Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заяву ТОВ "ТЕЛСТ", м. Стрий Львівської обл., щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР N 0390-п від 02.10.2007)

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
           17.12.2008 року N 2211
 
 
         Про заяву ТОВ "ТЕЛСТ", м. Стрий
        Львівської обл., щодо переоформлення
       ліцензії провайдера програмної послуги
          (НР N 0390-п від 02.10.2007)
 
 
   Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю
"ТЕЛСТ", м. Стрий Львівської обл. (юридична та фактична адреси:
вул. О.Бачинської, 4-а, м. Стрий Львівської обл., 82400; директор
Ворко В.М.), про переоформлення ліцензії провайдера програмної
послуги НР N 0390-п від 02.10.2007 у зв'язку зі збільшенням
ресурсу багатоканальної телемережі до 41 каналу, збільшенням
кількості програм до 44 та зміною загальної концепції (принципи,
підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції
абонентам), керуючись статтями 1, 23, 24, 27, 28, 31, 39, 40, 42,
47 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ),
статтями 18, 24 Закону України "Про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ),Національна рада
В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Переоформити додатки 1, 6 та 7 (дата видачі додатків
02.10.2007) до ліцензії провайдера програмної послуги НР N 0390-п
від 02.10.2007 Товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕЛСТ",
м. Стрий  Львівської обл., у зв'язку зі збільшенням ресурсу
багатоканальної телемережі до 41 каналу, збільшенням кількості
програм до 44 та зміною загальної концепції (принципи, підстави
добору та  перелік)  програм  для  ретрансляції  (пропозиції
абонентам), згідно з додатком до рішення, зазначивши в ліцензії:
   - ресурс багатоканальної телемережі - 41 канал;
   - кількість  домогосподарств  на території розповсюдження
програм - 2500 (без змін);
   - територія  розташування  багатоканальної  телемережі  -
м. Стрий Львівської обл. у межах вулиць: Січових  Стрільців
(непарні номери будинків), Львівської (до перехрестя з вулицею
Січових  Стрільців),  Млинарської,  Зеленої,  Кобилянської,
Заньковецької, Петлюри, Яворницького, Коцюбинського, Морозенка,
Головацького, Вишневої,  Рильського,  Вагилевича,  Богомольця,
Вітовського,  Габрусевича,  Дорошенка,  Зубенка, Кобилянської,
Лемика, Орлика,  Старицького,  Тураша,  Болехівської  (від
вул. Заньковецької  до  вул.  Замкової),  Торговиця, Валової,
Поштової, Б.Хмельницького, Незалежності, Мазепи, Шевченка (від
вул. Львівської до перехрестя з вул. Валовою), Нижанківського,
Л.Українки, Добрівлянської (до будинку N  62-б),  Федьковича,
буд. N 11-б  до  вул.  Січових Стрільців (непарні номери),
Дубравського,  Нижанківського,  Обаля,  Бачинської,  Базарної,
Краківського,  Iвасюка,  Опришків,  Шашкевича, Котляревського,
Петрушевича, Лисенка,  Грушевського,  О.Басараб,  Багряного,
Новий Світ (без змін);
 
   2. Затвердити ТОВ "ТЕЛСТ", м. Стрий Львівської обл., пакет
(перелік) програм універсальної програмної послуги, згідно з
додатком до рішення.
 
   3. Затвердити ТОВ "ТЕЛСТ", м. Стрий Львівської обл., загальну
концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм для
ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення
(підписаним начальником управління науково-технічного і частотного
розвитку,  начальником  управління  контролю  та моніторингу,
начальником ліцензійно-реєстраційного управління).
 
   4. Провайдер програмної послуги ТОВ "ТЕЛСТ",  м.  Стрий
Львівської  обл.,  зобов'язаний  забезпечити  всім  абонентам
можливість отримання програм універсальної програмної послуги
окремим пакетом та включити програми універсальної програмної
послуги до всіх пакетів програм.
 
   5. Фінансово-економічному управлінню на підставі Методики
розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження,
переоформлення та видачу дубліката ліцензії на мовлення  та
ліцензії провайдера програмної послуги ( v005r295-06 ) провести
розрахунок, видати ТОВ "ТЕЛСТ", м. Стрий Львівської обл., рахунок
на сплату ліцензійного збору:
   - за зміну загальної концепції (принципи, підстави добору та
перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) - у
розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
   - враховуючи раніше сплачений ліцензійний збір та кількість
домогосподарств на території розповсюдження програм -  2500,
збільшення  ресурсу багатоканальної телемережі до 41 каналу,
збільшення кількості програм до  44,  коефіцієнт  врахування
територіальних особливостей розповсюдження програм (L = 0,1).
 
   6. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ТОВ "ТЕЛСТ", м. Стрий Львівської обл., додатки 1, 6 та 7 до
ліцензії провайдера програмної послуги НР N 0390-п від 02.10.2007.
 
   7. При видачі переоформлених додатків до ліцензії провайдера
програмної послуги ТОВ "ТЕЛСТ", м. Стрий Львівської обл., додатки
1, 6  та  7  (дата видачі додатків 02.10.2007) до ліцензії
НР N 0390-п від 02.10.2007 вважаються недійсними та вилучаються.
 
   8. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на
департаменти:  контрольно-аналітичної  роботи,  ліцензійний та
юридичне управління.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 В.о. відповідального секретаря             Ю.Плаксюк
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   17.12.2008 N 2211
 
 
            ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦIЯ
       (принципи, підстави добору та перелік)
        програм для ретрансляції (пропозиції
        абонентам), які передбачено надавати
       ТОВ "ТЕЛСТ", м. Стрий Львівської обл.,
       у складі програмної послуги у м. Стрию
        Львівської обл., в межах території
       розташування багатоканальної телемережі
 
   Пакет (перелік) програм універсальної програмної послуги
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Канал (ТВК) прийому¦   Програма   ¦    Умови    ¦
¦з/п ¦          ¦          ¦ розповсюдження  ¦
¦  ¦          ¦          ¦  (доступ) -   ¦
¦  ¦          ¦          ¦  відкритий або  ¦
¦  ¦          ¦          ¦   кодований   ¦
¦----+-------------------+-------------------+-------------------¦
¦ 1. ¦     8     ¦  Національна  ¦   відкритий   ¦
¦  ¦          ¦  телекомпанія  ¦          ¦
¦  ¦          ¦   України   ¦          ¦
¦----+-------------------+-------------------+-------------------¦
¦ 2. ¦     8     ¦ ТОВ "ТРК "ЕРА"  ¦   відкритий   ¦
¦----+-------------------+-------------------+-------------------¦
¦ 3. ¦     1     ¦ТРК "Студія "1+1" у¦   відкритий   ¦
¦  ¦          ¦   формі ТОВ   ¦          ¦
¦----+-------------------+-------------------+-------------------¦
¦ 4. ¦     6     ¦  АТЗТ "УНТК"  ¦   відкритий   ¦
¦----+-------------------+-------------------+-------------------¦
¦ 5. ¦    38     ¦ ТОВ "МКТ "ICTV" ¦   відкритий   ¦
¦----+-------------------+-------------------+-------------------¦
¦ 6. ¦    23     ¦ ЗАТ "Новий канал" ¦   відкритий   ¦
¦----+-------------------+-------------------+-------------------¦
¦ 7. ¦    32     ¦ ЗАТ "Міжнародний ¦   відкритий   ¦
¦  ¦          ¦ медіа Центр-СТБ" ¦          ¦
¦----+-------------------+-------------------+-------------------¦
¦ 8. ¦    48     ¦ ТОВ "Телекомпанія ¦   відкритий   ¦
¦  ¦          ¦    "ТЕТ"    ¦          ¦
¦----+-------------------+-------------------+-------------------¦
¦ 9. ¦    57     ¦ПП "НТА - незалежне¦   відкритий   ¦
¦  ¦          ¦  телевізійне  ¦          ¦
¦  ¦          ¦  агентство"   ¦          ¦
¦----+-------------------+-------------------+-------------------¦
¦10. ¦    12(*)   ¦ КП ТК "Львів-ТБ" ¦   відкритий   ¦
¦----+-------------------+-------------------+-------------------¦
¦11. ¦    12(*)   ¦ Львівська ОДТРК ¦   відкритий   ¦
¦----+-------------------+-------------------+-------------------¦
¦12. ¦    12(*)   ¦Телерадіооб'єднання¦   відкритий   ¦
¦  ¦          ¦   "Міст-ТБ"   ¦          ¦
------------------------------------------------------------------
 
_______________
   (*) - ретрансляція програм в межах зони впевненого прийому.
 
               ПЕРЕЛIК
      телерадіопрограм та передач, які провайдер
         зобов'язується надавати абоненту
          у складі програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Канал прийому¦    Програма    ¦Номер та дата дозволу ¦
¦з/п ¦       ¦           ¦           ¦
¦----+-------------+----------------------+----------------------¦
¦13. ¦супутниковий ¦ Парламентський канал ¦Договір N 675 від   ¦
¦  ¦       ¦    "РАДА"    ¦25.06.2007      ¦
¦----+-------------+----------------------+----------------------¦
¦14. ¦супутниковий ¦  ТРК "Україна"   ¦Договір б/н від    ¦
¦  ¦       ¦           ¦01.06.2007      ¦
¦----+-------------+----------------------+----------------------¦
¦15. ¦супутниковий ¦     НТН     ¦Договір N 04/08/08 від¦
¦  ¦       ¦           ¦01.04.2008      ¦
¦----+-------------+----------------------+----------------------¦
¦16. ¦супутниковий ¦    ТОНIС     ¦Договір N 73/2-Д/ВР  ¦
¦  ¦       ¦           ¦від 10.10.2007    ¦
¦----+-------------+----------------------+----------------------¦
¦17. ¦супутниковий ¦ К1 (ТОВ "ТРО "Мульті ¦Договір N 119-С від  ¦
¦  ¦       ¦  Медіа Сервіс")  ¦01.09.2008      ¦
¦----+-------------+----------------------+----------------------¦
¦18. ¦супутниковий ¦     М1     ¦Договір N 522-К від  ¦
¦  ¦       ¦           ¦22.06.2007      ¦
¦----+-------------+----------------------+----------------------¦
¦19. ¦супутниковий ¦    5 (НБМ)    ¦Договір N 498/2007 від¦
¦  ¦       ¦           ¦01.07.2007      ¦
¦----+-------------+----------------------+----------------------¦
¦20. ¦супутниковий ¦     УТР     ¦Договір N 257 від   ¦
¦  ¦       ¦           ¦07.10.2008      ¦
¦----+-------------+----------------------+----------------------¦
¦21. ¦супутниковий ¦  ДТРК "Культура"  ¦Договір б/н від    ¦
¦  ¦       ¦           ¦27.07.2007      ¦
¦----+-------------+----------------------+----------------------¦
¦22. ¦супутниковий ¦     24     ¦Договір N 19-06.2007/0¦
¦  ¦       ¦           ¦від 16.07.2007    ¦
¦----+-------------+----------------------+----------------------¦
¦23. ¦супутниковий ¦    NEWS ONE    ¦Договір N 262/44-Н від¦
¦  ¦       ¦           ¦01.04.2008      ¦
¦----+-------------+----------------------+----------------------¦
¦24. ¦супутниковий ¦     КIНО     ¦Договір N К-208 від  ¦
¦  ¦       ¦           ¦01.07.2007      ¦
¦----+-------------+----------------------+----------------------¦
¦25. ¦супутниковий ¦     O-TV     ¦Договір N 545 від   ¦
¦  ¦       ¦           ¦15.06.2007      ¦
¦----+-------------+----------------------+----------------------¦
¦26. ¦супутниковий ¦     М2     ¦Договір N 522-К від  ¦
¦  ¦       ¦           ¦22.06.2007      ¦
¦----+-------------+----------------------+----------------------¦
¦27. ¦супутниковий ¦     К2     ¦Договір N 119-К2 від ¦
¦  ¦       ¦           ¦01.05.2008      ¦
¦----+-------------+----------------------+----------------------¦
¦28. ¦супутниковий ¦ ТОВ "Хмарочос медіа" ¦Договір N 24/08 від  ¦
¦  ¦       ¦           ¦12.09.2008      ¦
¦----+-------------+----------------------+----------------------¦
¦29. ¦супутниковий ¦     ТВі     ¦Договір N ТВі-73/08к ¦
¦  ¦       ¦           ¦від 04.09.2008    ¦
¦----+-------------+----------------------+----------------------¦
¦30. ¦супутниковий ¦     Світ     ¦Договір N 66/09.08-С ¦
¦  ¦       ¦           ¦від 12.09.2008    ¦
¦----+-------------+----------------------+----------------------¦
¦31. ¦супутниковий ¦     2Т     ¦Договір N 63/09.08-Т ¦
¦  ¦       ¦           ¦від 15.09.2008    ¦
¦----+-------------+----------------------+----------------------¦
¦32. ¦супутниковий ¦  Мегаспорт (ЗАТ  ¦Договір N 119-К1 від ¦
¦  ¦       ¦ "Київтелемонтаж")  ¦01.09.2008      ¦
¦----+-------------+----------------------+----------------------¦
¦33. ¦супутниковий ¦     SCI     ¦Договір N 4/09.08 від ¦
¦  ¦       ¦           ¦12.09.2008      ¦
¦----+-------------+----------------------+----------------------¦
¦34. ¦супутниковий ¦    Планета    ¦Договір N 63/09.08-П ¦
¦  ¦       ¦           ¦від 12.09.2008    ¦
¦----+-------------+----------------------+----------------------¦
¦35. ¦супутниковий ¦   Ентер-фільм   ¦Договір N 119-Р-Ф від ¦
¦  ¦       ¦           ¦01.10.2008      ¦
¦----+-------------+----------------------+----------------------¦
¦36. ¦супутниковий ¦   Ентер-музика   ¦Договір N 119-Р-Ф від ¦
¦  ¦       ¦           ¦01.10.2008      ¦
¦----+-------------+----------------------+----------------------¦
¦37. ¦супутниковий ¦ Discovery Channel  ¦Договір б/н від    ¦
¦  ¦       ¦           ¦10.10.2007      ¦
¦----+-------------+----------------------+----------------------¦
¦38. ¦супутниковий ¦    НТВ-Мир    ¦Договір N 283 від   ¦
¦  ¦       ¦           ¦10.09.2008      ¦
¦----+-------------+----------------------+----------------------¦
¦39. ¦супутниковий ¦  Viasat History  ¦Договір N 322-08VH від¦
¦  ¦       ¦           ¦12.02.2008      ¦
¦----+-------------+----------------------+----------------------¦
¦40. ¦супутниковий ¦     RTVi     ¦Договір N РТВК-58/08к ¦
¦  ¦       ¦           ¦від 06.02.2008    ¦
¦----+-------------+----------------------+----------------------¦
¦41. ¦супутниковий ¦   EUROSPORT    ¦Договір б/н від    ¦
¦  ¦       ¦           ¦01.10.2007      ¦
¦----+-------------+----------------------+----------------------¦
¦42. ¦супутниковий ¦   Детский мир   ¦Договір N РТВК-58/08к ¦
¦  ¦       ¦           ¦від 06.02.2008    ¦
¦----+-------------+----------------------+----------------------¦
¦43. ¦супутниковий ¦   Наше кино    ¦Договір N РТВК-58/08к ¦
¦  ¦       ¦           ¦від 06.02.2008    ¦
¦----+-------------+----------------------+----------------------¦
¦44. ¦супутниковий ¦  Hallmark Channel  ¦Договір б/н від    ¦
¦  ¦       ¦           ¦01.10.2007      ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Провайдер програмної  послуги  ТОВ  "ТЕЛСТ",  м.  Стрий
Львівської обл.,  зобов'язаний  забезпечити  всім  абонентам
можливість отримання програм універсальної програмної послуги
окремим пакетом та включити програми універсальної програмної
послуги до всіх пакетів програм.
   Розмір абонентської  плати  (тариф)  за  користування
універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.
 
 Начальник управління
 науково-технічного
 і частотного розвитку                 Т.Мироненко
 
 Начальник управління
 контролю та моніторингу              С.Ляпідевський
 
 Начальник
 ліцензійно-реєстраційного
 управління                      Л.Запорожець
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка