Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до ставок ввізного мита на окремі види товарів


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 6 червня 2000 р. N 926
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 16 ( 16-2001-п ) від 12.01.2001 )
 
      Про внесення змін до ставок ввізного мита на
            окремі види товарів
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Внести зміни до ставок ввізного мита на окремі види
товарів згідно з додатком.
   2. Затвердити  зміни, що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України (додаються).
   3. Ця постанова набирає чинності через 45 днів з дати її
опублікування у газеті "Урядовий кур'єр".
 
   Прем'єр-міністр України               В.ЮЩЕНКО
   Інд. 27
                      Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 6 червня 2000 р. N 926
               ПЕРЕЛІК
 окремих видів товарів, на які змінюються ставки ввізного мита
          ( 4а-93 , 4б-93 , 4в-93 )
 
------------------------------------------------------------------
Код товару | Опис товару згідно з ГС     | Ставки мита*
згідно з ГС |                  |-----------------
      |                  |пільгова | повна
------------------------------------------------------------------
53.07 10100 Тільки пряжа з джуту однониткова,  0,5    2
       лінійної щільності 1000 децитексів
       або менше (10 метричний номер або
       вище)
 
84.12 21910 Гідравлічні системи           1    5
 
84.14 80290 Турбокомпресори багатоступеневі     1    5
 
84.15 81900 Тільки  кондиціонери  промислові   15   30
       автономні з агрегатом охолодження
       та  пристроєм,  який  забезпечує
       перемикання режимів "холод-тепло",
       потужністю від 5 до 50 кВт
 
84.15 82900 Тільки  кондиціонери  промислові   15   30
       автономні потужністю  від 5 до
       50  кВт,  кондиціонери  кранові
       потужністю від 1 до 20  кВт з
       агрегатом охолодження
 
84.74 10000 Машини для сортування, грохочення,   1    5
       сепарації або промивання
 
84.74 90900 Тільки   запасні  частини  до   1    5
       сепараторів та огрудкувачів
 
84.77 59100 Тільки  преси   вулканізаційні   1    5
       гідравлічні
 
87.04 10110 Тільки великовантажні автосамоскиди   1    5
       вантажопідйомністю понад 75 тонн
 
87.08 10900, Тільки  частини  та  обладнання   1    5
87.08 21900, для   непромислового  складання
87.08 29900, великовантажних   автосамоскидів
87.08 31910, вантажопідйомністю понад 75 тонн
87.08 31990,
87.08 39900,
87.08 40900,
87.08 50900,
87.08 60990,
87.08 70990,
87.08 80900,
87.08 91900,
87.08 92900,
87.08 93900,
87.08 94900,
87.08 99990
 
93.06 21000 Патрони до дробових рушниць       25   25
 
93.06 30910 Патрони центрального бою до рушниць   25   25
       для стрільби по мішені
 
93.06 30990 Патрони та їх частини: інші       25   25
 
_______________
   * Тут і далі у відсотках до митної вартості товару.
     Урядовий Секретар
   Кабінету Міністрів України            В.ЛИСИЦЬКИЙ
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 6 червня 2000 р. N 926
               ЗМІНИ,
    що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
   1. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від
3 травня 1994 р. N 285 ( 285-94-п ) "Про зміни ставок ввізного
мита на окремі види товарів" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 266;
1995 р., N 6, ст. 148, N 10, ст. 246, N 12, ст. 274; Офіційний
вісник України, 1997 р., число 45, с. 38; 1998 р., N 7, ст. 251,
N 9, ст. 337):
   1) виключити цифри і слова:
 
"55.05   Відходи хімічних волокон (включаючи  15    15
      начоси, прядильні відпадки і розщипану
      сировину)
 
84.19    Устаткування промислове і лабораторне  5    30";
      з електричним і неелектричним нагрівом
      для обробки матеріалів шляхом зміни
      температури
   2) замінити:
   цифри і слова:
 
"84.18 (крім   Холодильне   та   морозильне  5    30"
84.18 21100,   устаткування  електричне  або
84.18 21910,   інших видів, теплові насоси
84.18 21990,
84.18 40910,
84.18 40990,
84.18 99900)
   цифрами і словами:
 
"84.18 (крім   Холодильне та     морозильне  5    30"
84.18 21100,   устаткування  електричне  або
84.18 21910,   інших  видів,  теплові насоси
84.18 21990,   (крім  аміачних  і  фреонових
84.18 40910,   холодильних  компресорів  та
84.18 40990,   компресорних      агрегатів
84.18 61900,   (потужністю  50  - 500 кВт),
84.18 99900)   льодогенераторів;  холодильних
         машин для охолодження повітря,
         холодильних   машин    для
         охолодження рідких теплоносіїв
         (у     тому      числі
         молокоохолоджувачів),
         холодильних   агрегатів   та
         теплових насосів (кожен з видів
         зазначеного      обладнання
         потужністю не більш як 1500 кВт)
 
84.18 61900    Тільки  аміачні  і  фреонові  2    10
         холодильні   компресори   та
         компресорні агрегати (потужністю
         50 - 500 кВт), льодогенератори
 
84.18 61900    Тільки  холодильні машини для  15    30";
         охолодження повітря, холодильні
         машини для охолодження рідких
         теплоносіїв  (у  тому  числі
         молокоохолоджувачі), холодильні
         агрегати  та  теплові  насоси
         (кожен  з  видів  зазначеного
         обладнання потужністю не більш
         як 1500 кВт)
   цифри і слова:
 
"84.25      Талі підйомні та підіймачі, крім  5    30"
         скипових  підіймачів, лебідки,
         домкрати
   цифрами і словами:
 
"84.25      Талі підйомні та підіймачі, крім  5    30
         скипових підіймачів; лебідки та
         кабестани; домкрати
 
(крім       Лебідки  шахтних  підіймальних
84.25 20000    установок      надшахтного
         розташування,      лебідки
         спеціальні,  для  роботи  під
         землею
 
84.25 31900    Тільки  лебідки з електричним
         двигуном, інші)
 
84.25 20000    Лебідки  шахтних  підіймальних  2    2
         установок      надшахтного
         розташування,      лебідки
         спеціальні,  для  роботи  під
         землею
 
84.25 31900    Тільки лебідки з  електричним  1    5";
         двигуном, інші
   цифри і слова:
 
"84.29      Бульдозери,  автогрейдери  і  5    30"
         планувальники,     скрепери,
         екскаватори,     одноковшові
         навантажувачі,   трамбувальні
         машини, дорожні катки
 
(крім       Тільки  екскаватори:  роторні
84.29 59000    продуктивністю 7000 куб. метрів
         на  годину,  одноковшові  з
         місткістю  ковша 5, 6, 10, 11,
         14,  15,  20  куб. метрів,
         гусеничні з місткістю ковша 5,
         10  куб. метрів,   кабельний
         пересувач)
   цифрами і словами:
 
"84.29      Бульдозери,  автогрейдери  і  5    30
         планувальники,     скрепери,
         екскаватори,     одноківшові
         навантажувачі,   трамбувальні
         машини, дорожні котки
 
(крім       Бульдозери   гусеничні   з
84.29 11000    неповоротним  або  поворотним
         відвалом
 
84.29 59000    Тільки  екскаватори:  роторні
         продуктивністю 7000 куб. метрів
         на  годину,  одноківшові   з
         місткістю ковша 5, 6, 10, 11,
         14,  15,  20  куб. метрів;
         гусеничні з місткістю ковша 5,
         10   куб. метрів;  кабельний
         пересувач)
 
84.29 11000    Бульдозери   гусеничні   з  1    5".
         неповоротним  або  поворотним
         відвалом
   2. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від
18 липня 1995 р. N 531 ( 531-95-п ) "Про внесення змін до ставок
ввізного мита на окремі види товарів та до деяких рішень Уряду
України" (ЗП України, 1995 р., N 10, ст. 246; Офіційний вісник
України, 1998 р., N 20, ст. 734; 1999 р., N 31, ст. 1619):
   1) виключити цифри і слова:
 
"59.11 20000  Ситотканини      (крім   5      20
        капронових сит Т-120, Т-140
        завширшки 1 м, капронової
        тканини для сит)
 
59.11 20000   Тільки  тканина капронова   0,1     20";
        для сит
   2) замінити цифри і слова:
 
"84.19 (крім  Устаткування промислове  і   2      30"
84.19 19000,  лабораторне з електричним і
84.19 20000,  неелектричним нагрівом для
84.19 50100,  обробки матеріалів шляхом
84.19 81100,  зміни      температури
84.19 81910,  (нагрівання,    варіння,
84.19 81990,  дистиляція,  ректифікація,
84.19 90100)  стерилізація, пастеризація,
        пропарювання,   сушіння,
        випарювання,  конденсація
        або   охолодження),  за
        винятком устаткування, що
        використовується     в
        домашньому     побуті;
        водонагрівальні  пристрої
        неелектричні
   цифрами і словами:
 
"84.19 (крім  Устаткування промислове  і   2      30
84.19 11000,  лабораторне з електричним і
84.19 19000,  неелектричним  нагріванням
84.19 20000,  для оброблення матеріалів
84.19 50100,  шляхом  зміни температури
84.19 81100,  (нагрівання,    варіння,
84.19 81910,  дистиляції,  ректифікації,
84.19 81990,  стерилізації, пастеризації,
84.19 89900,  пропарювання,   сушіння,
84.19 90100)  випарювання,  конденсації
        або   охолодження),  за
        винятком устаткування, що
        використовується в побуті;
        водонагрівальні  пристрої
        неелектричні     (крім
        водонагрівальних агрегатів
        проточних газових побутових
        (газових  колонок);  крім
        градирних  вентиляторів з
        тепловим навантаженням до
        50 кВт)
 
84.19 19000   Безінерційні водонагрівачі   5      30
        або   теплові   водні
        акумулятори,  інші  (крім
        водонагрівальних  апаратів
        проточних газових побутових
        (газових колонок)
 
84.19 11000,  Тільки   водонагрівальні   20      20
84.19 19000   апарати  проточні  газові
        побутові (газові колонки)
 
84.19 20000   Стерилізатори   медичні,   5      30
        хірургічні і лабораторні
 
84.19 50100   Теплообмінники     для   5      30
        цивільної авіації
 
84.19 81100,  Машини,   агрегати  та   5      30
84.19 81910,  устаткування      для
84.19 81990   приготування    гарячих
        напоїв,  приготування або
        підігрівання їжі
 
84.19 89900   Тільки градирні вентилятори   15      30
        з тепловим навантаженням до
        50 кВт
 
84.19 90100   Частини    теплообмінних   5      30";
        агрегатів,  для цивільної
        авіації
   цифри і слова:
 
"84.31 39900,  Частини,     призначені   2      10"
84.31 49900   виключно або переважно для
        устаткування, включеного до
        товарних      позицій
        84.25 - 84.30, інші
   цифрами і словами:
 
"84.31 39900,  Частини,     призначені   2      10
84.31 49800   виключно або переважно для
        устаткування, включеного до
        товарних  позицій  84.26,
        84.28 - 84.30, інші  (крім
        запасних   частин   до
        екскаваторів)
 
84.31 49800   Тільки запасні частини до   1      5".
        екскаваторів
   3. Виключити з додатка до постанови Кабінету  Міністрів
України від 28 грудня 1995 р. N 1054 ( 1054-95-п ) "Про зміни
ставок ввізного мита на окремі види товарів, які не виробляються
або виробляються в недостатній кількості в Україні" (ЗП України,
1996 р., N 4, ст. 139) цифри і слова:
 
"84.18 61900    Аміачні і фреонові холодильні  2  10".
          компресори   та  компресорні
          агрегати       (потужністю
          50-500 кВт), льодогенератори
   4. Виключити  з додатка до постанови Кабінету Міністрів
України від 20 липня 1996 р. N 770 ( 770-96-п ) "Про внесення змін
до ставок ввізного мита на окремі види товарів" (ЗП України,
1996 р., N 14, ст. 393;  Офіційний  вісник  України, 1997 р.,
число 14, с. 64) цифри і слова:
 
"93.06 21000    Патрони для дробових рушниць    15  20".
   5. Виключити  з додатка до постанови Кабінету Міністрів
України від 7 серпня 1996 р. N 925 ( 925-96-п ) "Про внесення змін
до ставок ввізного мита на окремі види товарів та до деяких рішень
Уряду України" (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 437) цифри і слова:
 
"84.19 90900    Тільки комплект обладнання     2   30
          колони синтезу аміаку
 
84.31 49800    Тільки диференціал у збірці     2   10".
          N 523-514-00000
   6. Виключити з додатка до постанови Кабінету  Міністрів
України від 8 листопада 1996 р. N 1376 ( 1376-96-п ) "Про внесення
змін до ставок ввізного мита на окремі види товарів" (ЗП України,
1996 р., N 19, ст. 553; Офіційний вісник України, 1998 р., N 31,
ст. 1177) цифри і слова:
 
"85.16 29100    Тільки електрорадіатори  12 екю  12 екю
          маслонаповнені       за штуку за штуку".
   7. Виключити  з додатка до постанови Кабінету Міністрів
України від 8 листопада 1996 р. N 1379 ( 1379-96-п ) "Про внесення
змін до ставок ввізного мита на окремі види товарів та до деяких
рішень Кабінету Міністрів України" (ЗП України, 1996 р., N 20,
ст. 555) цифри і слова:
 
"84.25 20000    Лебідки шахтних підіймальних   2    2".
          установок    надшахтного
          розташування,    лебідки
          спеціальні, для роботи під
          землею
   8. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від
3 серпня 1998 р. N 1212 ( 1212-98-п ) "Про внесення змін до ставок
ввізного мита на окремі види товарів та до деяких постанов
Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 31, ст. 1177; 1999 р., N 31, ст. 1619) замінити:
   цифри і слова:
 
"39.01 10900   Поліетилен, що має питому масу   2    10
         менш як 0,94: інший  (крім
         термо- та світлостабілізованої
         композиції  чорного кольору,
         поліетилену високого тиску)
 
39.01 10900    Тільки  поліетилен  високого   0,1   10"
         тиску
   цифрами і словами:
 
"39.01 10900   Поліетилен, що має питому масу   0,1   10";
         менш як 0,94: інший  (крім
         термо- та світлостабілізованої
         композиції чорного  кольору,
         поліетилену високого тиску)
   цифри і слова:
 
"82.07 11100   Інструмент   для  буріння   2    15"
         скельних порід або грунтів: з
         робочою частиною із спечених
         карбідів металів
   цифрами і словами:
 
"82.07 11100   Інструмент   для   буріння   2    15
         скельних порід або грунтів з
         робочою частиною із спечених
         карбідів металів (крім коронок
         бурових)
 
82.07 11100    Тільки коронки бурові       1    15".
   9. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від
9 грудня 1998 р. N 1935 ( 1935-98-п ) "Про внесення змін до ставок
ввізного мита на окремі види товарів та до деяких постанов
Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 50, ст. 1833) замінити цифри і слова:
 
"85.16 29100  Радіатори, наповнені рідиною,  8 екю   16 екю
        для опалення  приміщень та  за     за
        електрообігрівання підлоги   штуку   штуку"
   цифрами і словами:
 
"85.16 29100  Радіатори наповнені рідиною   12 євро  16 євро
                        за     за
                        штуку   штуку".
   10. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від
27 вересня 1999 р. N 1798 ( 1798-99-п ) "Про внесення змін до
ставок ввізного мита на окремі види товарів та до деяких постанов
Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 39, ст. 1954) замінити цифри і слова:
 
"59.11 20000  Ситотканини   в   готовому  і  2   20"
        незавершеному вигляді
   цифрами і словами:
 
"59.11 20000  Ситотканини   в   готовому  й  2   20
        незавершеному вигляді  (крім
        капронової тканини для сит)
 
59.11 20000  Тільки тканина капронова для     0,1  20".
        сит
   11. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від
4 травня 2000 р. N 751 ( 751-2000-п ) "Про внесення змін до ставок
ввізного мита на окремі види товарів та до деяких постанов
Кабінету Міністрів України" замінити цифри і слова:
 
"52.08 12930 Тканини бавовняні, які містять за  5   20"
       масою 85% і більше бавовни: сурові:
       полотняного    переплетення   з
       поверхневою   щільністю   понад
       130 г/м(2), завширшки понад 115 см,
       але більш як 145 см
   цифрами і словами:
 
"52.08 12930 Тканини бавовняні, які містять за  5   20".
       масою 85% і більше бавовни: сурові:
       полотняного   переплетення    з
       поверхневою   щільністю    понад
       130 г/м(2) завширшки понад 115 см,
       але не більш як 145 см
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка