Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про механізм контролю щодо контрактів, які укладені суб"єктами господарської діяльності до 31 жовтня 1995 року на здійснення операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах


         ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 420 від 11.09.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   16 вересня 1996 р.
 vd960911 vn420            за N 532/1557
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
                       митної служби
    N 256 ( z0471-02 ) від 17.05.2002 )
   Про затвердження Положення про механізм контролю щодо
   контрактів, які укладені суб'єктами господарської
   діяльності до 31 жовтня 1995 року на здійснення
   операцій   з   давальницькою   сировиною   у
         зовнішньоекономічних відносинах
 
   Відповідно до п.2 Постанови Верховної Ради України "Про
внесення доповнень до Постанови Верховної Ради України  "Про
порядок введення  в  дію  Закону  України  "Про  операції з
давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" від
6 травня 1996 року N 175/96-вр Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Положення  про  механізм  контролю  щодо
контрактів, які укладені суб'єктами господарської діяльності до
31 жовтня 1995  року на здійснення операцій з давальницькою
сировиною у зовнішньоекономічних відносинах (додається).
   2. Скасувати наказ Державного митного комітету України від
14.08.96 р. N 380.
   3. Начальнику   Управління   нетарифного   регулювання
Пашинному О.І. зареєструвати даний наказ в Мінюсті України.
   4. Начальникам територіальних митних управлінь та митниць
інформувати суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та митних
брокерів, розташованих  в  зонах  діяльності  митниць,  про
встановлений цим наказом механізм контролю зазначених контрактів
на здійснення операцій з давальницькою сировиною.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного митного комітету Соловкова Ю.П.
 
 Голова Комітету                     Л.Деркач
                       Затверджено
                   наказом  Державного митного
                   комітету України
                   від 11 вересня 1996 р. N 420
              Положення
  про механізм  контролю  щодо контрактів, які укладені
  суб'єктами господарської діяльності до 31 жовтня 1995 року
  на  здійснення  операцій з давальницькою сировиною у
         зовнішньоекономічних відносинах
   Цей механізм контролю розроблений на виконання п.2 Постанови
Верховної Ради України "Про внесення доповнень до Постанови
Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України
"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах" від 6 травня 1996 року N 175/96-вр з метою недопущення
зловживань з боку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності при
здійсненні ними  операцій  з  давальницькою  сировиною  у
зовнішньоекономічних відносинах.
   1. При здійсненні митного оформлення давальницької сировини
або готової продукції, що вироблена з використанням давальницької
сировини згідно з договорами (контрактами), укладених до 31 жовтня
1995 року митниця перевіряє чи здійснювалось митне оформлення
ввозу (вивозу) давальницької сировини до зазначеної вище дати.
   2. У разі, коли ввезення (вивезення) давальницької сировини
або готової продукції, що вироблена з використанням давальницької
сировини здійснюється  на  підставі  доповнення  до  договору
(контракту), укладеного до 31 жовтня 1995 року митниця перевіряє:
   2.1. чи доповнення до договору (контракту) було укладено до
31 жовтня 1995 року;
   2.2. чи здійснювалось митне оформлення ввезення (вивезення)
давальницької сировини за цим доповненням.
   При підтвердженні данних, зазначених в п.1-2 цього Положення,
митне оформлення давальницької сировини або готової продукції,
виробленої з використанням давальницької сировини здійснюється у
відповідності з вимогами Декрету Кабінету Міністрів України "Про
операції з  давальницькою  сировиною  у  зовнішньоекономічних
відносинах" від 17 травня 1993 року N 52-93 та нормативними
актами, розробленими на його виконання.
   3. У разі, коли ввезення (вивезення) давальницької сировини
не здійснювалось на підставі договорів (контрактів) чи доповнень
до договорів (контрактів), укладених до 31 жовтня 1995 року,
суб'єкт зовнішньоекономічної  діяльності  подає  на  розгляд
Державного митного комітету України мотивовану заяву з проханням у
наданні дозволу на митне оформлення давальницької сировини згідно
з вимогами Декрету Кабінету Міністрів України "Про операції з
давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" від
17 травня 1993 року N 52-93 та нормативними актами, розробленими
на його виконання. На зазначеній заяві керівництвом  митниці
проставляється відповідна резолюція у згоді чи відмові на таке
оформлення. До заяви суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності додає
копії всіх наявних у нього документів, що підтверджують укладення
договору (контракту) чи доповнень до договору (контракту) до 31
жовтня 1995 року.
   4. Державний митний комітет України розглядає подані заяву та
документи і в триденний термін з дня їх отримання приймає рішення
про можливість митного оформлення  давальницької  сировини  у
відповідності з  зазначеним  вище  Декретом  або  направляє
обгрунтовану відмову.
   Рішення Державного митного комітету України про відмову може
бути оскаржено в судовому порядку. У випадках, коли суб'єкт
зовнішньоекономічної діяльності не подав заяву, зазначену в п.3
цього Положення, або не оскаржив рішення Держмиткому України про
відмову, митне оформлення операцій з давальницькою сировиною та
готовою продукцією, виробленою з використанням  давальницької
сировини, здійснюється  у  відповідності з положеннями Закону
України  "Про  операції  з  давальницькою  сировиною  у
зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-вр ).
   Дія даного Положення не розповсюджується на порядок митного
оформлення операцій з давальницькою сировиною відносно алкогольних
напоїв та тютюнових виробів (в частині справляння акцизного
збору).
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка