Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо виконання Закону України "Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, що розташовані на території України"


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 24 вересня 1991 р. N 227
                Київ
       Про заходи щодо виконання Закону України
      "Про підприємства, установи та організації
       союзного підпорядкування, що розташовані
           на території України"
 
   На виконання Закону України "Про підприємства, установи та
організації союзного  підпорядкування,  що  розташовані  на
території України" ( 1540-12 )  Кабінет   Міністрів   України
п о с т а н о в л я є:
   1. Організацію роботи по переходу підприємств, установ та
організацій союзного підпорядкування, що розташовані на території
України *,  у  відання органів державного управління України
покласти на Урядову комісію, створену розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 11 вересня 1991 р. N 237 ( 237-91-р ), Фонд
державного майна України та органи державного управління України,
у відання яких переходять зазначені підприємства.
 
----------------------
* Надалі - підприємства, установи та організації.
   Міністерствам і відомствам України здійснити, в основному, до
1 жовтня 1991 р. прийняття у своє відання підприємств, установ та
організацій згідно з додатком і повністю закінчити цю роботу до
1 грудня 1991 року.
   2. Міністерству статистики України забезпечити подання:
   міністерствам і відомствам України, зазначеним у додатку,
Фонду державного майна України - переліку підприємств, установ та
організацій, в розрізі галузей та  регіонів,  а  також  їх
характеристики за формами власності;
   Міністерству України у справах роздержавлення власності і
демонополізації виробництва, Міністерству економіки, Міністерству
фінансів, Фонду державного майна України - переліку об'єднань,
підприємств, установ та організацій, що уклали майнові договори,
пов'язані зі зміною форм власності і власника державного майна, в
період дії мораторію, встановленого постановою Верховної Ради
Української РСР від 29 листопада 1990 року.
   3. Міністерства  і  відомства  України,  у відання яких
переходять підприємства, установи та організації, одержують від
них такі матеріали:
   статут, а  також  довідку  про керівництво підприємства,
установи і організації  та  найменування  банків,  де  вони
обслуговуються;
   основні техніко-економічні показники за 9 місяців 1991 р.
(обсяги виробництва і надання послуг, прибуток,  чисельність
працівників,  собівартість  продукції,  обсяг  централізованих
капітальних вкладень тощо);
   довідку про фінансовий стан  підприємства,  установи  та
організації на 1 жовтня 1991 р. (запаси товарно-матеріальних
цінностей, дебіторську і кредиторську заборгованість, в тому числі
за межами України), розпочаті інвестиційні проекти, їх кошторисну
вартість, фактичні витрати, обсяги фінансування з позабюджетних
фондів і резервів;
   коротку характеристику виробничих і невиробничих фондів;
   бухгалтерський звіт за станом на 1 жовтня 1991 року.
   4. Після узгодження організаційних питань органи державного
управління України видають акти про перехід у  їх  відання
відповідних підприємств, установ та організацій, які надсилаються
до Фонду державного майна, Міністерства економіки, Міністерства
фінансів та Міністерства статистики України.
   5. Підприємствам,  установам  і  організаціям, що уклали
договори оренди з органами та організаціями СРСР - орендодавцями,
переоформити ці договори з Фондом державного майна України.
   Міністерству фінансів  України  забезпечити  надходження
орендної плати від зазначених підприємств, установ і організацій
до республіканського бюджету.
   6. Керівникам  підприємств,  установ та організацій, які
перейшли у відання органів державного управління України, внести
зміни до їх статутів і забезпечити перереєстрацію відповідно до
законодавства України. Плата за перереєстрацію таких підприємств,
установ і організацій становить 100 карбованців.
   7. Міністерству  фінансів, Міністерству економіки України
разом з  міністерствами  і  відомствами України визначити до
20 жовтня 1991  р.  планові  й  фактично  здійснені  обсяги
централізованих  капітальних  вкладень,  а  також асигнувань,
передбачених на 1991 рік для підприємств, установ та організацій,
переданих у власність України, що надходили із союзного бюджету,
та вирішити питання про порядок і  джерела  їх  подальшого
фінансування.
   8. Покласти на Міністерство України у справах роздержавлення
власності і демонополізації виробництва, Фонд державного майна,
Міністерство економіки та Міністерство фінансів України узгодження
договорів та інших угод щодо зміни власника і форм власності, а
також створення акціонерних і спільних підприємств за участю
органів влади і управління Союзу РСР після прийняття постанови
Верховної Ради України від 24 серпня 1991 р. "Про проголошення
незалежності України" ( 1427-12 ).
   9. Подати до 1 листопада 1991 р. Урядовій комісії, створеній
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1991 р.
N 237:
   міністерствам і відомствам України, Раді Міністрів Кримської
АРСР,   облвиконкомам,   Київському  та  Севастопольському
міськвиконкомам - матеріали про майнові комплекси і фінансові
ресурси України, що знаходяться на територіях інших республік;
   Міністерству статистики України, Раді Міністрів Кримської
АРСР,  облвиконкомам,  Київському   та   Севастопольському
міськвиконкомам - матеріали про майнові комплекси і фінансові
ресурси інших республік, що знаходяться на території України.
   Урядовій комісії узгодити строки та провести  міжурядові
переговори щодо власності на вказані майнові комплекси і фінансові
ресурси.
   10. Раді Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомам, Київському
та Севастопольському міськвиконкомам при необхідності подавати
Фонду державного  майна  України  погоджені  з  відповідними
міністерствами і відомствами України пропозиції про передачу до
комунальної власності підприємств, установ і організацій, що
перебували у союзній власності.
 
   Прем'єр-міністр України              В.ФОКІН
    Державний секретар
   Кабінету Міністрів України             В.ПЄХОТА
   Інд. 18
 
                     Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 24 вересня 1991 р. N 227
 
 
Міністерства  і  відомства  Органи управління СРСР,
України,  у  відання  яких  підприємства, установи  та
переходять   підприємства,  організації  яких  розташовані
установи  та   організації  на території України і переходять
союзного   підпорядкування   у відання міністерств і відомств
що розташовані на території   України*
України
-----------------------------  ---------------------------------
Мінвуз              Держосвіти
 
МВС                МВС
 
Мінекономіки           Держпостач, Держкомцін, Головне
                 управління по матеріальним
                 резервам, Мінекономіки
 
Міненерго             Міненерго
 
МЗС                МЗС
 
МЗЗ                МЗЕЗ
 
Мінкультури            Мінкультури, Держкіно
 
Мінлісгосп            Держкомліс
 
Міністерство у справах молоді і
спорту              Держкомспорт
 
Міністерство охорони здоров'я   Міністерство охорони здоров'я
 
Мінприроди            Держкомприроди
 
Мінпраці             Держкомпраці
 
Мінсільгосп            Асоціація "Агрохім"
 
Мінстат              Держкомстат
 
Мінторг              Мінторг
 
Мінтранс             Міністерство шляхів,
                 Мінморфлот
 
Мінфін              Мінфін
 
Держводгосп            Концерн "Водбуд"
 
Держвуглепром           Мінвуглепром
 
Держкомгеологія          Мінгео
 
Держдеревпром           Мінліспром
 
Держкомзв'язку          Мінзв'язку
 
Держлегпром            Держкомлегпром
 
Держметалургпром         Мінметалургії
 
Держмитконтроль          Головне  управління  митного
Держоборонпроммаш         контролю,
                 ДАТ "Верстатоінструмент",
                 МДО "Коммаш",
                 МДО "Промприлад",
                 МДО "Нафтоком",
                 Мінважмаш, Мінавтосільгоспмаш,
                 МДО "Електроміра",
                 МДО  "Захист",
                 Мінелектротехприлад,
                 МДО "Кріогеніка",
                 МДО "Машприладсервіс",
                 МДО "Безпека",
                 концерн "Хімнафтомаш",
                 концерн "Аконхол",
                 концерн "Важенергомаш",
                 концерн "Трансмаш",
                 концерн "Будшляхмаш",
                 концерн "Поліграфмаш",
                 МДО "Строммаш",
                 Мінавіапром, Мінсудпром,
                 Мінрадіопром,
                 концерн "Телеком",
                 Міноборонпром, Мінзагальномаш,
                 Мінатоменергопром,
                 Мінелектронпром,
                 концерн "Гідромаш"
 
Держкомпреси           Держкомпреси
 
Держатоменергонагляд       Держпроматомнагляд
 
Держбуд              Держбуд
 
Держстандарт           Держстандарт
 
Держхарчопром           Держкомісія по продовольству і
                 закупках
 
Держхімпром            Мінхімнафтопром, Мінмедпром
 
Держхлібопродукт         Держкомісія по продовольству і
                 закупках
 
КНТП               Держкомвинаходів,   Державний
                 комітет  по   обчислювальній
                 техніці та інформатиці, Академія
                 наук, ДКНТ,
                 МДО "Рис"
 
Фонд державного майна       Міннафтогазпром,
                 Асоціація "Союзбудматеріали",
                 концерн "Інтос",
                 концерн "Газпром",
                 Міннафтогазбуд,   Мінтрансбуд,
                 концерн "ДеКО",
                 МДО "Квантемпагро",
                 МДО "Промінформ",
                 МДО "Комп'ютер",
                 Мінрибгосп,
                 Мінмонтажспецбуд,
                 Головне управління геодезії і
                 картографії,
                 Державний концерн
                 "Роспівнічзахбуд",
                 Державний концерн
                 "Роспівденбуд",
                 Асоціація "Росуралсіббуд",
                 Головалмаззолото,
                 Держкомінтурист
 
Укртелерадіокомпанія       Держтелерадіокомпанія
 
----------------------
 * Підприємства, установи та організації союзного підпорядкування,
  що розташовані на території України і не охоплені цим додатком,
  звертаються до Урядової комісії.
 
    Державний секретар
   Кабінету Міністрів України           В.ПЄХОТА
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка