Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про деякі питання складання платіжного балансу України


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
         І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 17 вересня 1993 р. N 737
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 517 ( 517-2000-п ) від 17.03.2000 )
       Про деякі питання складання платіжного
             балансу України
 
   З метою своєчасного і якісного виконання комплексу робіт,
пов'язаних із складанням платіжного балансу, Кабінет Міністрів
України та Національний банк України п о с т а н о в л я ю т ь:
   1. Установити,  що  міністерства,  відомства  збирають,
узагальнюють і подають інформацію для складання платіжного балансу
України по країнах світу (у валютах проведених операцій) в терміни
і в порядку згідно з додатком.
   2. Збільшити  з  1  жовтня  ц.р.  граничну  чисельність
центрального апарату Міністерства статистики на 15 одиниць і
місцевих статистичних органів на 35 одиниць.
   Міністерству фінансів профінансувати витрати на утримання
зазначеної чисельності працівників у межах коштів, передбачених у
Державному бюджеті України на 1993 рік на утримання органів
виконавчої влади.
 
   Прем'єр-міністр України      Голова Правління           
                    Національного банку України
           Л.КУЧМА               В.ЮЩЕНКО  
                
   Інд.40
 
                    Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
              та Національного банку України
              від 17 вересня 1993 р. N 737
               ПОРЯДОК
        складання платіжного балансу України
 
 Найменування Органи, які збирають Термін подання Кому подається
 показника   та узагальнюють    зведеної інфор-  інформація
        інформацію      мації (день,що
                   настає за звіт-
                   ним кварталом)
 
 
 Продукція і товари:
 
 що проходять   Держмитком       20      Мінстату
 митне деклару-
 вання
 
 зведені дані,   Мінстат разом з    30     Національному
 включаючи інші  іншими міністер-           банку
 види продукції  ствами і відомст-
 і товарів     вами
 
 Послуги      Мінстат разом з    30       -"-
          іншими міністерст-
          вами і відомствами,
          місцевими статистичними
          органами
 
 Інвестиції      -"-        30       -"-
 (прямі та порт-
 фельні) за кор-
 доном та у 
 внутрішню
 економіку
 
 Платіжний баланс  Національний банк   70     Кабінетові
                           Міністрів
                           України
 
      Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка