Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
         від 8 листопада 2000 р. N 1658
                Київ
      Про затвердження Порядку формування, ведення
     і користування відомостями ліцензійного реєстру
     та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру
 
   Відповідно до статті 19 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14  )  Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Порядок формування, ведення і користування
відомостями ліцензійного реєстру та подання їх  до  Єдиного
ліцензійного реєстру, що додається.
   2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
 
   Прем'єр-міністр України               В.ЮЩЕНКО
   Інд. 25
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 8 листопада 2000 р. N 1658
               ПОРЯДОК
     формування, ведення і користування відомостями
     ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного
            ліцензійного реєстру
 
   1. Ліцензійний реєстр (далі - реєстр) - це список суб'єктів
господарювання - ліцензіатів, який формується і ведеться органом
ліцензування відповідно до отриманої ліцензіатами ліцензії як
автоматизована система збирання, накопичення, захисту та обліку
відомостей про цих суб'єктів.
   2. Реєстр  формується  на  основі  національної  системи
класифікації та кодування техніко-економічної інформації з метою:
   ведення у повному обсязі обліку суб'єктів господарювання -
ліцензіатів, а також виданих, переоформлених, визнаних недійсними,
анульованих ліцензій та їх копій або дублікатів;
   реалізації відповідно  до  вимог  законодавства принципів
доступності, гласності та відкритості інформації про суб'єктів
господарювання - ліцензіатів для заінтересованих користувачів;
   проведення аналітичних досліджень.
   3. Реєстр формується органом ліцензування окремо за кожним
видом господарської діяльності.
   4. До реєстру вносяться:
   відомості про  суб'єкта  господарювання  -  ліцензіата
(найменування,  організаційно-правова  форма, місцезнаходження,
банківські реквізити та ідентифікаційний код юридичної особи або
прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання та ідентифікаційний
номер фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, номер
телефону, факсу);
   відомості про  орган  ліцензування,  який видав ліцензію
(найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код);
   вид господарської діяльності згідно з виданою ліцензією;
   дата і номер рішення про видачу ліцензії;
   серія та номер ліцензії;
   термін дії ліцензії;
   відомості про переоформлення ліцензії, видачу її копії або
дубліката;
   підстави, дата  і  номер  розпорядження про необхідність
усунення порушень ліцензійних умов;
   підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії;
   підстави, дата і номер рішення  про  визнання  ліцензії
недійсною.
   5. Відомості до реєстру вносяться не пізніше ніж наступного
робочого дня після:
   прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії,
її переоформлення, видачу копії або дубліката, анулювання чи
визнання ліцензії недійсною, розпорядження  про  необхідність
усунення порушень ліцензійних умов;
   надходження повідомлення від ліцензіата про внесення змін до
документів, що додавалися ним до заяви про видачу ліцензії чи її
копії.
   6. Єдиний ліцензійний реєстр ведеться на основі реєстрів.
   7. Відомості  до  Єдиного ліцензійного реєстру подаються
органом ліцензування щомісяця не пізніше ніж 15 числа наступного
місяця із застосуванням засобів електронної пошти.
   Структура файлів визначається Держпідприємництвом.
   8. Користувачами  відомостей  з  реєстрів  та  Єдиного
ліцензійного реєстру є органи державної влади, органи місцевого
самоврядування,  громадяни  України,  підприємства,  установи,
організації усіх форм власності,  міжнародні  об'єднання  та
організації,  іноземні юридичні та фізичні особи, особи без
громадянства.
   9. Відомості з реєстрів та Єдиного ліцензійного реєстру
можуть надаватися користувачам з використанням електронних засобів
зв'язку чи електронно-магнітних носіїв інформації.
   10. За користування відомостями з реєстрів  та  Єдиного
ліцензійного реєстру справляється плата, розміри якої затверджує
Держпідприємництво за погодженням з Мінфіном.
   Органи державної влади звільняються від плати за користування
відомостями з реєстрів та Єдиного ліцензійного реєстру.
   11. Кошти, одержані від плати за користування відомостями з
реєстру та Єдиного ліцензійного  реєстру,  зараховуються  до
Державного бюджету України у порядку, встановленому Мінфіном.
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 8 листопада 2000 р. N 1658
               ПЕРЕЛІК
        постанов Кабінету Міністрів України,
            що втратили чинність
 
   1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 березня 1996
р. N 364 ( 364-96-п ) "Про Єдиний ліцензійний реєстр" (ЗП України,
1996 р., N 9, ст. 276).
   2. Пункт 2 додатка до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1257 ( 1257-97-п ) "Питання Ліцензійної
палати" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 79).
   3. Пункт 7 додатка до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2000 р. N 501 ( 501-2000-п ) "Про внесення змін і
доповнень  та визнання такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України з питання визначення джерел
фінансування органів державної влади" (Офіційний вісник України,
2000 р., N 12, ст. 457).
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка