Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо змін і доповнень до Положення про порядок продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств за кошти на відкритих грошових регіональних аукціонах через Державну акціонерну компанію "Національна мережа аукціонних центрів"


         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 2309 від 08.11.2000        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   9 листопада 2000 р.
 vd20001108 vn2309          за N 794/5015
 
     Щодо змін і доповнень до Положення про порядок
     продажу пакетів акцій відкритих акціонерних
     товариств за  кошти на відкритих грошових
     регіональних  аукціонах  через  Державну
     акціонерну  компанію  "Національна  мережа
            аукціонних центрів"
 
   На виконання Державної програми приватизації на 2000 - 2002
роки, затвердженої Законом України від 18.05.2000 N 1723-III
( 1723-14 ), та відповідно до Закону України "Про приватизацію
державного майна" ( 2163-12 ) Н А К А З У Ю:
   1. Унести до Положення про продаж пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств за кошти на відкритих грошових регіональних
аукціонах через Державну акціонерну компанію "Національна мережа
аукціонних центрів", затвердженого наказом ФДМУ від 08.09.2000
N 1871 ( z0652-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2000 року за N 652/4873 (далі - Положення),
такі зміни та доповнення:
   1.1. Перше речення пункту 7.3 викласти в такій редакції:
"Якщо на Аукціоні Покупець придбав акції ВАТ, форма випуску яких є
документарною, то Продавець після підтвердження надходження коштів
до  позабюджетного  Державного  фонду приватизації, одержання
потрібного комплекту документів згідно з пунктами 4.17, 4.18 цього
Положення ( z0652-00 ) готує розпорядження органу приватизації
(далі - Розпорядження) про внесення змін до реєстру акціонерів ВАТ
(згідно з додатком 7)".
   1.2 Доповнити новим додатком 7 (додається). У зв'язку з цим
додатки 7-10 уважати додатками 8-11.
   2. Управлінню  аукціонного  продажу  та  фондових  бірж
забезпечити  подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
   3. Управлінню  аукціонного  продажу  і  фондових бірж у
десятиденний термін з дня державної реєстрації у Міністерстві
юстиції України цього наказу забезпечити опублікування змін та
доповнень до Положення у Державному інформаційному бюлетені "Про
приватизацію".
   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 В.о. Голови Фонду                    М.Чечетов
                   Додаток 7
                   до Положення про порядок
                   продажу пакетів акцій
                   відкритих акціонерних
                   товариств за кошти на
                   відкритих грошових
                   регіональних аукціонах через
                   Державну акціонерну компанію
                   "Національна мережа
                   аукціонних центрів"
         Фонд державного майна України
       (регіональне відділення ФДМУ, Фонд майна
          Автономної Республіки Крим)
             Розпорядження
               м.Київ
   ________________          __________________
   Відповідно до Положення про порядок продажу пакетів акцій
відкритих акціонерних товариств за кошти на відкритих грошових
регіональних аукціонах  через  Державну  акціонерну  компанію
"Національна мережа аукціонних центрів", затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 25.09.2000 N 1871, та пункту
7.26 Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних
цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 26.05.98 N 60:
   1. Зобов'язати голову правління акціонерного товариства
__________________________________________________________________
       (повна назва ВАТ та місцезнаходження)
разом з  реєстроутримувачем  забезпечити  переоформлення  прав
власності на нових власників та відповідне внесення змін до
реєстру ВАТ згідно з протоколом відкритого грошового регіонального
Аукціону
__________________________________________________________________
          (назва та номер Аукціону)
Протокол Аукціону затверджений наказом Фонду державного майна
України   (регіонального    відділення    ФДМУ)    від
"___" ____________ N _______:
   --------------------------------------------------------
   | N | Нові власники акцій | Кількість  |  Дата  |
   | з/п | (для фізичних осіб - | придбаних  | придбання |
   |   | прізвище, ім'я, по  | акцій (штук)|      |
   |   |   батькові;    |       |      |
   |   | для юридичних осіб - |       |      |
   |   | найменування, код за |       |      |
   |   |    ЄДРПОУ)    |       |      |
   |-----+----------------------+-------------+-----------|
   |   |           |       |      |
   --------------------------------------------------------
   2. Зобов'язати голову правління  відкритого  акціонерного
товариства разом з реєстроутримувачем не пізніше семи робочих днів
після отримання цього розпорядження передати новим вищезазначеним
власникам сертифікати акцій або тимчасові свідоцтва про право
власності на іменні акції (відповідно до п.7.12 Положення про
порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів) на
сумарну кількість акцій ВАТ, що їм належать.
   3. Зобов'язати  голову  правління відкритого акціонерного
товариства  в  десятиденний  термін  після  отримання  цього
розпорядження  подати  до  Фонду  державного  майна  України
(регіонального відділення ФДМУ, Фонду майна Автономної Республіки
Крим) змінений сертифікат акцій або тимчасове свідоцтво про право
власності на іменні акції (відповідно до п.7.12 Положення про
порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів) на
сумарну кількість акцій ВАТ, що залишалось за державою.
 
 ________________               ____________________
   (підпис)                 (ініціали, прізвище)
   М.П.
 
 Начальник управління
 аукціонного продажу і
 фондових бірж                      Ю.Яковлєв
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка