Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення позапланової перевірки діяльності Харківського регіонального управління з питань банкрутства


        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 273 від 16.11.2001
 
       Про проведення позапланової перевірки
       діяльності Харківського регіонального
         управління з питань банкрутства
 
   З метою належного виконання Міністерством економіки та з
питань європейської інтеграції України повноважень  державного
органу з питань банкрутства відповідно до статті 2 Закону України
"Про відновлення платоспроможності боржника або визнання  його
банкрутом" ( 2343-12 ) та Указу Президента України від 23 жовтня
2000 року N 1159/2000 ( 1159/2000 ) "Про Міністерство економіки
України" Н А К А З У Ю:
   1. Управлінню з питань власності та банкрутства провести
позапланову перевірку  виконання  покладених  на  Харківське
регіональне управління з питань банкрутства завдань,  визначених
наказом Міністерства від 21.12.2000 N 274 ( v0274557-00 ) "Про
затвердження Положення про регіональні та обласні управління
Мінекономіки з питань банкрутства", за 2001 рік у термін з
19.11.01 по 23.11.01.
   2. Затвердити перелік питань щодо проведення позапланової
перевірки діяльності Харківського регіонального  управління  з
питань банкрутства, що додається.
   3.  Затвердити  склад комісії з проведення позапланової
перевірки, що додається.
   4. Призначити  Гоцулова  М.В.  -  заступника  начальника
управління з питань власності та банкрутства - керівником комісії
з проведення позапланової перевірки.
   Надати право керівникові комісії у разі необхідності залучати
до перевірки конкретних питань фахівців центрального  апарату
Міністерства.
   5. Керівникові комісії Гоцулову М.В. підготувати:
   1) акт про результати проведеної позапланової перевірки
Харківського регіонального управління з питань банкрутства до
03.12.01;
   2) проект наказу про реалізацію результатів позапланової
перевірки Харківського  регіонального  управління  з  питань
банкрутства до 10,12.01.
   6. Начальнику Харківського регіонального управління з питань
банкрутства Юдакову О.М. забезпечити умови роботи комісії  з
проведення позапланової перевірки.
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника
департаменту структурної політики Мельника О.В.
 
 Міністр                         О.Шлапак
                   Затверджено
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України
                   16.11.2001 N 273
               Перелік
     питань щодо проведення позапланової перевірки
     діяльності Харківського регіонального управління
         з питань банкрутства за 2001 рік
 
   1. Перевірка  забезпечення  створення   організаційних,
економічних,  інших умов, необхідних для реалізації процедур
відновлення  платоспроможності  боржника  або  визнання  його
банкрутом.
   2. Перевірка участі Харківського регіонального управління з
питань банкрутства в реалізації державної політики із запобігання
банкрутству, а  також  забезпечення  умов реалізації процедур
відновлення  платоспроможності  боржника  або  визнання  його
банкрутом,  передбачених  Законом  України  "Про  відновлення
платоспроможності боржника  або  визнання  його  банкрутом"
( 2343-12 ).
   3. Перевірка взаємодії Харківського регіонального управління
з питань  банкрутства  з  центральними  і місцевими органами
виконавчої  влади,  органами   місцевого   самоврядування,
господарськими судами  під час виконання покладених на нього
завдань.
   4. Перевірка  дотримання  порядку  подання  пропозицій
господарському суду кандидатур арбітражних керуючих, затвердженого
наказом Мінекономіки від 25.04.01 N 87 ( z0416-01 ).
   5. Перевірка належного забезпечення реалізації  процедури
банкрутства щодо відсутнього боржника в регіоні.
   6. Наявність   проведення  аналізу  стану  дотримання
законодавства з питань  банкрутства,  за  результатами  якої
територіальні органи з питань банкрутства повинні інформувати
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції.
   7. Перевірка додержання порядку призначення на посаду і
звільнення   з  посади  начальників  обласних  відділень
(уповноважених).
   8. Перевірка виконання доручення Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції (лист від 10.10.01 N 23-59/2374)
щодо забезпечення роботи Комісії з питань неплатоспроможності.
   9. Перевірка витрачання коштів на виплату заробітної плати:
   наявність затверджених  штатних  розписів,  своєчасність
унесення до них змін;
   правильність і своєчасність нарахування та виплати заробітної
плати;
   виплата заробітної  плати нештатним працівникам згідно з
трудовими угодами;
   правильність утримання  податків  та  інших  обов'язкових
платежів із заробітної плати працівників, своєчасність і повнота
перерахування їх до бюджету.
   10. Перевірка розрахунків з підзвітними особами:
   правильність оформлення відряджень;
   правильність нарахування  кількості  днів  перебування  у
відрядженні, добових, квартирних (співставлення дати прибуття та
вибуття з датами на проїзних документах);
   своєчасність подання авансових звітів підзвітними особами,
наявність заборгованості за ними та стан її погашення.
 
 Керівник департаменту
 структурної політики                  О.Мельник
                   Затверджено
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України
                   16.11.2001 N 273
               Склад
      комісії і проведення позапланової перевірки
 
   Гоцулов Михайло     заступник начальника управління з
   Володимирович      питань власності та банкрутства -
               керівник комісії
   Федорець Ігор      заступник начальника управління -
   Володимирович      начальник   відділу  з  питань
               банкрутства  управління з  питань
               власності та банкрутства
   Козлович Тетяна     заступник начальника  управління -
   Миколаївна        начальник  відділу  з   питань
               забезпечення  процедур банкрутства
               управління з питань власності та
               банкрутства
   Мусійчук Валерій     головний економіст  -  фінансист
   Олександрович      відділу   ревізійного   контролю
               управління       фінансування,
               бухгалтерського обліку та звітності
 
 Керівник департаменту
 структурної політики                  О.Мельник
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка