Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заяву ТОВ "Незалежна ТРК "Континент", м. Луганськ, щодо переоформлення ліцензії (НР N 2214 від 21.06.2005) та видачі ліцензії на мовлення

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            17.12.2008 N 2209
 
 
      Про заяву ТОВ "Незалежна ТРК "Континент",
      м. Луганськ, щодо переоформлення ліцензії
          (НР N 2214 від 21.06.2005)
         та видачі ліцензії на мовлення
 
 
   Розглянувши заяву  ТОВ  "Незалежна  теле-радіо  компанія
"Континент", м. Луганськ (юридична адреса: вул. Херсонська, 22-а,
м. Луганськ, 91053; поштова  адреса:  квартал  Єременко,  7,
м. Луганськ; в.о. директора Полтавська К.Л.), про переоформлення
ліцензії НР N 2214 від 21.06.2005 (ефірне радіомовлення, місцеве
мовлення, частота 104,8 МГц у м. Луганську, Р = 0,5 кВт, обсяг
мовлення - 24 год./добу, мова: українська - не менше 58%) у
зв'язку зі  зміною  адреси  власника  Ландік  В.О.  (була:
кв. Ліховида, 4/12, м. Луганськ; стала: вул. Осипенко, 2/1,
м. Луганськ);  програмної концепції мовлення; місцезнаходження
передавача (було: вул. Радянська, 76,  м.  Луганськ;  стало:
вул. 21-го МЮДа, 205-п), позивних (були: "Континент"; стали:
"CONTINENT MEDIA"),   оператора   телекомунікацій   (був:
ТОВ НТРК  "Континент",  м.  Луганськ;  став: Луганська філія
Концерну РРТ), керуючись статтями 31 та 35 Закону України "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), статтями 18 та 24 Закону
України "Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення" (   538/97-ВР   ),   враховуючи   висновок
УДЦР N ДВЧ-13090995, Національна рада В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Переоформити  ліцензію  НР  N  2214  від  21.06.2005
ТОВ "Незалежна теле-радіо компанія "Континент", м. Луганськ, у
зв'язку зі зміною адреси власника  Ландік  В.О.;  програмної
концепції  мовлення;  місцезнаходження  передавача,  позивних,
оператора телекомунікацій, зазначивши в ліцензії на мовлення:
   - вид мовлення: ефірне (радіомовлення);
   - вихідні   дані   (логотип,   позивні,   емблема):
"CONTINENT MEDIA";
   - періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - 24 год. на
добу;
   - програмна концепція мовлення - згідно з додатком 1 до
рішення  (підписаним  начальником  управління  контролю  та
моніторингу);
   - територіальна категорія мовлення: місцеве;
   - докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення -
згідно з додатком 2 до рішення (підписаним начальником управління
науково-технічного і частотного розвитку).
 
   2. Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики
розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження,
переоформлення та видачу дубліката ліцензії на мовлення  та
ліцензії провайдера програмної послуги ( v005r295-06 ), провести
розрахунок, видати ТОВ "Незалежна теле-радіо компанія "Континент",
м.  Луганськ,рахунок на сплату ліцензійного збору (плати за
переоформлення) за зміни, які не впливають на розмір ліцензійного
збору: адреси власника Ландік В.О.; програмної концепції мовлення;
місцезнаходження передавача, позивних, оператора телекомунікацій -
в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ТОВ  "Незалежна  теле-радіо  компанія  "Континент",
м. Луганськ,  переоформлену  ліцензію на мовлення, строк дії
залишається без змін - по 27.06.2009.
 
   4. При видачі переоформленої ліцензії на мовлення ліцензія
НР N 2214 від 21.06.2005 вважається недійсною та вилучається.
 
   5. Контроль  за  виконанням  цього  рішення покласти на
ліцензійний департамент.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 В.о. відповідального секретаря             Ю.Плаксюк
 
 
                   Додаток 1
                   до рішення Національної ради
                   17.12.2008 N 2209
 
 
            ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦIЯ
        мовлення ТОВ "Незалежна теле-радіо
        компанія "Континент", м. Луганськ
 
 
   I. "Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі":
   українська - не менше 75%;
 
   II. Частка програм власного виробництва:
   7 год. на добу, 29,1%;
 
   III. Мінімальна  частка  національного  аудіовізуального
продукту (в тому числі власного виробництва):
   24 год. на добу, 100%;
 
   IV. Формат (відповідно до програмної концепції):
   розважально-музичний;
 
   V. Жанровий розподіл програмного наповнення:
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Розподіл програмного ¦Загальний¦ Обсяг ¦  Обсяг  ¦ Обсяг  ¦ Програми та ¦
¦з/п¦   наповнення    ¦обсяг на ¦власного ¦національного¦іноземного¦передачі, які ¦
¦  ¦            ¦ добу  ¦продукту ¦ продукту  ¦ продукту ¦передбачається¦
¦  ¦            ¦(год.хв./¦(год.хв./¦ (год.хв./ ¦(год.хв./ ¦ретранслювати ¦
¦  ¦            ¦ добу) ¦ добу) ¦  добу)  ¦ добу)  ¦(год.хв./добу)¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 1 ¦      2      ¦  3  ¦  4  ¦   5   ¦  6   ¦   7    ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 1 ¦Iнформаційно-аналітичні¦1 год.  ¦ 40 хв. ¦1 год. 30 хв.¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦і публіцистичні    ¦30 хв.  ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦передачі        ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 2 ¦Культурно-мистецькі  ¦1 год.  ¦1 год.  ¦1 год. 20 хв.¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦передачі        ¦20 хв.  ¦20 хв.  ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 3 ¦Науково-просвітницькі ¦ 40 хв. ¦ 40 хв. ¦  40 хв.  ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦передачі        ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 4 ¦Розважально-музичний (в¦ 10 год. ¦ 40 хв. ¦  10 год.  ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦т.ч.: музичні передачі ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦інтерактивні передачі, ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦ігрові шоу, передачі  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦по заявкам тощо...)  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 5 ¦Підбірка музичних   ¦ 7 год. ¦ 2 год. ¦  7 год.  ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦творів (для      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦радіомовлення)     ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 6 ¦Дитячі передачі    ¦ 30 хв. ¦ 30 хв. ¦  30 хв.  ¦  -   ¦   -    ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 7 ¦Фільмопоказ (для    ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦телебачення)      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 8 ¦Iнше:         ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦  ¦реклама        ¦2 год.  ¦ 50 хв. ¦2 год. 30 хв.¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦            ¦30 хв.  ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦  ¦елементи оформлення  ¦ 15 хв. ¦ 10 хв. ¦  15 хв.  ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦ефіру         ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦  ¦анонси         ¦ 15 хв. ¦ 10 хв. ¦  15 хв.  ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦  ¦телеторгівля      ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління
 контролю та моніторингу              С.Ляпідевський
 
 
                   Додаток 2
                   до рішення Національної ради
                   17.12.2008 N 2209
 
 
       Докладні характеристики каналу мовлення,
      мережі мовлення ТОВ "Незалежна теле-радіо
        компанія "Континент", м. Луганськ
 
 
   Територіальна категорія мовлення: місцеве
 
----------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Місцезнаходження    ¦Частота/канал¦Потужність¦ Територія  ¦
¦з/п ¦  передавача     ¦ мовлення  ¦передавача¦розповсюдження¦
¦  ¦            ¦       ¦ (кВт)  ¦  програм  ¦
¦----+-----------------------+-------------+----------+--------------¦
¦ 1. ¦вул. 21-го МЮДа, 205-п,¦ 104,8 МГц ¦  0,5  ¦м. Луганськ та¦
¦  ¦м. Луганськ      ¦       ¦     ¦прилеглі   ¦
¦  ¦            ¦       ¦     ¦райони    ¦
----------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління
 науково-технічного
 і частотного розвитку                 Т.Мироненко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка