Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про ліквідацію Сумського обласного учбово-курсового комбінату "Сумиагротехсервіс"


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 363 від 12.12.2001
 
        Про ліквідацію Сумського обласного
     учбово-курсового комбінату "Сумиагротехсервіс"
 
   З метою упорядкування навчально-курсової мережі, підвищення
якості підготовки, перепідготовки і  підвищення  кваліфікації
робітничих кадрів, керуючись Декретом Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 1992 року N 8-92 ( 8-92 ) "Про управління майном, що
є у загальнодержавній власності" та враховуючи клопотання Сумської
обласної  державної  адміністрації,  Сумського  національного
аграрного університету і згоду колективу Сумського обласного
учбово-курсового комбінату "Сумиагротехсервіс" Н А К А З У Ю:
   1. Ліквідувати за станом на 1 січня 2002 року Сумський
обласний  учбово-курсовий комбінат "Сумиагротехсервіс" (42343,
Сумська область, Сумський район, с. Сад, вул. 60-років Жовтня, 1)
і створити на його базі Навчально-практичний центр Сумського
національного аграрного університету (40021, м. Суми, вул. Кірова,
160) як структурний підрозділ без права юридичної особи.
   2. Визначити  Сумський  національний аграрний університет
правонаступником Сумського обласного учбово-курсового комбінату
"Сумиагротехсервіс".
   3. Покласти  на  Навчально-практичний  центр  Сумського
національного аграрного університету  функції  з  підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів.
   4. Затвердити склад ліквідаційної комісії Сумського обласного
учбово-курсового комбінату "Сумиагротехсервіс" (додаток 1).
   5. Голові ліквідаційної комісії:
   5.1. Провести інвентаризацію та оцінку майна, яке знаходиться
на балансі  Сумського  обласного  учбово-курсового  комбінату
"Сумиагротехсервіс", та вжити заходів щодо стягнення дебіторської
і погашення кредиторської заборгованості.
   5.2. Провести розрахунки по заробітній платі та обов'язкових
платежах і зборах до бюджету всіх рівнів, інших заборгованостей за
рахунок коштів від реалізації майна комбінату у встановленому
порядку.
   5.3. Провести звільнення працівників у зв'язку з ліквідацією
закладу освіти у відповідності з законодавством, вжити заходів до
працевлаштування осіб, які користуються пільгами.
   5.4. До 1 березня 2002  року  подати  на  затвердження
Мінагрополітики України матеріали з ліквідації Сумського обласного
учбово-курсового комбінату  "Сумиагротехсервіс"  (ліквідаційний
баланс, звіт про роботу ліквідаційної комісії, рішення державної
адміністрації про виключення підприємства з державного реєстру), а
також здати їх на зберігання в архіви Мінагрополітики України та
Сумського національного аграрного університету.
   6. Затвердити склад комісії з передачі-приймання будівель,
споруд, інших основних засобів, матеріальних цінностей і коштів,
майна та контингенту слухачів Сумського обласного учбово-курсового
комбінату "Сумиагротехсервіс" на баланс Сумського національного
аграрного університету (додаток 2).
   7. Голові комісії з передачі-приймання до 1 березня 2002 року
забезпечити передачу на баланс Сумського національного аграрного
університету  будівель,  споруд,  інших  основних  засобів,
матеріальних цінностей і коштів, майна та контингент слухачів
ліквідованого обласного учбово-курсового комбінату.
   8. Ректору Сумського національного аграрного університету
(Царенко):
   8.1. Забезпечити      ефективне      функціонування
Навчально-практичного центру і безперервне навчання слухачів у
цьому центрі та його філіалах згідно з навчальними планами і
програмами.
   8.2. Розробити   та   затвердити   положення   про
Навчально-практичний  центр  Сумського національного аграрного
університету, в установленому порядку внести відповідні зміни до
статуту Сумського національного аграрного університету та подати
їх на затвердження до міністерства.
   9. Департаменту  стратегії  розвитку  аграрної  економіки
(Дробот), Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Зуб), Управлінню державною власністю та приватизації (Чорноус),
Управлінню організації і методології бухгалтерського обліку та
фінансової звітності (Лавріненко) внести відповідні зміни до
Переліку державних підприємств, установ і організацій, які входять
до сфери управління Мінагрополітики України ( v0218555-00 ),
пов'язані  з ліквідацією Сумського обласного учбово-курсового
комбінату "Сумиагротехсервіс".
   10. Контроль за виконанням  наказу  покласти  заступника
Державного секретаря Мельника С.І.
 
 Міністр                     І.Кириленко
                   Додаток 1
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   від 12.12.2001 N 363
               СКЛАД
      ліквідаційної комісії Сумського обласного
     учбово-курсового комбінату "Сумиагротехсервіс"
 
 Ревенко           - перший  заступник   начальника
 Микола Іванович       Головного  управління  сільського
               господарства   і   продовольства
               Сумської    облдержадміністрації,
               голова ліквідаційної комісії
 
 Пахненко           - директор  Сумського  обласного
 Віктор Іванович       учбово-курсового      комбінату
               "Сумиагротехсервіс",    заступник
               голови ліквідаційної комісії
             Члени комісії:
 
 Бабак            - заступник  головного  бухгалтера
 Лідія Яківна         Сумського  національного аграрного
               університету
 
 Лобченко           - головний  спеціаліст  управління
 Володимир Федорович     аграрної   освіти   Департаменту
               кадрової політики, аграрної освіти
               та науки Мінагрополітики України
 
 Пономаренко         - головний  бухгалтер  Сумського
 Ольга Олексіївна       обласного учбово-курсового комбінату
               "Сумиагротехсервіс
 
 Ропан            - головний  спеціаліст   відділу
 Галина Петрівна       методології бухгалтерського обліку
               та  ревізійної  роботи  Головного
               управління сільського господарства і
               продовольства        Сумської
               облдержадміністрації
 
 Сафронова          - начальник  відділу   кадрового
 Людмила Яківна        забезпечення та спецроботи Головного
               управління сільського господарства і
               продовольства        Сумської
               облдержадміністрації.
                   Додаток 2
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   від 12.12.2001 N 363
               СКЛАД
    комісії з передачі-приймання будівель, споруд, інших
    основних засобів, матеріальних цінностей, коштів,
    майна та контингенту слухачів Сумського обласного
    учбово-курсового комбінату "Сумиагротехсервіс" на
   баланс Сумського національного аграрного університету
 
 Яременко           - проректор            з
 Віктор Петрович       фінансово-господарської  діяльності
               Сумського національного  аграрного
               університету, голова комісії
 
 Ревенко           - перший  заступник   начальника
 Микола Іванович       Головного  управління  сільського
               господарства   і   продовольства
               Сумської    облдержадміністрації,
               заступник голови комісії
             Члени комісії:
 
 Лобченко           - головний  спеціаліст  управління
 Володимир Федорович     аграрної   освіти   Департаменту
               кадрової політики, аграрної освіти
               та науки Мінагрополітики України
 
 Немазана           - головний  бухгалтер  Сумського
 Ольга Євгенівна       національного       аграрного
               університету
 
 Пахненко           - директор  Сумського  обласного
 Віктор Іванович       учбово-курсового      комбінату
               "Сумиагротехсервіс"
 
 Пономаренко         - головний  бухгалтер  Сумського
 Ольга Олексіївна       обласного учбово-курсового комбінату
               "Сумиагротехсервіс"
 
 Пономаренко         - старший   майстер   Сумського
 Микола Григорович      обласного учбово-курсового комбінату
               "Сумиагротехсервіс".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка