Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про податок на додану вартість


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 14758/7/16-1201 від 08.11.2000
   м.Київ
 
 vd20001108 vn14758/7/16-1201
 
         Про податок на додану вартість
    ( Із змінами, внесеними згідно з Листом Державної
                 податкової адміністрації
     N 16824/7/16-1201 ( v6824225-00 ) від 18.12.2000 )
 
 
   У зв'язку з наявністю запитів стосовно застосування окремих
норм  податкового  законодавства  суб'єктами  підприємницької
діяльності,  діяльність, яких пов'язана з рибною продукцією,
Державна податкова адміністрація України вважає за необхідне
надати наступні роз'яснення.
   Спеціальний режим використання  сум  податку  на  додану
вартість, встановлений Указом Президента України від 02.12.98 р.
N 1328/98 ( 1328/98 ) "Про  підтримку  сільськогосподарських
товаровиробників"  (який був чинним з 01.01.99р. включно до
24.05.2000  р.),  поширювався   на   сільськогосподарських
товаровиробників усіх форм власності, за результатами операцій з
продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та
продуктів її переробки.
   В той же час Законом України від 13.07.2000 р. N 1874
( 1874-14 ) "Про внесення зміни до Закону України "Про податок на
додану вартість", який набув чинності з 27.07.2000 р. тимчасово до
1 січня 2001 року поновлено порядок, при якому залишається в
розпорядженні сільськогосподарських товаровиробників сума податку
на додану вартість, визначена як різниця між сумою податкових
зобов'язань,  що  виникли   у   зв'язку   з   продажем
сільськогосподарськими  товаровиробниками  сільськогосподарської
продукції власного виробництва та  продуктів  її  переробки,
виготовлених   на   давальницьких   умовах   із  власної
сільськогосподарської сировини, та сумою відповідного податкового
кредиту.
   Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.05.99 р.
N 391-р ( 391-99-р ) до осіб, які здійснюють свою діяльність у
галузі  сільськогосподарського  виробництва,  було  приєднано
рибницькі та рибальські, включаючи риболовецькі господарства, що
займаються риборозведенням, вирощуванням товарної риби, виловом,
переробкою  та  збутом  власної рибопродукції (незалежно від
організаційно-правових форм власності та господарювання).
   (  Абзац п'ятий відкликано на підставі Листа Державної
податкової адміністрації N 16824/7/16-1201 ( v6824225-00 ) від
18.12.2000 )
   Питання щодо  застосування  в  практичній  діяльності
розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.05.99 р. N 391
( 391-99-р ) також  розглядалося  23.10.2000 р. на нараді у
віце-прем'єр-міністра  України  Гладія  М.В.,  в  результаті.
Обговорення  якого  з керівниками міністерств агропромислової
політики, фінансів, економіки, юстиції, державної  податкової
адміністрації, державного комітету статистики та Держстандарту
України було зобов'язано (доручення Кабінету Міністрів України від
26.10.2000  р.  N  18027/98)  такі міністерства і відомства
забезпечити безумовне виконання вказаного  розпорядження  про
віднесення  господарств  рибної  галузі внутрішніх водойм до
сільськогосподарських товаровиробників.
   Повідомляючи викладене,  Державна  податкова адміністрація
України зобов'язує довести зазначене до відома органів державної
податкової служби всіх рівнів та до відома платників податку, а
також врахувати при проведенні попередніх перевірок податкової
звітності та документальних перевірок платників податку.
   В доповнення до викладеного, ДПА України просить надати
інформацію в період дії вищезазначених Указу Президента України
( 1328/98 ) та Закону України ( 1874-14 ) з наступних питань:
   - про  кількість  рибницьких  та  рибальських, включаючи
риболовецьких підприємств, які підпадають під дію вищезазначеного
законодавства, в тому числі окремо по суб'єктах, які займаються
риборозведенням, вирощуванням товарної  риби,  та  тих,  які
здійснюють повний цикл операцій;
   - сума податку на  додану  вартість,  яка  залишена  в
розпорядженні таких суб'єктів, в тому числі яка із них використана
на придбання матеріально-технічних ресурсів, наявність фактів не
цільового використання коштів;
   - про кількість підприємств, які займаються лише виловом риби
(з  наступною  її переробкою чи реалізація її, як товарної
продукції), указати їх обсяги;
   - указати, чи мали місце в регіоні випадки поширення норм
Указу ( 1328/98 ) та Закону  (  1874-14  )  на  суб'єктів
господарювання, якими здійснюється лише вилов риби (без процесу її
розведення, вирощування), указати кількість таких осіб, обсяги
продажу такої продукції та суму податку на додану вартість,
залишену в їх розпорядженні та окремо використану на цільове
придбання, а також вжити заходи зі сторони податкових органів щодо
повноти сплати до бюджету податку на додану вартість такими
платниками.
( На доповнення до зазначеного листа слід зазначити, що на
суб'єктів господарювання, які, використовуючи внутрішні водойми
або/та морські  простори  проводять  операції,  пов'язані  з
риборозведенням та вирощуванням риби, її виловом з наступною
операцією по її переробці, можуть бути поширені норми спеціального
режиму оподаткування, які діяли відповідно до Указу Президента
України "Про підтримку сільськогосподарських товаровиробників"
( 1328/98 ) та були поновлені в підпункті 11.29 статті 11 Закону
України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) за умови,
що сума, одержана від продажу сільськогосподарської продукції
власного виробництва та продуктів її переробки за попередній
(податковий) рік, становить не менше 50 відсотків загальної суми
валового доходу підприємства.
   Такі законодавчі норми не можуть поширюватися на суб'єктів,
які лише виловлюють рибу в морському просторі і без відповідної
переробки здійснюють її продаж, а також тих, які закуповують і
перероблюють придбану рибу.
згідно   з  Листом  Державної  податкової  адміністрації
N 16824/7/16-1201 ( v6824225-00 ) від 18.12.2000 )
 
 
 Заступник Голови                   Г.М.Оперенко
 
 "Вісник податкової служби України", N 43\2000
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка