Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про додаткові заходи щодо удосконалення регулювання виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, забезпечення їх високої якості, посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом цієї продукції на території України


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 13 грудня 2001 р. N 558-р
                Київ
 
       Про додаткові заходи щодо удосконалення
       регулювання виробництва та обігу спирту,
       алкогольних напоїв і тютюнових виробів,
      забезпечення їх високої якості, посилення
      боротьби з незаконним виробництвом та обігом
        цієї продукції на території України
 
   На виконання пункту 1 статті 2 Указу Президента України від
11 липня 2001 р. N 510 ( 510/2001 ) "Про посилення державного
контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів" затвердити додаткові заходи щодо удосконалення
регулювання виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів, забезпечення їх високої якості, посилення
боротьби з незаконним виробництвом та обігом цієї продукції на
території України (додаються).
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
   Інд. 22
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
                від 13 грудня 2001 р. N 558-р
            ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ,
     щодо удосконалення регулювання виробництва та
   обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів,
    забезпечення їх високої якості, посилення боротьби
    з незаконним виробництвом та обігом цієї продукції
            на території України
 
 
------------------------------------------------------------------
      Зміст заходу        | Термін | Відповідальні
                    |виконання|  виконавці
------------------------------------------------------------------
1. Підготувати та  подати  Кабінетові 1 липня Державна
  Міністрів України:           2002 р. податкова
                          адміністрація,
  проект Програми       створення      Мінагрополіти-
  автоматизованої інформаційної системи      ки,
  регулювання і контролю ринку спирту,      Мінфін,
  алкогольних  напоїв  і  тютюнових      Міністерство
  виробів                     економіки та з
                          питань
  проект акта  законодавства   щодо      європейської
  переоснащення    спиртових   та      інтеграції
  лікеро-горілчаних     підприємств
  сучасними системами обліку спирту та
  лікеро-горілчаних виробів
 
2. Підготувати пропозиції щодо внесення 1 квар- Державна
  відповідних змін до Закону України тал   податкова
  "Про акцизний збір на  алкогольні 2002 р. адміністрація,
  напої та тютюнові вироби", у яких,      Мінагрополіти-
  зокрема, передбачити  запровадження      ки,
  податкового  векселя,  авальованого      Міністерство
  банком, під час отримання суб'єктами      економіки та з
  підприємницької  діяльності  спирту      питань
  етилового, призначеного для переробки      європейської
  на іншу підакцизну продукцію          інтеграції,
                          Мінфін,
                          СБУ,
                          МВС
 
3. Проаналізувати доцільність і у разі протягом Державна
  необхідності   внести   узгоджені місяця  податкова
  пропозиції щодо запровадження обміну після  адміністрація,
  відповідною   інформацією   про створен- Держстандарт
  виробництво  спирту,  алкогольних ня єди-
  напоїв і тютюнових виробів між єдиним ного
  автоматизованим  банком  даних  і автома-
  Реєстром у системі УкрСЕПРО      тизова-
                     ного
                     банку
                     даних
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка