Законы Украины

Новости Партнеров
 

Міжнародна стандартна промислова класифікація всіх галузей економічної діяльності


     Міжнародна стандартна промислова класифікація
        всіх галузей економічної діяльності *
             Женева, 1980 р.
 
   Додаток до Конвенції 1964 року про допомоги у випадках
        професійного травматизму ( 993_306 )
      Таблиця I. Перелік професійних захворювань
           (переглянутий, 1980 р.)
------------------------------------------------------------------------
     Професійне захворювання        Роботи, виконання яких
                        пов'язане з ризиком**
------------------------------------------------------------------------
1. Пневмоконіоз, викликаний склерогенетичним  Будь-яка    робота,
  мінеральним пилом (силікоз, антракосилікоз, пов'язана з відповідним
  азбестоз) та силікотуберкульоз, за умови,  ризиком
  що силікоз є визначальною причиною втрати
  працездатності або смерті
2. Бронхо-легеневі захворювання, викликані        "
  пилом важких металів
3. Бронхо-легеневі  захворювання, викликані       "
  бавовняним пилом (бісіноз) або лляним,
  конопляним або сезальним пилом
4. Професійна астма, викликана сенситивними        "
  речовинами або подразниками, які визнані
  такими та використовуються в процесі роботи
5. Зовнішні алергічні каверни та їхні           "
  ускладнення, викликані вдиханням органічних
  речовин, як це визначено національним
  законодавством
6. Захворювання, викликані берилієм або його       "
  отруйними сполученнями
7. Захворювання, викликані кадмієм або його        "
  отруйними сполученнями
8. Захворювання, викликані фосфором або його       "
  отруйними сполученнями
9. Захворювання, викликані хромом або його        "
  отруйними сполученнями
10. Захворювання, викликані марганцем або його       "
  отруйними сполученнями
11. Захворювання, викликані миш'яком або його       "
  отруйними сполученнями
12. Захворювання, викликані ртуттю або його        "
  отруйними сполученнями
13. Захворювання, викликані свинцем або його        "
  отруйними сполученнями
14. Захворювання, викликані фтором або його        "
  отруйними сполученнями
15. Захворювання, викликані сірковуглецем         "
16. Захворювання, викликані токсичними, гало-       "
  геноподібними аліфатичними сполученнями
  або ароматичними вуглеводнями
17. Захворювання, викликані бензолом або          "
  отруйними гомологами
18. Захворювання, викликані отруйними нітро-        "
  або амідогрупами, які містяться в бензолі
  або в його гомологах
19. Захворювання, викликані нітрогліцерином або      "
  ефірами азотної кислоти
20. Захворювання, викликані алкоголем, гликолем      "
  або кетонами
21. Захворювання, викликані задушливими отруй-       "
  ними речовинами: чадним газом, водневим
  цианідом або його отруйними сполученнями,
  сульфідом
22. Ослаблення слуху, викликані шумом           "
23. Захворювання, викликані вібрацією (розлад       "
  мускульної системи, кісток, зв'язок, пери-
  ферійних кровоносних судин або периферійних
  нервів)
24. Захворювання, викликані роботою в умовах        "
  стиснутого повітря
25. Захворювання, викликані іонізуючою     Будь-яка    робота,
  радіацією                  пов'язана з відповідним
26. Захворювання шкіри, викликані фізичними,  ризиком
  хімічними або біологічними факторами, не  Будь-яка    робота,
  зазначеними в інших пунктах         пов'язана з  ризиком
                        опромінення іонізуючою
                        радіацією
27. Первинні епітеліальні ракові захворювання
  шкіри, викликані дьогтем, смолою, бітумом,
  мінеральними маслами, антраценом або їхніми
  сполученнями, продуктами або осадками
28. Рак легенів або целомічний рак, викликані
  азбестом
29. Інфекційні або паразитарні захворювання,  a) Санітарна або
  викликані роботою, пов'язаною з ризиком    лабораторна робота
  отруєння                  b) Ветеринарна робота
                        c) Робота, пов'язана із
                          тваринами, переробкою
                          туш тварин або частин
                          туш тварин або
                          товарами, які можуть
                          бути інфіковані
                          тваринами або
                          частинами туш тварин
                        d) Інша робота,
                          пов'язана з
                          відповідним ризиком
                          зараження
__________________
   * Не видавалась. Перша версія класифікації, була замінена
переглянутим варіантом у 1968 (див. Конвенцію 130 ( 993_184 ),
Додаток).
   ** В цьому розділі ступінь і тип ризику в разі необхідності
повинні братися до уваги.
 
 Конвенції та рекомендації, ухвалені
 Міжнародною організацією праці
 1965-1999, Том II
 Міжнародне бюро праці, Женева
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка