Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заяву ТОВ "ТРК "Кварц", м. Нікополь Дніпропетровської обл. щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР N 0189-м від 05.02.2002)

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            17.12.2008 N 2205
 
 
          Про заяву ТОВ "ТРК "Кварц",
        м. Нікополь Дніпропетровської обл.
          щодо переоформлення ліцензії
       на мовлення (НР N 0189-м від 05.02.2002)
 
 
   Розглянувши заяву  ТОВ  "ТРК  "Кварц",  м.  Нікополь
Дніпропетровської обл.   (юридична   та  фактична  адреси:
вул. К.Лібкнехта, 113-а, м. Нікополь, Дніпропетровська  обл.,
53200; генеральний директор Кравченко I.I.), про переоформлення
ліцензії на мовлення НР N 0189-м  від  05.02.2002  (ефірне
телебачення: 38   ТВК   у   м.   Нікополі,   потужність
передавача - 0,1 кВт, обсяг мовлення  24  год./добу,  мова:
українська - 80%) у зв'язку зі зміною організаційно-правової форми
власності та  назви  компанії  (була:  Виробничий  кооператив
"ТРО "Кварц";  стала:  ТОВ  "ТРК  "Кварц"), власників (були:
Кравченко I.I., Кравченко Ю.I., Кравченко О.В., Денисова Н.I.;
стали: ЗАТ "Телекомпанія "ТЕТ", м. Київ, ТОВ "ТЕТ-Продакшн",
м. Київ),  органу  управління,  складу  редакційної  ради,
програмної концепції мовлення, керуючись статтями 31 та 35 Закону
України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), статтями 18
та 24 Закону України "Про Національну раду України з питань
телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна рада
В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Переоформити  ліцензію  на мовлення НР N 0189-м від
05.02.2002 Виробничого кооперативу "ТРО "Кварц", м. Нікополь
Дніпропетровської обл., у зв'язку зі зміною організаційно-правової
форми власності та назви компанії, власників, органу управління,
складу редакційної ради, програмної концепції мовлення, видати
ліцензію на мовлення, зазначивши:
   - вид мовлення: ефірне (телебачення);
   - вихідні дані (логотип, позивні, емблема): "К", "Кварц";
   - територіальна категорія мовлення: місцеве;
   - програмна концепція мовлення - згідно з додатком 1 до
рішення  (підписаним  начальником  управління  контролю  та
моніторингу);
   - докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення -
згідно з додатком 2 до рішення (підписаним начальником управління
науково-технічного і частотного розвитку);
   - періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - 24 години на
добу.
 
   2. Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики
розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження,
переоформлення  та видачу дубліката ліцензії на мовлення та
ліцензії провайдера програмної послуги ( v005r295-06 ), провести
розрахунок  та  видати  ТОВ  "ТРК  "Кварц",  м.  Нікополь
Дніпропетровської обл.,рахунок на сплату ліцензійного збору за
зміни,  які  не  впливають  на  розмір  ліцензійного збору:
організаційно-правової форми  власності  та  назви  компанії,
власників, органу управління, складу редакційної ради, програмної
концепції мовлення - в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
 
   3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ТОВ "ТРК "Кварц", м. Нікополь Дніпропетровської обл.,
переоформлену ліцензію на мовлення, строк дії залишається без
змін - по 19.09.2009.
 
   4. При видачі переоформленої ліцензії на мовлення ліцензія на
мовлення НР N 0189-м від 05.02.2002 вважається недійсною та
вилучається.
 
   5. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на
ліцензійний департамент та управління контролю та моніторингу.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 В.о. відповідального секретаря             Ю.Плаксюк
 
 
                   Додаток 1
                   до рішення Національної ради
                   17.12.2008 N 2205
 
 
            ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦIЯ
          мовлення ТОВ "ТРК "Кварц",
        м. Нікополь Дніпропетровської обл.
 
 
   I. Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі:
   українська не менше 75%;
 
   II. Частка програм власного виробництва:
   3 години на добу, 12,5%;
 
   III. Мінімальна  частка  національного  аудіовізуального
продукту (в тому числі власного виробництва):
   12 годин на добу, 50%;
 
   IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного
виробництва:
   12 годин на добу, 50%
 
   V. Максимальні обсяги ретрансляції:
   21 година на добу, 87,5% - програми ЗАТ "ТК "ТЕТ", м. Київ;
 
   VI. Формат (відповідно до програмної концепції):
   розважально-інформаційний. Фільмопоказ;
 
   VII. Жанровий розподіл програмного наповнення:
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
¦N з/п¦ Розподіл програмного ¦Загальний¦ Обсяг ¦  Обсяг  ¦ Обсяг  ¦ Програми та ¦
¦   ¦   наповнення    ¦обсяг на ¦власного ¦національного¦іноземного¦передачі, які ¦
¦   ¦            ¦ добу  ¦продукту ¦ продукту  ¦ продукту ¦передбачається¦
¦   ¦            ¦(год.хв./¦(год.хв./¦ (год.хв./ ¦(год.хв./ ¦ретранслювати ¦
¦   ¦            ¦ добу) ¦ добу) ¦  добу)  ¦ добу)  ¦(год.хв./добу)¦
¦-----+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 1 ¦      2      ¦  3  ¦  4  ¦   5   ¦  6   ¦   7    ¦
¦-----+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 1 ¦Iнформаційно-аналітичні¦1 год.  ¦ 30 хв. ¦1 год. 18 хв.¦   -  ¦  48 хв.  ¦
¦   ¦і публіцистичні    ¦18 хв.  ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦передачі        ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦-----+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 2 ¦Культурно-мистецькі  ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦   -  ¦    -   ¦
¦   ¦передачі        ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦-----+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 3 ¦Науково-просвітницькі ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦   -  ¦    -   ¦
¦   ¦передачі        ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦-----+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 4 ¦Розважально-музичний (в¦ 11 год. ¦1 год.  ¦3 год. 55 хв.¦7 год.  ¦9 год. 49 хв. ¦
¦   ¦т.ч.: музичні передачі ¦ 19 хв. ¦30 хв.  ¦       ¦24 хв.  ¦       ¦
¦   ¦інтерактивні передачі, ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦ігрові шоу, передачі  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦по заявкам, тощо...)  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦-----+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 5 ¦Підбірка музичних   ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦   -  ¦    -   ¦
¦   ¦творів (для      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦радіомовлення)     ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦-----+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 6 ¦Дитячі передачі    ¦ 2 год. ¦ 30 хв. ¦  1 год.  ¦ 1 год. ¦1 год. 30 хв. ¦
¦-----+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 7 ¦Фільмопоказ (для    ¦5 год.  ¦  -  ¦1 год. 50 хв.¦3 год.  ¦5 год. 26 хв. ¦
¦   ¦телебачення)      ¦26 хв.  ¦     ¦       ¦36 хв.  ¦       ¦
¦-----+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 8 ¦Iнше:         ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦   ¦реклама        ¦3 год.  ¦ 23 хв. ¦3 год. 36 хв.¦   -  ¦3 год. 13 хв. ¦
¦   ¦            ¦36 хв.  ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦   ¦елементи оформлення  ¦ 6 хв. ¦ 3 хв. ¦  6 хв.  ¦   -  ¦  3 хв.   ¦
¦   ¦ефіру         ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦   ¦анонси         ¦ 15 хв. ¦ 4 хв. ¦  15 хв.  ¦   -  ¦  11 хв.  ¦
¦   ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦   ¦телеторгівля      ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦   -  ¦    -   ¦
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління
 контролю та моніторингу              С.Ляпідевський
 
 
                   Додаток 2
                   до рішення Національної ради
                   17.12.2008 N 2205
 
 
       Докладні характеристики каналу мовлення,
        мережі мовлення ТОВ "ТРК "Кварц",
        м. Нікополь Дніпропетровської обл.
 
 
   Територіальна категорія мовлення: місцеве
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Місцезнаходження    ¦Частота/ ¦Потужність¦ Територія  ¦
¦з/п ¦  передавача     ¦ канал ¦передавача¦розповсюдження¦
¦  ¦            ¦мовлення ¦ (кВт)  ¦  програм  ¦
¦----+-----------------------+---------+----------+--------------¦
¦ 1. ¦вул. К.Лібкнехта, 113-а¦ 38 ТВК ¦  0,1  ¦м. Нікополь  ¦
¦  ¦            ¦     ¦     ¦       ¦
¦  ¦м. Нікополь      ¦     ¦     ¦       ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління
 науково-технічного
 і частотного розвитку                 Т.Мироненко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка