Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо виконання вимог капіталізації


          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
      Генеральний департамент банківського нагляду
               Л И С Т
 
 N 43-312/4709 від 07.12.2001
                    Банкам України
                    Територіальним Управлінням
                    Національного банку України
 
        Щодо виконання вимог капіталізації
 
   Відповідно до вимог Розділу III Глави 6. Закону України "Про
банки і банківську діяльність" ( 872-12 ), Національний банк
України веде контроль за дотриманням банками - юридичними особами
розміру, достатності, адекватності  та  встановлених  значень
економічних нормативів капіталу.
   Показник достатності капіталу банку має величезне значення,
причому не лише для оцінки конкретного банку, але й для того, щоб
можна було скласти уявлення про надійність усієї банківської
системи. Національний банк України аналізує достатність капіталу
також при необхідності реорганізації банку або запровадження
структурних змін, при злитті банківських установ або відкриття
нових філій. На сьогоднішній день достатній та якісний капітал
допомагає комерційному банку виконувати ряд важливих функцій, а
саме:
   - забезпечує довіру до банків у суспільстві та впевненість у
стабільності окремих банків та банківської системи взагалі;
   - забезпечує необхідні обсяги банківських операцій різних
типів;
   - захищає від можливих збитків;
   - дає можливість рівномірно розподіляти ризик банківської
діяльності між усіма сторонами, залученими до неї (банки, клієнти,
позичальники, інвестори);
   - задовольняє  попит  на  кредити в тій спільноті, яку
обслуговує банк.
   Тому, у процесі нагляду за банками та під час інспекторських
перевірок Національний банк України оцінює адекватність капіталу
не лише з точки зору дотримання ліцензійних вимог, залучення
субординованого боргу та виконання  обов'язкових  економічних
нормативів, а й з урахуванням бажання акціонерів вносити кошти у
статутний капітал банків, з метою його покращення та мінімізації
ризику його втрати.
   Для надання вичерпної оцінки капіталу банку на сьогодні
Національним банком України враховується багато факторів, як
кількісних, так і якісних. Кількісною мірою достатності капіталу,
як правило, є коефіцієнти. До якісних факторів, крім усього
іншого, належать стан ліквідності банку, якість його керівництва,
якість активів та прибутковість.
   Принципи оцінки капіталу на основі ризиків на  сьогодні
визначаються за міжнародними стандартами, які було розроблено
Базельським комітетом і затверджено в липні 1998 року. Ці принципи
визнані міжнародною банківською спільнотою та використовуються в
усьому світі.
   Є кілька причин того, чому принципи оцінки капіталу на основі
ризиків вважаються значним кроком у розвитку критеріїв достатності
капіталу. По-перше, ці принципи допомагають зміцнити капітал,
оскільки вимагають посилення акціонерного капіталу (перш за все у
вигляді звичайних акцій); крім того, ці принципи обмежують розмір
резервів на покриття збитків від кредитів, за  дебіторською
заборгованістю, та цінними паперами тобто резервів, які можна
вважати частиною капіталу. По-друге, ці принципи визнають, що
кредитний ризик, притаманний різним типам активів, є відносною
величиною, тому й вимоги до розміру капіталу у співвідношенні із
сумою  різних типів активів, пов'язаних із різним кредитним
ризиком, також є різними. По-третє, банки зобов'язані постійно
слідкувати за тим, чи є їхній капітал достатнім для компенсації
ризику позабалансових операцій. Нарешті, ці принципи допомагають
визначити, що таке капітал, а також встановлюють загальноприйняті
в міжнародній практиці вимоги, яким він має відповідати.
   Необхідно підкреслити, що принципи оцінки капіталу на основі
ризиків визначають мінімальне значення коефіцієнту достатності
капіталу. Зараз ситуація в міжнародному банківському секторі
вимагає від більшості банків підтримувати це значення на рівні,
вищому за мінімальний. Принципи оцінки капіталу пов'язані перш за
все з оцінкою кредитного ризику, і лише опосередковано торкаються
інших типів ризиків, які можуть впливати на стан банку, таких як
якість активів, ризик відсоткової ставки, концентрація активів та
операційний ризик. Таким чином, вимоги до рівня капіталу окремого
банку залежать від того, які ризики взагалі виявлено в даному
банку в процесі нагляду.
   Виходячи з вищевикладеного, інформуємо, що в процесі нагляду
та під час інспекторських перевірок Банків - юридичних осіб,
капітал яких вражений високим рівнем проблемних активів та банків
які  є  недостатньо  капіталізованими  і  розробили програму
капіталізації, буде звертатися особлива увага на кроки керівництва
щодо  покращення якості капіталу, рівня його достатності та
дотримання строків виконання програм капіталізації.  У  разі
недотримання банками вимог Національного банку України, керуючись
ст.73  Закону  України "Про банки і банківську  діяльність"
( 872-12 ), до таких банків будуть застосовуватись відповідні
заходи впливу.
 
 Директор Генерального
 департаменту банківського нагляду           О.I.Кірєєв
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка