Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про форму, розмір та поліграфічне виконання інформаційних плакатів політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатів у народні депутати України від яких зареєстровано в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі


          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 57 від 12.12.2001
   м. Київ
      Про форму, розмір та поліграфічне виконання
    інформаційних плакатів політичних партій, виборчих
     блоків політичних партій, кандидатів у народні
       депутати України від яких зареєстровано
       в багатомандатному загальнодержавному
             виборчому окрузі
 
   Відповідно до пункту 9 частини першої статті 41, частини
першої статті 52 Закону України "Про вибори народних депутатів
України" ( 2766-14 ) та керуючись статтею 11, пунктом 15 статті 14
Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ),
Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
   1. Встановити форму інформаційних плакатів політичних партій,
виборчих блоків політичних партій, кандидатів у народні депутати
України   від   яких  зареєстровано  в  багатомандатному
загальнодержавному виборчому окрузі (додається).
   2. Встановити, що інформаційні плакати політичних партій,
виборчих блоків політичних партій, кандидатів у народні депутати
України  від  яких  зареєстровано   в   багатомандатному
загальнодержавному  виборчому окрузі, розміром 102 х 72 см,
виготовляються у поліграфічному виконанні на офсетному папері N 1
щільністю 80 г/кв.см, фарбою чорного кольору. Текст інформаційних
плакатів викладається державною мовою.
   Назва політичної партії, виборчого блоку політичних партій
розміщується  на інформаційному плакаті 68 кеглем зверху по
горизонталі симетрично віддалено від правової та лівої його
сторін.
   Фотографії перших  п'яти  кандидатів  у народні депутати
України, включених до виборчого  списку  політичної  партії,
виборчого  блоку  політичних  партій,  розміром 9 х 13 см,
розміщуються на інформаційному плакаті під назвою політичної
партії, виборчого блоку політичних партій. Під кожною фотографією
кандидата у народні депутати України 24 кеглем зазначаються його
прізвище, ім'я, по батькові. Виборчий список політичної партії,
виборчого блоку політичних партій із зазначенням прізвища, імені,
по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та
проживання, партійності кожного із включених до нього кандидатів у
народні депутати України друкується 10 кеглем п'ятьма колонками у
лівій частині плаката та на вільному місці під фотографіями.
   Текст передвиборної програми політичної партії, виборчого
блоку політичних партій обсягом до семи тисяч восьмисот друкованих
знаків, поданий ними при реєстрації кандидатів у народні депутати
України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі,
включених до списку політичної партії, виборчого блоку політичних
партій, друкується 13 кеглем колонкою у правій частині плаката.
 
------------------------------------------------------------------
|           НАЗВА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ,          |
|        ВИБОРЧОГО БЛОКУ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ        |
|                                |
| Виборчий ---------------------------------------- Передвиборна |
| список  | Фото || Фото || Фото || Фото || Фото |  програма  |
|----------|9 х 13||9 х 13||9 х 13||9 х 13||9 х 13|--------------|
||1. Пріз-||канди-||канди-||канди-||канди-||канди-||      ||
||вище,  ||дата у||дата у||дата у||дата у||дата у||      ||
||ім'я, по||депу- ||депу- ||депу- ||депу- ||депу- ||      ||
||батько- ||тати, ||тати, ||тати, ||тати, ||тати, ||      ||
||ві, рік ||вклю- ||вклю- ||вклю- ||вклю- ||вклю- ||      ||
||народ- ||ченого||ченого||ченого||ченого||ченого||      ||
||ження, ||до ви-||до ви-||до ви-||до ви-||до ви-||  Текст  ||
||посада ||борчо-||борчо-||борчо-||борчо-||борчо-||передвибор- ||
||(занят- || го || го || го || го || го ||ної програми||
||тя),  ||списку||списку||списку||списку||списку||політичної ||
||місце  || під || під || під || під || під || партії  ||
||роботи, || N 1 || N 2 || N 3 || N 4 || N 5 ||(виборчого ||
||місце  |----------------------------------------|блоку полі- ||
||прожи- | ПРІЗ-  ПРІЗ-  ПРІЗ-  ПРІЗ-  ПРІЗ- |тичних пар- ||
||вання, | ВИЩЕ,  ВИЩЕ,  ВИЩЕ,  ВИЩЕ,  ВИЩЕ, |  тій),  ||
||партій- | ім'я,  ім'я,  ім'я,  ім'я,  ім'я, |викладений ||
||ність  | по   по   по   по   по  |українською ||
||    | бать-  бать-  бать-  бать-  бать- |мовою, обся-||
||2. -"- | кові  кові  кові  кові  кові  |гом до 7800 ||
||    |                    | друкованих ||
||    |----------------------------------------| знаків   ||
||    ||    ||    ||    ||    ||      ||
||    ||    ||    ||    ||    ||      ||
||    ||Продов- ||Продов- ||Продов- ||Продов- ||      ||
||    ||ження  ||ження  ||ження  ||ження  ||      ||
||    ||вибор- ||вибор- ||вибор- ||вибор- ||      ||
||    ||чого  ||чого  ||чого  ||чого  ||      ||
||    ||списку ||списку ||списку ||списку ||      ||
||    ||    ||    ||    ||    ||      ||
||    ||    ||    ||    ||    ||      ||
||    ||    ||    ||    ||    ||      ||
||    ||    ||    ||    ||    ||      ||
||    ||    ||    ||    ||    ||      ||
||    ||    ||    ||    ||    ||      ||
||    ||    ||    ||    ||    ||      ||
|----------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------
 
 
 Голова Центральної виборчої комісії           М.РЯБЕЦЬ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка