Законы Украины

Новости Партнеров
 

Рекомендація щодо застосування Бернської Конвенції 1906 року про заборону використання білого фосфору в сірниковому виробництві N 6


 
              Рекомендація
  щодо застосування Бернської Конвенції 1906 року про заборону
   використання білого фосфору в сірниковому виробництві*
                N 6
 
   Генеральна конференція Міжнародної організації праці,
   що скликана у Вашингтоні  урядом  Сполучених Штатів Америки
29 жовтня 1919 року,
   постановивши ухвалити  пропозицію  про  розширення  та
застосування ухваленої в Берні 1906 року Конвенції про заборону
використання білого фосфору в сірниковому виробництві, що є
частиною п'ятого пункту порядку денного Вашингтонської сесії
Конференції,
   вирішивши надати цій пропозиції форму рекомендації,
   ухвалює нижченаведену  рекомендацію,  яка може називатися
Рекомендацією 1919 року щодо білого фосфору і яка підлягає поданню
членам Міжнародної  організації  праці для розгляду, з метою
втілення її в життя за допомогою законодавства кожної країни або
іншим  шляхом  відповідно  до  положень  Статуту Міжнародної
організації праці ( 993_154 ):
   Генеральна конференція  рекомендує,  щоб  кожний  член
Міжнародної організації праці, котрий цього  ще  не  зробив,
приєднався до міжнародної Конвенції про заборону використання
білого фосфору в сірниковому виробництві, ухваленої в Берні 1906
року.
---------
   * У тексті цієї Конвенції йдеться про таке:
   міжнародна Конвенція  про  заборону  використання  білого
(жовтого) фосфору в сірниковому виробництві, укладена в Берні 1906
року.
   Стаття 1.  -  Високі  договірні  сторони  зобов'язуються
заборонити, кожна на своїй території, виробництво, ввіз та продаж
сірників, що містять білий (жовтий) фосфор.
   Стаття 2. - Кожній договірній державі слід ужити необхідних
адміністративних заходів для забезпечення суворого дотримання на
своїй території вимог цієї Конвенції.
   Кожний уряд повідомляє дипломатичним шляхом інші уряди про
існуючі або намічені до втілення в життя у відповідній країні
закони й правила, що стосуються об'єкта цієї Конвенції, а також
доповіді про порядок застосування зазначених законів і правил.
   Стаття 3. - Ця Конвенція застосовується лише до тих колоній,
володінь або протекторатів, уряд метрополії яких повідомив про це
від їхнього імені Швейцарську Федеральну Раду.
   Стаття 4.  -  Ця  Конвенція  підлягає  ратифікації,  і
ратифікаційні грамоти передаються на  зберігання  Швейцарській
Федеральній Раді до 31 грудня 1908 року.
   Про прийняття ратифікаційних грамот складається протокол,
завірена копія якого пересилається дипломатичним шляхом кожній з
договірних держав.
   Ця Конвенція набуває чинності через три роки після закриття
запису про прийняття ратифікаційних грамот.
   Стаття 5. - Державам, котрі не підписали цю Конвенцію,
дозволяється приєднатися  до  неї  актом,  що  надсилається
Швейцарській Федеральній Раді, яка доведе його до відома всіх
інших договірних держав.
   Встановлений у статті 4 термін для набуття чинності цією
Конвенцією буде  продовжено  для  держав, котрі не підписали
Конвенцію, а також для їхніх колоній, володінь або протекторів до
п'яти років з дня отримання повідомлення про їхнє приєднання до
Конвенції.
   Стаття 6. - Держави, що підписали цю Конвенцію, та держави,
колонії, володіння чи протекторати, котрі згодом приєдналися до
неї не можуть денонсувати цю Конвенцію до закінчення п'ятирічного
строку від дати закриття запису про прийняття ратифікаційних
грамот.
   Після цього Конвенція може бути денонсована з року в рік.
   Денонсація набуде чинності лише по закінченні одного року з
дня вручення відповідним урядом або, що стосується  колонії,
володіння чи  протекторату,  -  урядом  манополії, письмового
повідомлення Швейцарській Федеральній  Раді;  Федеральна  Рада
повідомляє негайно про денонсацію урядам кожної з інших договірних
держав.
   Денонсація вважається дійсною відносно тільки тих держав,
колоній, володінь чи протекторатів, від імені яких про  неї
повідомлено.
   На посвідчення чого повноважні представники підписали цю
Конвенцію.
   Складено в Берні цього 26 дня вересня місяця 1906 року в
одному примірнику, який зберігатиметься в архіві Швейцарської
Федерації, а належним чином завірену копію якого буде вручено
дипломатичним шляхом кожній з договірних держав.
 
 "Міжнародне законодавство
 про охорону праці",
 "Основа", Київ, 1997 р.








Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка