Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про удосконалення підготовки медичних та науково-педагогічних кадрів у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах та закладах післядипломної освіти


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 537 від 29.12.2001
 
       Про удосконалення підготовки медичних та
      науково-педагогічних кадрів у вищих медичних
      (фармацевтичному) навчальних закладах та
         закладах післядипломної освіти
 
   23-24 листопада 2001 року на базі Національної фармацевтичної
академії України проведена нарада  ректорів  вищих  медичних
навчальних закладів та закладів післядипломної освіти за участю
Віце-прем'єр-міністра України  В.П. Семиноженка,   на  якій
відзначено, що вищі навчальні заклади проводять цілеспрямовану
роботу з питань добору та покращання підготовки спеціалістів  та
науково-педагогічних кадрів, підвищення їх кваліфікації.
   На виконання рішення наради ректорів, яка відбулася у квітні
ц.р. на базі Вінницького медичного університету, вищі медичні
навчальні заклади здійснили відповідні заходи щодо забезпечення
якісного прийому студентів з урахуванням потреб установ охорони
здоров'я,  покращання  підготовки  та підвищення кваліфікації
фахівців, удосконалення рейтингової оцінки  діяльності  вищих
навчальних закладів.
   Прийом студентів в 2001 році здійснювався до вищих навчальних
закладів III-IV рівнів акредитації за 9 спеціальностями. Розпочато
прийом студентів за новою спеціальністю "медична психологія" в
Національному медичному університеті та Буковинській медичній
академії. Проведено вперше прийом за спеціальностями "фармація" в
Одеському медичному університеті та  "клінічна  фармація"  у
Львівському медичному університеті, Тернопільській та Буковинській
медичних академіях.
   На базі Харківської медичної академії післядипломної освіти
розпочато перепідготовку фахівців за спеціальністю "маркетинг".
   Всього до медичних університетів та академій зараховано 9176
студентів, в т.ч. за державним замовленням 4010 чол. (41,7%).
Конкурс на місця державного замовлення складав в середньому 2,28
заяв на одне місце. Необхідно зазначити, що в цьому році в окремих
навчальних  закладах  конкурс  був  і  на  умовах контракту
(Івано-Франківська медакадемія, Львівський медичний університет -
"стоматологія",   Національний   медичний   університет  -
"стоматологія", "фармація"). За  спеціальностями  I-II  рівня
акредитації до вузів було зараховано 1540 студентів, в тому числі
за державним замовленням.
   Аналіз статистичних даних свідчить, що до медичних навчальних
закладів зарахована добре підготовлена і професійно-орієнтована
молодь.
   Так, серед всіх зарахованих 3143 (32,3%) медалістів і осіб,
які закінчили навчальні заклади з дипломом з відзнакою, 1276
(13,1%) осіб, які закінчили медичні і фармацевтичні училища і
коледжі. Молодь, яка проживає в сільській місцевості складає 2973
(30,6%).
   Перевірка роботи  приймальних  комісій  з  рецензуванням
екзаменаційних робіт показала, що вступні іспити і зарахування
проведено відповідно до існуючих нормативних актів щодо прийому
студентів.
   Вперше в  практиці  роботи Міністерства ректори медичних
університетів і академій особисто звітували Міністру охорони
здоров'я України щодо підсумків прийому на I курс в 2001 році та
про існуючі проблеми з цього питання.
   За результатами діяльності вищих медичних навчальних закладів
і закладів післядипломної освіти у 2000/01 навчальному році
визначено їх державний рейтинг за восьми напрямами роботи та в
цілому по закладах. При цьому визначено, що найвищі показники
мають  Національний  медичний університет ім. О.О. Богомольця
(1 місце), Одеський медичний університет (2 місце) та Київська
медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (3 місце).
   Завершено апробацію ліцензійного інтегрованого іспиту для
освітньо-кваліфікаційного  рівня спеціаліст для спеціальностей
"лікувальна справа", "педіатрія", "медико-профілактична справа" та
"стоматологія". Тривають роботи з апробації ліцензійного іспиту
для спеціальності "фармація", а також ліцензійних іспитів для
присвоєння кваліфікації лікаря певної спеціальності (Крок 3).
   Продовжується робота щодо поліпшення забезпечення навчальною
літературою. За останній навчальний рік видано українською мовою
30 підручників та 102 навчальних посібника.
   Суттєво поліпшилося   матеріально-технічне   забезпечення
навчальних закладів, в т.ч. комп'ютерами, які підключені до
Інтернету.
   З метою удосконалення атестації спеціалістів підготовлено 124
нових  україномовних  комп'ютерних  атестаційних  програм для
визначення рівня знань у інтернів, лікарів та провізорів.
   Вищі медичні навчальні заклади та заклади післядипломної
освіти розпочали впроваджувати диференційований рівень оплати за
навчання інтернів за контрактом в залежності від спеціальності.
   Разом з тим у роботі вищих навчальних закладів існують певні
недоліки та невирішені питання.
   Нині у вузах працює понад 2000 викладачів без наукового
ступеня, 165 кафедр очолюються особами, які не мають наукового
ступеню доктора наук.
   У вузах  зберігається велике педагогічне навантаження на
викладачів, яке доходить до 1000 годин на рік, що впливає на
якість викладання студентам. Суттєво також перевантажені іспитами
та диференційними заліками навчальні плани. Відсутня необхідна
диференціація  в  оплаті  професорів, доцентів та асистентів
клінічних кафедр. Залишається невисокою  заробітна  плата  у
викладачів теоретичних кафедр порівняно з клініцистами.
   Згідно з чинним законодавством вищим навчальним закладам
заборонено класти кошти спеціального фонду на депозит. Суттєво
утруднено високими обліковими  ставками  банківських  установ
кредитування державних навчальних закладів.
   Значні проблеми з'явились у підготовці іноземних студентів,
які  потребують  інтенсифікації  роботи МОН, МОЗ та МЗС по
координації діяльності у цьому напрямку.
   Залишаються невирішені  питання  у  сфері  господарської
діяльності навчальних закладів. Заборонена відрядно-преміальна
оплата праці співробітникам господарчих підрозділів вузів, які
працюють для оснащення ВНЗ меблями, ремонтують приміщення тощо.
   Вищі навчальні заклади недостатньо використовують накопичений
у державі досвід по створенню технопарків та  технологічних
комплексів, що дозволяє економити до 25% державних коштів.
   На виконання  рішення  наради  ректорів  вищих  медичних
(фармацевтичного) навчальних та закладів післядипломної освіти та
з метою його реалізації Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити склад Комісії МОЗ України (додається)  по
рейтинговій оцінці діяльності вищих навчальних закладів.
   2. Начальнику  Головного  управління  освіти,  науки  та
інформаційно-аналітичного забезпечення Вороненку Ю.В.:
   2.1. Направити до 15 січня 2002 р. до вищих навчальних
закладів аналітичну довідку щодо прийому студентів у 2001 році.
   2.2. Провести у лютому 2002 року засідання Комісії МОЗ
України по рейтинговій оцінці діяльності вищих навчальних закладів
з  метою  удосконаленню проведення державного рейтингу вищих
навчальних закладів у поточному навчальному році.
   3. Начальнику Головного управління економіки Вовк М.Г. та
начальнику   Головного   управління   освіти,  науки  та
інформаційно-аналітичного забезпечення Вороненку Ю.В.:
   3.1. Провести у січні 2002 року нараду  проректорів  з
економіки  ВНЗ щодо нагальних економічних проблем діяльності
медичних вузів.
   3.2. Підготувати проекти відповідних державних актів щодо
спрощення процедури отримання кредитів та умов покладення коштів
ВНЗ на депозит.
   3.3. Подати до Кабінету Міністрів України проект постанови
Кабінету Міністрів щодо дозволу відрядно-преміальної оплати праці
працівникам господарчих підрозділів ВНЗ.
   4. Директору Центру міжнародних зв'язків МОЗ Фисуну Ю.І.:
   Підготувати проведення у січні 2002 року засідання Ради з
питань навчання іноземних громадян щодо покращання підготовки
іноземних громадян у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних
закладах та закладах післядипломної освіти.
   5. Ректорам  вищих  медичних (фармацевтичного) навчальних
закладів та закладів післядипломної освіти:
   5.1. Заслухати на засіданнях вчених рад (I квартал 2002 р.)
підсумки прийому студентів на I курс і розробити заходи щодо
забезпечення якісного прийому студентів у 2002 році.
   5.2. Разом з управліннями охорони здоров'я обласних державних
адміністрацій забезпечити виконання у 2002 році планів цільового
прийому сільської молоді.
   5.3. Вивчити можливості проведення комплексного вступного
іспиту, як експеримент, і пропозиції з цього питання направити
Головному управлінню освіти, науки та інформаційно-аналітичного
забезпечення до 30 січня 2002 року.
   5.4. На  засіданнях вчених рад проаналізувати діяльність
вищого навчального закладу за 2000/01 навчальний рік з урахуванням
його рейтингу і активізувати роботу в тих розділах діяльності, де
за рейтингом вони мають низькі рівні показників.
   5.5. Використовувати результати  ліцензійних  інтегрованих
іспитів з метою моніторингу якості підготовки фахівців на рівні
навчального закладу та його підрозділів.
   5.6. Активізувати роботу по оновленню бібліотечних фондів, у
першу чергу за рахунок підручників, посібників та періодичних
медико-біологічних видань.
   5.7. До 31.01.2002 завершити впровадження комп'ютерної бази
даних "Контингент" на рівні деканатів та навчальних частин.
   5.8. Вивчити  можливість створення у ВНЗ технопарків та
технополісів.
   5.9. Вжити невідкладних заходів щодо повного укомплектування
посад завідуючих кафедрами особами, які мають вчений ступінь
доктора наук або вчене звання професора.
   6. Директору Центру тестування Булах І.Є., ректорам вищих
медичних  (фармацевтичного)  навчальних  закладів та закладів
післядипломної освіти:
   6.1. Продовжити роботи з апробації ліцензійного інтегрованого
іспиту для спеціальності "фармація", ліцензійних інтегрованих
іспитів для присвоєння кваліфікації лікаря певної спеціальності
(Крок  3),  а також освітньо-кваліфікаційного рівня молодший
спеціаліст для спеціальності "лікувальна справа".
   6.2. Продовжити роботи з підтримки функціонування системи
ліцензійних інтегрованих іспитів (щорічне поповнення, експертиза
та стандартизація тестових матеріалів, проведення, обробка та
аналіз результатів ліцензійних іспитів тощо).
   6.3. Забезпечити  проведення  запроваджених  ліцензійних
інтегрованих іспитів із суворим дотриманням регламенту та вимог до
обов'язкової державної атестації.
   7. Директору Центру тестування Булах І.Є. своєчасно надавати
вищим навчальним закладам статистичну та аналітичну інформацію про
результати ліцензійних інтегрованих іспитів.
   Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                      В.Ф.Москаленко
                         Додаток 1
                       до наказу МОЗ України
                       від 29.12.2001 N 537
    СКЛАД КОМІСІЇ МОЗ ПО РЕЙТИНГОВІЙ ОЦІНЦІ ДІЯЛЬНОСТІ
          ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
 
Вороненко         - Начальник Головного управління освіти,
Юрій Васильович       науки  та  інформаційно-аналітичного
              забезпечення МОЗ України
 
Булах Ірина Євгенівна   - Директор Центру тестування при  МОЗ
              України
 
Вітенко Іван Семенович  - Директор Центрального   методичного
              кабінету з вищої медичної освіти МОЗ
              України
 
Волосовець        - Головний спеціаліст    Центрального
Олександр Петрович     методичного кабінету з вищої медичної
              освіти МОЗ України
 
Гончарук Євген Гнатович  - Ректор Національного     медичного
              університету ім. О.О. Богомольця
 
Черних Валентин Петрович - Ректор Національної   фармацевтичної
              академії України
 
Мороз Василь Максимович  - Ректор Вінницького     державного
              медичного         університету
              ім. М.І. Пирогова
 
Дзяк Георгій Вікторович  - Ректор Дніпропетровської   державної
              медичної академії
 
Казаков Валерій      - Ректор Донецького державного медичного
Миколайович         університету ім. М. Горького
 
Зіменковський       - Ректор Львівського     державного
Борис Семенович       медичного         університету
              ім. Д. Галицького
 
Запорожан         - Ректор Одеського державного медичного
Валерій Миколайович     університету
 
Гирін Віталій Миколайович - Ректор Київської  медичної  академії
              післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
 
 Начальник Головного
 управління освіти, науки та
 інформаційно-аналітичного
 забезпечення                    Ю.В.Вороненко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка