Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 19 вересня 1993 р. N 747
                Київ
         Про внесення змін і доповнень до
       постанови Кабінету Міністрів України від
           17 липня 1992 р. N 393
 
   З метою здійснення додаткових  заходів  для  поліпшення
соціального забезпечення військовослужбовців Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
   Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня
1992 р. N 393 ( 393-92-п ) "Про порядок обчислення вислуги років,
призначення та виплати пенсій і  грошової  допомоги  особам
офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям
надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та
членам їхніх сімей" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 182) такі
зміни і доповнення:
   1) у пункті 1:
   а) абзац восьмий викласти в такій редакції:
   "час роботи в органах прокуратури і суду осіб, які працювали
на посадах суддів, прокурорів, слідчих і перебувають на службі в
органах внутрішніх справ на посадах  начальницького  складу,
військовій службі в органах і військових формуваннях Служби
безпеки";
   доповнити пункт абзацами дванадцятим і тринадцятим такого
змісту:
   "час роботи в державних органах у разі переходу на службу в
органи внутрішніх справ на посади начальницького складу, на
військову службу в органи і військові формування Служби безпеки за
направленням Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів Республіки
Крим, Представника Президента України в області, містах Києві та
Севастополі згідно з переліками посад і на умовах, затверджуваних
відповідно  Міністерством  внутрішніх  справ  і  Центральним
управлінням Служби безпеки;
   час перебування на посадах службовців у виправно-трудових
установах, слідчих ізоляторах, лікувально-трудових профілакторіях,
інспекціях виправних робіт і невоєнізованої професійно-пожежної
охорони, що в подальшому були переведені в категорію,  яка
заміщується рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх
справ за переліком посад і на умовах, затверджуваних Міністерством
внутрішніх справ";
   2) у пункті 3:
   а) таємно;
   б) абзац четвертий підпункту "б" після слів "Міністерством
оборони" доповнити словами  "Центральним  управлінням  Служби
безпеки";
   таємно;
   в) у підпункті "в":
   абзац третій після слів "Міністерством оборони" доповнити
словами "Центральним управлінням Служби безпеки";
   в абзаці дев'ятому слова "внутрішніх  військ"  замінити
словами "військ внутрішньої та конвойної охорони";
   доповнити підпункт після абзацу чотирнадцятого  абзацами
такого змісту:
   "у зонах безумовного  (обов'язкового)  та  гарантованого
добровільного відселення, передбачених пунктами 2 і 3 статті 2
Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", - згідно з
переліками  військових  частин,  підрозділів  і  установ,
затверджуваними відповідно Міністерством оборони, Міністерством
внутрішніх справ, Центральним управлінням Служби безпеки, Головним
управлінням  командуючого  Національною  гвардією,  Державним
комітетом у  справах  охорони  державного  кордону  України,
Управлінням державної охорони;
   на посадах, де виконання обов'язків пов'язано з роботами по
знешкодженню вибухонебезпечних предметів, у період  виконання
робіт, переліки  яких  визначаються  керівниками  відповідних
міністерств і відомств;
   проходження служби у військах внутрішньоі та  конвойної
охорони військовослужбовцями, які виконують обов'язки з охорони
атомних електростанцій та транспортних засобів під час перевезення
ядерного палива та інших радіоактивних речовин;
   проходження служби на посадах рядового і начальницького
складу органів внутрішніх справ у виправно-трудових установах на
правах лікувальних та лікарень при виправно-трудових установах для
утримання інфекційно хворих засуджених";
   абзаци п'ятнадцятий, шістнадцятий і сімнадцятий  вважати
відповідно абзацами дев'ятнадцятим, двадцятим і двадцять першим;
   таємно;
   г) доповнити пункт підпунктом "г" такого змісту:
   "г) один місяць служби за сорок днів:
   особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ та військовослужбовцям, які працюють у виправно-трудових
установах, слідчих ізоляторах, лікувально-трудових профілакторіях
за переліками посад і на умовах, затверджуваних  відповідно
Міністерством внутрішніх справ і Центральним управлінням Служби
безпеки".
 
   Прем'єр-міністр України            Л.КУЧМА
       Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.39
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка