Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про упорядкування мережі науково-дослідних, проектно-конструкторських установ


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 377 від 25.12.2001
 
      Про упорядкування мережі науково-дослідних,
        проектно-конструкторських установ
 
   Керуючись Декретом Кабінету Міністрів України від 15 грудня
1992 р. N 8-92 ( 8-92 ) "Про управління майном, що є у
загальнодержавній  власності",  постановою  Кабінету Міністрів
України від 21 вересня 1998 р. N 1482 ( 1482-98-п ) "Про передачу
об'єктів права державної та комунальної власності", з метою
подальшого   упорядкування   мережі    науково-дослідних,
проектно-конструкторських установ,  раціонального  використання
коштів матеріально-технічного, кадрового потенціалу та враховуючи
клопотання Львівської облдержадміністрації Н А К А З У Ю:
   1. Ліквідувати за станом на 1 січня 2002 року Державний
науково-експериментальний центр "Великий Любінь" (далі - Центр), а
його майно і землекористування в установленому порядку передати на
баланс Державного  науково-дослідного  контрольного  інституту
ветпрепаратів та кормових добавок.
   2. Визначити Державний науково-дослідний контрольний інститут
ветпрепаратів та кормових добавок правонаступником Центру, що
ліквідується.
   3. Затвердити склад ліквідаційної комісії Центру (додаток 1).
   4. Голові ліквідаційної комісії:
   4.1. Опублікувати в  офіційній  пресі  повідомлення  про
ліквідацію Центру.
   4.2. Провести інвентаризацію та оцінку майна Центру за станом
на 1 січня 2002 року.
   4.3. Попередити  в  установленому порядку про звільнення
працівників в зв'язку з ліквідацією Центру та вжити заходів до
працевлаштування осіб, які мають на це пільги.
   4.4. Провести  розрахунки  по заробітній платі та інших
заборгованостях згідно зі статтею 36  Закону  України  "Про
підприємства в Україні" ( 887-12 ).
   4.5. Скласти  ліквідаційний  баланс  та звіт про роботу
ліквідаційної комісії і до 1 березня 2002  р.  подати  їх
міністерству на затвердження.
   5. Затвердити  склад  комісії передачі-приймання майна з
балансу  Центру  на  баланс  Державного  науково-дослідного
контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок (додаток
2).
   6. Голові комісії передачі-приймання майна:
   6.1. Здійснити в установленому порядку передачу-приймання
майна Центру на баланс Державного науково-дослідного контрольного
інституту ветпрепаратів і кормових добавок.
   6.2. Акти передачі-приймання майна до 1 березня 2002 р.
подати на затвердження Мінагрополітики України.
   7. Директору  Державного  науково-дослідного  контрольного
інституту ветпрепаратів  та  кормових  добавок  (Косенко)  в
двомісячний термін внести зміни до статуту інституту у зв'язку з
передачею йому майна і функцій ліквідованого Центру.
   8. Державному   департаменту   ветеринарної   медицини
(Вербицький), Департаменту стратегії розвитку аграрної економіки
(Дробот), Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Зуб), Департаменту кадрової політики, аграрної освіти та науки
(Бойко), Управлінню організації та методології бухгалтерського
обліку та фінансової звітності (Лавріненко), Управлінню державною
власністю та приватизації (Чорноус) врахувати зміни, визначені цим
наказом, при розробці планів економічного і соціального розвитку
та фінансових планів міністерства, а також внести відповідні зміни
до Переліку державних підприємств, установ і організацій, що
входять до  сфери   управління   Мінагрополітики   України
( v0218555-00 ).
   10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Мельника С.І.
 
 Державний секретар                    С.Рижук
                   Додаток 1
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   від 25 грудня 2001 р. N 377
               СКЛАД
         ліквідаційної комісії Державного
        науково-експериментального центру
             "Великий Любінь"
 
 Коцюба           - заступник начальника Головного
 Володимир Герасимович     управління сільського господарства
                і продовольства Львівської
                облдержадміністрації,
                голова комісії
 
 Гук             - директор Державного
 Юрій Юрійович         науково-експериментального
                центру "Великий Любінь",
                заступник голови комісії
             Члени комісії:
 
 Величко           - заступник директора Державного
 Володимир Олександрович    науково-дослідного контрольного
                інституту ветпрепаратів та
                кормових добавок
 
 Вітюк            - провідний лікар Державного
 Леонід Степанович       департаменту ветеринарної
                медицини Мінагрополітики України
 
 Ковальчик          - завідувач лабораторії Державного
 Лука Михайлович        науково-дослідного інституту
                ветпрепаратів та кормових добавок
 
 Юфим            - головний бухгалтер Державного
 Марія Василівна        науково-дослідного контрольного
                інституту ветпрепаратів та
                кормових добавок
 
 Ярош            - головний бухгалтер Державного
 Галина Матвіївна       науково-експериментального центру
                "Великий Любінь"
                   Додаток 2
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   від 25 грудня 2001 р. N 377
               СКЛАД
      комісії передачі-приймання майна з балансу
      Державного науково-експериментального центру
       "Великий Любінь" на баланс Державного
      науково-дослідного контрольного інституту
        ветпрепаратів та кормових добавок
 
 Косенко           - директор Державного
 Михайло Васильович      науково-дослідного контрольного
                інституту ветпрепаратів та
                кормових добавок, голова комісії
 
 Гук             - заступник голови ліквідаційної
 Юрій Юрійович         комісії, директор Державного
                науково-експериментального центру
                "Великий Любінь"
               - заступник голови комісії
             Члени комісії:
 
 Коцюмбас          - заступник директора Державного
 Ігор Ярославович       науково-дослідного контрольного
                інституту ветпрепаратів та
                кормових добавок
 
 Ковальчик          - завідувач лабораторії Державного
 Лука Михайлович        науково-дослідного контрольного
                інституту ветпрепаратів та
                кормових добавок
 
 Осипенко          - провідний спеціаліст асоціації
 Тетяна Григорівна       "Украгронауксервіс" (за згодою)
 
 Юфим            - головний бухгалтер Державного
 Марія Василівна        науково-дослідного контрольного
                інституту ветпрепаратів та
                кормових добавок
 
 Ярош            - головний бухгалтер Державного
 Галина Матвіївна       науково-експериментального центру
                "Великий Любінь"
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка