Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заяву ТОВ "Запорізька незалежна ТРК "ТВ-5", м. Запоріжжя, щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР N 0353-м від 29.05.2002)

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            17.12.2008 N 2229
 
 
        Про заяву ТОВ "Запорізька незалежна
      ТРК "ТВ-5", м. Запоріжжя, щодо продовження
         строку дії ліцензії на мовлення
          (НР N 0353-м від 29.05.2002)
 
 
   Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю
"Запорізька  незалежна телерадіокомпанія "ТВ-5", м. Запоріжжя
(юридична адреса: вул. Південне шосе, 72, м. Запоріжжя, 69008;
фактична  адреса:  вул. Суворова, 4-а, м. Запоріжжя, 69035;
генеральний директор Єфімов М.О.), про продовження строку дії
ліцензії  на  мовлення  НР N 0353-м від 29.05.2002 (ефірне
телемовлення: 28 ТВК у м. Запоріжжі, потужність передавача -
1,0 кВт, обсяг мовлення - 24 год./добу, мова: українська не
менше 75%), керуючись статтями 12, 23, 24, 31,  33  Закону
України "Про  телебачення  і  радіомовлення"  (  3759-12  ),
статтями 18, 24 Закону України "Про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна
рада В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Продовжити строк дії ліцензії НР N 0353-м від 29.05.2002
ТОВ "Запорізька незалежна телерадіокомпанія "ТВ-5", м. Запоріжжя,
на мовлення з використанням 28 ТВК у м. Запоріжжі, потужність
передавача - 1,0 кВт, обсяг мовлення - 24 год./добу, зазначивши у
ліцензії:
   - вид мовлення: ефірне (телебачення);
   - вихідні дані (логотип, позивні, емблема): "ТВ-5 спорт";
   - строк дії ліцензії: 7 років;
   - програмна концепція мовлення: згідно з додатком 1 до
рішення  (підписаним  начальником  управління  контролю  та
моніторингу);
   - докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення:
згідно з додатком 2 до рішення (підписаним начальником управління
науково-технічного і частотного розвитку);
   - періодичність, час, обсяги та сітка мовлення: 24 години на
добу.
 
   2. Оператор  телекомунікацій - ТОВ "Запорізька незалежна
телерадіокомпанія "ТВ-5", м. Запоріжжя.
 
   3. Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики
розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження,
переоформлення та видачу дубліката ліцензії на мовлення  та
ліцензії провайдера програмної послуги ( v005r295-06 ), нарахувати
ТОВ "Запорізька незалежна телерадіокомпанія "ТВ-5", м. Запоріжжя,
ліцензійний збір за продовження строку дії ліцензії на мовлення з
використанням 28 ТВК у м. Запоріжжі, потужність передавача -
1,0 кВт,  обсяг  мовлення - 24 год./добу. Врахувати ваговий
коефіцієнт (n = 30).
 
   4. Ліцензійно-реєстраційному управлінню  здійснити  видачу
ліцензії на мовлення ТОВ "Запорізька незалежна телерадіокомпанія
"ТВ-5", м. Запоріжжя, за умови сплати ліцензійного збору та після
закінчення строку дії ліцензії на мовлення НР N 0353-м від
29.05.2002. При видачі ліцензії на мовлення з продовженим строком
дії додатки 1, 7 (дата видачі додатків 10.07.2008) до ліцензії на
мовлення НР N 0353-м від 29.05.2002 вважаються недійсними та
вилучаються.
 
   5. Контроль  за  виконанням  цього  рішення покласти на
ліцензійний департамент та управління контролю та моніторингу.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 В.о. відповідального секретаря             Ю.Плаксюк
 
 
                   Додаток 1
                   до рішення Національної ради
                   17.12.2008 N 2229
 
 
            ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦIЯ
        мовлення ТОВ "Запорізька незалежна
       телерадіокомпанія "ТВ-5", м. Запоріжжя
 
 
   I. "Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі":
   українська не менше 75%;
 
   II. Частка програм власного виробництва:6 годин на добу, 25%;
 
   III. Мінімальна  частка  національного  аудіовізуального
продукту (в тому числі власного виробництва):
   21 година на добу, 87%;
 
   IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного
виробництва:
   3 години на добу, 13%;
 
   V. Максимальні обсяги ретрансляції: 12 годин на добу, 50%,
програми ВАТ "Київтелемонтаж", м. Київ;
 
   VI. Формат (відповідно до програмної концепції):
   спортивно-розважальний;
 
   VII. Жанровий розподіл програмного наповнення:
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
¦N з/п¦ Розподіл програмного ¦Загальний¦ Обсяг ¦  Обсяг  ¦ Обсяг  ¦ Програми та ¦
¦   ¦   наповнення    ¦обсяг на ¦власного ¦національного¦іноземного¦передачі, які ¦
¦   ¦            ¦ добу  ¦продукту ¦ продукту  ¦ продукту ¦передбачається¦
¦   ¦            ¦(год.хв./¦(год.хв./¦ (год.хв./ ¦(год.хв./ ¦ретранслювати ¦
¦   ¦            ¦ добу) ¦ добу) ¦  добу)  ¦ добу)  ¦(год.хв./добу)¦
¦-----+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 1 ¦      2      ¦  3  ¦  4  ¦   5   ¦  6   ¦   7    ¦
¦-----+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 1 ¦Iнформаційно-аналітичні¦2 год.  ¦2 год.  ¦2 год. 30 хв.¦  -   ¦   -    ¦
¦   ¦і публіцистичні    ¦30 хв.  ¦30 хв.  ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦передачі        ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦-----+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 2 ¦Культурно-мистецькі  ¦ 30 хв. ¦ 30 хв. ¦  30 хв.  ¦  -   ¦   -    ¦
¦   ¦передачі        ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦-----+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 3 ¦Науково-просвітницькі ¦ 30 хв. ¦ 30 хв. ¦  30 хв.  ¦  -   ¦   -    ¦
¦   ¦передачі        ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦-----+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 4 ¦Розважально-музичний (в¦3 год.  ¦ 50 хв. ¦3 год. 50 хв.¦  -   ¦   -    ¦
¦   ¦т.ч.: музичні передачі ¦50 хв.  ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦інтерактивні передачі, ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦ігрові шоу, передачі  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦по заявкам тощо ...)  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦-----+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 5 ¦Підбірка музичних   ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
¦   ¦творів (для      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦радіомовлення)     ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦-----+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 6 ¦Дитячі передачі    ¦ 20 хв. ¦ 20 хв. ¦  20 хв.  ¦  -   ¦   -    ¦
¦-----+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 7 ¦Фільмопоказ (для    ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
¦   ¦телебачення)      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦-----+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 8 ¦Iнше:         ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦   ¦(*) спортивне мовлення ¦13 год. ¦  -  ¦  10 год.  ¦ 3 год. ¦  10 год.  ¦
¦   ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦   ¦реклама        ¦ 2 год. ¦ 50 хв. ¦  2 год.  ¦  -   ¦1 год. 10 хв. ¦
¦   ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦   ¦елементи оформлення  ¦ 40 хв. ¦ 20 хв. ¦  40 хв.  ¦     ¦  20 хв.  ¦
¦   ¦ефіру         ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦   ¦анонси         ¦ 40 хв. ¦ 10 хв. ¦  40 хв.  ¦  -   ¦  30 хв.  ¦
¦   ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦   ¦телеторгівля      ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління
 контролю та моніторингу              С.Ляпідевський
 
 
                   Додаток 2
                   до рішення Національної ради
                   17.12.2008 N 2229
 
 
       Докладні характеристики каналу мовлення,
      мережі мовлення ТОВ "Запорізька незалежна
       телерадіокомпанія "ТВ-5", м. Запоріжжя
 
 
   Територіальна категорія мовлення: місцеве
 
--------------------------------------------------------------------
¦N з/п¦Місцезнаходження  ¦Частота/канал¦Потужність¦ Територія  ¦
¦   ¦  передавача    ¦ мовлення  ¦передавача¦розповсюдження¦
¦   ¦          ¦       ¦  (кВт) ¦  програм  ¦
¦-----+--------------------+-------------+----------+--------------¦
¦ 1. ¦м. Запоріжжя,    ¦  28 ТВК  ¦  1,0  ¦м. Запоріжжя ¦
¦   ¦вул. Матросова, 24-а¦       ¦     ¦       ¦
--------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління
 науково-технічного
 і частотного розвитку                 Т.Мироненко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка