Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Методичні рекомендації щодо порядку утворення виборчих дільниць на виборах народних депутатів України 31 березня 2002 року


          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 53 від 10.12.2001
   м. Київ
    Про Методичні рекомендації щодо порядку утворення
     виборчих дільниць на виборах народних депутатів
          України 31 березня 2002 року
 
   Керуючись пунктом 1 частини другої статті 22 Закону України
"Про вибори народних депутатів України" ( 2766-14 ) та статтями
11, 12, пунктом 6 статті 14 Закону України "Про Центральну виборчу
комісію"  ( 733/97-ВР ),  Центральна   виборча    комісія
п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Методичні рекомендації щодо порядку утворення
виборчих дільниць, передбаченого статтею 17 Закону України "Про
вибори народних депутатів України" (додаються).
   2. Методичні рекомендації надіслати Верховній Раді Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським,
сільським,  селищним,  міським,  районним  у  містах  радам,
Міністерству  закордонних  справ  України,  окружним виборчим
комісіям.
 
 
 Голова Центральної виборчої комісії           М.РЯБЕЦЬ
 
                     Додаток
             до постанови Центральної виборчої комісії
                 від 10 грудня 2001 р. N 53
           МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
       щодо порядку утворення виборчих дільниць
       на виборах народних депутатів України
            31 березня 2002 року
 
   Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів
виборців територія кожного  одномандатного  виборчого  округу
поділяється  на виборчі дільниці. Порядок утворення виборчих
дільниць визначається статтею 17 Закону України "Про вибори
народних депутатів України" ( 2766-14 ) (далі - Закон).
   Відповідно до вимог цього Закону виборчі дільниці утворюються
окружною виборчою комісією за поданням виконавчого  комітету
сільської, селищної, міської (міст, де немає районних у місті
рад), районної у місті ради, а в разі відсутності таких органів -
за пропозицією відповідно сільського, селищного, міського голови,
голови  районної у місті ради або посадових осіб, які відповідно
до Закону здійснюють їх повноваження.
   При підготовці подань (пропозицій) щодо утворення виборчих
дільниць для надання їх окружній виборчій комісії суб'єктам подань
(пропозицій)  необхідно  дотримуватись  принципів  цілісності
територій виборчих дільниць, невиходу їх меж за територіальні межі
виборчого округу та визначеної Законом вимоги щодо кількості
виборців на дільниці - від двадцяти до трьох тисяч осіб. Слід
також  враховувати  передбачену  Законом можливість утворення
виборчих дільниць з меншою від мінімальної та більшою  від
максимальної кількості виборців. Такі випадки допускаються, якщо
на відповідній території налічується менше або  більше  від
визначеної Законом граничної чисельності виборців і меншу їх
кількість або надлишок неможливо віднести до іншої виборчої
дільниці чи утворити додаткову виборчу дільницю.
   Суб'єктами  внесення подання (пропозицій) уточнюються межі
відповідної адміністративно-територіальної одиниці з урахуванням
умов забудови населеного пункту, кількості населення, що проживає
на цій території, стану і організації  роботи  транспортних
комунікацій, наявності місць тимчасового перебування виборців,
сфери зайнятості населення, міграційних процесів на відповідній
території тощо.
   Суб'єктами подання (пропозицій) особлива увага звертається на
питання щодо утворення виборчих дільниць на суднах, що будуть
перебувати у плаванні під Державним Прапором України у день
виборів, на полярній станції, порт приписки і наукова установа
яких розташовані на відповідній території одномандатного виборчого
округу; у стаціонарних  лікувальних  закладах,  в  установах
кримінально-виконавчої  системи  та  інших місцях тимчасового
перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, і
відповідно  створення  належних  умов для організації роботи
дільничної виборчої комісії та своєчасного отримання нею виборчих
документів і можливості передачі в установлені Законом строки
протоколів, що складаються за результатами підрахунку голосів на
виборчій дільниці.
   Вносять подання щодо утворення виборчих дільниць виконавчі
комітети сільських, селищних, міських (міст, де немає районних
рад), районних у містах рад, а в разі відсутності таких органів
пропозиції  подають сільські, селищні, міські голови, голови
районних у містах рад або посадові особи, які відповідно до Закону
здійснюють їх повноваження. Ці подання (пропозиції) мають надійти
до відповідної окружної виборчої комісії не пізніше 31 січня 2002
року.
   Подання (пропозиції) повинні містити назву населеного пункту
(району в місті), на території якого буде утворена виборча
дільниця, опис її меж з переліком вулиць, окремих будинків,
організацій,  закладів,  установ,  військових  містечок тощо,
кількість виборців на виборчій дільниці, місцезнаходження та
адресу (приміщення), де буде працювати дільнична виборча комісія
після її  утворення.  Крім  того,  у  поданні  (пропозиції)
зазначається:
   - по  виборчій  дільниці,  що  пропонується  утворити у
стаціонарному    лікувальному    закладі,     установі
кримінально-виконавчої  системи  або іншому місці тимчасового
перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, -
назва закладу (установи), його (її) адреса, кількість виборців,
які в ньому (ній) перебувають;
   - по виборчій дільниці, що пропонується утворити на судні, що
перебуватиме у плаванні під Державним Прапором України, - назва
судна, пароплавства або судноплавної компанії, до яких воно
належить, порт його приписки, орієнтовний період перебування судна
у плаванні, кількість виборців на ньому;
   - по виборчій дільниці, що пропонується утворити на полярній
станції - назва станції і місце її розташування, назва і адреса
установи, до якої вона належить, кількість виборців та оріентовний
період перебування їх на станції.
   Окружна виборча  комісія  розглядає  отримані  подання
(пропозиції) і не пізніш як 8 лютого 2002 року приймає рішення про
утворення виборчих дільниць, визначивши у ньому межі кожної
виборчої дільниці, місцезнаходження дільничної виборчої комісії,
та  встановлює  єдину  нумерацію  виборчих дільниць у межах
одномандатного виборчого округу.
   Виборчі дільниці на територіях військових частин (формувань)
можуть  утворюватись,  як виняток, лише Центральною виборчою
комісією за поданням відповідної окружної  виборчої  комісії
виборчого округу, на території якого розташована військова частина
(формування). Таке подання надсилається до Центральної виборчої
комісії не пізніше 31 січня 2002 року і повинно містити:
   - адресу військової частини (формування ) та відомості про її
розташування у віддаленій від населених пунктів місцевості, де
будуть утворені виборчі дільниці;
   - відомості  про  наявність  регулярного  транспортного
сполучення з найближчими населеними пунктами;
   - відомості про наявність у командування військової частини
(формування) транспортних, організаційних та інших можливостей для
доставки виборців до загальних виборчих дільниць;
   - відомості про специфічні умови військової служби;
   - відомості про кількість виборців у військовій частині
(формуванні)  -  військовослужбовців,  членів сімей та інших
громадян, які проживають у межах розташування військової частини
(формування).
   Центральна виборча  комісія  розглядає  подання  окружної
виборчої комісії та не пізніше 8 лютого 2002 року приймає рішення
щодо утворення виборчої дільниці на території військової частини.
   Виборчі дільниці,  при  дипломатачних та інших офіційних
представництвах і консульських установах України за кордоном, у
військовий частинах (формуваннях), дислокованих за межами України,
теж утворюються Центральною виборчою  комісією  за  поданням
Міністерства закордонних справ України.
   У поданні,  що вноситься Міністерством закордонних справ
України до Центральної виборчої комісії не пізніш як 31 січня 2002
року, зазначаються:
   - назва іноземної країни;
   - назва  та  адреса  дипломатичного,  іншого  офіційного
представництва або консульської установи України за кордоном,
найменування  та  адреса  військової  частини  (формування),
дислокованої за межами України;
   - місцезнаходження та адреса виборчої дільниці;
   - межі кожної виборчої дільниці з урахуванням територій
консульських округів або їх частин;
   - відомості щодо згоди органів влади країн перебування на
утворення виборчих дільниць у місцях компактного  проживання
громадян України (при необхідності);
   - орієнтовна  кількість виборців, які будуть внесені до
списків виборців та візьмуть участь у голосуванні в день виборів.
   Не пізніш як 8 лютого 2002 року Центральна виборча комісія
розглядає подання Міністерства закордонних справ України і приймає
рішення про утворення виборчих дільниць за межами України з
визначенням одномандатних виборчих округів, до яких відносяться ці
виборчі дільниці.
   У винятковому випадку (значне  перевищення  на  дільниці
встановленого Законом максимуму кількості громадян, які мають
право брати участь у голосуванні; виникнення на відповідній
території нових місць тимчасового перебування громадян; прибуття
судна в  порт  приписки;  передислокації  військових  частин
(формувань), відкриття нового представництва України за кордоном
тощо) виборча дільниця може бути утворена Центральною виборчою
комісією не пізніш як 25 березня 2002 року за поданням відповідної
окружної виборчої комісії або Міністерства закордонних справ
України.  Таке  подання  надсилається разом з поданням щодо
запропонованого складу дільничної виборчої комісії  і,  крім
вищезазначених  відомостей,  повинно  містити  обгрунтування
необхідності утворення виборчої дільниці.
   Виборчим дільницям, утвореним Центральною виборчою комісією,
з  визначенням  до яких одномандатних виборчих округів вони
відносяться, встановлюються номери рішенням відповідної окружної
виборчої  комісії в межах вже встановленої єдиної нумерації
виборчих дільниць в одномандатному виборчому окрузі.
   Рішення окружної виборчої комісії щодо утворення виборчих
дільниць  із  зазваченням  їх номерів, меж, місцезнаходження
дільничних виборчих комісій оприлюднюється у засобах масової
інформації або в інший, визначений комісією спосіб, не пізніш як
13 лютого 2002 року , а в разі утворення виборчої дільниці у
винятковому випадку - не пізніш як 28 березня 2002 року.
 
 
 Секретар Центральної виборчої комісії         Я.ДАВИДОВИЧ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка