Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Основні напрями діяльності Національної служби посередництва і примирення щодо реалізації Концепції підвищення правової культури учасників вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) в Україні на 2001-2002 роки


     НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
              Н А К А З
 
 N 143 від 20.07.2001
 
    Про Основні напрями діяльності Національної служби
    посередництва і примирення щодо реалізації Концепції
    підвищення правової культури учасників вирішення
    колективних трудових спорів (конфліктів) в Україні
            на 2001-2002 роки
 
   Відповідно до  наказу Національної служби посереництва і
примирення від "Про затвердження Концепції підвищення правової
культури  учасників  вирішення  колективних  трудових  спорів
(конфліктів)" ( v0018299-00 ), керуючись завданнями і функціями,
визначеними Положенням про Національну службу посередництва і
примирення, затвердженим Указом Президента  України  від  17
листопада 1998 року N 1258/98 ( 1258/98 ), із змінами, внесеними
Указом Президента України від 30 грудня 2000 року N 1393/2000
( 1393/2000 ), Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Основні напрями діяльності Національної служби
посередництва і примирення щодо реалізації Концепції підвищення
правової культури учасників вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів) в Україні на 2001-2002 роки (додаються).
   2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
юридичного відділу Національної служби посередництва і примирення
Лук'яненко Н.М.
 
 Голова Національної служби
 посередництва і примирення              В.М. Руденко
                       Додаток
                   до наказу Національної служби
                   посередництва і примирення
                   від 20 липня 2001 року N 143
     Основні напрями діяльності Національної служби
    посередництва і примирення щодо реалізації Концепції
    підвищення правової культури учасників вирішення
    колективних трудових спорів (конфліктів) в Україні
        на 2001-2002 роки ( v0018299-00 )
 
------------------------------------------------------------------------------
|NN  |         Зміст        | Термін    |Виконавці   |
|п\п |                    | виконання   |       |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Організаційно-методичне і наукове забезпечення реалізації Концепції   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.|Розроблення тем циклової просвітницької|липень 2001 р. |юридичний   |
|   |радіопрограми  "Вирішення  трудових|        |відділ    |
|   |спорів"                |        |       |
|-----+---------------------------------------+---------------+--------------|
| 1.2.|Підготовка до   видання   збірника|липень 2001 р. |юридичний   |
|   |законодавчих  та  нормативно-правових|        |відділ    |
|   |актів "Вирішення трудових спорів"   |        |       |
|-----+---------------------------------------+---------------+--------------|
| 1.3.|Видання Бюлетеня Національної служби  |2001-2002 рр. |відділ    |
|   |посередництва і примирення       |        |аналітично-  |
|   |                    |        |інформаційної |
|   |                    |        |роботи    |
|-----+---------------------------------------+---------------+--------------|
| 1.4.|Проведення науково-правової експертизи|2001-2002 рр. |юридичний   |
|   |нормативно-правових актів Національної|        |відділ    |
|   |служби посередництва і примирення   |        |       |
|-----+---------------------------------------+---------------+--------------|
| 1.5.|Узагальнення практики    реалізації|1 раз в    |юридичний   |
|   |Концепції підвищення правової культури|        |відділ    |
|   |учасників   вирішення   колективних|        |       |
|   |трудових спорів (конфліктів)      |        |       |
|   |( v0018299-00 ) в:           |        |       |
|   |Донецькій області           |3 квартал 2001 |       |
|   |Автономній Республіці Крим       |4 квартал 2001 |       |
|   |Львівській області           |1 квартал 2002 |       |
|   |Сумській області            |2 квартал 2002 |       |
|   |Вінницькій області           |3 квартал 2002 |       |
|   |Волинські області           |4 квартал 2002 |       |
|-----+---------------------------------------+---------------+--------------|
| 1.6.|Підготовка пропозицій до проекту Закону|3 квартал 2001 |юридичний   |
|   |України "Про внесення змін і доповнень|        |відділ    |
|   |до  Закону  України  "Про  порядок|        |       |
|   |вирішення колективних трудових спорів|        |       |
|   |(конфліктів)"             |        |       |
|-----+---------------------------------------+---------------+--------------|
| 1.7.|Підготовка доповіді   "Розвиток   і|4 квартал 2001 |юридичний   |
|   |вдосконалення   законодавчих   та|        |відділ    |
|   |нормативно-правових актів  з  питань|        |       |
|   |вирішення колективних трудових спорів|        |       |
|   |(конфліктів)"             |        |       |
|-----+---------------------------------------+---------------+--------------|
| 1.8.|Підготовка розділу      "Вирішення|3 квартал 2001 |юридичний   |
|   |колективних    трудових    спорів|        |відділ    |
|   |(конфліктів)"  до  підручника  для|        |       |
|   |курсантів   Національної   академії|        |       |
|   |внутрішніх справ України        |        |       |
|-----+---------------------------------------+---------------+--------------|
| 1.9.|Підготовка брошури  "Правові  аспекти|3 квартал 2001 |юридичний   |
|   |вирішення колективних трудових спорів|        |відділ    |
|   |(конфліктів)" для слухачів Української|        |       |
|   |академії  державного  управління при|        |       |
|   |Президентові України          |        |       |
|-----+---------------------------------------+---------------+--------------|
|1.10.|Підготовка типової програми  навчання|4 квартал 2001 |юридичний   |
|   |слухачів курсів підвищення кваліфікації|        |відділ    |
|   |працівників профспілкових органів   |        |       |
|-----+---------------------------------------+---------------+--------------|
|1.11.|Підготовка і  публікації  в  засобах|2001-2002 рр. |юридичний   |
|   |масової  інформації  роз'яснень  і|        |відділ    |
|   |методичних   рекомендацій    щодо|        |начальники  |
|   |практичного  застосування  положень|        |відділень   |
|   |чинних     законодавчих     та|        |НСПП     |
|   |нормативно-правових   актів   при|        |       |
|   |проведенні  примирних  процедур  по|        |       |
|   |вирішенню колективних трудових спорів|        |       |
|   |(конфліктів)              |        |       |
|-----+---------------------------------------+---------------+--------------|
|1.12.|Підготовка і  видання  інформаційно-|2001-2002 рр. |юридичний   |
|   |довідкових,     науково-популярних,|        |відділ    |
|   |навчально-методичних   та   інших|        |       |
|   |матеріалів  з  питань  застосування|        |       |
|   |законодавчих  та  нормативно-правових|        |       |
|   |актів з питань вирішення колективних|        |       |
|   |трудових спорів (конфліктів)      |        |       |
|-----+---------------------------------------+---------------+--------------|
|1.13.|Проведення      науково-практичних|2001-2002 рр. |юридичний   |
|   |конференцій,   "круглих   столів",|        |відділ    |
|   |семінарів,  нарад  з  питань,  що|        |начальники  |
|   |стосуються законодавства про порядок|        |відділень   |
|   |вирішення колективних трудових спорів|        |НСПП     |
|   |(конфліктів)              |        |       |
|-----+---------------------------------------+---------------+--------------|
|1.14.|Організація і  участь  у  проведенні|2001-2002 рр. |відділ    |
|   |наукових та соціологічних досліджень з|        |прогнозування |
|   |питань   практики    застосування|        |і статистики, |
|   |законодавства про вирішення колективних|        |начальники  |
|   |трудових спорів (конфліктів)      |        |відділень НСПП|
|-----+---------------------------------------+---------------+--------------|
|1.15.|Вивчення досвіду зарубіжних країн  з|2001-2002 рр. |відділ    |
|   |питань вирішення колективних трудових|        |аналітично-  |
|   |спорів (конфліктів)          |        |інформаційної |
|   |                    |        |роботи    |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 2. Підвищення правової культури сторін соціально-трудових відносин     |
|----------------------------------------------------------------------------|
|2.1. |Підготовка методичних  матеріалів  та|2001-2002 рр. |відділ    |
|   |роз'яснень  з  питань  застосування|        |розв'язання  |
|   |законодавчих  та  нормативно-правових|        |КТС(К)    |
|   |актів в запобіганні виникненню та у|        |       |
|   |вирішенні колективних трудових спорів|        |       |
|   |(конфліктів)              |        |       |
|-----+---------------------------------------+---------------+--------------|
|2.2. |Участь у проведенні семінарів, "круглих|2001-2002 рр. |відділ    |
|   |столів"   з  питань  застосування|        |розв'язання  |
|   |законодавчих  та  нормативно-правових|        |КТС(К),    |
|   |актів в запобіганні виникненню та у|        |юридичний   |
|   |вирішенні колективних трудових спорів|        |відділ    |
|   |(конфліктів)              |        |       |
|-----+---------------------------------------+---------------+--------------|
|2.3. |Підготовка методичних рекомендацій  з|2001-2002 рр. |відділ    |
|   |питань  взаємодії  НСПП з сторонами|        |розв'язання  |
|   |соціально-трудових відносин у вирішенні|        |КТС(К),    |
|   |колективних    трудових    спорів|        |юридичний   |
|   |(конфліктів)              |        |відділ    |
|----------------------------------------------------------------------------|
|   3. Підвищення правової культури сторін колективних          |
|          трудових спорів (конфліктів)               |
|----------------------------------------------------------------------------|
|3.1. |Підготовка нормативно-правових актів з|2001-2002 рр. |юридичний   |
|   |питань проведення примирних процедур по|        |відділ,    |
|   |вирішенню колективних трудових спорів|        |відділ    |
|   |(конфліктів)              |        |розв'язання  |
|   |                    |        |КТС(К)    |
|-----+---------------------------------------+---------------+--------------|
|3.2. |Підготовка роз'яснень   з   питань|2001-2002 рр. |відділ    |
|   |застосування    законодавчих   та|        |розв'язання  |
|   |нормативно-правових актів  з  питань|        |КТС(К)    |
|   |вирішення колективних трудових спорів|        |       |
|   |(конфліктів)              |        |       |
|-----+---------------------------------------+---------------+--------------|
|3.3. |Консультування сторін    колективних|2001-2002 рр. |відділ    |
|   |трудових спорів (конфліктів) з питань: |        |розв'язання  |
|   |- компетенції   органів   стосовно|        |КТС(К),    |
|   |задоволення  вимог, які є предметом|        |начальники  |
|   |колективного   трудового    спору|        |відділень   |
|   |(конфлікту) чи виконання яких сприятиме|        |НСПП     |
|   |його вирішенню;            |        |       |
|   |- застосування   нормативно-правових|        |       |
|   |актів  для  вирішення  колективного|        |       |
|   |трудового спору (конфлікту).      |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------|
|    4. Підвищення правової культури арбітрів, посередників        |
|          та позаштатних радників НСПП               |
|----------------------------------------------------------------------------|
|4.1. |Перепідготовка арбітрів       та|2001-2002 рр. |юридичний   |
|   |посередників, які внесені до Списку|        |відділ,    |
|   |арбітрів та Списку посередників (один |        |начальники  |
|   |раз в 2 роки)             |        |відділень НСПП|
|-----+---------------------------------------+---------------+--------------|
|4.2. |Проведення навчальних  семінарів  для|2001-2002 рр. |начальники  |
|   |арбітрів і посередників (щомісяця)   |        |відділень НСПП|
|-----+---------------------------------------+---------------+--------------|
|4.3. |Проведення навчальних  семінарів  для|2001-2002 рр. |начальники  |
|   |позаштатних радників НСПП (один раз в|        |відділень   |
|   |півроку)                |        |НСПП     |
|-----+---------------------------------------+---------------+--------------|
|4.4. |Підготовка та  направлення  арбітрам,|2001-2002 рр. |відділ    |
|   |посередникам  і позаштатним радникам|        |розв'язання  |
|   |НСПП  інформаційно-аналітичних   та|        |КТС(К),    |
|   |методичних  матеріалів  з  питань|        |начальники  |
|   |запобігання  виникненню  колективних|        |відділень   |
|   |трудових  спорів  (конфліктів)  та|        |НСПП     |
|   |сприяння їх своєчасному вирішенню.   |        |       |
------------------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка