Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розподіл та раціональне використання протитуберкульозних препаратів в Україні, закуплених у 2001 році


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
         АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 424/78 від 24.10.2001
 
 
  Про розподіл та раціональне використання протитуберкульозних
      препаратів в Україні, закуплених у 2001 році
 
      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ
       N 76/7 ( v0076282-02 ) від 26.02.2002 )
 
   На виконання  Указу  Президента України  від 11.05.2000
N 679/2000 ( 679/2000 ) "Про невідкладні заходи щодо боротьби з
туберкульозом та з метою координації і контролю за цільовим і
раціональним використанням протитуберкульозних препаратів, які
централізовано придбані в 2001 році на умовах тендера за кошти
Державного бюджету, Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити розподіл протитуберкульозних препаратів для
адміністративних територій  України,  Державного  департаменту
України з питань виконання покарань та інституту фтизіатрії і
пульмонології імені Ф.Г.Яновського АМН України згідно з додатком
1.
   2. Директору інституту фтизіатрії і пульмонології  імені
Ф.Г.Яновського  АМН України, Головному фтизіатру МОЗ України
Фещенку  Ю.І.  як  відповідальній  особі  закладу-одержувача
централізованих  коштів  для  закупівлі  протитуберкульозних
препаратів:
   2.1. Забезпечити  закупівлю протитуберкульозних препаратів
згідно доручення Міністерства охорони здоров'я, доставку їх на
склад та розподіл згідно з додатком 1.
   Термін: до 01.11.2001
   2.2. Подати до відділу бухгалтерського обліку та звітності
МОЗ України звіт про використання коштів за призначенням за
формами N 1 "Баланс" і N 2 "Звіт про виконання кошторису доходів,
видатків установи", пояснювальну записку до звіту, а також копії
довідок про оприбуткування (авізо) одержувачів медикаментів в
регіонах.
   Термін: до 01.12.2001
   3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності МОЗ
України Лузан В.І. забезпечити контроль за використанням коштів на
централізовану  закупівлю   протитуберкульозних   препаратів
відповідальною особою закладу-одержувача - інституту фтизіатрії і
пульмонології імені Ф.Г.Яновського АМН України і  щокварталу
складати звіт  за формами N 1 ( z0396-99 ) "Баланс" N 2
( z0397-99 ) "Звіт про  виконання кошторису доходів, видатків
установи", а також використанням медикаментів у регіонах України
за формою, наведеною у додатку 2.
   Термін: до 01.12.2001 і щокварталу
   4. Начальнику управління профілактики соціально небезпечних
хвороб, СНІДу та формування здорового способу життя Бочковій Л.В.
і головному фтизіатру МОЗ України Фещенку Ю.І.:
   4.1. Провести семінар для  головних  лікарів  Кримського
республіканського, обласних, Київського, Севастопольського міських
протитуберкульозних диспансерів, фахівців з питань фтизіатрії
інших міністерств, центральних органів виконавчої влади щодо
раціонального використання протитуберкульозних препаратів та схем
лікування.
   Термін: 16.10.2001
   4.2. Подовжити  забезпечення  контролю  за  раціональним
використанням протитуберкульозних препаратів, закуплених за кошти
Державного бюджету при відрядженні фахівців МОЗ України  та
інституту  фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН
України в регіони України.
   5. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
та Головного управління Київської міських держадміністрацій:
   5.1. Забезпечити своєчасну доставку  ліків,  передбачених
розподілом  (додаток  1),  до протитуберкульозних закладів у
регіонах.
   5.2. Протягом місяця з дня отримання медикаментів подати до
відділу бухгалтерського обліку і звітності МОЗ України звіт про
розподіл медикаментів за формою, наведеною у додатку 2.
   5.3. Забезпечити персональну відповідальність за дотриманням
потреб при розподілі протитуберкульозних препаратів по закладах, а
також збереження та раціональне використання. Забезпечити контроль
за  повнотою  відображення вартості отриманих медикаментів у
фінансовій звітності.
   5.4. Зобов'язати  головних  лікарів  протитуберкульозних
закладів забезпечити проведення контрольованого лікування хворих і
хіміопрофілактики  інфікованим  дітям  та  контактним  особам
відповідно до вимог наказу МОЗ України від 29.07.96 N 233
( z0536-96 )  "Про  затвердження  інструкцій  щодо  надання
медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз".
   5.5. Передбачити використання протитуберкульозних препаратів,
централізовано закуплених за кошти Державного бюджету, для хворих
на  вперше  діагностований  туберкульоз, загострення, рецидив
туберкульозу, для проведення хіміопрофілактики серед дітей та
частково для лікування хворих на хронічні форми.
   5.6. Передбачити видатки на фінансування лікування хворих на
хронічні форми туберкульозу, хіміопрофілактику та протирецидивне
лікування серед дорослого населення з місцевого бюджету.
   5.7. Подати до управління профілактики соціально небезпечних
хвороб, СНІДу та формування здорового способу життя та в інститут
фтизіатрії  і  пульмонології АМН України заяву на необхідну
кількість протитуберкульозних препаратів на 2002 рік з розподілом
по місяцях.
   Термін: до 01.01. 2002
   5.8. Зобов'язати  головних  фтизіатрів  МОЗ  Автономної
Республіки  Крим,  управлінь  охорони  здоров'я  обласних,
Севастопольської  та  Головного  управління Київської міських
держадміністрацій провести семінари з прийняттям заліків щодо
чіткого додержання схем антибактеріального лікування хворих на
туберкульоз відповідно до наказу МОЗ України від 29.07.1996 N 233
(  z0536-96  )  "Про  затвердження  інструкцій щодо надання
медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз".
   Термін: до 01.11.2001
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря Бобильову О.О. та віце-президента
АМН України акад. Зозулю Ю.П.
 
 Міністр охорони
 здоров'я України                  В.Ф.Москаленко
 
 Президент Академії
 медичних наук України                О.Ф.Возіанов
                       Додаток 1
                       до наказу МОЗ України
                       24.10.2001 N 424
 
  Розподіл протитуберкульозних препаратів для адміністративних
  територій України, Державного департаменту України з питань
   виконання покарань (ДДУзПВП) та Інституту фтизіатрії і
    пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України (ІФП)
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Адміністративні |Рифам- |Ізоні- |Стреп- |Піразин-|Етам- |Кана- |Ізоні- |Офлок-|Рифа- |Протіон|Етіон-|Майрин |Макокс |
| території    |піцин  |азид  |томіцин|амід  |бутол |міцин |азид  |сацин |бутин |амід  |амід |  П  |    |
|         |0.15  |0,3   |1.0  |0.5   |0,4  |1,0  |0,1   |0.2  |0,15 |0,25  |   |    |    |
|------------------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+------+------+-------+------+-------+-------|
|Автономна     |1143740 |628430 |575400 |910160 |304250 |5975080|24445  |21680 |10680 |10680 |10680 |64250 |96080 |
|Республіка Крим  |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |    |    |
|------------------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+------+------+-------+------+-------+-------|
|Вінницька     |1002970 |551090 |50460 |798140 |266810 |5240010|14940  |18990 |9370 |9370  |9370 |56350 |84260 |
|------------------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+------+------+-------+------+-------+-------|
|Волинська     |624660 |343220 |31430 |497090 |166170 |3263090|10977  |11830 |5830 |5830  |5830 |35090 |52470 |
|------------------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+------+------+-------+------+-------+-------|
|ДДУзПВП      |10135120|5568690 |509670 |8065220 |2696000|529290 |99840  |0   |0   |0   |0   |569208 |0   |
|------------------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+------+------+-------+------+-------+-------|
|Дніпропетровська |2269880 |1247190 |114180 |1806310 |603820 |118580 |2639050 |42530 |21200 |21200 |21200 |127510 |190685 |
|------------------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+------+------+-------+------+-------+-------|
|Донецька     |3264050 |1793430 |164190 |2597450 |868290 |170510 |4678320 |56660 |30490 |30490 |30490 |183360 |212581 |
|------------------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+------+------+-------+------+-------+-------|
|Житомирська    |906190 |497910 |45590 |721130 |241060 |47340 |2093800 |17170 |8460 |8460  |8460 |50910 |76120 |
|------------------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+------+------+-------+------+-------+-------|
|Закарпатська   |598270 |328720 |30100 |476090 |159150 |31260 |2086530 |12350 |5590 |5590  |5590 |33610 |50260 |
|------------------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+------+------+-------+------+-------+-------|
|Запорізька    |1266910 |696110 |63730 |1008180 |337020 |66180 |2804450 |24000 |11830 |11830 |11830 |71170 |106430 |
|------------------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+------+------+-------+------+-------+-------|
|Івано-Франківська |835810 |459240 |42050 |665120 |222340 |43660 |886960 |15830 |7810 |7810  |7810 |46960 |70210 |
|------------------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+------+------+-------+------+-------+-------|
|Ін-т фтизіатрії і |2023540 |1111830 |101790 |1610280 |538290 |105710 |0    |53613 |18980 |5490  |8505 |113680 | 0  |
|пульмонології   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |    |    |
|------------------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+------+------+-------+------+-------+-------|
|Київська     |976580 |536580 |49130 |777140 |259790 |51020 |1581250 |18160 |9120 |9120  |9120 |54860 |82040 |
|------------------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+------+------+-------+------+-------+-------|
|Кіровоградська  |712640 |391560 |35850 |567100 |189580 |37230 |981470 |13510 |6660 |6660  |6660 |40040 |59860 |
|------------------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+------+------+-------+------+-------+-------|
|Луганська     |1953150 |1073160 |98250 |1554270 |519570 |102030 |2402770 |33630 |18240 |18240 |18240 |109720 |164080 |
|------------------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+------+------+-------+------+-------+-------|
|Львівська     |1662820 |913640 |83650 |1323230 |442340 |86860 |2571800 |27210 |15530 |15530 |15530 |93410 |139690 |
|------------------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+------+------+-------+------+-------+-------|
|Миколаївська   |906190 |497910 |45590 |721130 |241060 |47340 |1788450 |18290 |8460 |8460  |8460 |50910 |76120 |
|------------------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+------+------+-------+------+-------+-------|
|Одеська      |1680410 |923310 |84530 |1337230 |44702 |87780 |3520550 |28830 |15700 |15700 |15700 |94400 |141160 |
|------------------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+------+------+-------+------+-------+-------|
|Полтавська    |879800 |483410 |44260 |700120 |234040 |45960 |1541270 |17960 |8220 |8220  |8220 |49430 |73900 |
|------------------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+------+------+-------+------+-------+-------|
|Рівненська    |783020 |430230 |39390 |623110 |208300 |40910 |1392230 |14830 |7310 |7310  |7310 |43990 |65780 |
|------------------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+------+------+-------+------+-------+-------|
|Сумська      |695040 |381890 |34970 |553100 |184900 |36310 |1384960 |13170 |6490 |6490  |6490 |39050 |58380 |
|------------------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+------+------+-------+------+-------+-------|
|Тернопільська   |563070 |309380 |28330 |448080 |149790 |29420 |1035990 |10660 |5260 |5260  |5260 |31640 |47300 |
|------------------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+------+------+-------+------+-------+-------|
|Харківська    |1557240 |855630 |78340 |1239220 |414250 |81350 |3122510 |27500 |14540 |14540 |14540 |87480 |130820 |
|------------------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+------+------+-------+------+-------+-------|
|Херсонська    |1073360 |589760 |54000 |854150 |285530 |56070 |1192300 |20370 |10020 |10020 |10020 |60300 |90160 |
|------------------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+------+------+-------+------+-------+-------|
|Хмельницька    |765430 |420570 |38510 |609110 |203620 |39990 |861510 |14490 |7150 |7150  |7150 |43000 |64300 |
|------------------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+------+------+-------+------+-------+-------|
|Черкаська     |747830 |410900 |37620 |595110 |198940 |39070 |1299540 |14160 |6990 |6990  |6990 |42010 |62820 |
|------------------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+------+------+-------+------+-------+-------|
|Чернівецька    |439900 |241710 |22130 |350060 |117020 |22980 |1392230 |8330 |4100 |4100  |4100 |24720 |36950 |
|------------------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+------+------+-------+------+-------+-------|
|Чернігівська   |791820 |435070 |39830 |630110 |210640 |41370 |1368600 |15000 |7390 |7390  |7390 |44490 |66520 |
|------------------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+------+------+-------+------+-------+-------|
|м. Київ      |897400 |493080 |45150 |714130 |238720 |46880 |2302810 |17010 |8380 |8380  |8380 |50420 |75460 |
|------------------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+------+------+-------+------+-------+-------|
|м. Севастополь  |193560 |106350 |9740  |154030 |51490 |10120 |334430 |3670 |1800 |1800  |1800 |10880 |16260 |
|------------------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+------+------+-------+------+-------+-------|
|      Всього:|41350400|22720000|2080000|32905600|1099800|2160000|50400000|591433|291600|278110 |281125|2322848|2390696|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно Наказом МОЗ N 76/7
( v0076282-02 ) від 26.02.2002 )
 
 Головний фтизіатр МОЗ України             Ю.І.Фещенко
 
 В.о. начальника управління профілактики
 соціально небезпечних хвороб, СНІДу та                           пович
 формування здорового способу життя МОЗ
 України                       С.А.Філіпович
                       Додаток 2
                       до наказу МОЗ України
                       24.10.2001 N 424
                Звіт
   про отримання та розподіл протитуберкульозних препаратів
   у _____________________________________________________
        (назва адміністративної території)
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва   |Рифампіцин |Ізоніазид |Стрептоміцин|Піразинамід|Етамбутол |Канаміцин |Ізоніазид |Офлоксацин |Рифабутин |Протіонамід|Етіонамід |Майрин   |Макокс   |Зукокс   |
|п/п|закладів, |0.15    |0.3    |0.3     |0.5    |0.4    |1.0    |0.1    |0.2    |0.15    |0.25    |0.25    |П     |      |      |
|  |що     |-----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |отримали  |Кіль-|Вар- |Кіль-|Вар- |Кіль-|Вар- |Кіль-|Вар- |Кіль-|Вар- |Кіль-|Вар- |Кіль-|Вар- |Кіль-|Вар- |Кіль-|Вар- |Кіль-|Вар- |Кіль-|Вар- |Кіль-|Вар- |Кіль-|Вар- |Кіль-|Вар- |
|  |протитубер-|кість|тість|кість|тість|кість|тість |кість|тість|кість|тість|кість|тість|кість|тість|кість|тість|кість|тість|кість|тість|кість|тість|кість|тість|кість|тість|кість|тість|
|  |кульозні  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |препарати |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|---+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|---+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|---+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|---+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|---+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|---+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|---+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|---+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|---+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|---+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Міністр охорони здоров'я       ___________________________
 Автономної Республіки Крим,
 начальник управління охорони
 здоров'я ____________________________обл./міськдержадміністрації
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка