Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про роботу органів управління освітою місцевої виконавчої влади та самоврядування Львівської області щодо забезпечення готовності роботи навчальних закладів у 2001/02 навчальному році


      КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
             Р І Ш Е Н Н Я
 
N 11/4-3 від 25.10.2001
 
       Про роботу органів управління освітою
      місцевої виконавчої влади та самоврядування
   Львівської області щодо забезпечення готовності роботи
     навчальних закладів у 2001/02 навчальному році
 
   Заслухавши та  обговоривши доповідь начальника управління
освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації Брегіна
М.Г.,  інформацію  начальника  Державної інспекції навчальних
закладів Міністерства освіти і науки України Бурлакова О.М. та
розглянувши  доповідну записку про роботу органів управління
освітою місцевої виконавчої влади та самоврядування Львівської
області щодо забезпечення готовності роботи навчальних закладів у
2001/02 навчальному році, колегія зазначає, що Львівською обласною
державною адміністрацією, місцевими органами виконавчої влади та
самоврядування, управлінням освіти і науки, відділами освіти
райдержадміністрацій та виконкомів міських рад, Радою ректорів
(директорів) вищих навчальних закладів, навчальними закладами
області на виконання наказу Міністерства освіти і науки України
від 05.07.2001 року N 501 ( v0501290-01 ) "Про підготовку та
забезпечення організованого початку 2001/02 навчального року"
проведена відповідна організаційна і практична  робота  щодо
забезпечення  у  дошкільних,  загальноосвітніх,  позашкільних,
професійно-технічних та  вищих  навчальних  закладах  області
організованого початку 2001/02 навчального року, створення умов
для одержання молоддю обов'язкової  загальної  середньої  та
професійної освіти, охорони життя, здоров'я та захисту прав учнів,
студентів і педагогічних працівників, забезпечення  виконання
державних вимог щодо здійснення освітньої діяльності.
   Організовано проведено прийом до перших і десятих класів
загальноосвітніх та на перший курс професійно-технічних і вищих
навчальних закладів. Забезпечується безумовне виконання вимог
Конституції України ( 254к/96-ВР ) щодо обов'язковості загальної
середньої освіти. Проведено огляди-конкурси стану  підготовки
дошкільних,  загальноосвітніх,  професійно-технічних  та вищих
навчальних закладів до 2001/2002 навчального року.
   Львівська обласна державна адміністрація, органи місцевої
виконавчої влади та самоврядування,  незважаючи  на  складні
соціально-економічні  умови,  ефективно  вирішують освітянські
проблеми, надають практичну допомогу щодо становлення особистості
та забезпечення підготовки кадрів. Завдяки спільним зусиллям
управління освіти і науки, відділів освіти районних державних
адміністрацій та виконкомів міських рад, за підтримки Львівської
обласної державної адміністрації забезпечується координованість
навчальних закладів області, посилення впливу на їх діяльність
органів управління та громадськості, впроваджуються сучасні методи
управлінської діяльності та виконавської дисципліни.
   Зазнає позитивних  змін  мережа  навчальних  закладів  з
урахуванням культурно-освітніх запитів населення, демографічної
ситуації  в  регіоні,  наявної  інфраструктури.  Реалізується
безперервна ступенева освіта. Для задоволення потреб талановитої
та обдарованої молоді в області створена мережа  навчальних
закладів нового типу. В чотирьох районах області відкрито філії
Малої академії наук. На базі вищих професійних училищ створені
навчальні комплекси, які працюють за наскрізними навчальними
планами з вищими навчальними закладами. Проводиться значна робота
щодо переходу загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст,
структуру та 12-річний термін навчання.
   Впроваджуються різні форми виховної роботи щодо розвитку та
формування. особистості учнів, студентів,  їх  здібностей  і
обдарувань,  національної  і  людської гідності, патріотизму,
бережливого ставлення до матеріальних і духовних цінностей. З
метою   сприяння  національно-патріотичному  вихованню  та
громадянському становленню  молоді  запроваджується  "Програма
національно-патріотичного виховання  та  духовного становлення
учнівської молоді Львівщини. Регіональний аспект".
   Особливу увагу  в  області  звернено  на  забезпечення
функціонування навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей, які
потребують соціальної та фізичної реабілітації. Започатковані
процеси навчання дітей-інвалідів та дітей з різними  вадами
фізичного розвитку. Завдяки виконанню обласних програм "Соціальна
адаптація дітей-сиріт, дітей без батьківського піклування" та
"Соціальна адаптація дітей з особливими потребами" відкрито у
2000/2001 роках три дитячих будинки та один будинок сімейного
типу.
   Згідно з  програмою  капітального  будівництва  об'єктів
соціально-культурного та житлово-комунального призначення у 2000
році введено в експлуатацію 11 шкіл на 3670 учнівських місць, на
будівництво яких освоєно понад 2 млн. грн. з обласного бюджету. До
початку нового навчального року введено в дію дві початкові школи
на 140 учнівських місць, проведено добудову у двох школах на 160
учнівських місць, здійснено реконструкцію у двох школах на 170
учнівських місць. Крім цього, до кінця календарного року буде
введено в експлуатацію 6 шкіл на 919 учнівських місць і проведено
реконструкцію у одній школі на 240 учнівських місць та добудову
однієї школи на 240 учнівських місць.
   Проводиться підготовка  приміщень,  матеріально-технічної,
навчально-лабораторної бази  та  соціальної  інфраструктури
дошкільних,   загальноосвітніх,  позашкільних,  інтернатних,
професійно-технічних та вищих навчальних закладів до опалювального
сезону і роботи в осінньо-зимовий період з широким залученням
представників різних служб, причетних до діяльності навчальних
закладів,  навчання  і  виховання молоді. До експлуатації в
осінньо-зимовому сезоні 2001/2002 років підготовлено 509 котелень
з 517 нині діючих, що становить 98 відсотків. Приладами обліку
енергоносіїв повністю забезпечено навчальні заклади міст Львова,
Стрия,   Трускавця   та   Золочівського,   Дрогобицького,
Кам'янка-Бузького, Мостиського,  Пустомитівського, Самбірського,
Сокальського, Старосамбірського районів, а також навчальні заклади
обласного підпорядкування. Належним чином підготувались до нового
навчального року і до роботи в осінньо-зимовий період навчальні
заклади міст Львова, Червонограда та Золочівського, Бродівського,
Кам'янка-Бузького,    Миколаївського,    Пустомитівського,
Перемишлянського,  Дрогобицького,  Сокальського,  Стрийського,
Радехівського районів.
   Поряд з тим, початок нового навчального року засвідчив, що на
неналежному рівні забезпечено функціонування деяких навчальних
закладів Львівської області, є ряд певних проблем, які потребують
подальшого вирішення, в тому числі із залученням органів місцевої
виконавчої влади та самоврядування.
   Галузевими управліннями,  відділами  обласної  державної
адміністрації,   науковими   установами   області   та
науково-дослідницькими  підрозділами вищих навчальних закладів
недостатньо вивчається потреба  в  фахівцях,  відповідно  до
структурних змін в економіці та з урахуванням виходу працівників
на пенсію, повільно вивчається досвід організації підготовки
робітників  і спеціалістів у країнах ближнього та дальнього
зарубіжжя.
   Недостатнім є    матеріально-технічне    забезпечення,
протипожежний захист навчальних закладів та гурткової роботи з
дітьми  і  молоддю.  Практично припинена закупівля медичного
обладнання, технічних засобів навчання,  обладнання,  меблів.
Більшість технологічного обладнання та інвентарю потребує заміни.
Стан  забезпечення  обчислювальною  технікою  та  рівень
комп'ютеризації загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних
закладів, не дивлячись на вжиті останнім часом Міністерством
освіти  і  науки,  управлінням  освіти  і  науки Львівської
облдержадміністрації заходи, залишається ще низьким.
   Невирішеними є  питання  щодо  своєчасного  підвищення
кваліфікації педагогічних працівників, створення належних умов
стажування майстрів виробничого навчання, курсової перепідготовки
вчителів, які проходять її за власний рахунок.
   На питання, пов'язані з підготовкою до нового навчального
року, негативно впливає і ситуація з забезпеченням підручниками і
методичною літературою, а також фаховими журналами, регіональними
періодичними виданнями, які не завжди доступні  педагогічним
працівникам. В навчальних закладах області тривалий час існує
проблема повного забезпечення учнів підручниками. В цілому стан
забезпечення  підручниками  для  професійної підготовки учнів
професійно-технічних та студентів вищих  навчальних  закладів
складає близько 80 відсотків, забезпеченість новими підручниками
учнів загальноосвітніх навчальних закладів у 2001 році становить
70 відсотків.
   Складною залишається криміногенна ситуація  в  учнівському
середовищі,  в  окремих  загальноосвітніх навчальних закладах
недостатньо ведеться профілактична робота  щодо  попередження
травматизму та загибелі дітей. Зменшується кількість дітей, які
відвідують позашкільні заклади. Позашкільною освітою в сільській
місцевості охоплено лише 6 % учнів, середній показник по області -
18 %.
   Потребують подальшого впорядкування мережа вищих навчальних
закладів, приведення обсягів підготовки у відповідність до потреб
ринкової  економіки  та можливостями бюджетного фінансування.
Структура і обсяги підготовки фахівців з окремих спеціальностей,
професій перевищують потреби регіону. Внаслідок цього до 15
відсотків випускників щороку стають на облік у центрах зайнятості
області.
   Практично не вирішено питання квотування підготовки сільської
молоді у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, окрім
педагогічних та агропромислових спеціальностей.
   Враховуючи вищевикладене, колегія У Х В А Л Ю Є:
   1. Відзначити,  що  Львівською   обласною   державною
адміністрацією,  органами  місцевої  виконавчої  влади  та
самоврядуванням Львівської  області  вжито  відповідні  заходи
щодо  забезпечення  роботи  навчальних закладів у  2001/2002
навчальному році.
   2. Рекомендувати Львівській обласній державній адміністрації
покращити координацію дій відповідних служб галузевих управлінь,
відділів  обласної  державної адміністрації, наукових установ
області та науково-дослідницьких підрозділів вищих навчальних
закладів з метою вивчення стану забезпечення робітничими кадрами
та  спеціалістами  галузей  виробництва  області,  визначити
перспективні потреби у певних категоріях фахівців.
   3. Управлінню  освіти  і  науки  Львівської  обласної
держадміністрації (Брегін М.Г.):
   3.1. Вивчити  стан  охоплення  дітей загальною середньою
освітою, взяти на облік усіх підлітків віком до 18 років, які не
мають середньої освіти і залучити до різних форм одержання освіти
у навчальних закладах Львівської області.
                        Листопад 2001 року
   3.2. Забезпечити постійний та дієвий контроль за роботою
вищих  навчальних  закладів області I-IV рівнів акредитації,
зокрема, за здійсненням загальноосвітньої підготовки студентів у
вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації.
                             Постійно
   3.3. Підготувати і подати Міністерству освіти і науки України
пропозиції щодо подальшого  реформування  системи  вищої  та
професійно-технічної освіти області і приведення її за освітніми
та кваліфікаційними рівнями, типами навчальних закладів, формами
і термінами навчання та джерелами фінансування у відповідність до
соціально-економічної  та  демографічної  ситуації,  яка  б
задовольняла інтереси особистості та потреби регіону.
                         Грудень 2002 року
   3.4. Сприяти систематичному розширенню та поглибленню змісту
наукової і експериментальної роботи щодо  застосування новітніх
педагогічних технологій, створення умов для розвитку педагогічної
ініціативи,  підвищення  фахової  майстерності  педагогічних
працівників, широко використовуючи для цього потенціал вищих
навчальних закладів та наукових  установ  регіону;  розвитку
інтеграційних  процесів  у системі освіти регіону, створенню
навчальних,    навчально-науково-виробничих    комплексів,
університетських центрів тощо.
                             Постійно
   3.5. Для  здійснення  моніторингу  потреб  регіону  у
кваліфікованих робітниках і спеціалістах та їх працевлаштування
внести  пропозиції  щодо  створення  "Центру моніторингу" із
залученням представників служби зайнятості, відповідних служб
галузевих управлінь та відділів облдержадміністрації і установ
Національної академії наук, Академії педагогічних наук тощо.
                        Березень 2002 року
   3.6. Створити інформаційну систему, в якій зосередити дані
про науковий потенціал вищих навчальних закладів та наукових
установ Львівської області з метою  посилення  інтеграційних
процесів у діяльності наукових установ і вищих навчальних закладів
регіону.
                         Грудень 2002 року
   4. Міністерству  освіти  Автономної  Республіки  Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій:
   4.1. Обговорити на засіданнях колегій доповідну записку та
рішення колегії Міністерства освіти і науки України про роботу
органів управління  освітою  місцевої  виконавчої  влади  та
самоврядування Львівської області щодо забезпечення готовності
роботи навчальних закладів у 2001/2002 навчальному році та вжити
заходів, спрямованих на створення належних умов для одержання
молоддю обов'язкової загальної середньої і професійної освіти,
охорони  життя,  здоров'я  та захисту прав учнів, студентів
педагогічних  і науково-педагогічних працівників, забезпечення
виконання державних вимог до здійснення освітньої діяльності,
утвердження принципово нової ролі освіти, як основи інноваційного
розвитку  українського  суспільства  та розбудови української
держави.
                         Грудень 2001 року
   4.2. Забезпечити   широке   обговорення   педагогічною
громадськістю матеріалів, завдань та рішень II Всеукраїнського
з'їзду працівників освіти.
                         Грудень 2001 року
   4.3. Забезпечити у 2001/2002 навчальному році переведення
початкової школи на 4-річну структуру та перехід загальноосвітніх
навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін
навчання, а також 12-бальну шкалу оцінювання навчальних досягнень
учнів (слухачів) у системі професійно-технічної освіти.
                Протягом 200112002 навчального року
   4.4. На виконання Указу Президента України "Про додаткові
заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні" від 9 жовтня
2001 року N 941/2001 ( 941/2001 ) спільно з місцевими органами
виконавчої влади здійснити заходи щодо:
   вирішення питань забезпечення регулярного підвезення учнів та
працівників загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних
закладів у сільській місцевості до місця навчання, роботи і
додому, у тому числі і залізничним транспортом;
   сприяння у придбанні навчальними закладами освіти навчальної
та науково-методичної літератури, фахових журналів і газет;
   поліпшення фінансового та матеріально-технічного забезпечення
діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл та училищ фізичної
культури, регулярного проведення спортивних ігор школярів України
на основі багатоступеневих змагань;
   забезпечення умов  для  створення  при  державних  вищих
навчальних  закладах  педагогічного  профілю  загальноосвітніх
навчальних закладів інтернатного типу для підготовки сільської
молоді з числа випускників основної школи до вступу у вищі
навчальні заклади;
   першочергового надання   молодим  громадянам  пільгових
довгострокових кредитів на здобуття освіти  у вищих  навчальних
закладах із гостродефіцитних спеціальностей, передбачивши повне
або часткове їх погашення за умови подальшої роботи фахівця в
державних  або комунальних закладах і установах, особливо в
сільській місцевості.
                        Грудень 2001 року,
                        постійно
   4.5. Внести пропозиції щодо формування разом із місцевими
органами виконавчої влади мережі регіональних центрів моніторингу
освіти, впровадження у навчальний процес сучасних засобів та
технологій навчання  з  метою  першочергового  забезпечення
загальноосвітніх,  позашкільних, професійно-технічних та вищих
навчальних закладів новими зразками техніки,  обладнання  та
навчально-наочними  посібниками,  модернізації  та  зміцнення
матеріально-технічної бази цих закладів.
                         Грудень 2001 року
   4.6. Здійснити інвентаризацію  матеріально-технічної  бази
закладів і установ освіти, провести реконструкцію та капітальний
ремонт будівель, які цього потребують. Забезпечити максимальне
збереження наявної матеріальної бази, робочих місць педагогічних
працівників, контингент учнів, використання державного майна за
призначенням,  дотримання  санітарно-епідемічного благополуччя
учасників навчального процесу, недопущення порушень вимог щодо
порядку і режиму проживання в гуртожитках.
                             Постійно
   4.7. Проаналізувати  стан  виконання  постанови  Кабінету
Міністрів України від 6 травня 2001 року N 436 ( 436-2001-п ) "Про
затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних
закладів, комп'ютеризації сільських шкіл на 2001-2003 роки" щодо
розробки і реалізації регіональних програм. Здійснити заходи щодо
забезпечення навчальних закладів телекомунікаційними  засобами
виходу до міжнародної інформаційної мережі Internet, створення
єдиної інформаційно-комп'ютерної системи  управління  освітою,
розвитку інформаційної інфраструктури навчальних закладів.
                         Червень 2002 року
   4.8. Розробити перспективні регіональні програми підготовки
кваліфікованих робітників на 2002-2004 роки а урахуванням реальних
потреб ринку праці.
                         Грудень 2001 року
   4.9. Проаналізувати  стан  виконання регіональних програм
розвитку освіти, внести до них відповідні корективи з урахуванням
вимог Законів України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ),
"Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ), "Про позашкільну
освіту"  ( 1841-14 ), "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ).
Активізувати  управлінську  діяльність,  підвищити  рівень
науково-методичного забезпечення з метою ефективного впровадження
змін в організації навчально-виховного процесу.
                         Січень 2002 року
   4.10. Посилити  індивідуальну  роботу  з  батьками  щодо
запобігання в учнівському середовищі негативних  проявів  та
соціального сирітства. Активно залучати до цієї роботи фахівців
органів внутрішніх справ, медицини, працівників  культури  й
мистецтва тощо.
                             Постійно
   4.11. Покращити роботу медичних пунктів навчальних закладів,
звернути при цьому  особливу увагу  на укомплектованість їх
медперсоналом  та  лікувальними засобами. Встановити належний
санітарно-гігієнічний контроль за станом приміщень та харчоблоків
навчальних закладів.
                             Постійно
   4.12. Вжити  невідкладних заходів на виконання доручення
Президента України від 14 квітня 2000 року N 1-14/415 щодо
поліпшення  забезпечення  дітей  повноцінним  харчуванням  у
дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних
закладах.
                             Постійно
   4.13. Посилити взаємодію з Радами ректорів (директорів) вищих
навчальних закладів стосовно вдосконалення структури підготовки,
переліку спеціальностей і загального обсягу підготовки фахівців,
розробки прогнозуючих показників на 5-10 років, корегування і
вдосконалення  мережі  вищих  навчальних закладів у напрямку
забезпечення потреб регіону. Червень 2002 року.
   4.14. Налагодити  постійний  та  дієвий  контроль  щодо
ліцензування вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації на
право  провадження  освітньої діяльності для здобуття повної
загальної середньої освіти.
                             Постійно
   4.15. Підготувати і подати МОН України пропозиції  щодо
концептуальних підходів до вирішення проблем працевлаштування
випускників, їх закріплення за місцем роботи, відновлення і
запровадження  організаційно-фінансових  механізмів ефективного
використання випускників, що навчаються за кошти державного та
місцевого бюджетів,
                         Грудень 2001 року
   5. Департаментам розвитку дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти (Романенко В.П.), професійно-технічної освіти
(Томашенко В.В.) та вищої освіти (Дмитриченко М.Ф.) забезпечити
поєднання професійно-технічної і повної загальної середньої освіти
з урахуванням  переходу до 12-річної освіти та забезпечення
наступності з вищою освітою.
                        Вересень 2003 року
   6. Департаменту   розвитку  професійно-технічної  освіти
(Томашенко В.В.) спільно з  структурними підрозділами Мінпраці
України  розробити  методичні  рекомендації  щодо  визначення
Відповідальності обсягів та професійно-кваліфікаційної структури
випускників професійно-технічних навчальних закладів згідно з
сучасними потребами ринку праці і на основі цих рекомендацій
сформувати контрольні показники обсягів підготовки кваліфікованих
робітників за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів,
інших джерел фінансування на 2002 рік.
                         Грудень 2001 року
   7. Науково-методичному центру середньої освіти (Завалевський
Ю.І.) спільно з Академією педагогічних наук України (Мадзігон
В.М., за згодою), Методично-видавничим центром організації випуску
та доставки освітянської літератури (Харламова Т.Б.) забезпечити
виготовлення та доставку підручників і навчальних посібників для
учнів 2-х класів загальноосвітніх навчальних закладів відповідно
до державного стандарту загальної початкової освіти.
                        Вересень 2002 року
   8. Науково-методичним центрам середньої освіти (Завалевський
Ю.І.),  професійно-технічної освіти (Судаков Є.М.) спільно з
Академією педагогічних наук України (Мадзігон В.М., за згодою
забезпечити  дослідження теоретично-методологічних і методичних
проблем середньої та професійно-технічної освіти. З цією метою
продовжити створення експериментальних педагогічних майданчиків на
базі кращих навчальних закладів регіонів.
                             Постійно
   9. Департаменту розвитку дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти (Романенко В.П.), Науково-методичному центру
середньої освіти (Завалевський Ю.І.) розробити графік проведення
моніторингових досліджень якості загальноосвітньої  підготовки
учнів основної та старшої школи в регіонах і провести протягом
2001/02 навчального року вивчення якості знань учнів 1-х та 4-х
класів.
                         Липень 2002 року
   10. Департаментам економіки та соціального розвитку (Куліков
П.М.), розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної
освіти (Романенко В.П.), розвитку професійно-технічної освіти
(Томашенко В.В.), вищої освіти  (Дмитриченко М.Ф.) спільно з
управлінням освіти і  науки  Львівської  обласної  державної
адміністрації (Брегін М.Г.) провести семінар-нараду з економічних
питань діяльності навчальних закладів.
                             2002 рік
   11. На виконання Указу Президента України "Про додаткові
заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні" від 9 жовтня
2001 року N 941/2001 ( 941/2001 ):
   11.1. Департаментам розвитку дошкільної, загальної середньої
та   позашкільної   освіти  (Романенко  В.П.),  розвитку
професійно-технічної освіти (Томашенко В.В.) та вищої освіти
(Дмитриченко  М.Ф.),  Науково-методичними  центрами  середньої
(Завалевський Ю.І.), професійно-технічної (Судаков Є.М.) та вищої
(Левківський К.М.) освіти забезпечувати своєчасне оновлення змісту
загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти, видання
необхідної навчальної і навчально-методичної літератури.
                             Постійно
   11.2. Департаментам  економіки  та  соціального  розвитку
(Куліков П.М.), розвитку дошкільної, загальної середньої  та
позашкільної   освіти   (Романенко   В.П.),   розвитку
професійно-технічної освіти (Томашенко В.В.), комітету фізичного
виховання та спорту (Операйло С.І.) вирішити в установленому
порядку питання про введення до штатних розписів дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних навчальних
закладів посади фахівця з фізичного виховання і організації
фізкультурно-масової роботи.
                          2001-2002 роки
   11.3. Департаментам  вищої  освіти  (Дмитриченко  М.Ф.),
економіки та соціального розвитку (Куліков П.М.)  розглянути
питання  та  внести в установленому порядку пропозиції щодо
першочергового надання молодим громадянам пільгових довгострокових
кредитів на здобуття освіти у вищих навчальних закладах із
гостродефіцитних спеціальностей.
                             2002 рік
   11.4. Департаменту розвитку дошкільної, загальної середньої
та  позашкільної освіти (Романенко В.П.), Науково-методичному
центру середньої освіти (Завалевський Ю.І.) спільно з Академією
педагогічних наук України (Мадзігон В. М.) активізувати проведення
наукових досліджень з проблем позашкільної освіти і виховання,
внести пропозиції щодо створення центрів з наукового супроводження
позашкільної освіти і  виховання,  впровадження  у  практику
діяльності позашкільних навчальних закладів новітніх наукових
розробок і освітніх технологій; підготувати необхідні навчальні
та навчально-методичні матеріали для працівників позашкільних
навчальних закладів.
                             2002 рік
   11.5. Департаменту розвитку дошкільної, загальної середньої
та  позашкільної освіти (Романенко В.П.), науково-методичному
центру середньої освіти (Завалевський Ю.І.), Академії педагогічних
наук України (Мадзігон В.П.) розробити разом з Національною
академією наук України, галузевими академіями  наук комплексні
програми залучення обдарованої учнівської та студентської молоді
до наукових досліджень, активізації діяльності Малої академії
наук.
                             2002 рік
   12. Керівникам структурних підрозділів Міністерства освіти і
науки України спільно з підрозділами Академії педагогічних наук
України (за згодою) з метою виконання завдань, поставлених на II
Всеукраїнському з'їзді працівників освіти, врахування в подальшій
роботі рекомендацій та пропозицій делегатів з'їзду:
   - підготувати відповідні матеріали  і  провести  спільне
засідання колегії Міністерства освіти і науки України та президії
Академії педагогічних наук України;
   - розробити проект спільної Програми діяльності Міністерства
освіти і науки України та Академії педагогічних наук України на
2002-2004 роки і подати її на затвердження колегією МОН та
Президією АПН України.
                         Листопад 2001 р.
   13. Прес-центру (Гергель О.Д.), видавництву  "Педагогічна
преса" (Кузнецов Ю.Б.) систематично та широко пропагувати кращий
досвід роботи органів місцевої виконавчої влади та самоврядування,
управлінню   освітою,   педагогічних,   науково-педагогічних
працівників, громадських організацій та спілок щодо удосконалення
та провадження освітньої діяльності.
   14. Контроль за виконанням цього рішення колегії покласти на
Державного секретаря Міністерства освіти і науки України Зайчука
В.О.
 
 Голова колегії, міністр                В.Г.Кремень
   Доповідна записка про роботу органів управління освітою
   місцевої виконавчої влади та самоврядування Львівської
   області щодо забезпечення готовності роботи навчальних
       закладів у 2001/2002 навчальному році
   Комплексне вивчення матеріалів діяльності управління освіти і
науки Львівської обласної державної адміністрації,  здійснене
відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від
05.07.2001 року N 501 ( v0501290-01 ) "Про підготовку  та
забезпечення організованого початку 2001/02 навчального року" та
від 07.08.2001 року N 583 "Про підготовку до засідання колегії
Міністерства освіти і науки України", показує, що у Львівській
області проведена належна організаційна і практична робота щодо
забезпечення у навчальних закладах організованого початку нового
2001/2002 навчального року, створення умов для одержання молоддю
обов'язкової загальної середньої, професійно-технічної та вищої
освіти, охорони життя, здоров'я та захисту прав учнів, студентів
та педагогічних працівників, забезпечення виконання державних
вимог щодо  здійснення  освітньої  діяльності,  контролю  за
дотриманням законодавства України з питань освіти.
   Питання підготовки до 2001/2002 навчального року та роботи в
осінньо-зимовий період були розглянуті на нарадах, проведених
управлінням  освіти і науки за участю керівників навчальних
закладів. Наказом управління освіти і науки від 6.06.2001 р. N 419
затверджені заходи щодо організації роботи навчальних закладів до
початку нового навчального року, що впроваджувались у районних,
міських  відділах  освіти  та навчальних закладах з широким
залученням представників різних служб, причетних до функціонування
навчальних закладів, навчання і виховання учнівської молоді.
Аналогічна робота проведена і по підготовці професійно-технічних
навчальних закладів до нового навчального року. Зокрема, видано
наказ Комітету професійно-технічної освіти від 2.08.2001 року
N 116 "Про проведення обласного огляду-конкурсу підготовки ПТНЗ
до нового 2001/2002 навчального року", розроблено заходи  для
керівництва у роботі всіх професійно-технічних навчальних закладів
з зазначених питань.
   Впродовж липня - серпня ц. р. питання підготовки до нового
навчального року та роботи в осінньо-зимовий період вивчено у
десяти районах області, у всіх навчальних закладах обласного
підпорядкування та професійно-технічних  і  вищих  навчальних
закладах.
   У цій роботі було передбачено ряд практичних заходів щодо
удосконалення мережі навчальних закладів, поліпшення фінансування,
забезпечення    їх    теплоенергоносіями,    зміцнення
навчально-матеріальної  бази,  підвезення  учнів  та вчителів
загальноосвітніх  навчальних  закладів  сільської  місцевості,
працевлаштування та продовження навчання дітей-сиріт і дітей, які
залишились без батьківського піклування. Встановлено контроль за
грошовим  і  майновим  забезпеченням  випускників інтернатних
закладів, повернення їм майна, житла, відшкодування витрат, взяті
під контроль питання, пов'язані з навчанням та вихованням дітей з
малозабезпечених сімей, вихованців шкіл-ітернатів та  дитячих
будинків.
   Значна увага була приділена підготовці до нового навчального
року об'єктів соціальної сфери. Згідно з наказами Міністерства
освіти від 05.11.99 р. N 383, управління освіти і науки провело
огляд-конкурс  на   кращий   студентський  гуртожиток  за
житлово-побутовими умовами, зразковим порядком і забезпеченням
умов для організації навчання та дозвілля молоді. Кращим визнано
гуртожиток Червоноградського гірничого технікуму.
   Свою регіональну політику щодо здійснення навчального процесу
у Львівській області управління освіти і науки та відділи освіти
формують з урахуванням соціально-економічних умов області, основна
увага при цьому зосереджується на закріпленні позитивних зрушень,
адаптації навчальних закладів до цих умов, наповненні навчального
процесу новим змістом, створенні умов щодо переходу на навчання з
шестирічного віку, забезпечення взаємозв'язку та системності в
роботі навчальних закладів різних типів, а  також  розвитку
індивідуальних здібностей на якісному проміжку "ШКОЛА - ПТНЗ -
ВНЗ". В області діє 94 навчально-виховних комплекси у складі шкіл,
гімназій, ліцеїв, вищих професійних училищ та вищих навчальних
закладів (Львівського національного університету ім. І. Франка,
медичного  університету, національного університету "Львівська
політехніка", інституту фізкультури  та ін.). На базі вищих
професійних училищ створені навчальні комплекси, які працюють за
наскрізними навчальними планами з вищими навчальними закладами. З
метою розвитку творчих здібностей школярів 7-11 класів в чотирьох
районах області функціонують філії Малої академії наук. З учнями в
позаурочний час займаються науковці вищих навчальних закладів за
напрямами: прикладна лінгвістика, математична логіка, генетика,
комп'ютерний  дизайн,  радіотехніка,  фізіологія,  ботаніка,
психологія та ін. Учні Львівщини щороку на належному рівні
представляють область на Всеукраїнських олімпіадах. Тільки у цьому
році із 96 учасників Всеукраїнських предметних олімпіад 51 стали
призерами.
   Спільними зусиллями органів  місцевої  виконавчої  влади,
управління  освіти  і  науки  Львівської  обласної державної
адміністрації та відділів освіти мережа навчальних закладів у
цілому зберігає кількісні та якісні параметри.
   Станом на 1 вересня 2001 року в області працює: 292 (60,5 %)
міської та 191 (39,5 %) дошкільних закладів сільської місцевості,
які відвідують 34,9 тис. вихованців (28,4 %) дітей віком від 3 до
6 років (в місті. 30,5 тис. (87,4 %), у селі 4,4 тис. (12,6 %); 10
дошкільних закладів санаторного типу, 13 закладів для дітей з
вадами фізичного та розумового розвитку, 82 дошкільні заклади
комбінованого типу, які мають, крім груп загального призначення,
спеціальні  та  санаторні  групи; 116 державних позашкільних
навчальних закладів.
   Система шкільної  освіти  Львівської  області має досить
насичену мережу загальноосвітніх навчальних закладів - 1 школа на
20,6 кв. км. (по Україні - 26,3 кв. км.). У 2001/2002 навчальному
році функціонуватиме 1481 загальноосвітній навчальний заклад, в
тому числі I ст. - 320, I-II ст. - 536, I-III ст. -520, гімназій -
19, ліцеїв - 10, навчально-виховних комплексів "Школа-дитячий
садок" - 25, шкіл-інтернатів - 31, шкіл соціальної реабілітації -
1, вечірніх шкіл - 9, 10 приватних навчальних закладів, в яких
буде навчатись 391,2 тис. учнів. У порівнянні з попереднім
навчальним роком на 9 (1769 учнів) зменшилась кількість. шкіл з
двозмінною формою навчання. У новому навчальному році приступили
до занять понад 40,5 тис. першокласників, із них 31,7 тис. (78 %)
дітей шестирічного віку, на базі дошкільних закладів 1,9 тис.
(4,7 %) першокласників.
   У професійно-технічних   навчальних   закладах  області
започатковано навчання неповносправних  дітей, дітей-інвалідів,
дітей із  певними фізичними вадами. Так, на базі ВПУ N 5-7 м.
Львова вперше в державі розпочато інтегроване навчання дітей з
певними фізичними вадами (ДЦП). У ХПТУ N 12 спільно з УТОГом
створено групу для навчання дітей із вадами слуху, в ПТУ N 53 м.
Львова запроваджено навчання для дітей, які мають проблеми із
здобуттям базової середньої освіти.
   Для дітей з вадами зору у м. Львові діє садок-школа "Левеня",
який є експериментальним  педагогічним  майданчиком Інституту
дефектології  Академії  педагогічних  наук  України.  Діти з
церебральним паралічем мають можливість проходити реабілігацію у
навчально-реабілітаційних  центрах  м.м.  Львова, Червонограда,
Дрогобича та Бродівського району.
   На постійному  контролі  Львівської  обласної  державної
адміністрації, органів управління освітою знаходяться питання
навчання та виховання дітей, які потребують соціального захисту,
тривалого лікування, мають вади у фізичному  та  розумовому
розвитку. Існуюча мережа навчальних закладів для цих потреб
включає в себе 4 загальноосвітніх та 21 спеціальний інтернатний
заклад  і  в  основному  задовольняє  потребу  у здійсненні
навчально-виховного процесу. З  метою  соціальної  адаптапцї,
професійної орієнтації вихованців, активного їх залучення до
суспільного   життя   організовано   спеціальні   групи
професійно-технічного   навчання   при   школах-інтернатах
(Червоноградська, Самбірська, Підкамінська, Львівські NN 102,
103).  У  2001  році управлінням освіти і науки спільно з
Європейською Дитячою Благодійною організацією "Велика Британія" на
базі школи-інтернату N 2 м. Львова створено обласний центр
соціально-педагогічного патронату, а на базі спецшколи-інтернату
с. Верхньосиньовидне Сколівського району планується відкрити Центр
соціально-психологічної  корекції  для  дітей,  схильних  до
правопорушень, жебракування та бродяжництва віком від 7 до 16
років.
   З  метою  покращання   навчально-матеріальної    бази
шкіл-інтернатів та соціального захисту вихованців з січня 2001
року на фінансування з місцевого до обласного бюджету переведено
16 шкіл-інтернатів, що дало змогу значно поліпшити харчування їх
вихованців (з 2 грн. до 7 грн.). Проведено ремонти у п'яти
школах-інтернатах на суму 500 тис. грн. У м. Червонограді за кошти
місцевого  бюджету  з  січня  2000 року почав функціонувати
навчально-реабілітаційний центр для дітей з вадами опорно-рухового
апарату.
   На виконання Указу Президента України від 24 квітня 2000 року
"Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді"
розроблено  проект  обласної  програми  "Обдарована  молодь".
Впроваджуються також регіональні програми: "Освіта Львівщини -
2012", "Інформатизація освіти", "Оздоровлення школярів". На базі
ВПУ N 11 м. Червонограда у травні 2001 року було проведено
заключний III етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності
серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з робітничої
професії "Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних
машин" з метою виявлення та підтримки обдарованої молоді в системі
професійно-технічної  освіти,  підвищення  рівня  професійної
підготовки, розвитку творчої активності учнів. Для наукового
забезпечення освітньої діяльності у Львівському регіоні створено
Науково-практичний центр при Інституті педагогіки і психології
професійної освіти Академії педагогічних наук України, науковці
якого працюють над проблемами професійної освіти, здійснюють
апробацію нових педагогічних моделей професійно-технічної освіти.
   Завдяки спільним  зусиллям  органів  місцевої  влади  та
самоврядування, обласної ради профспілок працівників освіти і
науки, управління освіти і науки Львівської обласної державної
адміністрації  збільшуються  видатки  на утримання навчальних
закладів області. Якщо у 1998 році з цією метою було використано
149 млн. грн., то у 2000 році - 187 млн. грн., а у 2001 році
передбачено 278 млн. грн. Вподовж 2001 року своєчасно проводиться
виплата заробітної плати працівникам системи освіти. На виконання
ст. 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України  від 31.01.2001 р. N 78
( 78-2001-п ) здійснюються виплати  педагогічним  працівникам
надбавок за вислугу років, допомоги для оздоровлення та щорічної
грошової винагороди за  сумлінну  працю,  зразкове  виконання
службових обов'язків. З 1 березня 2001 року підвищено посадові
оклади всім категоріям працівників системи освіти відповідно до
наказу Міністерства освіти і науки України від 29.03.2001 р.
N 161 ( z0303-01 ). Відпускні виплачуються помісячно в режимі
заробітної плати. Станом на 1 серпня 2001 р. виплачено відпускних
та допомоги для оздоровлення на загальну суму 17,2 млн. грн.,
зокрема, допомоги для оздоровлення педагогічним працівникам -
2,5 млн. грн.
   Проведено поточні ремонти у 1391 навчальних закладах (94 %).
Капітально відремонтовано 226 будівель, 60 котелень, до  23
підведено  центральне  опалення,  побудовано  13  (газові)
мінікотельні. Виконаний ремонт майже 55,4 тис. кв. м. покрівель.
   Реалізується II  етап  обласної  програми "Інформатизація
освіти", якою передбачено обладнати 95 комп'ютерних класів та 80
автоматизованих комп'ютерних місць на суму 4,4 млн. грн.
   Забезпеченню стабільної  ситуації  в   загальноосвітніх
навчальних закладах сприяло і своєчасне вирішення кадрових питань,
підвищення вимог до керівників за стан справ у педагогічних
колективах. За останні роки значно покращився склад педагогічних
кадрів: 81,9 % вчителів області мають вищу педагогічну освіту,
близько 17367 - спеціалісти вищої та першої категорії, 1452
вчителі мають педагогічні звання "вчитель-методист",  3230 -
"старший вчитель".
   Реалізуються принципи гуманізації і демократизації в освітній
галузі,  формується  державно-громадське  управління  освітою,
навчальними закладами, створюються піклувальні ради. Яскравим
прикладом цього є Пустомитівський район, де влада, громадськість,
підприємства забезпечують належні умови для здійснення навчального
процесу. При підготовці до нового навчального року Пустомитівська
райдержадміністрація здійснила належне фінансове забезпечення шкіл
та дошкільних закладів району. З районного бюджету виділено кошти
в сумі 173 тис. грн. Відремонтовано всі навчальні заклади,
здійснюється гаряче харчування учнів в усіх школах району. На
сесії районної ради зменшено єдиний податок для тих юридичних
осіб, які організовують харчування дітей.
   Особлива увага органами  місцевої  виконавчої  влади  та
управлінням  освіти  і  науки  Львівської обласної державної
адміністрації приділяється дітям-сиротам та дітям, позбавлених
батьківського піклування. На даний час в Львівській області на
обліку знаходиться 2514 таких дітей. Тільки у 2001 році для
дітей-сиріт та з малозабезпечених сімей закуплено одягу та взуття
на суму понад 400 тис. грн. У канікулярний час ц. р. різними
формами відпочинку оздоровлено 62 тис. дітей шкільного віку, в
тому числі 100 відсотків дітей-сиріт та дітей, які залишились без
батьківського  піклування,  та  понад  30  тис.  дітей  із
малозабезпечених і багатодітних сімей.
   Зазнала якісних змін і мережа професійно-технічних навчальних
закладів Львівської області у порівнянні з 1996/97 навчальним
роком. Якщо у 1997 році в системі професійно-технічної освіти
Львівської області діяло 57 навчальних закладів (в тому числі 8
вищих професійних училищ, 2 художніх професійно-технічних училища,
одне училище при виховній трудовій колонії, то у 2001 році - 55
закладів (в тому числі 16 вищих професійних училищ, 4 художніх).
   Забезпечено виконання державного замовлення прийому учнів у
2001  році  до  професійно-технічних  навчальних  закладів,
здійснюються заходи щодо укладання договорів з державною службою
зайнятості,  підприємствами  та  організаціями  на підготовку
робітничих кадрів.
   Понад 90 % учнів навчаються за складними, інтегрованими
професіями.  Підготовка  робітників  і  фахівців  для  сфери
обслуговування складає понад 50 відсотків від випуску. Допит на
ринку праці обумовив відкриття нових  професій:  реставратор
декоративних пофарбувань, склодув, вітражист, офіціант-бармен,
комерсант-товарознавець, модельєр-конструктор виробів народного
вжитку,  перукар-декоративний  косметолог,  живописець-ліпник,
технолог  м'ясних  виробів,  технолог  молочних  виробів,
секретар-діловод, різьбляр по дереву та бересті, інкрустатор,
живописець художнього розпису на склі і дереві та ін.
   Продовжується інтеграція  окремих  закладів  профтехосвіти
області в світові освітні процеси. Зокрема, ВПУ N 27 м. Львова з
1999 року увійшло в світову мережу навчально-тренувальних фірм і
відкрило нову спеціальність "Комерційна діяльність". Принципово
нова технологія навчання, яка передбачає створення навчальної
фірми з усіма атрибутами, від євроремонту, оргтехніки до відкриття
рахунків у банку та імітації комерційної діяльності згідно з
законодавством  України, впроваджується в рамках консультативної
програми  ТРАНСФОРМ  і фінансується виключно з позабюджетних
надходжень училища.
   Для забезпечення діяльності професійної освіти залучаються
позабюджетні кошти, які використовуються для розвитку навчальної
бази, оплати за комунальні послуги, енергоносії тощо. Так, за
минулий рік, закладами профтехосвіти було зароблено близько 3,5
млн. грн. На базі професійно-технічних навчальних закладів щорічно
навчається понад три тисячі громадян за направленням державного
центру зайнятості.
   Належним чином  здійснюється  професійне  навчання  і
перепідготовка незайнятого населення та підвищення кваліфікації
робітників.  34  професійно-технічними  навчальними  закладами
укладені відповідні угоди з центрами зайнятості.
   Управлінням освіти і науки Львівської облдержадміністрації
спільно з Радою ректорів (директорів) вищих навчальних закладів
проведено певну роботу щодо координації  діяльності навчальних
закладів з питання підготовки до нового навчального року та вжито
відповідних заходів. З цією метою було  розглянуто  питання
організації та проведення прийому, підготовки навчально-методичної
документації, навчально-матеріальної бази до нового навчального
року, готовності вищих навчальних закладів до осінньо-зимового
періоду.
   Мережа ВНЗ Львівщини включає 56 вищих навчальних закладів, з
яких 15 (26,8 %) - це навчальні заклади III-IV (з них два
національних) і 41 (73,2 %) I-II рівнів акредитації. Переважна
більшість навчальних закладів 50 (89,3 %) належать до державної
форми власності, які підпорядковані 9 міністерствам і відомствам
України та 6 (10,7 %) недержавних.
   Якісно вдосконалюється  мережа вищих навчальних закладів.
Чотири коледжі і два технікуми є структурними підрозділами вищих
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. На базі Львівських
банківського  та  фінансово-економічного  коледжів,  а  також
пожежно-технічного училища створено інститути. За останні роки 6
технікумів Львівщини реорганізовано в коледжі,  а  на  базі
ліквідованого політехнікуму створено Львівський філіал Академії
державного управління при Президентові України.
   Реагуючи на потреби громадян у фаховій освіті, а також ринку
праці, більшість навчальних закладів протягом останніх років
відкривають підготовку фахівців за новими спеціальностями. У 17-
ти ВНЗ I-II рівнів акредитації введено 29 нових спеціальностей. З
18 нововведених спеціальностей підготовка фахівців у регіоні
раніше не здійснювалась. Підготовка фахівців у вищих навчальних
закладах I-IV рівнів акредитації здійснюється більше ніж за 200
спеціальностями, що в цілому задовольняє потреби регіону.
   У 2001 році на денну форму навчання зараховано 7519 осіб, в
тому числі за державним замовленням - 4834 (64,3 %) і за рахунок
фізичних та юридичних осіб - 2685 (35,7 %).
   Середній конкурс у вищих навчальних закладах III-IV рівнів
акредитації становив 2,7-3,5 осіб на місце. Найменший конкурс був
на інженерно-технічних спеціальностях - 1,7, найвищий -  на
спеціальності  "Правознавство"  -  до 10. У ВНЗ I-II рівня
акредитації середній конкурс складав 1,8.
   Управління освіти і науки спільно з керівниками ВНЗ створюють
належні умови для здобуття вищої освіти дітьми-сиротами та іншими
категоріями молоді, які мають державні пільги. У 2001 році із 419
дітей-сиріт випускників шкіл до ВНЗ I-IV рівнів акредитації
поступили 211, що складає 50,3 % від їх загальної кількості.
   З ініціативи управління освіти і  науки  встановлені  і
виплачуються 70 стипендій ім. В. Чорновола за успішне навчання та
активну участь студентів у процесах державотворення. З 1 вересня
2001 року встановлені 30 стипендій Львівської обласної державної
адміністрації вченим і 150 молодим науковцям.
   Львівщина за  станом  забезпеченості  навчального процесу
висококваліфікованими викладачами у ВНЗ III-IV рівнів акредитації
за даними 2000 року входить у першу десятку найкраще забезпечених
регіонів України. На 100 студентів денної форми навчання припадає
5,5 викладачів кандидатів наук і 0,9 викладачів докторів наук.
   У порівнянні з 1999  роком  покращився  якісний  склад
викладачів ВНЗ I-II рівнів акредитації: збільшилась кількість
викладачів  вищої  категорії  з  559  (18,9  %)  до  1310
(43,8 %), викладачів-методистів з 167 (5,6 %) до 201 (6,7 %),
старших викладачів з 157 (5,3 %) до 191 (6,4 %).
   Навчальні заклади  в  цілому  забезпечені  підручниками,
посібниками,  довідниками.  Достатньо  забезпечені  навчальною
літературою  (90  % - 100 %) Львівські автомобільнодорожний
технікум, державний  медичний  коледж,  кооперативний  коледж
економіки  і  права,  економічний  бізнес-коледж,  медучилище
Львівської залізниці. Заслуговує на увагу і поширення досвід
Львівського  національного  університету  ім. І. Франка щодо
використання у навчальному процесі україномовних  аудіо-  та
відеоматеріалів, компакт-дисків.
   Разом з тим у підготовці навчальних закладів до нового
2001/2002 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період
мають місце недоліки і невирішені проблеми.
   Не відповідає вимогам сьогодення наявний технічний стан та
оновлення навчально-матеріальної бази навчальних закладів області.
Так, із 1468 загальноосвітніх навчальних закладів 226 (15 %)
знаходяться в пристосованих, а 48 - у аварійних приміщеннях. По
4-6 аварійних шкіл є у Буському, Дрогобицькому, Жидачівському,
Сокальському, Турківському, Яворівському районах. У 74 (5 %)
навчальних закладах відсутній водогін, 93 (6 %) - каналізація, а
97 (6 %) навчальних закладів потребують капітального ремонту.,
Дев'ять профтехучилищ області потребують ремонту покрівлі площею
4480 км. м., три - ремонту система опалення, ПТУ NN 3, 32 -
ремонту  котелень,  ПТУ  N  53  -  їдальні,  ХПТУ N 12 -
навчальновиробничих майстерень, ПТУ  N  61 - трансформаторної
підстанції.
   На рівні минулих років залишається забезпеченість навчальних
закладів фізкультурними залами - 80 %, майстернями - 74 %.
Повільно здійснюється оновлення меблів, навчального обладнання
кабінетів, майстерень, спортзалів. Брак коштів позначився і на
забезпеченні інтернатних закладів твердим і м'яким інвентарем. На
сьогодні в школах-інтернатах необхідно замінити понад 600 шаф, 400
тумбочок, 500 ліжок, 200 обідніх столів та ряд іншого інвентаря.
Особливо  гострою  є  проблема забезпечення  технікою училищ
сільськогосподарського профілю.
   В школах-інтернатах  не  вистачає дезинфікуючих і миючих
засобів, предметів особистої гігієни. Більшість технологічного
обладнання  (холодильні   камери,   посудомиючі   машини,
електром'ясорубки, електронні та газові плити) потребує заміни.
Практично припинена закупівля медичного обладнання, технічних
засобів навчання.
   З кожним роком зростає захворюваність дітей та молоді.
Показники захворюваності серед школярів з паталогією зору та
постави за період навчання в школі зростають в 1,5-2 рази, а в
окремих районах  і  більше  (Радехівський.  Старосамбірський,
Золочівський, Жовківський, Яворівський райони, м.м. Борислав,
Трускавець). Серед захворювань  переважають  хвороби  органів
дихання, травлення. Зросла захворюваність ендокринної системи,
крові та кровотворних органів, в тому числі анемій. Високий рівень
захворюваності спричиняє насамперед незбалансоване харчування. У
більшості  навчальних  закладів  воно  низькокалорійне  та
нераціональне. На загальних підставах харчуються учні пільгового
контингенту у школах Турківського району. У Дрогобицькму районі
їдальні працюють лише у 4-х школах, у Турківському - у 8-ми.
   При цьому в 311 (23 %) школах не забезпечується стійкий
рівень санепідблагополуччя. У 593 (42,6 %) школах не вирішені
питання якісного водопостачання. За даними лабораторного контролю
у 20 % проб питна вода із локальних джерел не відповідає
державному стандарту. 669 (48 %) шкіл мають пічне опалення. В
результаті в навчальних приміщеннях не забезпечується стабільний
повітряно-температурний режим.
   Через відсутність  фінансування  практикується  проведення
поглиблених медичних оглядів без участі вузьких спеціалістів та
необхідних лабораторних досліджень (Дрогобицький, Пустомитівський,
Перемишлянський, Золочівський, Бродівський, Жидачівський та інші
райони).  Необхідно відмітити, що при Проведенні поглиблених
медичних оглядів дітям 6-річного ріку лікарями-педіатрами не
завжди виставляється оцінка "шкільної зрілості", не подаються
рекомендації щодо можливості навчання у зв'язку з виявленою
паталогією.
   В даний час питання забезпечення медикаментами медпунктів
вирішується вкрай незадовільно. Медичними установами практично не
проводиться виділення для шкіл медикаментів, в три же час в
місцевих бюджетах не передбачені кошти на ці потреби.
   В значній частині шкіл своєчасно не вирішується питання
поліпшення  штучного освітлення. Причиною погіршення штучного
освітлення в більшості закладів є використання електроламп меншої
потужності  та  несвоєчасна їх заміна. За даними проведених
інструментальних замірів освітленості, 10,1 % не  відповідає
гігієнічним нормативам, відповідно до державних санітарних правил
та норм ДСанПіН  5.5.2.008-98  (Пустомитівський,  Мостиський,
Жовківський, Жидачівський, Дрогобицький та інші райони).
   Через обмеженість фінансування загальноосвітні  навчальні
заклади комунальної форми власності, що опалюються вугіллям та
дровами, забезпечені паливом лише на 60 %.
   Тривалий час у стадії будівництва знаходяться 109 (30,9 тис.
уч. місць) навчальних закладів області. У будівельну програму
поточного  року включені лише 13 загальноосвітніх навчальних
закладів, будівництво решти об'єктів у зв'язку з відсутністю
фінансування тимчасово припинено. Обсяги капітальних вкладень у
будівництво загальноосвітніх навчальних закладів у 2001 році у
порівнянні з минулим роком скоротились у 1,5 рази.
   Не задовольняє потреби сільських школярів мережа позашкільних
навчальних закладів, гуртків за інтересами, спортивної бази.
Позашкільною освітою у сільській місцевості області охоплено лише
6 % учнів (обласний показник - 18 %). У Дрогобицькому районі - 15
% учнів, Мостицькому - 8 %, Турківському лише 6 %. Недостатньо
розвивається технічна творчість учнівської молоді у вищеназваних
районах. Гуртковою роботою з цього напряму охоплено лише 0,4 % від
загальної чисельності дітей шкільного віку.
   Гострою була і залишається проблема сільського вчителя в
мадокомплектній початковій, основній школах. Частина вчителів
сільської місцевості працюють з неповним тижневим навантаженням,
викладають два і більше предметів. Ще недостатньо практичних
психологів у дошкільних закладах, школах-інтернатах. Потребує
підтримки соціальний статус вчителя і, перш за все, поліпшення
житлових умов. Із-за відсутності пільг в отриманні житла та на
комунальні послуги не затримуються молоді спеціалісти на селі. У
2000/2001  навчальному році  із  176  молодих  спеціалістів,
направлених у школи Львівської області лише 151 (86 %) з'явилося
за призначенням.
   Проблемним питанням  залишається  своєчасне  підвищення
кваліфікації педагогічними працівниками, умови стажування майстрів
виробничого навчання, курсової підготовки вчителів, які проходять
її за власний рахунок. Лише 40-60 %  педагогічних працівників та
12,7 % майстрів виробничого навчання ПТНЗ проходять їх своєчасно.
   У сучасних економічних умовах в області  гостро  стоїть
проблема матеріально-технічного забезпечення гурткової роботи з
дітьми.  Відсутність  необхідного  технічного,  туристського
обладнання, комп'ютерного оснащення, музичних інструментів тощо
ускладнює роботу позашкільних закладів.
   На питання, пов'язані з підготовкою до нового навчального
року, негативно впливає і ситуація з підручниками. Забезпеченість
підручниками учнів шкіл складає 59 %, шкіл-інтернатів - 31 %.
Художня та методична література до шкіл за останні роки практично
не  надходить.  Через  відсутність  коштів  не  отримують
загальноосвітні навчальні заклади і  книжки  серії  "Шкільна
бібліотека".
   Недостатньо вирішено  в  сільській  місцевості  проблему
організованого підвозу дітей та молоді, педагогічних працівників
до місця навчання і додому, повільно створюються загальноосвітні
навчальні заклади нового типу на селі.
   Складною є криміногенна ситуація в учнівському середовищі на
Львівщині, яка періодично має тенденцію до росту. Не ліквідовані
такі явища, як бездоглядність, бродяжництво, жебрацтво та інші
негативні прояви. Кількість учнів, які брали участь у скоєнні
злочинів у 2000 році, у порівнянні з 1999 роком, зросла на 67 %.
На жаль, не вдалось змінити на краще положення і в цьому році. За
9 місяців вже скоєно 327 злочинів, проти 304 за такий самий період
2000  року.  Особливо  помітний  їх  ріст у місті  Львові,
Яворівському, Миколаївському, Городецькому районах.
   Серйозну занепокоєність викликає і стан дитячого травматизму
зі смертельними наслідками. За минулий рік в області загинуло 39
дітей  шкільного  віку.  За останні роки в загальноосвітніх
навчальних закладах області практично не оновлюються матеріали
наочної агітації з проблем безпеки життєдіяльності. Не скрізь біля
шкіл установлені попереджувальні знаки, особливо це стосується
сільської місцевості. Необхідно вжити додаткових заходів щодо
охоплення молоді змістовним дозвіллям, зниження  наркотизації
молодіжного середовища та бездоглядності, підліткової злочинності,
жебракування тощо.
   Через недостатнє  фінансування  не  здійснюється  належне
забезпечення протипожежного захисту  навчальних  закладів.  У
переважній більшості загальноосвітніх закладів не перевірено стан
захисного заземлення та ізоляції електророзеток, не проведені
випробування електрозахисних засобів і приладів, відсутні системи
централізованого оповіщення про пожежу. Відсутні  автоматичні
системи протипожежного захисту у 30 % шкіл області.
   Надзвичайно загострилась  проблема  утримання  учнів-сиріт
професійно-технічних навчальних  закладів,  на яких майже не
надходять кошти з державного бюджету. Вони  не  тільки  не
забезпечуються житлом  після  закінчення  навчання, а навіть
місцями в робітничих гуртожитках і змушені продовжувати проживати
в гуртожитках навчального закладу, що є порушенням законодавства
України.
   Проблемою залишається працевлаштування випускників дев'ятих і
одинадцятих класів. Учні, які мають невисокий рівень знань або
знаходяться в скрутному матеріальному становищі, залишаються поза
навчанням, а влаштуватися на роботу не можуть через відсутність
робочих  місць. П'ятивідсоткове бронювання робочих місць для
неповнолітніх не спрацьовує. Лише 60-80 % випускників вищих та
70-88 % професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких
ведеться за державним замовленням, влаштовуються за направленнями.
В окремих навчальних закладах цей показник ще нижчий.
   Встановлено порушення щодо дотримання вимог умов ліцензування
освітньої діяльності. У 18 (51 %) ВНЗ I-II рівнів акредитації, що
здійснюють підготовку фахівців на базі 9 класів, відсутні ліцензії
на право провадження освітньої діяльності щодо здобуття загальної
середньої освіти. Чотири коледжі здійснюють підготовку фахівців
лише за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст". У
ВПУ N 36 м. Львова при наявності ліцензій на чотири спеціальності
і чотири робітничі професії здійснюється прийом на навчання лише
молодших спеціалістів. Державне замовлення на  підготовку  з
робітничих професій цьому навчальному закладу не доведено. В той
же час випускники освітньо-кваліфікаційного  рівня  "молодший
спеціаліст" направляються і працюють на робочих місцях, а за
даними  обласного  центру  зайнятості  32  випускники  цього
професійно-технічного навчального закладу знаходяться на обліку як
безробітні.
   Переважна більшість ВНЗ III-IV рівнів акредитації (10 з 15)
здійснюють підготовку  фахівців  за  напрямом  "Економіка  і
підприємництво". Так, з спеціальності "Облік і аудит" мають
ліцензії 9 ВНЗ. Крім  того,  ведеться  підготовка  молодших
спеціалістів і бакалаврів з спеціальності "Бухгалтерський облік" у
12 ВНЗ I-II рівнів акредитації. У 2001 році відкрита спеціальність
"Облік і аудит" у Львівському державному фінансово-економічному
інституті, у 1999 році - "Бухгалтерський облік" у Золочівському
сільськогосподарському технікумі Львівського державного аграрного
університету.  З  спеціальності  5.050301  "Товарознавство  і
комерційна  діяльність",  що  була  введена в 1999 р. в
поліграфічному  технікумі  Української  академії  друкарства,
підготовка проводиться ще у 7 навчальних закладах. Намітилась
стійка тенденція перенасиченості потреб ринку праці у фахівцях
з  зазначених  спеціальностей.  За  даними Центру зайнятості
Львівського регіону станом на 01.06.2001 р. з спеціальності "Облік
і  аудит" зареєстровано 580 осіб, які потребують подальшого
працевлаштування.
   Найбільша чисельність випускників вищих навчальних закладів
усіх рівнів акредитації станом на 01.06.2001 р. на обліку в службі
зайнятості (крім вищезгаданої спеціальності "Облік і аудит") з
спеціальностей: технологія приготування їжі - 280 осіб, технік
(різних спеціалізацій) - 264 особи, викладач (різні спеціалізації)
- 209 осіб, економіст - 149 осіб, технік-технолог - 108 осіб.
   Намітилась тенденція зростання кількості дипломованих осіб,
які потребують працевлаштування. Так, якщо у 1996 році на обліку
було зареєстровано 3388 таких осіб, то у 2000 році Їх стало 6106.
Із загальної чисельності випускників, які у 2000 році перебували
на обліку в центрі зайнятості області, 3015 з них це випускники
2000 року, що складають 14 % від загальної кількості випускників
ВНЗ 2000 року.
   Відмічені деякі організаційні і виконавчі помилки у роботі
приймальних комісій,  які  знижують  ефективність роботи щодо
формування якісного складу студентів.  Більшість  перевірених
навчальних закладів не інформують абітурієнтів про стан справ,
який склався на ринку праці регіону відносно спеціальностей, з
яких здійснюється прийом студентів.
   Через недостатню цілеспрямованість профорієнтаційної роботи у
деяких  ВНЗ  знизився  конкурс. Низький конкурс відмічено у
Самбірському училищі культури - 0,9, Дрогобицькому музучилищі -
1,1, Стрийському аграрному коледжі - 1,1, Львівському технічному
коледжі - 1,2. У протоколах засідань  приймальних комісій про
зарахування у ряді ВНЗ не відображено процес обговорення і не
обгрунтовується зарахування абітурієнтів при однаковій кількості
набраних балів.
   У більшості з перевірених навчальних закладів не вирішується
проблема  заміщення  посад  завідуючих  кафедрами  (в т. ч.
випускаючими) професорами, докторами наук. Частка кафедр, яка
очолюється докторами наук, становить 50 % - 76 %.
   Однією з  проблем  кадрового  забезпечення  є  плинність
науково-педагогічних кадрів у ВНЗ I-II рівнів акредитації. Так, за
три роки кількість науковців зменшилась з 179 (6 %) осіб у 1999 р.
до 127 (4,2 %) осіб у 2001 р.
   Зберігається тенденція старіння науково-педагогічного складу
ВНЗ. Так, частка викладачів пенсійного віку в Українській академії
друкарства і Львівській академії ветеринарної медицини відповідно
складає 30 і 40 відсотків.
   Однією із суттєвих причин, що сприяє зростанню середнього
віку науково-педагогічних кадрів є недостатня ефективність роботи
аспірантури і докторантури. У Львівській академії ветеринарної
медицини результативність їх роботи становить 22-25 %.
   Значна частина навчальних закладів при наявності достатнього
парку  ПЕОМ  проводить  недостатню  роботу щодо забезпечення
прикладними комп'ютерними  програмами і їх  застосування  у
навчальному процесі, особливо з дисциплін гуманітарно-економічного
циклів. Не вирішено питання комп'ютеризації бібліотечних процесів.
Недостатня  забезпеченість  програмами  з  спецдисциплін  у
Самбірському училищі культури та Львівському музичному училищі
(90 % - 92 %), у Львівському кінотехнікумі - 95 %, медичному
коледжі "Монада" - 96 %.
   До 30 % забезпечені підручниками, навчальними посібниками з
нововведеної  спеціальності  "Обслуговування  теплотехнічного
устаткування   і   систем   теплопостачання"   Львівський
техніко-економічний коледж, з окремих спецдисциплін на 40-60 %
Львівський  екологічний  політехнікум; слабка за безпеченість
підручниками на 60-65 % (80 % з яких російськомовні) у Львівському
кінотехнікумі.
   У ряді вищих навчальних закладів потребує  вдосконалення
методичне  забезпечення.  Не забезпечується навчальний процес
відповідними кабінетами і лабораторіями  згідно  з  вимогами
навчальних  планів  і  програм  у Львівському поліграфічному
технікумі,  у  Львівському  кінотехнікумі,  у  Дрогобицькому
механічному технікумі. Недостатньо забезпечені обладнанням та
сучасними діагностичними приладами  і  приладдями лікувального
устаткування кафедри Львівської державної академії ветеринарної
медицини.
   Мають місце певні недоліки в організації виробничих практик.
Керівники професійно-технічних та  вищих навчальних  закладів
недооцінюють роль укладання угод з підприємствами, організаціями
та установами на проведення цих практик. Професійно-технічні та
вищі навчальні заклади практично втратили інтеграційні зв'язки з
підприємствами, установами і організаціями. Не формується галузеве
замовлення на підготовку фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних
рівнів.
   Практично не вирішено питання квотування підготовки сільської
молоді у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, окрім
педагогічних та агропромислових спеціальностей.
 
 "Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України",
 N 23, 2001 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка