Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження змін до Положення про присвоєння відповідних статусів суб"єктам племінної справи у тваринництві та Положення про відповідність суб"єктів племінної справи у тваринництві статусу племінного заводу, племінного репродуктора і племінного ...


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
        УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
              Н А К А З
 
 N 365/107 від 12.12.2001       Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 грудня 2001 р.
                   за N 1080/6271
 
    Про затвердження змін до Положення про присвоєння
 відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві
  та Положення про відповідність суб'єктів племінної справи у
    тваринництві статусу племінного заводу, племінного
      репродуктора і племінного птахорепродуктора
 
   З метою забезпечення виконання Закону України "Про племінну
справу у  тваринництві"  (  3691-12 ) та ведення Державного
племінного реєстру й удосконалення механізму проведення державної
атестації суб'єктів   племінної   справи   у  тваринництві
Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити зміни до Положення про присвоєння відповідних
статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві, затвердженого
наказом Міністерства аграрної політики України та Української
академії аграрних наук від 17.07.01 N 215/66 ( z0721-01 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції  України  20.08.01  за
N 721/5912 (додаються).
   2. Затвердити зміни до Положення про відповідність суб'єктів
племінної справи у тваринництві статусу  племінного  заводу,
племінного репродуктора   і   племінного   птахорепродуктора
( z1081-01 ), затвердженого наказом Міністерства аграрної політики
України та  Української  академії аграрних наук від 17.07.01
N 215/66 ( z0722-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.08.01 за N 722/5913.
   3. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією  (Мельник  Ю.Ф.)  Міністерства
аграрної політики України в установленому порядку подати наказ на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
   4. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією та Державному науково-виробничому
концерну "Селекція" (Буркат В.П., за згодою):
   4.1. Довести зазначені зміни до відома суб'єктів племінної
справи у тваринництві.
   4.2. Забезпечити видання атестатів про присвоєння відповідних
статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві.
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Мельника С.І. і віце-президента Української
академії аграрних наук Роїка М.В.
 
 Міністр аграрної політики
 України                     І.Кириленко
 
 Президент Української
 академії аграрних наук             М.Зубець
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України і
                   Української академії
                   аграрних наук
                   12.12.2001 N 365/107
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 грудня 2001 р.
                   за N 1080/6271
   Зміни до Положення про присвоєння відповідних статусів
      суб'єктам племінної справи у тваринництві
              ( z0721-01 )
   1. Доповнити пункт 1.5 розділу 1 новим терміном такого
змісту:
   "атестат  -  офіційний документ про присвоєння суб'єкту
племінної справи у тваринництві відповідного статусу".
   2. Доповнити пункт 2.3.3 абзацом 9, пункт 2.4.2 абзацом 14
розділу 2 такого змісту:
   "подання інформації в обсязі та в терміни, що встановлені
Міністерством аграрної політики України, для формування Державного
племінного реєстру".
   3. Доповнити розділ 3 пунктами 3.20 і 3.21 такого змісту:
   "3.20. Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики
України про присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної
справи у тваринництві протягом місяця з дня підписання наказу
видається атестат про присвоєння суб'єкту племінної справи у
тваринництві відповідного статусу (додаток 2).
   3.20.1. В атестаті вказуються:
   реєстраційний номер;
   номер і дата наказу про присвоєння відповідних статусів
суб'єктам племінної справи у тваринництві;
   повна назва суб'єкта племінної справи у тваринництві, район
та область місцезнаходження, ідентифікаційний код;
   назва присвоєного статусу;
   спеціалізація суб'єкта (вид і порода (крос) тварин, їх
напрямок продуктивності).
   3.20.2. Присвоєння реєстраційних номерів проводиться:
   окремо щодо кожного статусу починаючи з одиниці;
   перед номером  додаються  великі  літери,  що визначають
відповідний статус:
   ПЗ - племінний завод;
   ПР - племінний репродуктор;
   ППР - племінний птахорепродуктор;
   ПП - племінна пасіка;
   ПБР - племінний бджолорозплідник;
   СЦ - селекційний центр;
   ППС - підприємство (об'єднання) з племінної справи;
   КВС - контрольно-випробувальна станція;
   ПГК - підприємство (лабораторія) генетичного контролю;
   ПТЕ - підприємство (лабораторія) з трансплантації ембріонів;
   ПЯП -  підприємство  (лабораторія)  з  оцінки  якості
тваринницької продукції;
   ЗК - заводська конюшня;
   ІП - іподром;
   ТД - трендепо.
   3.20.3. Присвоєння реєстраційних номерів, реєстрацію, видачу
атестатів та опублікування повідомлення щодо втрати чинності
атестатів у засобах масової інформації проводить Міністерство
аграрної політики України.
   3.21. Атестат видається після проведення державної атестації
один раз на чотири роки і діє до моменту проведення чергової
атестації за умови відповідності суб'єкта племінної справи у
тваринництві присвоєному статусу.
   Атестат утрачає чинність за умови:
   підписання наказу про наслідки проведення наступної державної
атестації;
   підписання наказу про позбавлення суб'єкта племінної справи у
тваринництві відповідного статусу  за  наслідками  проведення
державної переатестації з моменту опублікування повідомлення щодо
втрати чинності атестатів у засобах масової інформації;
   визнання банкрутом  юридичної особи, якій було присвоєно
відповідний статус;
   ліквідації юридичної особи, якій було присвоєно відповідний
статус".
   4. Доповнити Положення додатком 2 (додається), у зв'язку з
цим додаток до пункту 3.6 вважати додатком 1.
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва з Головною
 державною племінною інспекцією         Ю.Ф. Мельник
 
  Зразок               Додаток 2
                   до пункту 3.20
                   Положення про присвоєння
                   відповідних статусів
                   суб'єктам племінної справи
                   у тваринництві
          ( Державний Герб України )
       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
             АТЕСТАТ N_______
       ПРО ПРИСВОЄННЯ СУБ'ЄКТУ ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ
        У ТВАРИННИЦТВІ ВІДПОВІДНОГО СТАТУСУ
 
   Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України
від "___"____________ 20____ року   N _________________________
__________________________________________________________________
            (повна назва наказу)
__________________________________________________________________
   (повна назва, район, область, ідентифікаційний код) .
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
присвоюється статус ______________________________________________
            (назва статусу та спеціалізація суб'єкта)
__________________________________________________________________
 
 
Міністр _____________       "____"_______________ 20_____ р.
 
МП
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка