Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про кооперовані поставки продукції виробничо-технічного призначення


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 25 березня 1993 р. N 226
                Київ
        Про кооперовані поставки продукції
         виробничо-технічного призначення
 
   З метою розвитку міжгалузевих  і  оптимізації  зовнішніх
кооперованих  зв'язків,  підвищення  ефективності використання
наявних виробничих потужностей та раціонального їх розвитку, а
також захисту виробничого комплексу від негативних дій зовнішніх
факторів, Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Міністерству  економіки  разом   з   Міністерством
машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії,
Міністерством промисловості, Державним комітетом з матеріальних
ресурсів,  Міністерством  статистики  і Міністерством юстиції
розробити та подати до 1 липня 1993 р. Кабінетові Міністрів
України проект нормативного акта з питань кооперованих поставок
продукції виробничо-технічного призначення.
   2. Міністерству  економіки,  Державному  комітетові  з
матеріальних  ресурсів, міністерствам і відомствам, до сфери
управління яких входять підприємства, що виробляють продукцію
виробничо-технічного  призначення,  створити в межах існуючої
граничної  чисельності  і  фонду  оплати  праці  працівників
центрального апарату, структурні підрозділи (відділи, управління)
із встановленням зовнішніх і міжгалузевих кооперованих зв'язків.
   3. Державному комітетові з матеріальних ресурсів разом з
Міністерством   економіки,   Міністерством  машинобудування,
військово-промислового комплексу  і  конверсії,  Міністерством
промисловості  та  іншими  заінтересованими  міністерствами і
відомствами з урахуванням економічної доцільності кооперованих
зв'язків та можливостей виробничого потенціалу України розробити
та подати до 1 жовтня 1993 р. Кабінетові Міністрів України
програму розвитку міжгалузевої та зовнішньої кооперації продукції
виробничо-технічного призначення на 1994 рік і до 1 вересня 1994
р. - на 1995 - 2000 роки.
   4. Міністерству  економіки  разом  з  Радою по вивченню
продуктивних сил Академії наук і виробничо-технічним об'єднанням
"Укрпостачсистема"  розробити і до 1 червня 1993 р. подати
Кабінетові Міністрів України пропозиції про створення на базі
існуючих галузевих інститутів Інституту розвитку і реконструкції
економіки України та про організацію його діяльності, виходячи з
того, що його основними завданнями буде вивчення кон'юнктури
внутрішнього та зовнішнього ринку продукції виробничо-технічного
призначення,  платне  інформаційне  забезпечення  суб'єктів
господарської  діяльності,  підготовка  за  додаткову  оплату
рекомендацій щодо встановлення раціональних кооперованих зв'язків
і ефективного використання інвестицій.
   5. Міністерству фінансів профінансувати витрати, пов'язані з
проведенням робіт, вказаних у пунктах 3 і 4 цієї постанови, за
рахунок коштів державного бюджету України, що передбачені Академії
наук і міністерствам і відомствам для проведення науково-дослідних
і дослідно-конструкторських робіт.
   6. Міністерству статистики разом з Міністерством економіки і
Державним комітетом з матеріальних ресурсів розробити і затвердити
форми квартальної статистичної звітності про міжгалузеві  та
зовнішні кооперовані поставки, починаючи з підсумків діяльності за
1993 рік.
   Державному комітетові з матеріальних ресурсів  разом  із
заінтересованими міністерствами і відомствами визначити до 1
травня 1993 р.  номенклатуру  продукції  виробничо-технічного
призначення, із якої запроваджується статистична звітність.
 
   Прем'єр-міністр України             Л.КУЧМА
     Заступник Міністра
   Кабінету Міністрів України            І.ЄМЕЦЬ
   Інд. 32
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка