Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження переліку ВАТ, акції яких підлягають продажу на фондових біржах України за гроші


         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 1927 від 15.09.2000
   м.Київ
 
 vd20000915 vn1927
 
        Про затвердження переліку ВАТ, акції
      яких підлягають продажу на фондових біржах
             України за гроші
       (Із змінами та доповненнями, внесеними
       наказом Фонду державного майна України
     від 16 жовтня 2000 року N 2125 ( v2125224-00 )
 
   На виконання п.60 Державної програми приватизації ( 1723-14 )
на 2000 - 2002 роки, на підставі Положення про порядок продажу на
фондовій біржі пакетів акцій, що належать державі, відкритих
акціонерних товариств ( z0023-97 ) та затвердженого Головою Фонду
протоколу N 51 від 15.09.2000 засідання постійно діючої комісії з
питань оптимального розподілу пакетів акцій ВАТ Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити переліки відкритих акціонерних товариств, акції
яких пропонуються Фондом державного майна України до продажу на
Українській фондовій біржі та її філіях за грошові кошти, згідно з
додатками.
   2. Департаменту  аукціонного  продажу  і  фондових  бірж
забезпечити розподіл пакетів ВАТ для продажу на Українській
фондовій біржі та її філіях.
   Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Заступник Голови Фонду               Л.Кальніченко
                    Додаток N 1
                    до наказу Фонду державного
                    майна України від
                    15 вересня 2000 р. N 1927
             Перелік N 197_1
   Відкритих акціонерних товариств, акції яких пропонуються
  Фондом державного майна України до продажу на українській
         фондовій біржі за грошові кошти
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
N |Код за ЄДРПОУ |Адреса      |Статутний |Номінал,|Пакет   |Вартість  |% до |При-
  |та назва ВАТ |         |фонд, грн.|грн.  |акцій, шт.|пакета, грн.|СФ  |мітка
---+--------------+-----------------+----------+--------+----------+------------+-----+-----
1 |374338 ОАО  |96100 Республіка |1603370.00|0.250  |256430  |64107.50  |4.00 |
  |"Джанкойський |Крим, Джанкой,  |     |    |     |      |   |
  |консервний  |вул. Кримська, 1 |     |    |     |      |   |
  |завод" (дод.) |         |     |    |     |      |   |
---+--------------+-----------------+----------+--------+----------+------------+-----+-----
2 |388441 ОАО  |333022 Республіка|195953.00 |0.250  |463308  |115827.00  |59.11|
  |"Кримагротех- |Крим, м. Сімферо-|     |    |     |      |   |
  |харчопром"  |поль, вул.    |     |    |     |      |   |
  |       |Ж. Дерюгіної, 4 |     |    |     |      |   |
---+--------------+-----------------+----------+--------+----------+------------+-----+-----
3 |413127 ВАТ  |67315 Одеська  |2849300.00|0.250  |2829276  |707319.00  |24.82|
  |"Жовтнівка"  |обл., Березів-  |     |    |     |      |   |
  |       |ський р-н,    |     |    |     |      |   |
  |       |с. Жовтнівка   |     |    |     |      |   |
---+--------------+-----------------+----------+--------+----------+------------+-----+-----
4 |413239 ВАТ  |67832 Одеська  |6268400.00|0.250  |2805696  |701424.00  |11.19|
  |"Перемога"  |обл., Овідіо-  |     |    |     |      |   |
  |       |польський р-н,  |     |    |     |      |   |
  |       |смт Великодо-  |     |    |     |      |   |
  |       |линське,     |     |    |     |      |   |
  |       |вул. Коопера-  |     |    |     |      |   |
  |       |тивна, 19    |     |    |     |      |   |
---+--------------+-----------------+----------+--------+----------+------------+-----+-----
5 |413386 ВАТ  |67452 Одеська  |4809300.00|0.250  |3798619  |949654.75  |19.75|
  |"Ім. Карла  |обл., Розділь-  |     |    |     |      |   |
  |Маркса"    |нянський р-н,  |     |    |     |      |   |
  |       |смт Лиманське,  |     |    |     |      |   |
  |       |вул. Меха-    |     |    |     |      |   |
  |       |нічна, 2     |     |    |     |      |   |
---+--------------+-----------------+----------+--------+----------+------------+-----+-----
6 |424021 ОАО  |95043 Республіка |675190.00 |0.250  |874100  |218525.00  |32.36|
  |"Птахоком-  |Крим, Сімферо-  |     |    |     |      |   |
  |бінат"    |поль, вул. Желє- |     |    |     |      |   |
  |       |знодорожна, 1  |     |    |     |      |   |
---+--------------+-----------------+----------+--------+----------+------------+-----+-----
7 |910133 ОАО  |333014 Республіка|73100.00 |0.250  |52712   |13178.00  |18.03|
  |"Спеціалізо- |Крим, м. Сімферо-|     |    |     |      |   |
  |ване автотра- |поль, вул. Моска-|     |    |     |      |   |
  |нспортне   |лева, 9/2    |     |    |     |      |   |
  |підприємство |         |     |    |     |      |   |
  |N 1205" (дод.)|         |     |    |     |      |   |
---+--------------+-----------------+----------+--------+----------+------------+-----+-----
8 |913410 ВАТ  |89600 Закарпатсь-|36212.40 |0.050  |142033  |7101.65   |19.61|
  |"Мукачівський |ка обл., м. Мука-|     |    |     |      |   |
  |агроспецпос- |чево, вул. Кри- |     |    |     |      |   |
  |тач" (дод.)  |лова, 15     |     |    |     |      |   |
---+--------------+-----------------+----------+--------+----------+------------+-----+-----
9 |954745 ВАТ  |28000 Кіровог-  |743000.00 |0.250  |933760  |233440.00  |31.42|
  |"Олександрі- |радська обл.,  |     |    |     |      |   |
  |йський комбі- |м. Олександрія, |     |    |     |      |   |
  |нат хлібопро- |вул. Садова, 1  |     |    |     |      |   |
  |дуктів"    |         |     |    |     |      |   |
---+--------------+-----------------+----------+--------+----------+------------+-----+-----
10 |1271586 ОАО  |95017 Республіка |1707107.00|0.250  |1814887  |53721.75  |26.58|
  |"Кримбудмеха- |Крим, м. Сімфе- |     |    |     |      |   |
  |нізація"   |рополь, вул.   |     |    |     |      |   |
  |(дод.)    |Фрунзе, 41    |     |    |     |      |   |
---+--------------+-----------------+----------+--------+----------+------------+-----+-----
11 |3112780 ОАО  |95000 Республіка |266200.00 |0.250  |223609  |55902.25  |21.00|
  |"Сімферопо-  |Крим, м. Сімферо-|     |    |     |      |   |
  |льський шино- |поль, пер. Елева-|     |    |     |      |   |
  |ремонтний   |торний, 6-а   |     |    |     |      |   |
  |завод" (дод.) |         |     |    |     |      |   |
---+--------------+-----------------+----------+--------+----------+------------+-----+-----
12 |3114649 ОАО  |95058 Республіка |1292340.00|0.250  |1608680  |402170.00  |31.12|
  |"Сімферополь- |Крим, м. Сімферо-|     |    |     |      |   |
  |ське автотран-|поль, Київський |     |    |     |      |   |
  |спортне підп- |р-н, вул. Київсь-|     |    |     |      |   |
  |риємство N  |ка, 4      |     |    |     |      |   |
  |14327" (дод.) |         |     |    |     |      |   |
---+--------------+-----------------+----------+--------+----------+------------+-----+-----
13 |3348130 ОАО  |98300 Республіка |302110.00 |0.250  |12083   |3020.75   |1.00 |
  |"Керчьгаз"  |Крим, м. Керчь, |     |    |     |      |   |
  |       |вул. Чкалова,  |     |    |     |      |   |
  |       |151-а      |     |    |     |      |   |
---+--------------+-----------------+----------+--------+----------+------------+-----+-----
14 |5424555 ОАО  |98600 Республіка |210344.00 |0.250  |493895  |123473.75  |58.70|
  |"Будмехані-  |Крим, м. Ялта,  |     |    |     |      |   |
  |зація"    |вул. Васильєва, |     |    |     |      |   |
  |       |19        |     |    |     |      |   |
---+--------------+-----------------+----------+--------+----------+------------+-----+-----
15 |5472092    |03131 м. Київ,  |1792000.00|0.250  |696164  |174041.00  |9.71 |
  |"Київська   |вул. Миру, 19  |     |    |     |      |   |
  |реалізаційна |         |     |    |     |      |   |
  |база"     |         |     |    |     |      |   |
---+----------------------------------------------------------------------------------------
16 |(З переліку вилучено пакет акцій ВАТ "МВО "Оріон" в кількості 521031 шт. (9,035%
  |статутного фонду) згідно з наказом Фонду державного майна України N 2125
  |від 16.10.2000 р. ( v2125224-00 )
---+----------------------------------------------------------------------------------------
17 |14311057 ВАТ |99011 м. Севасто-|189566.25 |0.050  |97878   |4893.90   |2.58 |
  |"Севастополь- |поль,      |     |    |     |      |   |
  |ське підпри- |пр. Нахімова, 15 |     |    |     |      |   |
  |ємство "Ера" |         |     |    |     |      |   |
---+--------------+-----------------+----------+--------+----------+------------+-----+-----
18 |20733153 ОАО |95004 Республіка |194740.00 |0.250  |311584  |77896.00  |40.00|
  |"Республікан- |Крим, м. Сімферо-|     |    |     |      |   |
  |ська оптово- |поль, пер. Огоро-|     |    |     |      |   |
  |роздрібна   |дний, 32     |     |    |     |      |   |
  |база "Крим"  |         |     |    |     |      |   |
  |(дод.)    |         |     |    |     |      |   |
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Управління                  Ю.Яковлєв
                    Додаток N 2
                    до наказу Фонду державного
                    майна України від
                    15 вересня 2000 р. N 1927
 
            Перелік N 197_1(Г)
   Відкритих акціонерних товариств, акції яких пропонуються
  Фондом державного майна України до продажу на українській
         фондовій біржі за грошові кошти
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
N |Код за ЄДРПОУ |Адреса     |Статутний |Номінал,| Пакет   |Вартість  |% до СФ|Примітка
 |та назва ВАТ |        |фонд, грн.|грн.  | акцій, шт.|пакета, грн.|    |
--+--------------+----------------+----------+--------+-----------+------------+-------+--------
1 |1973101 ВАТ  |282002     |115625900 |0.050  | 6081243  |304062.15  |26.30 |
 |"Тернопільсь- |м. Тернопіль,  |     |    |      |      |    |
 |ка фармацев- |вул. Фабрична, 4|     |    |      |      |    |
 |тична фабрика"|        |     |    |      |      |    |
 |(дод.)    |        |     |    |      |      |    |
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Управління                 Ю.Яковлєв
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка