Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до постанови НКРЕ від 22.01.2001 N 47 "Про затвердження Порядку формування роздрібного тарифу на електроенергію для споживачів (крім населення і населених пунктів) ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом"


  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 1252 від 24.12.2001
 
   Про внесення змін до постанови НКРЕ від 22.01.2001 N 47
   "Про затвердження Порядку формування роздрібного тарифу
    на електроенергію для споживачів (крім населення і
      населених пунктів) ліцензіатами з постачання
       електроенергії за регульованим тарифом"
 
   Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України
від 21.04.98 N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України", з метою приведення у
відповідність  Умовам  та Правилам здійснення підприємницької
діяльності з постачання електричної енергії за  регульованим
тарифом ( z0433-96 ) Порядок формування роздрібного тарифу на
електроенергію для споживачів (крім населення і населених пунктів)
ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом,
Національна  комісія  регулювання  електроенергетики  України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
   Внести зміни до Порядку формування роздрібного тарифу на
електроенергію для споживачів (крім населення і населених пунктів)
ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом,
затвердженого постановою НКРЕ від 22.01.2001 N 47 ( v0047227-01 )
(далі - Порядок), згідно з якими:
   1. Слово "Ліцензіат" за текстом Порядку в середині речення в
усіх відмінках і формах числа записати з малої літери.
   2. Термін "коефіцієнт нормативних технологічних витрат" за
текстом Порядку в усіх відмінках і формах числа замінити терміном
"економічний  коефіцієнт  нормативних  технологічних  витрат
електроенергії".
   3. Підпункт 1.1. пункту 1 Порядку викласти в такій редакції:
   "1.1. Роздрібний  тариф  на електроенергію розраховується
ліцензіатом з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом (далі ліцензіатом) за формулою:
         сз
         Ц
         р     м  п
    Т = ------------- + Т + Т  (грн/МВт х год.),
    ij  j       j  i
       П (1 - k )
       i=1   l
   де:
   i - група споживача у відповідності до нормативних методик
(документів), затверджених НКРЕ;
   j - клас споживача у відповідності до нормативних методик
(документів), затверджених НКРЕ;
   l - класи напруги електромереж, якими пройшла електрична
енергія до кінцевого споживача;
   сз
   Ц  - прогнозована середня закупівельна ціна електроенергії
   р
на розрахунковий місяць (р), на який визначаються роздрібні тарифи
на електроенергію, грн./МВт х год. (розраховується ліцензіатом);
   k - економічний коефіцієнт нормативних технологічних витрат
   l
електроенергії на l-тому класі напруги (затверджується НКРЕ);
   м
   Т - тариф на передачу електроенергії місцевими (локальними)
   j
електромережами, грн./МВт х год. (затверджується НКРЕ);
   п
   Т  - тариф  на постачання електроенергії, грн./МВт х год.
   i
(затверджується НКРЕ)."
   4. Підпункт 1.2. пункту 1 Порядку вважати таким, що втратив
чинність. В зв'язку з цим, підпункт 1.3. пункту 1 Порядку вважати
підпунктом 1.2.
   5. У підпункті 1.3.2 Порядку наведену формулу викласти в
такій редакції:
         СЗфакт  СЗ    ОРфакт  Нфакт      кор
 "Дельта С  = (Ц   - Ц  ) x (Е   - Е   ) + дельта С
      р-2  р-2   р-2   р-2   р-2       р-2
                             (грн.)".
   6. Доповнити підпункт 1.3.2 Порядку абзацами такого змісту:
       кор
   "Дельта С  - вартість  величини коригування нормативних
       р-2
технологічних витрат електроенергії, яка визначається відповідно
до "Тимчасового положення про порядок подання, визначення та
затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних
витрат електроенергії для ліцензіатів з передачі електроенергії
місцевими (локальними) електричними  мережами",  затвердженого
постановою НКРЕ від 30.11.2001 N 1179 ( v1179227-01 ).
   Для ліцензіатів, для яких тарифи на передачу електроенергії
та роздрібні тарифи розраховуються відповідно до постанови НКРЕ
від 10.04.2001 N 348 ( v0348227-01 ), при визначенні прогнозованої
закупівельної ціни на електроенергію на розрахунковий місяць, який
іде через один після звітного, не враховується".
   7. Абзац четвертий підпункту 1.3.4. пункту 1 Порядку викласти
в такій редакції:
   "S дельта  - загальна сума дотацій ліцензіата, затверджена
       р-2
НКРЕ на місяць, що передував попередньому розрахунковому місяцю,
грн.;".
   8. Пункти  2 та 4 Порядку визнати такими, що втратили
чинність. В зв'язку цим, пункти 3 та 5 Порядку вважати пунктами 2
та 3 відповідно.
   9. Постанова набуває чинності з 01.01.2002.
 
 Голова Комісії                      Ю.Продан
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка