Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України з питань застосування контрактної форми трудового договору


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 27 червня 2000 р. N 1038
                Київ
    Про внесення змін та визнання такими, що втратили
    чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України
    з питань застосування контрактної форми трудового
               договору
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 784 ( 784-2001-п ) від 11.07.2001 )
 
 
   У зв'язку з прийняттям Закону України від 24 грудня 1999 р.
N 1356 ( 1356-14 ) "Про внесення змін до Кодексу законів про працю
України" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Внести зміни до деяких актів Кабінету Міністрів України з
питань застосування  контрактної  форми  трудового  договору
(додаються).
   2. Визнати такими, що втратили чинність, акти  Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
 
   Прем'єр-міністр України               В.ЮЩЕНКО
   Інд. 26
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 27 червня 2000 р. N 1038
               ЗМІНИ,
     що вносяться до деяких актів Кабінету Міністрів
     України з питань застосування контрактної форми
            трудового договору
 
   1. В  абзаці першому пункту 9 Положення про діяльність
Українського  відділення  міжнародної  неурядової  організації
"Міжнародний центр наукової культури - Всесвітня лабораторія",
затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від
29 липня 1991 р. N 111 ( 111-91-п ) (ЗП УРСР, 1991 р., N 8,
ст. 70) слово "(контрактами)" виключити.
   2. В абзаці п'ятому пункту 9 Положення про  Українську
державну компанію "Укрнафтохім", затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 2 березня 1992 р. N 106 ( 106-92-п )
"Питання Української компанії "Укрнафтохім" (ЗП України, 1992 р.,
N 4, ст. 83) слова "та організацій" виключити.
   3. У Положенні про Державну службу охорони при Міністерстві
внутрішніх справ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 10 серпня 1993 р. N 615 ( 615-93-п ) "Про заходи щодо
вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності"
(ЗП України, 1994 р., N 2, ст. 31; 1996 р., N 18, ст. 526;
Офіційний вісник України, 1998 р., N 38, ст. 1394);
   пункт 14 виключити;
   у пункті 18 слова "та укладеними контрактами" виключити.
   4. В абзаці третьому підпункту 17 пункту 4 Положення про
Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 1994 р. N 166
( 166-94-п ) "Питання Комітету у справах нагляду за страховою
діяльністю" (ЗП України, 1994 р., N 7, ст. 170) слова "установ і
організацій" виключити.
   5. У постанові Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994
р. N 170 ( 170-94-п ) "Про впорядкування застосування контрактної
форми трудового договору" (ЗП України, 1994 р., N 7, ст. 172):
   пункт 1 викласти у такій редакції:
   "1. Установити, що контрактна форма  трудового  договору
застосовується до працівників при прийнятті (найманні) на роботу,
лише у випадках, прямо передбачених законами";
   у пункті 3 Положення про порядок укладання контрактів при
прийнятті  (найманні)  на  роботу  працівників, затвердженого
зазначеною постановою, слова "чинним законодавством" замінити
словом "законами".
   6. В абзаці четвертому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 26 січня 1995 р. N 54 ( 54-95-п ) "Про утворення
Тимчасового міжвідомчого комітету з питань підготовки спільного із
Світовим банком Проекту розвитку міського громадського транспорту
України" слова "на контрактній основі" виключити.
   7. В  абзаці четвертому пункту 2 розпорядження Кабінету
Міністрів України від 22 січня 1996 р. N 56 ( 56-96-р ) слова "на
контрактній основі" виключити.
   8. У пункті 7 Положення про Національний заповідник "Софія
Київська", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
13 травня 1996 р. N 500 ( 500-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 11,
ст. 324), слова "на контрактній основі" виключити.
   9. У Статуті Дипломатичної академії України при Міністерстві
закордонних справ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 20 липня 1996 р. N 779 ( 779-96-п ) (ЗП України, 1996
р., N 14, ст. 395; Офіційний вісник України, 1999 р., N 14,
ст. 573):
   підпункт 7 пункту 6 викласти у такій редакції:
   "7) формує відповідно до законів на контрактній основі штат
професорсько-викладацького і наукового персоналу";
   абзац восьмий пункту 10 викласти у такій редакції:
   "укладає трудові  договори,  а  у випадках, передбачених
законами, контракти з працівниками Академії та звільняє їх з
роботи".
   10. Пункт  30  Положення  "Про  центр  медико-соціальної
реабілітації неповнолітніх", затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 6 вересня 1996 р. N 1072 ( 1072-96-п ) (ЗП
України, 1996 р., N 17, ст. 481) після слів "за трудовим договором
або" доповнити словами "у визначених законами випадках за".
   11. У Статуті Державного інформаційного агентства України,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня
1997 р. N 749 ( 749-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 29, с. 37; 1999 р., N 43, ст. 2143):
   підпункт 3 пункту 12 викласти у такій редакції:
   "3) укладати під час прийняття на роботу трудовий договір у
встановленому законодавством порядку".
   у підпункті  4 пункту 20 слова "у тому числі трудові"
виключити.
   12. В  абзаці  другому  пункту  70  Статуту  відкритого
акціонерного товариства "Лізингова компанія "Украгромашінвест",
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня
1998 р.  N  286  ( 286-98-п ) "Питання лізингової компанії
"Украгромашінвест" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 10,
ст. 384; 1999 р., N 51, ст. 2546), слово "контракти" замінити
словами "відповідно до законодавства трудові договори".
   13. У Статуті Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України", затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
25 травня 1998 р. N 747 ( 747-98-п ) "Про утворення Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України", із змінами, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України від 13 червня 1999 р.
N 1242 ( 1242-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 28,
ст. 1423) та від 27 жовтня 1999 р. N 1987 ( 1987-99-п ) (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 43, ст. 2153):
   в абзаці третьому пункту 4.8 слово "контрактами" виключити;
   у підпункті "г" пункту 10.3.7 слова "головним бухгалтером"
виключити;
   підпункт "ї" пункту 10.4.7 викласти у такій редакції:
   "ї) укладає контракти з керівниками дочірніх підприємств
Компанії";
   у пункті 12.1 слово "контракту" виключити.
   14. У  пункті  18  Положення  про  Український  центр
реструктуризації підприємств та розвитку приватного  сектору,
затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
3 листопада 1998 р. N 1736 ( 1736-98-п ) "Про Український центр
реструктуризації  підприємств та розвитку приватного сектору"
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 44, ст. 1633), слова "на
контрактній  основі"  замінити  словами  "відповідно  до
законодавства".
   15. У Статуті Державної акціонерної компанії "Українське
видавничо-поліграфічне  об'єднання",  затвердженому  постановою
Кабінету Міністрів України від 26 листопада 1998 р. N 1870
( 1870-98-п ) "Про забезпечення діяльності Державної акціонерної
компанії "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 47, ст. 1732):
   в абзаці п'ятому пункту 10.25 слова "головним бухгалтером"
виключити;
   абзац тринадцятий пункту 10.35 викласти у такій редакції:
   "укладає контракти  з  керівниками  дочірніх  підприємств
Компанії";
   у пункті 12.1 слово "контракту" виключити.
   16. У  пункті  10  Положення  про Національний комплекс
"Експоцентр України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28 жовтня 1999 р. N 1993 ( 1993-99-п ) (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 43, ст. 2156), слова "укладає та
розриває договори (контракти) з працівниками" замінити словами
"укладає та розриває трудові договори з працівниками".
   ( Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 784
( 784-2001-п ) від 11.07.2001 )
   18. Друге речення пункту 63 Статуту Академії правових наук
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
2 лютого 2000 р. N 210 ( 210-2000-п ) (Офіційний вісник України,
2000 р., N 5, ст. 177) викласти у такій редакції: "З працівниками
апарату президії Академії укладаються трудові договори відповідно
до законодавства".
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 27 червня 2000 р. N 1038
               ПЕРЕЛІК
        актів Кабінету Міністрів України,
            що втратили чинність
 
   1. Абзац  третій  пункту 6 постанови Кабінету Міністрів
Української РСР від 19 серпня 1991 р. N 158 ( 158-91-п ) "Питання
Фонду державного майна Української РСР".
   2. Абзац перший пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України
від 1 липня 1992 р. N 366 ( 366-92-п ) "Про заходи у зв'язку з
виведенням Чорнобильської АЕС з експлуатації".
   3. Абзац четвертий пункту 4 постанови Кабінету Міністрів
України від 21 вересня 1992 р. N 544 ( 544-92-п ) "Про розробку
Державної програми впровадження екранних технологій в освіту і
просвітницьку справу  та  створення  Національної  кінематеки
України", в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
11 листопада 1994 р. N 768 ( 768-94-п ) (ЗП України, 1995 р., N 1,
ст. 25).
   4. Пункт 23 Положення про центри сертифікатних аукціонів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого
1995 р. N 144 ( 144-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 129).
   5. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 р.
N 511 ( 511-97-п ) "Про контрактну форму трудового договору з
керівниками та творчими працівниками державних театральних та
концертно-видовищних закладів, підприємств і організацій культури"
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 23, с. 73).
   6. Абзац  одинадцятий  розділу  "Етапи  реструктуризації"
Програми реструктуризації Українського об'єднання електрозв'язку
"Укртелеком", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 4 січня 1998 р. N 1 ( 1-98-п ).
   7. Абзац  другий  пункту  23  Положення  про  Державний
науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та
кормових добавок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 7 травня 1998 р. N 637 ( 637-98-п ).
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка