Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про державне замовлення та механізм ціноутворення в сільськогосподарському виробництві


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
             П О С Т А Н О В А
          від 23 грудня 1992 р. N 714
                Київ
        Про державне замовлення та механізм
       ціноутворення в сільськогосподарському
              виробництві
 
   З метою формування державних ресурсів сільськогосподарської
продукції  та   сировини   Кабінет   Міністрів  України 
п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити на 1993 рік обсяги державного замовлення на
поставку   до   державних   ресурсів   основних   видів
сільськогосподарської продукції та сировини згідно з додатком N 1.
   Міністерству економіки довести  у  тижневий  термін  до
міністерств і відомств, Ради Міністрів Республіки Крим, обласних і
Севастопольської  міської  державних  адміністрацій  державне
замовлення на 1993 рік.
   2. Міністерству фінансів відкрити Міністерству сільського
господарства і продовольства спеціальний рахунок для акумулювання
коштів у межах податку на добавлену вартість, що надходить від
сільськогосподарських товаровиробників, для регулювання цін на
окремі види сільськогосподарської продукції, що реалізується в
державні ресурси, за переліком згідно з додатком N 2.
   Міністерству сільського господарства і продовольства разом з
Міністерством економіки та Міністерством фінансів, Міністерством
статистики  визначити  та  довести  до  сільськогосподарських
товаровиробників і заготівельних підприємств і організацій рівень
орієнтовних стартових  закупівельних  цін  на  основні  види
сільськогосподарської продукції, а також порядок їх індексації.
   Міністерству статистики забезпечити запровадження відповідної
звітності.
   3. Рекомендувати Раді Міністрів Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
розглянути  питання  щодо  впровадження нормативного відпуску
населенню  окремих  видів  м'ясопродуктів,  молокопродуктів,
хлібобулочних виробів, олії та цукру.
   4. Надавати заготівельним організаціям пільгові кредити для
авансування здавальників сільськогосподарської продукції.
   Міністерству фінансів за погодженням з Національним банком
визначити порядок надання таких кредитів і передбачити в бюджеті
на 1993 рік кошти для часткового відшкодування процентних ставок
комерційним банкам.
   5. Надати за погодженням з Міністерством фінансів пільговий
кредит Міністерству сільського господарства і продовольства для
сплати  сільськогосподарським  товаровиробникам  30  процентів
вартості молока, худоби і птиці, що будуть реалізовані в державні
ресурси в січні 1993 року, з наступним погашенням його за рахунок
надходжень відповідно до пункту 2 цієї постанови на спеціальний
рахунок Міністерства сільського господарства і продовольства.
   6.  Державному  комітетові  з  матеріальних  ресурсів,
Міністерству економіки, Державному комітетові по нафті і газу,
Міністерству енергетики і електрифікації, Міністерству сільського
господарства  і  продовольства,  Державному  комітетові  по
хлібопродуктах   забезпечувати    пріоритетну    поставку
матеріально-технічних ресурсів (паливно-мастильних  матеріалів,
засобів захисту рослин і тварин, міндобрив  і  комбікормів)
сільськогосподарським   товаровиробникам    під    обсяги
сільськогосподарської продукції та сировини, передбачені державним
замовленням.
   7. Передбачити при розробці Положення про державний контракт
і державне замовлення систему заходів щодо механізму формування та
економічного стимулювання державного замовлення на поставку до
державних ресурсів сільськогосподарської продукції та сировини в
1993 році.
 
     Прем'єр-міністр України           Л.КУЧМА
        Перший заступник
   Міністра Кабінету Міністрів України       В.НЕСМІХ
   Інд.22
 
                   Додаток N 1
             до постанови Кабінету Міністрів України
                від 23 грудня 1992 р. N 714
               ОБСЯГИ
         державного замовлення на поставку
         сільськогосподарської продукції
           та сировини на 1993 рік
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
   Найменування продукції    |  Одиниця  |  Всього
                  |  виміру   |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
         Закупівля до державних ресурсів
 
Зерно                 тис.тонн     14500
 
Олійні культури - всього         -"-       2110
 у тому числі соняшник          -"-       2050
 
Цукрові буряки              -"-      40000
 
Молоко                  -"-      10600
 
М'ясо (живою вагою)           -"-       2850
 
Яйця                 млн.штук      5800
          з них поставки спецспоживачам
           та до державного резерву
 
М'ясо і м'ясопродукти
(в перерахунку на м'ясо)        тис.тонн      182
 
Молоко і молокопродукти         -"-       1132
(в перерахунку на молоко)
 
Яйця і яйцепродукти
(в перерахунку на яйця)        млн.штук      265
 
        Перший заступник
   Міністра Кабінету Міністрів України       В.НЕСМІХ
 
                 Додаток N 2
           до постанови Кабінету Міністрів України
             від 23 грудня 1992 р. N 714
               ПЕРЕЛІК
     сільськогосподарської продукції, що реалізується
    сільськогосподарськими товаровиробниками в державні
       ресурси у 1993 році і на яку визначаються
    орієнтовні стартові закупівельні ціни та здійснюється
      їх індексація за рахунок коштів спеціального
     рахунку Міністерства сільського господарства і
              продовольства
 
      Молоко
      Велика рогата худоба
      Свині
   Примітка. Перелік може переглядатися Мінсільгосппродом,
        Мінекономіки і Мінфіном в залежності від
        кон'юнктури ринку.
 
        Перший заступник
   Міністра Кабінету Міністрів України       В.НЕСМІХ








Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка