Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Методики розрахунку інтегрального індексу фондового ринку


    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 237 від 20.12.2000
   м.Київ
 
 vd20001220 vn237
 
    Про затвердження Методики розрахунку інтегрального
           індексу фондового ринку
 
   На виконання п. 3.3. Заходів щодо забезпечення виконання у
2000 році завдань, передбачених Посланням Президента України до
Верховної Ради України ( 276а/2000 ),  Програмою  діяльності
Кабінету  Міністрів  України  та  спрямованих  на поліпшення
соціально-економічного становища, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 29.04.2000 р. N 747 ( 747-2000-п ), Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
   1. Затвердити Методику розрахунку  інтегрального  індексу
фондового ринку (далі Методика).
   2. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Лиско
Ю.В.) опублікувати рішення відповідно до чинного законодавства.
   3. Проведення розрахунку  та  оприлюднення  інтегрального
індексу фондового ринку доручити Агенству інфраструктури фондового
ринку.
   4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії - заступника Голови Волкова М.Ф.
 
 Голова Комісії                    О. Мозговий
                   Протокол засідання Комісії
                   від 12 грудня 2000 року N 49
      Методика розрахунку інтегрального індексу
             фондового ринку
           I. Загальні положення
   Методика визначає порядок розрахунку інтегрального індексу
фондового ринку, інформаційну базу та критерії відбору підприємств
для розрахунку інтегрального індексу фондового ринку.
   Метою розрахунку даного індексу є визначення макроекономічної
ситуації тенденцій розвитку фондового ринку України.
   Впровадження методики  розрахунку  інтегрального  індексу
фондового ринку передбачає два етапи.
  На першому етапі прийняти запропоновану методику, оскільки на
даний момент вона відображає існуючі можливості отримання та
обробки інформації для розрахунку індексу.
   На другому етапі визначити та встановити наступні вимоги до
підприємств - емітентів, які будуть включені до бази:
   обсяг торгів емітентів дорівнює 70 - 80% загальної ринкової
капіталізації підприємств - емітентів акцій;
   обсяг торгів за такими підприємствами повинен складати 50-60%
торгів за акціями на вторинному ринку за угодами купівлі-продажу.
Разом з цим планується збільшити:
   кількість підприємств до 100;
   періодичність розрахунку індексу.
   Визначити базове значення індексу - 100.
   1. Основні терміни та поняття, що вживаються у цій Методиці
   Фондовий індекс - це відношення усередненого (з а деякою
групою підприємств) значення вартості акцій, проданих за поточний
період до усередненого значення вартості акцій, проданих за
минулий період.
   Інтегральний індекс - це показник діяльності ринку цінних
паперів у межах національних кордонів, який характеризує стан
внутрішніх ринків, що існують в даній державі або на долю яких
приходиться значна частина ринку цінних паперів даної країни.
   Лістинг - внесення цінних паперів до списку цінних паперів,
які котируються на фондовій біржі або можуть бути предметом
укладення угод в торговельно-інформаційній системі.
   II. Інформаційна база та критерії відбору підприємств для
     розрахунку національного індексу фондового ринку
   1. Визначення інформаційної бази для розрахунку інтегрального
індексу фондового ринку.
   Розрахунок інтегрального індексу фондового ринку здійснюється
на основі звітності торговців цінними паперами.
   Для розрахунку  інтегрального  індексу  фондового  ринку
відбираються всі виконані торговцями угоди купівлі-продажу з
акціями підприємств на вторинному ринку.
   2. Визначення  підприємств,  вартість  акцій  яких  буде
використовуватись для розрахунку інтегрального індексу фондового
ринку за наступними вимогами.
   2.1. Цінний папір випущений у порядку та згідно з чинним
законодавством України та нормативними актами Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку.
   2.2. Цінний папір включений до офіційного котирування хоча б
однієї біржи або торгівельно-інформаційної системи.
   2.3. Активність  купівлі-продажу  акцій,  яка  передбачає
наявність  не  менше  10  угод  в  місяць, при чому угоди
купівлі-продажу з акціями цих емітентів здійснювали як мінімум два
торговці  цінними паперами, які мають відповідний дозвіл на
здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів.
   2.4. Перелік підприємств для розрахунку національного індексу
може змінюватись в залежності від впливу кон'юктури ринку та інших
факторів (реорганізація, створення нових підприємств тощо).
   III. Розрахунок інтегрального індексу фондового ринку
   3.1. Інтегральний індекс фондового ринку розраховується як
відношення середньої геометричної ціни акцій  підприємств  за
поточний період до середньої геометричної ціни акцій підприємств в
базисний період.
   3.2. Формула розрахунку інтегрального індексу:
               n
              [ П (Pi) ]]
               i=1      1
           I =[ ---------------]n
               n
              [ П (Po) ]]
               i=1
   Де:
   I - інтегральний індекс,
   Pi - середня ціна купівлі-продажу акції і-го підприємства за
період, яка розраховується як середньозважена ціна купівлі-продажу
акцій;
   3.3. Середня ціна купівлі - продажу акції і-го підприємства в
t період; розраховується наступним чином:
                m
                E (Kj * Pj)
               j=1
             Pi = -------------
                 m
                 E Kj
                j=1
   де E - сума;
   Pj - ціна купівлі-продажу акції n-го емітенту;
   Kj - кількість куплених в одній операції акцій, емітент
визначений п.2.2. цього Положення;
   Po - середня ціна купівлі - продажу акції i-го підприємства в
базисний період;
   m - кількість угод за період n-го емітента;
   n - кількість підприємств-емітентів, визначених згідно з
п.2.2 цього Положення.
   Формула дає значення індексу на визначену дату.
   3.4. Індекс розраховується на останній  день  місяця  і
публікується в офіційному виданні Комісії та розміщується на
WEB-сторінці Комісії не пізніше десяти днів наступних за звітним
кварталом.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка