Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заяву СП "Теплоенергетик", м. Донецьк, щодо переоформлення ліцензії на право користування каналами мовлення (НР N 2094 від 11.02.2005) та видачі ліцензії провайдера програмної послуги (м. Торез)

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            17.12.2008 N 2177
 
 
         Про заяву СП "Теплоенергетик",
       м. Донецьк, щодо переоформлення ліцензії
         на право користування каналами
        мовлення (НР N 2094 від 11.02.2005)
       та видачі ліцензії провайдера програмної
            послуги (м. Торез)
 
 
   Розглянувши  заяву Спільного підприємства "Теплоенергетик",
м. Донецьк (юридична  адреса:  бул-р Шевченка, 127, кв. 2,
м. Донецьк, 83052;  фактична  адреса:  вул. Радянська, 10,
м. Донецьк, 83000; директор Маховий М.Є.), щодо переоформлення
ліцензії на право користування каналами мовлення НР N 2094 від
11.02.2005 у  зв'язку  зі  зміною  території  розташування
багатоканальної телемережі, зменшенням кількості домогосподарств
до 1344, збільшення ресурсу багатоканальної телемережі до 42
каналів, збільшенням кількості програм до 44 та зміною загальної
концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для
ретрансляції (пропозиції абонентам), керуючись статтями 24, 30,
40, 42  Закону  України  "Про телебачення і радіомовлення"
( 3759-12 ), статтями 18, 24 Закону України "Про Національну раду
України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ) та
рішенням Національної ради від 08.10.2008 N 1741 ( v741r295-08 ),
Національна рада В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Переоформити  ліцензію на право користування каналами
мовлення НР N 2094 від  11.02.2005  Спільного  підприємства
"Теплоенергетик", м. Донецьк, у зв'язку зі зміною території
розташування багатоканальної телемережі, зменшенням  кількості
домогосподарств  до  1344, збільшення ресурсу багатоканальної
телемережі до 42 каналів, збільшенням кількості програм до 44 та
зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік)
програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком
до рішення, та видати ліцензію провайдера програмної послуги,
зазначивши:
   - ресурс багатоканальної телемережі - 42 канали;
   - кількість домогосподарств на  території  розповсюдження
програм - 1344;
   - територія  розташування  багатоканальної телемережі -
м. Торез Донецької обл. в межах: мікрорайону 1, 1 (4), 2 (11), 3
(16), 4 (16), 5 (18), 6 (12), 7 (13), 8 (17), 9 (13), 10 (16), 11
(12), 12 (19), 13 (18), 14 (11), мікрорайону 2, 15 (12), 16 (7),
17 (7), 18 (10), 19 (17), 20 (7), 21 (16), 22 (9), 23 (11), 24
(19), 25 (12), 26 (9), 27 (15), 28 (7), 29 (10), 30 (6), 31 (8),
 32 (7), 33 (6), 34 (3), 35 (7), 36 (11), 37 (16), 38 (21), 39
 (21), 40 (16), 41 (21), 42 (12), 43 (3), 44 (8), мікрорайону 3,
1(11), 1-а (6), 2 (16), 3-а (8), 3-б (17), 4 (24), 5 (9), 6 (18),
7 (14), 8 (31), 9 (16), 10 (25), 17 (15), мікрорайону 4, 1 (2),
1-а (23), 2 (10), 3 (22), 4 (11), 5 (18), 6 (9), 7 (9), 8 (16), 9
(20), 12 (15), 12-а (12), 15 (17), 17 (10), 18 (12), 19 (20), 20
(17), 21 (19), 22 (31), 23 (14), 24-а (12), 24-б (18), 25 (13), 26
(12), 27 (23), 29 (19), 32 (15), 33 (3), 34 (5), 35 (14), вулиць:
Поповича, 2 (7), 4 (8), 6 (3), 8 (4), 10 (3), 12 (3), 14 (3), 16
(4), Енгельса, 89 (1), 91 (8), 95 (2), 97 (2), 129 (1), Стаханова,
1 (4), 2 (7), 3 (9), 5 (1), 7 (4), 9 (3), 11 (10), 17 (7), 20 (1),
21 (6), 50 років СРСР, 7 (12), 9 (17), 11 (9), 13 (5), Пушкіна, 1
(7), 3 (1), 4 (10), 6 (1).
 
   2. Затвердити СП  "Теплоенергетик",  м.  Донецьк,  пакет
(перелік) програм універсальної програмної послуги, згідно з
додатком до рішення.
 
   3. Затвердити СП "Теплоенергетик", м. Донецьк,  загальну
концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм для
ретрансляції (пропозиції абонентам), які передбачено надавати у
складі  програмної  послуги,  згідно  з додатком до рішення
(підписаним начальником управління науково-технічного і частотного
розвитку, начальником  управління  контролю  та  моніторингу,
начальником ліцензійно-реєстраційного управління).
 
   4. Провайдер  програмної  послуги  СП "Теплоенергетик",
м. Донецьк, зобов'язаний забезпечити всім абонентам можливість
отримання програм універсальної програмної послуги окремим пакетом
та включити програми універсальної програмної послуги до всіх
пакетів програм.
 
   5. Фінансово-економічному управлінню на підставі Методики
розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження,
переоформлення та видачу дубліката ліцензії на  мовлення  та
ліцензії провайдера програмної послуги ( v005r295-06 ) провести
розрахунок, видати СП "Теплоенергетик", м. Донецьк, рахунок на
сплату ліцензійного збору: враховуючи раніше сплачений ліцензійний
збір, за зменшення кількості домогосподарств до 1344, збільшення
ресурсу багатоканальної телемережі до 42 каналів, збільшення
кількості програм до 44, коефіцієнт врахування територіальних
особливостей розповсюдження програм (L = 0,1).
 
   6. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ліцензію провайдера програмної послуги СП "Теплоенергетик"
м. Донецьк, строк дії ліцензії по 27.09.2014 відповідно до першої
ліцензії НР N 1869 від 27.09.2004.
 
   7. При видачі переоформленої ліцензії ліцензія на право
користування каналами мовлення НР N 2094 від 11.02.2005 СП
"Теплоенергетик", м. Донецьк, вважається недійсною та вилучається.
 
   8. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на
департаменти:  ліцензійний,  контрольно-аналітичної  роботи та
юридичне управління.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 В.о. відповідального секретаря             Ю.Плаксюк
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   17.12.2008 N 2177
 
 
            ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦIЯ
       (принципи, підстави добору та перелік)
     програм для ретрансляції (пропозиції абонентам),
     які передбачено надавати СП "Теплоенергетик",
    м. Донецьк, у складі програмної послуги у м. Торезі
     Донецької обл., в межах території розташування
          багатоканальної телемережі
 
 
   Пакет (перелік) програм універсальної програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Канал (ТВК) ¦    Програма    ¦ Умови розповсюдження ¦
¦з/п ¦ прийому  ¦           ¦ (доступ) - відкритий ¦
¦  ¦      ¦           ¦   або кодований   ¦
¦----+------------+----------------------+-----------------------¦
¦ 1. ¦   4   ¦   Національна   ¦    відкритий    ¦
¦  ¦      ¦ телекомпанія України ¦            ¦
¦----+------------+----------------------+-----------------------¦
¦ 2. ¦   4   ¦  ТОВ "ТРК "ЕРА"  ¦    відкритий    ¦
¦----+------------+----------------------+-----------------------¦
¦ 3. ¦   30   ¦  ТРК "Студія 1+1"  ¦    відкритий    ¦
¦  ¦      ¦   у формі ТОВ   ¦            ¦
¦----+------------+----------------------+-----------------------¦
¦ 4. ¦   10   ¦   АТЗТ "УНТК"   ¦    відкритий    ¦
¦----+------------+----------------------+-----------------------¦
¦ 5. ¦   48   ¦  ТОВ "МКТ "ICTV"  ¦    відкритий    ¦
¦----+------------+----------------------+-----------------------¦
¦ 6. ¦   52   ¦  ЗАТ "Міжнародний  ¦    відкритий    ¦
¦  ¦      ¦  медіа Центр-СТБ"  ¦            ¦
¦----+------------+----------------------+-----------------------¦
¦ 7. ¦   57   ¦ ЗАТ "ТРК "Україна" ¦    відкритий    ¦
¦----+------------+----------------------+-----------------------¦
¦ 8. ¦   48   ¦ ЗАТ "Телекомпанія  ¦    відкритий    ¦
¦  ¦      ¦    "ТЕТ"     ¦            ¦
¦----+------------+----------------------+-----------------------¦
¦ 9. ¦   64   ¦  ВАТ "ТК "Тоніс"  ¦    відкритий    ¦
¦----+------------+----------------------+-----------------------¦
¦10. ¦   23   ¦  ЗАТ "ТелеОдин"  ¦    відкритий    ¦
¦----+------------+----------------------+-----------------------¦
¦11. ¦   27   ¦    27 канал    ¦    відкритий    ¦
¦----+------------+----------------------+-----------------------¦
¦12. ¦   27   ¦ ВАТ "Київтелемонтаж" ¦    відкритий    ¦
------------------------------------------------------------------
 
 
               ПЕРЕЛIК
          телерадіопрограм та передач,
       які провайдер зобов'язується надавати
        абоненту у складі програмної послуги
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦  Канал  ¦    Програма    ¦Номер та дата дозволу¦
¦з/п ¦  прийому  ¦            ¦           ¦
¦----+-------------+-----------------------+---------------------¦
¦13. ¦супутниковий ¦  Парламентський   ¦Договір N 628    ¦
¦  ¦       ¦  телеканал "РАДА"  ¦від 23.04.2004    ¦
¦----+-------------+-----------------------+---------------------¦
¦14. ¦супутниковий ¦(5 канал чесних новин) ¦Договір N 105-ДР   ¦
¦  ¦       ¦            ¦від 01.10.2008    ¦
¦----+-------------+-----------------------+---------------------¦
¦15. ¦супутниковий ¦  ЗАТ "Новий канал"  ¦Договір N 369/2003  ¦
¦  ¦       ¦            ¦від 16.09.2003    ¦
¦----+-------------+-----------------------+---------------------¦
¦16. ¦супутниковий ¦     НТН     ¦Договір N 366 К   ¦
¦  ¦       ¦            ¦від 01.01.2008    ¦
¦----+-------------+-----------------------+---------------------¦
¦17. ¦супутниковий ¦   К-1 (ТОВ "ТРО   ¦Договір N 364-С   ¦
¦  ¦       ¦"Мульті Медіа Сервіс") ¦від 01.01.2008    ¦
¦----+-------------+-----------------------+---------------------¦
¦18. ¦супутниковий ¦     КРТ     ¦Договір б/н     ¦
¦  ¦       ¦            ¦від 01.04.2004    ¦
¦----+-------------+-----------------------+---------------------¦
¦19. ¦супутниковий ¦  Мегаспорт (ВАТ   ¦Договір N 364-К1   ¦
¦  ¦       ¦  "Київтелемонтаж")  ¦від 01.01.2008    ¦
¦----+-------------+-----------------------+---------------------¦
¦20. ¦супутниковий ¦     К2      ¦Договір N 364-К2   ¦
¦  ¦       ¦            ¦від 01.01.2008    ¦
¦----+-------------+-----------------------+---------------------¦
¦21. ¦супутниковий ¦     КIНО     ¦Договір N К     ¦
¦  ¦       ¦            ¦від 01.01.2008    ¦
¦----+-------------+-----------------------+---------------------¦
¦22. ¦супутниковий ¦    Погода-ТБ    ¦Договір N 10     ¦
¦  ¦       ¦            ¦від 01.02.2008    ¦
¦----+-------------+-----------------------+---------------------¦
¦23. ¦супутниковий ¦    STAR TV    ¦Договір б/н     ¦
¦  ¦       ¦            ¦від 01.02.2008    ¦
¦----+-------------+-----------------------+---------------------¦
¦24. ¦супутниковий ¦  Перший діловий   ¦Договір       ¦
¦  ¦       ¦            ¦N 01/02/08-р     ¦
¦  ¦       ¦            ¦від 01.02.2008    ¦
¦----+-------------+-----------------------+---------------------¦
¦25. ¦супутниковий ¦    TV Віта    ¦Договір N 41     ¦
¦  ¦       ¦            ¦від 01.02.2008    ¦
¦----+-------------+-----------------------+---------------------¦
¦26. ¦супутниковий ¦     24      ¦Договір       ¦
¦  ¦       ¦            ¦N 27-12.2007/1    ¦
¦  ¦       ¦            ¦від 01.01.2008    ¦
¦----+-------------+-----------------------+---------------------¦
¦27. ¦супутниковий ¦     М2      ¦Договір       ¦
¦  ¦       ¦            ¦N 690-К       ¦
¦  ¦       ¦            ¦від 01.02.2008    ¦
¦----+-------------+-----------------------+---------------------¦
¦28. ¦супутниковий ¦    Меню-ТВ    ¦Договір       ¦
¦  ¦       ¦            ¦N 257        ¦
¦  ¦       ¦            ¦від 01.02.2008    ¦
¦----+-------------+-----------------------+---------------------¦
¦29. ¦супутниковий ¦   Ентер-фільм   ¦Договір N 364-Р-Ф  ¦
¦  ¦       ¦            ¦від 01.02.2007    ¦
¦----+-------------+-----------------------+---------------------¦
¦30. ¦супутниковий ¦    Максі-ТВ    ¦Договір       ¦
¦  ¦       ¦            ¦N 03-01-08/Д     ¦
¦  ¦       ¦            ¦від 03.01.2008    ¦
¦----+-------------+-----------------------+---------------------¦
¦31. ¦супутниковий ¦    MUSIC BOX    ¦Договір N 158    ¦
¦  ¦       ¦            ¦від 19.05.2008    ¦
¦----+-------------+-----------------------+---------------------¦
¦32. ¦супутниковий ¦  ДТРК "Культура"  ¦Договір б/н     ¦
¦  ¦       ¦            ¦від 01.02.2008    ¦
¦----+-------------+-----------------------+---------------------¦
¦33. ¦супутниковий ¦ ТОВ "Хмарочос Медіа" ¦Договір N 17/08   ¦
¦  ¦       ¦            ¦від 01.10.2008    ¦
¦----+-------------+-----------------------+---------------------¦
¦34. ¦супутниковий ¦    Планета    ¦Договір       ¦
¦  ¦       ¦            ¦N 65/09.08-Г     ¦
¦  ¦       ¦            ¦від 01.10.2008    ¦
¦----+-------------+-----------------------+---------------------¦
¦35. ¦супутниковий ¦     SCI     ¦Договір N 2/09.08  ¦
¦  ¦       ¦            ¦від 01.10.2008    ¦
¦----+-------------+-----------------------+---------------------¦
¦36. ¦супутниковий ¦     СВIТ     ¦Договір       ¦
¦  ¦       ¦            ¦N 68/09.08-С     ¦
¦  ¦       ¦            ¦від 01.10.2008    ¦
¦----+-------------+-----------------------+---------------------¦
¦37. ¦супутниковий ¦     КіКо     ¦Договір       ¦
¦  ¦       ¦            ¦N 64/09.08-КТ    ¦
¦  ¦       ¦            ¦від 01.10.2008    ¦
¦----+-------------+-----------------------+---------------------¦
¦38. ¦супутниковий ¦     2Т      ¦Договір       ¦
¦  ¦       ¦            ¦N 64/09.08-КТ    ¦
¦  ¦       ¦            ¦від 01.10.2008    ¦
¦----+-------------+-----------------------+---------------------¦
¦39. ¦супутниковий ¦  Охота и рыбалка  ¦Договір       ¦
¦  ¦       ¦            ¦N 236-07СМ      ¦
¦  ¦       ¦            ¦від 01.10.2007    ¦
¦----+-------------+-----------------------+---------------------¦
¦40. ¦супутниковий ¦    Ретро ТВ    ¦Договір       ¦
¦  ¦       ¦            ¦N 236-07СМ      ¦
¦  ¦       ¦            ¦від 01.10.2007    ¦
¦----+-------------+-----------------------+---------------------¦
¦41. ¦супутниковий ¦    24 Техно    ¦Договір       ¦
¦  ¦       ¦            ¦N V6.080401.24TEC  ¦
¦  ¦       ¦            ¦від 01.04.2008    ¦
¦----+-------------+-----------------------+---------------------¦
¦42. ¦супутниковий ¦  Русский иллюзион  ¦Договір       ¦
¦  ¦       ¦            ¦N V6.080402.RIL   ¦
¦  ¦       ¦            ¦від 01.04.2008    ¦
¦----+-------------+-----------------------+---------------------¦
¦43. ¦супутниковий ¦     ТДК     ¦Договір       ¦
¦  ¦       ¦            ¦N V6.080404.TDK   ¦
¦  ¦       ¦            ¦від 01.04.2008    ¦
¦----+-------------+-----------------------+---------------------¦
¦44. ¦супутниковий ¦   Первый канал.   ¦Договір N 364-пк   ¦
¦  ¦       ¦  Всемирная сеть*  ¦від 01.01.2006    ¦
------------------------------------------------------------------
 
_______________
   * Тимчасово дозволити ретрансляцію до прийняття остаточного
рішення Національною радою.
   Провайдер програмної послуги СП "Теплоенергетик", м. Донецьк,
зобов'язаний забезпечити  всім  абонентам можливість отримання
програм універсальної програмної послуги окремим пакетом  та
включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів
програм.
   Розмір абонентської  плати  (тариф)  за  користування
універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.
 
 Начальник управління
 науково-технічного
 і частотного розвитку                 Т.Мироненко
 
 Начальник управління
 контролю та моніторингу              С.Ляпідевський
 
 Начальник
 ліцензійно-реєстраційного
 управління                      Л.Запорожець
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка