Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про забезпечення виконання рішення колегії МОЗ України


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 323 від 06.12.2000
  м. Київ
 
 vd20001206 vn323
 
          Про забезпечення виконання
          рішення колегії МОЗ України
 
   Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров'я
України (п. 10), затвердженого Указом Президента України від
24.06.2000 N 918/2000 ( 918/2000 ), та з метою забезпечення
виконання рішення колегії МОЗ України від 01.11.2000 N "Про стан
фінансування системи охорони здоров'я та невідкладні заходи щодо
його поліпшення" Н А К А З У Ю:
   1. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської  міських  державних адміністрацій, керівникам
закладів, установ і організацій, що підпорядковані МОЗ України,
вжити заходів щодо забезпечення виконання цього рішення.
   2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам  управлінь  охорони  здоров'я  Івано-Франківської,
Тернопільської, Херсонської, Чернівецької  облдержадміністрацій
забезпечити контроль за виконанням п. 3 рішення колегії та подати
інформацію до 25 грудня 2000 року.
   3. Першому заступнику Міністра Бобильовій О.О. та начальнику
Головного управління економіки Барановій Т.Ф. забезпечити контроль
за виконанням п. 4 цього рішення.
   4. Керівникам органів, закладів та установ охорони здоров'я
доповісти про виконання рішення колегії до 25 грудня 2000 року.
 
 Міністр                      В.Ф.Москаленко
       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
             РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
 _______________                  N _____________
   м. Київ
 
     Про стан фінансування системи охорони здоров'я
     та невідкладні заходи щодо його поліпшення
 
   Економічна політика Міністерства та органів охорони здоров'я
будується на раціональному і ефективному витрачанні бюджетних
коштів, залучення позабюджетних джерел надходжень, спрямуванні їх
на   пріоритетні   напрямки   діяльності,   удосконаленні
нормативно-правової бази галузі.
   У фонді видатків Державного бюджету України питома вага
видатків на охорону здоров'я за планом 2000 р. та проектом на 2001
р. становить 10,9% та 12% відповідно.
   Протягом 1998 - 1999 р.р. галузь не отримала 1336 млн.грн., що
становить 17,9% від загального обсягу видатків (по місцевому
бюджету 763 млн.грн., по Державному - 573,8 млн.грн.).
   У 2000 р. ситуацію з фінансування поліпшено, особливо по
видатках Державного бюджету, збільшено обсяги надходження коштів
відповідно до плану.
   За станом  на  01.10.2000  заклади  охорони  здоров'я,
підпорядковані Міністерству, профінансовано на суму 163,2 млн.грн.
(59,7%), що на 14,3% більше відповідного періоду минулого року.
   Проведено централізовану закупівлю вітчизняних інсулінів на
суму 5 млн.грн., санітарного автотранспорту - на 3 млн.грн.,
медичного  обладнання  -  на 2 млн.грн., протитуберкульозних
препаратів - на 9 млн.грн., онкологічних - на 3 млн.гривень.
   Відповідно до планових призначень профінансовано Національну
програму "Планування сім'ї" та цільову  комплексну  програму
генетичного моніторингу в Україні на 1999 - 2000 роки.
   Застосування відкритих торгів дало змогу провести закупівлю
протитуберкульозних препаратів за найнижчими цінами і в межах
запланованих коштів додатково закупити їх на суму 2448360 грн.
   Незважаючи на об'єктивні фінансові труднощі у порівнянні з
1998 р. у 2000 р. збільшено майже удвічі обсяг видатків на
медикаменти (1998 р. - 267,3 млн.грн., 2000 р. - 424,2 млн.грн.),
видатки на харчування - відповідно 178,2 млн.грн. і 205,5 млн.грн.
(15,3%).
   Мають тенденцію до зростання витрати на медикаменти  та
харчування в розрахунку на 1 хворого в день.
   Грошові витрати на 1 ліжко-день на медикаменти по місцевому
бюджету з 1998 до 2000 р. зросли з 1,02 грн. до 2,05 грн., на
харчування - відповідно з 1,2 грн. до 1,26 грн., по Державному
бюджету на медикаменти - з 7,4 грн. до 8,2 гривень.
   Сума витрат на 1 жителя на рік у 2000 р. у зведеному бюджеті
зросла на 20,6% у порівнянні з 1999 р. - 72,3 грн. (1998 р. - 72,1
грн.), у 2001 р. планується 104 гривні.
   За 9 міс. 2000 р. зменшено заборгованість із заробітної плати
в цілому в Україні на 4226 млн.грн., яка становить 89,8 млн.грн.
або 0,7 міс. (1998 р. - 260,1 млн.грн. (1,9 міс.), 1999 р. - 132
млн.грн. (1 міс.).
   Ліквідовано заборгованість із заробітної плати, стипендій у
закладах освіти,  немає  поточної  заборгованості  з  оплати
комунальних платежів та енергоносіїв, проведено роботу з погашення
заборгованості за минулі роки.
   За 9  міс. 2000 р. наукові установи галузі забезпечено
фінансуванням на заробітну плату з нарахуванням на рівні планових
призначень.
   Внаслідок вжитих заходів заборгованість із заробітної плати в
наукових установах галузі за минулі роки зменшено з 8,7 млн.грн.
до 3,4 млн.грн. (3,1 міс.).
   У закладах охорони здоров'я, які утримуються за рахунок
державного бюджету, заборгованості по заробітній платі немає.
   Поліпшується ситуація із заборгованості по заробітній платі
майже в усіх областях, особливо швидкими темпами це відбувається в
Кіровоградській, Рівненській, Чернігівській. Саме в цих областях
заборгованість була найвищою (4 - 7 місяців).
   Постійну тенденцію до зменшення боргу забезпечує Волинська
область, де він скоротився у 4 рази (з 5,6 до 1,4 міс.).
   У деяких областях цей процес не набуває стабільності. У
Херсонській, Сумській областях борг не зменшується або залишається
на рівні показників початку року.
   Не поліпшується  ситуація  в  АР  Крим,  Закарпатській,
Івано-Франківській, Київській, Одеській, Хмельницькій областях, де
заборгованість зросла у порівнянні з початком цього року. Повільно
ця робота проводиться у Тернопільській області.
   КОЛЕГІЯ ВИРІШУЄ:
   1. Взяти до відома інформацію Міністра охорони здоров'я
Москаленка В.Ф., начальників управлінь охорони здоров'я Донецької,
Запорізької,  Київської,   Кіровоградської,   Миколаївської,
Тернопільської, Чернівецької облдержадміністрацій.
   2. Звернути увагу Міністра охорони  здоров'я  АР  Крим,
начальників управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської  міських  держадміністрацій  на  недостатню
організаційну роботу з питань забезпечення фінансуванням закладів
охорони здоров'я.
   3. Зосередити  увагу Міністра охорони здоров'я АР Крим,
начальників  управлінь  охорони  здоров'я  Івано-Франківської,
Київської,   Тернопільської,   Херсонської,   Чернівецької
облдержадміністрацій на вжиття додаткових заходів щодо ліквідації
заборгованості із заробітної плати.
   4. Запропонувати  Міністру  охорони  здоров'я  Автономної
Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я провести в
оптимальному режимі роботу з формування проекту бюджету на 2001
рік,  передбачивши  у  повному обсязі фінансове забезпечення
пріоритетних напрямів охорони здоров'я, у т.ч.  фінансування
видатків на заробітну плату, медикаменти, харчування, енергоносії,
соціальні виплати.
   5. Начальнику Головного управління економіки Барановій Т.Ф.
підготувати проект звернення до Прем'єр-міністра України щодо
виділення коштів для погашення заборгованості із заробітної плати
до кінця поточного року.
                        Термін: 10.11.2000
   Контроль за виконанням рішення колегії залишаю за собою.
 
 Голова колегії
 Міністр                      В.Ф.Москаленко
 
 Секретар колегії                  О.К.Ніколаєва
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка