Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та доповнень до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами


  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 1050 від 17.10.2001        Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   22 листопада 2001 р.
                   за N 982/6173
 
     Про внесення змін та доповнень до Умов та Правил
     здійснення підприємницької діяльності з передачі
      електричної енергії місцевими (локальними)
             електромережами
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.98 N 335
( 335/98  )  "Питання  Національної  комісії  регулювання
електроенергетики  України"  Національна  комісія  регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
   Внести Зміни та доповнення до Умов та Правил здійснення
підприємницької  діяльності  з  передачі  електричної енергії
місцевими (локальними) електромережами, затверджених постановою
НКРЕ від 13.06.96 N 15 ( z0408-96 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 26.07.96 за N 408/1433 (додаються).
 
 В.о. Голови Комісії         В.Котко
                   Затверджено
                   Постанова НКРЕ
                   17.10.2001 N 1050
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   22 листопада 2001 р.
                   за N 982/6173
            Зміни та доповнення
      до Умов та Правил здійснення підприємницької
      діяльності з передачі електричної енергії
       місцевими (локальними) електромережами
              ( z0408-96 )
   1. У тексті Умов та Правил слово "електропостачальник" в усіх
відмінках і формах числа замінити словом "енергопостачальник" у
відповідному відмінку і числі.
   2. У  пункті  1.4  визначення  "Коефіцієнт  нормативних
технологічних витрат електроенергії" викласти в такій редакції:
   "Економічний коефіцієнт нормативних  технологічних  витрат
електроенергії (далі - коефіцієнт витрат) - відношення нормативних
технологічних витрат електроенергії на відповідному класі напруги
до обсягів електроенергії, що надійшла до місцевих (локальних)
електромереж на відповідному класі напруги для передачі споживачам
на території ліцензованої діяльності, за відповідний розрахунковий
період".
   Визначення "Споживачі енергії" викласти в такій редакції:
   "Споживачі енергії -  юридичні  та  фізичні  особи,  що
використовують енергію для власних потреб на підставі договору".
   Визначення "Абонентна  плата",  "Абонована  потужність",
"Коефіцієнт корекції витрат електроенергії", "Договір про надання
доступу до електромережі", "Ставка абонентної плати" та "Тарифна
ставка на передачу електроенергії" вилучити.
   3. У пункті 2.8 слова "Ставок абонентної плати" вилучити.
   4. У підпунктах 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4 пункту 3.3 слова "та про
надання доступу до електромережі" вилучити.
   5. У пункті 3.7 слова "і Ставок абонентної плати" вилучити.
   6. Підпункт 3.7.1 пункту 3.7 викласти в такій редакції:
   "3.7.1. Тарифи  на  передачу  підлягають  регулюванню  і
затверджуються НКРЕ.
   Якщо суб'єкт підприємницької діяльності звернувся до НКРЕ з
заявою про отримання ліцензії на право здійснення підприємницької
діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами, він подає заяву та відповідні документи для
встановлення тарифів одночасно з поданням заяви про отримання
ліцензії. Рішення про встановлення тарифів на передачу електричної
енергії  приймається  НКРЕ  одночасно з рішенням про видачу
ліцензії".
   7. Підпункт 3.7.2 пункту 3.7 викласти в такій редакції:
   "3.7.2. Ліцензіат   має   право   одержувати   від
енергопостачальників, електроенергію яких він передає місцевими
(локальними) електромережами на відповідному класі напруги, плату
за тарифами на передачу електроенергії. Відносини між ліцензіатами
регулюються  договорами.  Порядок розрахунку обсягів передачі
електроенергії  та  тарифи  на   передачу   визначаються
нормативно-правовими актами НКРЕ".
   8. У підпункті 3.7.3 пункту 3.7 слова "Тарифні ставки на
передачу електроенергії і ставки абонентної плати" замінити на
слова "Тарифи на передачу електроенергії".
   9. Підпункт 3.7.4 пункту 3.7 викласти в такій редакції:
   "3.7.4. НКРЕ має право переглядати тарифи у разі виявлення
нецільового  використання коштів, передбачених у затверджених
тарифах ліцензіата, надання ліцензіатом до НКРЕ недостовірної
інформації щодо здійснення ліцензованої діяльності та в інших
випадках, передбачених нормативно-правовими актами НКРЕ.  НКРЕ
переглядає  тарифи  ліцензіата,  виходячи  з даних звітності
ліцензіата та актів перевірок, що проводяться НКРЕ, пояснень та
матеріалів  ліцензіата.  НКРЕ  при прийнятті рішень ураховує
інформацію,   надану   об'єднаннями   споживачів,   іншими
заінтересованими особами".
   10. Підпункт 3.7.5 пункту 3.7 викласти в такій редакції:
   "3.7.5. Ліцензіат має право звернутися до НКРЕ з заявою щодо
перегляду тарифів на передачу електричної енергії при здійсненні
повної поточної оплати електроенергії, купованої в  оптового
постачальника, у разі:
   а) наявності збитків від здійснення ліцензованої діяльності,
що виникли з незалежних від ліцензіата причин;
   б) зміни обсягів постачання електричної енергії, врахованих
при розрахунку тарифів на базовий період, більше ніж на 5%;
   в) зміни витрат на здійснення ліцензованої діяльності, якщо
це призводить до зміни тарифів більше ніж на 5% від затвердженого
рівня.
   Якщо ліцензіат  здійснює  діяльність виключно з передачі
електричної енергії, умова здійснення повної поточної оплати
електроенергії,  купованої  в  оптового  постачальника,  не
застосовується".
   11. Підпункт 3.7.6 пункту 3.7 викласти в такій редакції:
   "3.7.6. При переході на розрахунок тарифів для чотирьох
класів напруги ліцензіат має  надати  НКРЕ  розрахунки  для
затвердження відповідних тарифів на передачу".
   12. У підпункті 3.7.8 пункту 3.7 слова "структурі тарифних
ставок на передачу електроенергії, ставок абонентної плати та
платежів"  замінити на слова "структури тарифів на передачу
електроенергії".
   13. Підпункт 3.7.9 пункту 3.7 викласти в такій редакції:
   "3.7.9. Ліцензіат  має  опублікувати  в  засобах масової
інформації:
   а) тарифи на передачу електроенергії та коефіцієнти витрат,
за п'ять днів до введення їх у дію;
   б) методики, протягом трьох місяців від дати видачі ліцензії;
   в) зміни до методик, за п'ять днів до введення в дію змін.
   Публікація має  містити  таку  інформацію, що забезпечує
можливість будь-якій особі мати чітке уявлення  про  розмір
платежів, які вона повинна здійснювати".
   14. У підпунктах 3.8.2, 3.8.3 пункту 3.8 слова "і про надання
доступу до місцевої (локальної) електромережі" вилучити та цифри
"30" замінити на цифри "15".
   15. Підпункт 3.8.6 пункту 3.8 викласти в такій редакції:
   "3.8.6. Ліцензіат не повинен надавати перевагу будь-яким
споживачам  електричної  енергії чи суб'єктам підприємницької
діяльності при укладенні договорів про підключення та/або про
передачу електричної енергії".
   16. Підпункт 3.8.7 пункту 3.8 викласти в такій редакції:
   "3.8.7. Ліцензіат має право від імені енергопостачальника
припиняти  передачу електричної енергії споживачу, дії якого
перешкоджають або можуть перешкодити ліцензіату дотримуватись Умов
та Правил".
   17. У підпункті 3.9.3 пункту 3.9 слова "за рахунок абонентної
плати" замінити на слова "за рахунок тарифів".
   18. Підпункт 3.9.8 пункту 3.9 вилучити, у зв'язку з цим
підпункт 3.9.9 уважати підпунктом 3.9.8 пункту 3.9.
 
 Заступник начальника
 управління ліцензування       П.Продан
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка