Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про результати перевірки використання коштів на оплату праці в бюджетних установах агропромислового комплексу


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 313 від 17.10.2001
 
   Про результати перевірки використання коштів на оплату
   праці в бюджетних установах агропромислового комплексу
 
   Рахунковою палатою України проведена перевірка використання
коштів на оплату праці в бюджетних установах, що входять до сфери
управління міністерства. В результаті перевірки виявлено ряд
недоліків.
   Зокрема, Державна комісія по випробуванню та охороні сортів
та Головна державна інспекція з карантину рослин використовують
спеціальні кошти, які вони отримують, не на розвиток служби, а
значною мірою на виплату премій, доплат та надання додаткових
соціальних пільг їх працівникам.
   Діяльність зазначених установ не врегульована відповідно до
положень законів України "Про охорону прав на сорти рослин"
( 3116-12 ), "Про карантин рослин" ( 3348-12 ).
   Допускаються порушення  нормативно-правових  актів  при
формуванні фонду заробітної плати як по загальному, так і по
спеціальному фондах. Зокрема, в порушення Порядку складання,
розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів
доходів і видатків бюджетних установ та організацій, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2000 р. N 17
( 17-2000-п ), відсутні розрахунки затвердженого в кошторисах
обсягу видатків на заробітну плату, не затверджуються штатні
розписи працівників, які утримуються за рахунок спеціального
фонду, що призводить до втрати прозорості при формуванні фонду
заробітної плати як по загальному, так і по спеціальному фондах та
неефективного його витрачання.
   Внаслідок цього обсяг видатків на виплату премій, доплат,
надбавок  за  рахунок спеціальних коштів працівникам апарату
Державної комісії по випробуванню та охороні сортів рослин в 1,4
раза перевищив обсяг видатків на виплату заробітної плати цим
працівникам за штатним розписом, в системі Головної державної
інспекції з карантину рослин - в 1,1 раза.
   Неправомірно в свій час надано статус наукової установи
Державному науково-виробничому  центру  ветеринарної  медицини
птахівництва України, Науково-дослідному центру нормативів праці,
Державному центру сертифікації, ідентифікації та якості сортів
рослин, створеного у складі Державної  комісії  України  по
випробуванню та охороні сортів рослин, статус державних службовців
працівникам Київської міської державної інспекції по  якості
плодоовочевої  продукції  і  тари. В результаті безпідставно
виплачено заробітної плати в сумі 6 тис.гривень.
   З метою усунення виявлених недоліків Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити заходи Міністерства аграрної політики України
щодо усунення недоліків у використанні коштів на оплату праці в
бюджетних  установах, виявлених під час перевірки Рахунковою
палатою України (додаються).
   2. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Зуб  Г.І.), Управлінню ревізії і контролю (Федоренко В.І.)
встановити постійний  контроль  за  використанням  бюджетними
установами та організаціями, що входять до сфери управління
міністерства, фонду заробітної плати як по загальному, так і по
спеціальному фондах.
   3. Керівникам бюджетних установ агропромислового комплексу:
   3.1. Закрити поточні рахунки по  спеціальних  коштах  в
комерційних банках та перейти на казначейське обслуговування
коштів спеціального фонду.
   3.2. Інформацію про усунення недоліків, виявлених Рахунковою
палатою, подати Міністерству аграрної політики України до 22
жовтня 2001 року.
   4. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на Першого
заступника Державного секретаря Лузана Ю.Я.
 
 Міністр                І.Кириленко
                    Додаток
                    до наказу Мінагрополітики
                    від 17 жовтня 2001 р. N 313
               Заходи
    Міністерства аграрної політики України щодо усунення
    недоліків у використанні коштів на оплату праці в
     бюджетних установах, виявлених під час перевірки
          Рахунковою палатою України
 
-------------------------------------------------------------------
| |Найменування заходів      |Термін   |Відповідальні за|
| |                |виконання  |виконання    |
|--+--------------------------------+------------+----------------|
|1.|Підготувати пропозиції Кабінету |до     |Сорока В.І.   |
| |Міністрів України щодо:     |20 грудня  |Мовчан О.М.   |
| |приведення нормативних     |2001 р.   |Зуб Г.І.    |
| |актів Кабінету Міністрів    |      |Бочковська С.М. |
| |України, що регламентують    |      |        |
| |діяльність Державної служби з  |до     |Сорока В.І.   |
| |карантину рослин, у       |20 грудня  |Волкодав В.В.  |
| |відповідність до Закону України |2001 р.   |Зуб Г.І.    |
| |від 30 червня 1993 р.      |      |Бочковська С.М. |
| |N 3348 ( 3348-12 )       |      |        |
| |"Про карантин рослин";     |      |        |
| |приведення нормативних актів  |      |        |
| |Кабінету Міністрів України, що |      |        |
| |регламентують діяльність    |      |        |
| |Державної комісії України по  |      |        |
| |випробуванню та охороні сортів |      |        |
| |рослин, у відповідність до   |      |        |
| |Закону України від 21 квітня  |      |        |
| |1993 р. N 3116 ( 3116-12 )   |      |        |
| |"Про охорону прав на      |      |        |
| |сорти рослин"          |      |        |
|--+--------------------------------+------------+----------------|
|2.|Переглянути мережу контрольно- |до 1 грудня |Савицька О.П.  |
| |інспекційних установ з метою  |2001 р.   |Бойко М.Ф.   |
| |приведення у відповідність їх  |      |Бочковська С.М. |
| |статусу до завдань і функцій,  |      |        |
| |які вони виконують       |      |        |
|--+--------------------------------+------------+----------------|
|3.|Переглянути статути Державної  |до     |Савицька О.П.  |
| |комісії України по випробуванню |1 грудня  |Сорока В.І.   |
| |та охороні сортів рослин.    |2001 р.   |Волкодав В.В.  |
| |Головної державної інспекції з |      |Мовчан О.М.   |
| |карантину рослин на       |      |Бочковська С.М. |
| |відповідність законодавству та |      |        |
| |подати на затвердження     |      |        |
|--+--------------------------------+------------+----------------|
|4.|Підготувати пропозиції Кабінету |до 15 грудня|Сорока В.І.   |
| |Міністрів України щодо     |2001 р.   |Зуб Г.І.    |
| |врегулювання питання      |      |Волкодав В.В.  |
| |встановлення розцінок на    |      |Мовчан О.М.   |
| |інспектування підкарантинних  |      |        |
| |матеріалів, внесення сортів до |      |        |
| |Державного реєстру сортів    |      |        |
| |рослин України         |      |        |
|--+--------------------------------+------------+----------------|
|5.|Підготувати пропозиції щодо   |до 1 грудня |Маласай В.М.  |
| |приведення статусу Київської  |2001 р.   |Савицька О.П.  |
| |міської державної інспекції   |      |Сорока В.І.   |
| |по якості плодоовочевої     |      |атус П.Т.    |
| |продукції і тари у       |      |Бочковська С.М. |
| |відповідність до функцій,    |      |        |
| |які вона виконує        |      |        |
|--+--------------------------------+------------+----------------|
|6.|Підготувати пропозиції щодо   |до     |Савицька О.П.  |
| |приведення у відповідність до  |1 листопада |Бойко М.Ф.   |
| |постанови Кабінету Міністрів  |2001 р.   |Демиденко В.М. |
| |України від 14 квітня 1997 р.  |      |Вітвіцький В.В. |
| |N 321 ( 321-97-п ) статусу   |      |Волкодав В.В.  |
| |Державного науково-виробничого |      |Бочковська С.М. |
| |центру ветеринарної медицини  |      |        |
| |птахівництва України,      |      |        |
| |Науково-дослідного центру    |      |        |
| |нормативів праці, Державного  |      |        |
| |центру сертифікації,      |      |        |
| |ідентифікації та якості сортів |      |        |
| |рослин             |      |        |
|--+--------------------------------+------------+----------------|
|7.|Внести пропозиції Міністерству |до 1 грудня |Савицька О.П.  |
| |фінансів України щодо      |2001 р.   |Зуб Г.І.    |
| |запровадження державного    |      |        |
| |регулювання оплати праці    |      |        |
| |бюджетних установ за рахунок  |      |        |
| |коштів спеціального фонду    |      |        |
|--+--------------------------------+------------+----------------|
|8.|Переглянути штатні розписи   |до 1 січня |Савицька О.П.  |
| |бюджетних установ і організацій,|2002 р.   |        |
| |які входять до сфери управління |      |        |
| |Мінагрополітики, та привести їх |      |        |
| |у відповідність до законодавства|      |        |
-------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Департаменту
 фінансово-кредитної та
 податкової політики                    Г.І.Зуб
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка