Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заяву КП "Міська інформаційна служба", м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської обл., щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР N 0058-м від 22.01.2007)

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            17.12.2008 N 2210
 
 
      Про заяву КП "Міська інформаційна служба",
      м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської обл.,
       щодо переоформлення ліцензії на мовлення
          (НР N 0058-м від 22.01.2007)
 
 
   Розглянувши заяву  комунального  підприємства   "Міська
інформаційна служба", м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської обл.
(юридична та  фактична   адреси:   вул.   Сировця,   14,
м. Дніпродзержинськ  Дніпропетровської  обл.,  51932; директор
Куропятникова Г.В.), про переоформлення ліцензії на  мовлення
НР N 0058-м від 22.01.2007 у зв'язку зі збільшенням території
розповсюдження  телепрограм  (була:  м.   Дніпродзержинськ
Дніпропетровської  обл.  у  межах  території  розташування
багатоканальної телемережі ТОВ "КТБ-Центр", м. Дніпродзержинськ
Дніпропетровської   обл.;   стала:   м.   Дніпродзержинськ
Дніпропетровської  обл.  у  межах  території  розташування
багатоканальних телемереж ТОВ "КТБ-Центр", м. Дніпродзержинськ
Дніпропетровської обл. та ТОВ "КТБ-Плюс", м. Дніпродзержинськ
Дніпропетровської обл.),  збільшенням кількості домогосподарств
до 39408, кількості операторів телекомунікацій до 2, кількості
головних станцій до 2, збільшенням ресурсу до 2 каналів, кількості
каналів мовлення до 2, уточненням програмної концепції мовлення,
зміною  сітки мовлення та складу наглядової ради, керуючись
статтями 31 та 35 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
( 3759-12 ), статтями 18 та 24 Закону України "Про Національну
раду України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР )
та рішенням  Національної  ради  від  16.07.2008  N  1342
( vr342295-08 ), Національна рада В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Переоформити додатки 1, 4, 6, 7 та 8 (дата видачі додатків
22.01.2007) до ліцензії на мовлення НР N 0058-м від 22.01.2007
комунального підприємства  "Міська   інформаційна   служба",
м. Дніпродзержинськ  Дніпропетровської  обл.,  у  зв'язку  зі
збільшенням території розповсюдження телепрограм,  збільшенням
кількості  домогосподарств  до  39408,  кількості  операторів
телекомунікацій до 2, кількості головних станцій до 2, збільшенням
ресурсу до 2 каналів, кількості каналів мовлення до 2, уточненням
програмної концепції мовлення, зміною сітки мовлення та складу
наглядової ради, зазначивши:
   - оператори телекомунікацій - згідно з додатком 1 до рішення
(підписаним начальником управління науково-технічного і частотного
розвитку);
   - канали конвертації - згідно з додатком 1 до рішення;
   - ресурс багатоканальної телемережі - згідно з додатком 1 до
рішення;
   - кількість домогосподарств - згідно з додатком 1 до рішення;
   - територія розповсюдження програм - м. Дніпродзержинськ
Дніпропетровської  обл.  у  межах  території  розташування
багатоканальних телемереж ТОВ "КТБ-Центр", м. Дніпродзержинськ
Дніпропетровської обл., та ТОВ "КТБ-Плюс", м. Дніпродзержинськ
Дніпропетровської обл.;
   - місцезнаходження головних станцій - згідно з додатком 1 до
рішення;
   - програмна концепція мовлення - згідно з додатком 2 до
рішення  (підписаним  начальником  управління  контролю  та
моніторингу);
   - періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - 2 години
30 хвилин на  добу,  згідно  з  відрізками  часу:  щоденно:
07:00-08:00, 18:30-20:00.
 
   2. Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики
розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження,
переоформлення  та видачу дубліката ліцензії на мовлення та
ліцензії провайдера програмної послуги ( v005r295-06 ), провести
розрахунок, видати   КП   "Міська   інформаційна  служба",
м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської обл., рахунок на  сплату
ліцензійного збору:
 
   2.1. за  збільшення території розповсюдження телепрограм,
кількості операторів телекомунікацій до 2, кількості головних
станцій до 2, уточнення програмної концепції мовлення, зміну сітки
мовлення та складу наглядової ради, що не впливають на розмір
ліцензійного збору - в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян;
 
   2.2. враховуючи раніше сплачений ліцензійний збір, кількість
домогосподарств  згідно  з  додатком  1  до рішення, ресурс
багатоканальної телемережі згідно з додатком 1 до  рішення,
кількість каналів мовлення по 1, обсяг мовлення по 2 години
30 хвилин на добу.
 
   3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати  КП "Міська інформаційна служба", м. Дніпродзержинськ
Дніпропетровської обл., переоформлені додатки 1, 4, 6, 7 та 8 до
ліцензії на мовлення НР N 0058-м від 22.01.2007.
 
   4. При видачі переоформлених додатків до ліцензії на мовлення
додатки 1, 4, 6, 7 та 8 (дата видачі додатків 22.01.2007) до
ліцензії НР N 0058-м від 22.01.2007 вважаються недійсними та
вилучаються.
 
   5. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на
департаменти:  ліцензійний,  контрольно-аналітичної  роботи та
управління: юридичне, фінансово-економічне.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 В.о. відповідального секретаря             Ю.Плаксюк
 
 
                   Додаток 1
                   до рішення Національної ради
                   17.12.2008 N 2210
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦  Оператор     ¦  Провайдер   ¦  Ресурс   ¦  Канал  ¦  Кількість  ¦Місцезнаходження   ¦
¦з/п¦ телекомунікацій   ¦  програмної   ¦багатоканальної¦конвертації¦домогосподарств¦головної станції   ¦
¦  ¦           ¦   послуги    ¦ телемережі  ¦      ¦        ¦           ¦
¦---+----------------------+-------------------+---------------+-----------+---------------+----------------------¦
¦1. ¦ТОВ "КТБ-Центр",   ¦    -     ¦    1    ¦  SK 1  ¦500 коефіцієнт ¦вул. Скалика, 12-а,  ¦
¦  ¦м. Дніпродзержинськ  ¦          ¦        ¦      ¦врахування   ¦м. Дніпродзержинськ  ¦
¦  ¦Дніпропетровської обл.¦          ¦        ¦      ¦територіальних ¦Дніпропетровської обл.¦
¦  ¦           ¦          ¦        ¦      ¦особливостей  ¦           ¦
¦  ¦           ¦          ¦        ¦      ¦розповсюдження ¦           ¦
¦  ¦           ¦          ¦        ¦      ¦програм    ¦           ¦
¦  ¦           ¦          ¦        ¦      ¦(L=0,1)    ¦           ¦
¦---+----------------------+-------------------+---------------+-----------+---------------+----------------------¦
¦2. ¦ТОВ "КТБ-Плюс",    ¦ТОВ "КТБ-Плюс",  ¦    1    ¦  SK 18  ¦38908     ¦пр-т Маршала     ¦
¦  ¦м. Дніпродзержинськ  ¦м. Дніпродзержинськ¦        ¦      ¦коефіцієнт   ¦Жукова, 7-а,     ¦
¦  ¦Дніпропетровської обл.¦Дніпропетровської ¦        ¦      ¦врахування   ¦кв. 81,        ¦
¦  ¦           ¦обл.        ¦        ¦      ¦територіальних ¦м. Дніпродзержинськ  ¦
¦  ¦           ¦          ¦        ¦      ¦особливостей  ¦Дніпропетровської обл.¦
¦  ¦           ¦          ¦        ¦      ¦розповсюдження ¦           ¦
¦  ¦           ¦          ¦        ¦      ¦програм (L=0,1)¦           ¦
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління
 науково-технічного
 і частотного розвитку                 Т.Мироненко
 
 
                   Додаток 2
                   до рішення Національної ради
                   17.12.2008 N 2210
 
 
            ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦIЯ
      мовлення КП "Міська інформаційна служба",
      м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської обл.
 
 
   I. Мова(и), якою(ими) вестимуться передачі (у відсотковому
співвідношенні):
   українська не менше 80%;
 
   II. Частка програм власного виробництва:
   2 години 30 хвилин на добу, (100%);
   години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
мовлення
 
   III. Мінімальна  частка  національного  аудіовізуального
продукту (в тому числі власного виробництва):
   2 години 30 хвилин на добу, (100%);
   години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
мовлення
 
   IV. Формат (відповідно до програмної концепції):
   інформаційно-розважальний;
   Iнформаційний, культурологічний,       просвітницький,
розважальний,     дитячий,     інформаційно-розважальний,
розважально-інформаційний,      інформаційно-просвітницький,
інформаційно-культурологічний ... тощо
 
   V. Жанровий розподіл програмного наповнення:
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Розподіл програмного ¦Загальний¦ Обсяг ¦  Обсяг  ¦ Обсяг  ¦Обсяг програм ¦
¦з/п¦   наповнення    ¦обсяг на ¦власного ¦національного¦іноземного¦ та передач, ¦
¦  ¦            ¦ добу  ¦продукту ¦ продукту  ¦ продукту ¦   які   ¦
¦  ¦            ¦(год.хв./¦(год.хв./¦ (год.хв./ ¦(год.хв./ ¦передбачається¦
¦  ¦            ¦ добу) ¦ добу) ¦  добу)  ¦ добу)  ¦ретранслювати ¦
¦  ¦            ¦     ¦     ¦       ¦     ¦(год.хв./добу)¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 1 ¦      2      ¦  3  ¦  4  ¦   5   ¦  6   ¦   7    ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦1. ¦Iнформаційно-аналітичні¦30 хвилин¦30 хвилин¦ 30 хвилин ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦та публіцистичні    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦передачі        ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦2. ¦Культурно-мистецькі  ¦25 хвилин¦25 хвилин¦ 25 хвилин ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦передачі        ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦3. ¦Науково-просвітницькі ¦30 хвилин¦30 хвилин¦ 30 хвилин ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦передачі        ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦4. ¦Розважально-музичний (в¦30 хвилин¦30 хвилин¦ 30 хвилин ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦т.ч.: музичні передачі ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦інтерактивні передачі, ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦ігрові шоу, передачі  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦по заявкам тощо...)  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦5. ¦Підбірка музичних   ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦творів (для      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦радіомовлення)     ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦6. ¦Дитячі передачі    ¦20 хвилин¦20 хвилин¦ 20 хвилин ¦  -   ¦   -    ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦7. ¦Фільмопоказ (для    ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦телебачення)      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦8. ¦Iнше          ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦  ¦Реклама        ¦9 хвилин ¦9 хвилин ¦ 9 хвилин  ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦  ¦Елементи оформлення  ¦3 хвилини¦3 хвилини¦ 3 хвилини ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦ефіру         ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦  ¦Анонси         ¦3 хвилини¦3 хвилини¦ 3 хвилини ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦  ¦Телеторгівля      ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління
 контролю та моніторингу              С.Ляпідевський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка