Законы Украины

Новости Партнеров
 

Положення про лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на ринках


  МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ З ДЕРЖАВНОЮ
           ВЕТЕРИНАРНОЮ ІНСПЕКЦІЄЮ
 
 від 09.03.93
 
 vd930309
 
                       Затверджую
                  Начальник Головного управління
                  ветеринарної медицини з
                  Державною ветеринарною
                  інспекцією Міністерства
                  сільського господарства і
                  продовольства України
                         П.П.Достоєвський
    ( Положення скасовано на підставі Наказу Державного
            департаменту ветеринарної медицини
     N 16 ( z0404-02 ) від 15.04.2002 )
              Положення
       про лабораторію ветеринарно-санітарної
            експертизи на ринках
 
   1. Лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи на ринках
(надалі - лабораторія) організована відповідно до Закону України
"Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) є структурним підрозділом
(міського управління державної ветеринарної медицини, районного,
міського підприємства (лікарні) державної ветеринарної медицини,
районної державної лабораторії ветеринарної медицини).
   Лабораторія організовується з метою здійснення обов'язкового
державного контролю на ринках, на яких організована торгівля
тваринами, продуктами і сировиною тваринного  та  рослинного
походження. Лабораторія в межах своєї компетенції здійснює функції
та повноваження (міської, районної  державної  адміністрації,
міської, районної, селищної Рад народних депутатів, міського
управління, міського, районного підприємства, районної державної
лабораторії ветеринарної медицини) з питань контролю, організації
та  проведення  ветеринарно-санітарної  експертизи  продуктів
тваринного й рослинного походження, а також радіологічного і
токсикологічного   контролю  на  ринках,  незалежно  від
підпорядкування та форм власності останніх.
   2. Відповідні державні органи, підприємства, установи та
організації, юридичні та фізичні особи згідно з Законом України
"Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) зобов'язані  надавати
безкоштовно  в користування лабораторії на ринку - службові
приміщення, необхідне обладнання, засоби зв'язку,  комунальні
послуги, а також компенсувати по їх експлуатації та орендній
платі.
   3. Лабораторія у своїй діяльності керується Конституцією
( 888-09 ) і законами України і в межах повноважень, визначених
цим Положенням, забезпечує виконання Законів України, указів і
розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпоряджень представника
Президента України в області, місті, районі, рішень міської,
районної, селищної Рад народних депутатів, прийнятих у межах їх
повноважень, наказів Головного державного інспектора ветеринарної
медицини України, області, міста, району, наказів, розпоряджень
управління ветеринарної медицини обласної державної адміністрації,
районного підприємства державної ветеринарної медицини та Правил
ветеринарно-санітарної експертизи.
   Основними завданнями лабораторії є:
   здійснення ветеринарно-санітарної   експертизи   м'яса,
м'ясопродуктів, молока, молокопродуктів, риби, яєць, грибів та
інших харчових продуктів, які допускаються для продажу на ринок,
радіологічного та токсикологічного контролю продуктів тваринного і
рослинного походження на ринках;
   організація заходів по недопущенню розповсюдження інфекційних
та інвазійних хвороб тварин через продукти, які поступають для
продажу на ринку і підлягають експертизі.
   4. Лабораторія відповідно до покладених на неї завдань:
   проводить огляд і ветеринарно-санітарну експертизу м'яса та
інших продуктів забою всіх видів сільскогосподарських тварин,
м'яса і жиру промислових тварин, забитої домашньої птиці та
пернатої дичини, м'ясних виробів, тваринного жиру, риби, яєць,
молока та молокопродуктів, меду та інших харчових продуктів, в
тому числі рослинного походження;
   проводить в необхідних випадках відбір проб на біохімічні,
бактеріологічні, хімікотоксикологічні,  радіологічні  та  інші
дослідження м'яса, м'ясопродуктів, риби, молока та інших харчових
продуктів, обов'язкову трихінелоскопію  свиних  туш,  вепрів,
барсуків, ведмедів, нутрій та інших тварин, сприйнятливих до
трихінельозу, а також частин туш, незалежно від  проведених
досліджень до надходження їх на ринок;
   залишки відпрацьованих проб  продуктів  після  проведення
необхідних досліджень підлягають утилізації, на що складається
відповідний акт;
   організовує і контролює утилізацію чи знешкодження м'яса та
інших продуктів, признаних непридатнимн в їжу. Для забезпечення
цієї роботи адміністрація ринку створює необхідні умови несе
відповідальність за збереження та знешкодження м'яса і інших
продуктів;
   проводить клеймування  встановленими  клеймами  продуктів,
визнаних придатними, і видає дозвіл на їх продаж на ринку з
видачею етикетки з зазначенням якості продукції;
   веде облік надходження продуктів на експертизу та результатів
експертизи в журналах встановленої форми та подає звіти установі
державної ветеринарної медицини, в підпорядкуванні якої вона
знаходиться;
   здійснює нагляд за санітарним станом місць торгівлі м'ясом,
м'ясопродуктами, птицею, рибою, молоком, молочними та іншими
харчовими продуктами на ринку, а також організовує і проводить
ветеринарно-просвітню роботу з власниками цієї продукції;
   аналізує  наслідки  роботи  по  ветеринарно-санітарній
експертизі на ринку та вносить відповідні пропозиції (міському
управлінню, міському, районному підприємству, районний державній
лабораторії ветеринарної медицини);
   бере участь  в  роботі комісій по прийманню побудованих
об'єктів  на ринку для торгівлі м'ясом та іншими харчовими
продуктами;
   терміново повідомляє  (міському  управлінню,  міському,
районному  підприємству,  районній  державній  лабораторії
ветеринарної медицини) про надходження на  ринок  продуктів,
неблагополучних  по  заразних  хворобах, трихінельозу, фійозу
(цистіцеркозу), іншим гельмінтозам з вказівкою адреси власника
продуктів.
   5. При торгівлі на ринку живою худобою та птицею лабораторія
здійснює їх клінічний огляд та перевіряє наявність ветеринарних
документів про благополуччя тварин, місць їх надходження, по
заразних хворобах. При виявленні хворих тварин направляє їх в
лікувальну установу ветеринарної медицини  та  приймає  інші
необхідні заходи.
   6. У  випадках  неповного  навантаження  спеціалістів
ветеринарної медицини лабораторії експертизи на ринках працівники
лабораторії у вільний від роботи на ринку час залучаються за
вказівкою керівника установи держветмедицини, в підпорядкуванні
якої вона знаходиться, до виконання різних ветеринарних заходів.
   7. Спеціалісти лабораторії мають право:
   затримувати та не допускати до продажу продукти, визнані
непридатними для харчування людей;
   бракувати і  конфіскувати  чи  денатурувати  продукти
(продукцію), визнані непридатними в їжу, з складанням відповідних
актів;
   безперешкодно відвідувати та проводити огляд складів, баз,
холодильників, павільйонів, ларків та інших приміщень ринку;
   забороняти продаж   продуктів,   які   не   пройшли
ветеринарно-санітарної експертизи або визнані недоброякісними, а
також  худоби та птиці без ветеринарних документів, окремим
пунктом;
   забороняти приймання на склад ринку і відпуск зі складу, а
також допуск до місць торгівлі продуктів, які  не  пройшли
ветеринарно-санітарної експертизи та недоброякісних;
   не дозволяти застосування обладнання та інвентаря, торгівлю і
забезпечення продуктів в місцях, які не відповідають санітарним
вимогам. Накладати адміністративні стягнення на посадових та інших
осіб за порушення Закону України "Про ветеринарну  медицину"
( 2498-12 ), ветеринарно-санітарних вимог та санітарних правил.
   8. Лабораторію  очолює  завідуючий  - лікар ветеринарної
медицини. Завідуючий лабораторією та інші працівники лабораторії
призначаються  на  посаду і звільняються керівником установи
державної ветеринарної медицини, в підпорядкуванні якого вона
знаходиться.
   9. Завідуючий лабораторією:
   несе персональну відповідальність за виконання покладених на
лабораторію завдань і здійснення нею своїх функцій, а також за
збереження і використання матеріальних цінностей лабораторії;
   керує діяльність лабораторії, організовує роботу лабораторії,
розподіляє обов'язки і затверджує посадові інструкції працівників,
а також правила внутрішнього розпорядку;
   визначає заохочення і стягнення працівникам лабораторії і
подає для розгляду керівникам установи державної ветеринарної
медицини, в підпорядкуванні якого знаходиться лабораторія.
   10. Лабораторія утримується за рахунок місцевого бюджету, а
також за рахунок позабюджетних коштів.
   11. Організаційна структура і штатна чисельність лабораторії
визначається  Головним  управлінням  ветеринарної  медицини
Мінсільгосппроду України,  а  штатний  розпис  затверджується
начальником  управління  ветеринарної  медицини  з  державною
інспекцією обласної, міської державної адміністрації (міст Києва,
Севастополя).
   12. Лабораторія  забезпечується  засобами  ветеринарного
постачання відповідно до чинних нормативних актів через установу
державної ветеринарної медицини, в підпорядкуванні якої вона
знаходиться.
   13. Лабораторія має кутовий штамп зі своїм найменуванням, а
також клейма встановлених зразків для клеймування м'яса, штампи,
виконані в типографії етикетки, необхідні для накладання знаків
експертизи перевірених продуктів.
   14. Лабораторію розміщують на ринку біля павільйонів м'ясної
та молочної торгівлі або безпосередньо в приміщеннях павільйону.
Лабораторія повинна мати відділення для ветеринарно-санітарної
експертизи   м'яса,  м'ясопродуктів  та  відділення  для
ветеринарно-санітарної експертизи молока, молокопродуктів.
   Не допускається  розміщення  лабораторії в підвальних та
напівпідвальних приміщення ринку, на подвір'ї житлових будинків та
поряд зі складами, в яких зберігаються сильнодіючі речовини.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка