Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про форму виборчого списку кандидатів у народні депутати України від політичної партії, виборчого блоку політичних партій


          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 54 від 10.12.2001
   м. Київ
       Про форму виборчого списку кандидатів
          у народні депутати України
           від політичної партії,
        виборчого блоку політичних партій
 
   Відповідно до частин сьомої, восьмої статті 40 Закону України
"Про вибори народних депутатів України" ( 2766-14 ), статей 11, 12
Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР )
Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
   Затвердити форму виборчого списку кандидатів  у  народні
депутати України від політичної партії, виборчого блоку політичних
партій (додається).
 
 
 Голова Центральної виборчої комісії           М.РЯБЕЦЬ
 
                     Додаток
             до постанови Центральної виборчої комісії
               від 10 грудня 2001 року N 54
        ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ
            31 БЕРЕЗНЯ 2002 РОКУ
     БАГАТОМАНДАТНИЙ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИЙ ВИБОРЧИЙ ОКРУГ
   Виборчий список кандидатів у народні депутати України
 
від ______________________________________________________________
   (назва політичної партії, виборчого блоку політичних партій
 
__________________________________________________________________
   з переліком політичних партій, що утворили виборчий блок)
 
-----------------------------------------------------------------
 N  |Пріз-|Чис-|Грома-|Чи |Прожи-|Пар- |Від |Поса-|Ад- |Чи має
 п/п |вище,|ло, |дянст-|має |вання |тій- |якої| да |ре- |суди-
(чер- |ім'я,|мі- | во  |пра-| в  |ність|пар-|(за- |са |мість
 го- | по |сяць|   |во |Украї-|   |тії,|нят- |міс-| за
вість)|бать-| і |   |го- | ні |   | що |тя), |ця |вчи-
   |кові |рік |   |ло- |протя-|   |вхо-|міс- |про-|нення
   |   |на- |   |су | гом |   |дить|це  |жи- |умис-
   |   |род-|   |  |остан-|   | до |ро- |ван-|ного
   |   |жен-|   |  |ніх 5 |   |бло-|бо- |ня |злочи-
   |   |ня |   |  |років |   | ку,|ти  |  |ну,
   |   |  |   |  |   |   | ви-|   |  |яка не
   |   |  |   |  |   |   | су-|   |  |пога-
   |   |  |   |  |   |   | ну-|   |  |шена
   |   |  |   |  |   |   | тий|   |  |і не
   |   |  |   |  |   |   |  |   |  |знята в
   |   |  |   |  |   |   |  |   |  |уста-
   |   |  |   |  |   |   |  |   |  |новле-
   |   |  |   |  |   |   |  |   |  |ному
   |   |  |   |  |   |   |  |   |  |зако-
   |   |  |   |  |   |   |  |   |  |ном
   |   |  |   |  |   |   |  |   |  |поряд-
   |   |  |   |  |   |   |  |   |  |ку
------+-----+----+------+----+------+-----+----+-----+----+-------
 1  | 2 | 3 |  4 | 5 | 6  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
------+-----+----+------+----+------+-----+----+-----+----+-------
   |   |  |   |  |   |   |  |   |  |
------+-----+----+------+----+------+-----+----+-----+----+-------
   |   |  |   |  |   |   |  |   |  |
------+-----+----+------+----+------+-----+----+-----+----+-------
   |   |  |   |  |   |   |  |   |  |
------------------------------------------------------------------
 
____________________________  ________  ________________________
(керівник політичної партії)  (підпис)    (прізвище, ім'я,
                     ________________________
                         по батькові)
   М.П.
 
"____" __________ 200__ року
 
Примітка. Виборчий список кандидатів у депутати від виборчого
     блоку політичних партій підписується керівниками всіх
     політичних партій, що входять до  виборчого  блоку
     політичних партій, та скріплюється печаткою політичної
     партії (політичних партій, що входять до виборчого блоку
     політичних партій).
 
 
 Секретар Центральної виборчої комісії         Я.ДАВИДОВИЧ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка