років. Визначена величина є часткою компенсаційної суми ООН,
що підлягає виплаті інвалідові щоквартально;
   2) для членів сім'ї загиблого військовослужбовця, які мають
право на отримання персональної частки компенсаційної суми ООН,
щоквартальний розмір цієї частки визначається шляхом ділення
компенсаційної суми на загальну кількість повних кварталів віку,
протягом яких передбачається виплачувати компенсаційну суму членам
сім'ї  відповідно до статі 30 Закону України "Про пенсійне
забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ". При цьому особам, які визнані
інвалідами або досягли пенсійного віку, кількість повних кварталів
визначається з дня набуття права на пенсію до досягнення ними 70
років. Визначена величина є часткою компенсаційної суми ООН, що
підлягає виплаті кожному члену сім'ї загиблого військовослужбовця
щоквартально.
   5. Пенсії, що призначені відповідно до Законів України "Про
пенсійне  забезпечення" ( 1788-12 ), "Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ), ураховуються при виплаті
компенсаційної суми ООН.
   Пенсія, що призначена в Україні, та компенсаційна сума ООН є
різними джерелами виплат одержувачу.
   Якщо компенсаційна сума ООН в національній валюті України
перевищує розмір пенсії, призначеної за законодавством України, то
виплачені за рахунок державного бюджету суми пенсії повертаються
до бюджету Пенсійним фондом в іноземній валюті  за  курсом
Національного банку на дату їх виплати на підставі довідок
Міноборони та Мінсоцзахисту про фактично виплачені суми пенсії,
призначеної в Україні.
   За бажанням  одержувача  компенсаційна  сума  ООН  може
виплачуватися йому як в національній валюті України (за поточним
курсом до долара США), так і в доларах США.
   6. Компенсаційні суми ООН призначаються інвалідам з числа
військовослужбовців на термін установлення їм інвалідності, та
членам сімей загиблих військовослужбовців - на період надання їм
права на отримання пенсій у зв'язку із втратою годувальника і
виплачуються за місцем проживання Пенсійним фондом у встановленому
порядку частками, визначеними згідно з пунктом 4 цього Положення.
   7. У разі виникнення обставин, що призводять до зміни розміру
персональної  частки компенсаційної суми ООН, її перерахунок
провадиться з 1 числа місяця, що настає за кварталом, у якому
відбулися ці обставини.
   8. Якщо кошти компенсаційних сум ООН вичерпано, зазначена
виплата припиняється.
   Компенсаційні суми ООН не підлягають включенню до складу
спадщини і в разі відсутності членів сім'ї, які мають право на
отримання цих сум, перераховуються до державного бюджету.
   Якщо військовослужбовця  Миротворчих  Сил  ООН  визнано
працездатним, виплата йому компенсаційних сум ООН припиняється,
але у разі встановлення йому в подальшому інвалідності виплата
компенсаційної суми ООН відновлюється.
   9. Спірні питання щодо призначення і виплати компенсаційних
сум ООН розв'язується у судовому порядку.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка