Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заяву ТОВ "ТРК Клас", м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на право користування каналами мовлення (НР N 1302 від 05.12.2003) та видачі ліцензії на мовлення

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            17.12.2008 N 2197
 
 
        Про заяву ТОВ "ТРК Клас", м. Київ,
       щодо переоформлення ліцензії на право
         користування каналами мовлення
        (НР N 1302 від 05.12.2003) та видачі
            ліцензії на мовлення
 
 
   Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю
"ТРК Клас", м. Київ (юридична та фактична адреси: вул. Січневого
повстання, 10,  м.  Київ, 01010; директор Карпій А.С.), про
переоформлення ліцензії на право користування каналами мовлення НР
N  1302  від  05.12.2003  у  зв'язку  зі  зміною оператора
телекомунікацій (був: ДП "Укркосмос"; став: ТОВ "ТРК Клас"),
параметрів супутникового  каналу мовлення, уточненням логотипа
(був: "Перший розважальний телеканал"; став: "Перший розважальний
телеканал",  "PRO  ВСЕ") та оформленням програмної концепції
мовлення  відповідно до рішення Національної ради від 16.07.2008
N 1342 ( vr342295-08 ), керуючись статтями 12, 23, 24, 27, 28, 35
Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ),
статтями 18 та 24 Закону України "Про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), враховуючи
рішення Національної ради N 580 ( vr580295-08 ) від 26.03.2008
"Про внесення змін до "Рекомендацій щодо визначення мови програм і
передач у   програмних   концепціях   телерадіоорганізацій",
затверджених рішенням Національної ради N 317 від 14.04.2004",
Національна рада В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Переоформити  ліцензію на право користування каналами
мовлення НР N 1302 від 05.12.2003 Товариства  з  обмеженою
відповідальністю  "ТРК Клас", м. Київ, у зв'язку зі зміною
оператора  телекомунікацій,  параметрів  супутникового  каналу
мовлення, уточненням логотипа та оформленням програмної концепції
мовлення  відповідно до рішення Національної ради від 16.07.2008
N 1342 ( vr342295-08 ), згідно з додатком до рішення, зазначивши:
   - вид мовлення - супутникове (телебачення);
   - територіальна категорія мовлення - загальнонаціональне;
   - вихідні дані (логотип) - "Перший розважальний телеканал",
"PRO ВСЕ";
   - територія розповсюдження телерадіопрограм - Україна та
країни Центральної Європи (без змін);
   - оператор телекомунікацій - ТОВ "ТРК Клас", м. Київ;
   - параметри супутникового каналу мовлення - супутниковий
ретранслятор - "EUTELSAT W2", оператор супутникового ретранслятора
- "TDB-SERVICE"  SRL, Республіка Молдова, орбітальна позиція -
16 град. Сх. д.,  поляризація - горизонтальна,  частота  -
12727,25 Мгц,  символьна  швидкість  -  3333 Ксимв/с., умови
розповсюдження програм - у відкритому вигляді;
   - адреса студії - пр-т Тичини, 2, м. Київ;
   - програмна концепція мовлення - згідно з додатком до рішення
(підписаним начальником управління контролю та моніторингу);
   - періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - 24 години на
добу;
   - мова(и), якою(якими) вестимуться  передачі  (  %),  -
українська не менше 75 %.
 
   2. Фінансово-економічному управлінню на підставі Методики
розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження,
переоформлення та  видачу  дубліката ліцензії на мовлення та
ліцензії провайдера програмної послуги ( v005r295-06 ) провести
розрахунок, видати ТОВ "ТРК Клас", м. Київ, рахунок на сплату
ліцензійного збору:
 
   2.1. за уточнення логотипа, оформлення програмної концепції
мовлення відповідно до рішення Національної ради від 16.07.2008
N 1342 ( vr342295-08 ) - в розмірі п'яти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;
 
   2.2. враховуючи раніше сплачений ліцензійний збір, за зміну
оператора  телекомунікацій,  параметрів  супутникового  каналу
мовлення та розмір місячної плати за технічні послуги мовлення
супутникового каналу, визначений відповідно до Угоди ТОВ "ТРК
Клас" з оператором супутникового ретранслятора "TDB-SERVICE" SRL
від 01.11.2007 N 17/07, підтвердженої актом  експертизи  ДП
"Укркосмос" від 17.06.2008 N 252/2008, у сумі 4310 грн. 66 коп.
 
   3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ліцензію на мовлення ТОВ "ТРК Клас", м. Київ, строк дії до
05.12.2013 відповідно до ліцензії НР N 1302 від 05.12.2003.
 
   4. При  видачі ТОВ "ТРК Клас", м. Київ, переоформленої
ліцензії на мовлення ліцензія на право користування каналами
мовлення  НР N 1302 від 05.12.2003 вважається недійсною та
вилучається.
 
   5. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на
департаменти:  ліцензійний,  контрольно-аналітичної  роботи та
юридичне управління.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 В.о. відповідального секретаря             Ю.Плаксюк
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   17.12.2008 N 2197
 
 
            ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦIЯ
         мовлення ТОВ "ТРК Клас", м. Київ
 
 
   I. Мова(и), якою(ими) вестимуться передачі: (у відсотковому
співвідношенні):
   українська не менше 75 %;
 
   II. Частка програм власного виробництва:
   7 годин на добу, 29,16 %;
   години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
мовлення
 
   III. Мінімальна  частка  національного  аудіовізуального
продукту (в тому числі власного виробництва):
   12 годин на добу, 50 %;
   години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
мовлення
 
   IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного
виробництва:
   12 годин на добу, 50 %;
   години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
мовлення
 
   V. Формат (відповідно до програмної концепції):
   розважальний;
   Iнформаційний, культурологічний,       просвітницький,
розважальний, дитячий,         інформаційно-розважальний,
розважально-інформаційний,      інформаційно-просвітницький,
інформаційно-культурологічний... тощо
 
   VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:
 
--------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦  Розподіл  ¦Загальний¦ Обсяг ¦  Обсяг  ¦ Обсяг  ¦Обсяг програм ¦
¦з/п¦ програмного ¦обсяг на ¦власного ¦національного¦іноземного¦ та передач, ¦
¦  ¦ наповнення ¦ добу  ¦продукту ¦ продукту  ¦ продукту ¦   які   ¦
¦  ¦       ¦ (год. ¦ (год. ¦  (год.  ¦ (год.  ¦передбачається¦
¦  ¦       ¦хв./добу)¦хв./добу)¦ хв./добу) ¦хв./добу) ¦ретранслювати ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦       ¦     ¦  (год.   ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦       ¦     ¦ хв./добу)  ¦
¦---+--------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 1 ¦   2    ¦  3  ¦  4  ¦   5   ¦  6   ¦   7    ¦
¦---+--------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 1 ¦Iнформаційно- ¦1 година ¦1 година ¦ 1 година  ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦аналітичні та ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦публіцистичні ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦передачі   ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+--------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 2 ¦Культурно-  ¦20 хвилин¦20 хвилин¦ 20 хвилин ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦мистецькі   ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦передачі   ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+--------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 3 ¦Науково-   ¦30 хвилин¦30 хвилин¦ 30 хвилин ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦просвітницькі ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦передачі   ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+--------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 4 ¦Розважально- ¦10 годин ¦4 години ¦  5 годин  ¦ 5 годин ¦   -    ¦
¦  ¦музичний   ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦(в т. ч.:   ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦музичні    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦передачі,   ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦інтерактивні ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦передачі,   ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦ігрові шоу,  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦передачі по  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦заявках    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦тощо...)   ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+--------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 5 ¦Підбірка   ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦музичних   ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦творів    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦(для     ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦радіомовлення)¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+--------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 6 ¦Дитячі    ¦10 хвилин¦  -  ¦ 5 хвилин  ¦ 5 хвилин ¦   -    ¦
¦  ¦передачі   ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+--------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 7 ¦Фільмопоказ  ¦ 6 годин ¦  -  ¦ 2 години  ¦ 4 години ¦   -    ¦
¦  ¦(для     ¦30 хвилин¦     ¦ 30 хвилин ¦     ¦       ¦
¦  ¦телебачення) ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+--------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 8 ¦Iнше:     ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦--------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦  ¦Реклама    ¦1 година ¦35 хвилин¦ 50 хвилин ¦50 хвилин ¦   -    ¦
¦  ¦       ¦  40  ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦       ¦ хвилин ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦--------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦  ¦Елементи   ¦40 хвилин¦20 хвилин¦ 20 хвилин ¦20 хвилин ¦   -    ¦
¦  ¦оформлення  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦ефіру     ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦--------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦  ¦Анонси    ¦30 хвилин¦15 хвилин¦ 15 хвилин ¦15 хвилин ¦   -    ¦
¦  ¦--------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦  ¦Телеторгівля ¦2 години ¦  -  ¦ 1 година  ¦ 1 година ¦   -    ¦
¦  ¦       ¦  40  ¦     ¦ 10 хвилин ¦30 хвилин ¦       ¦
¦  ¦       ¦ хвилин ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
--------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління
 контролю та моніторингу              С.Ляпідевський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка