Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заяву ТОВ "ММДС ТВ", м. Червоноград Львівської обл., щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР N 0242-п від 30.05.2007)

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            12.11.2008 N 1950
 
 
         Про заяву ТОВ "ТРК "Контакт",
        м. Запоріжжя, щодо переоформлення
       ліцензії провайдера програмної послуги
          (НР N 0427-п від 29.04.99)
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
      ради України з питань телебачення і радіомовлення
    N 2132 ( v2132295-08 ) від 02.12.2008 }
 
 
 
   Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю
"Телерадіокомпанія "Контакт", м. Запоріжжя (юридична та фактична
адреси:  вул. Сєдова,  12,  м. Запоріжжя,  69044;  директор
Рекалов Г.О.), про переоформлення ліцензії провайдера програмної
послуги НР N 0427-п від 29.04.99 у зв'язку зі зміною складу
редакційної  ради  (була:  Жицька I.I.,  Рекалов Г.О.; стала:
Жицька I.I., Рекалов Д.Г.), зменшенням ресурсу  багатоканальної
телемережі МIТРIС до 22 частот, зменшенням кількості програм до 23
з використанням 22 частот, із них іноземних програм до 15 з
використанням 14 частот, зміною загальної концепції (принципи,
підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції
абонентам), керуючись статтями 1, 23, 24, 27, 28, 31, 39, 40, 42,
47 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ),
статтями 18, 24 Закону України "Про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна
рада В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Переоформити додатки 1, 4 та 7 (дата видачі додатків
21.12.2007) до ліцензії провайдера програмної послуги НР N 0427-п
від  29.04.99  Товариства  з  обмеженою  відповідальністю
"Телерадіокомпанія "Контакт", м. Запоріжжя, у зв'язку зі зміною
складу редакційної ради, зміною загальної концепції (принципи,
підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції
абонентам), згідно з додатком до рішення, зазначивши в ліцензії:
{ Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
N 2132 ( v2132295-08 ) від 02.12.2008 }
   - ресурс багатоканальної телемережі типу МIТРIС - 22 частоти.
 
   2. Затвердити ТОВ "Телерадіокомпанія "Контакт", м. Запоріжжя,
загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм
для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до
рішення (підписаним начальником відділу перспективних досліджень
та контролю за технічною якістю мовлення, начальником відділу
частотного погодження та міжвідомчої координації, заступником
начальника  управління  контролю  та моніторингу, начальником
ліцензійно-реєстраційного управління).
 
   3. Затвердити ТОВ "Телерадіокомпанія "Контакт", м. Запоріжжя,
план конвертації у загальній концепції пакетування (переліку)
програм, придбаних для ретрансляції, згідно з додатком до рішення.
 
   4. Рекомендувати   ТОВ   "Телерадіокомпанія  "Контакт",
м. Запоріжжя, вжити заходів щодо збільшення кількості програм
вітчизняних та загальнонаціональних телеорганізацій у  складі
програмної послуги.
 
   5. Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики
розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження,
переоформлення  та видачу дубліката ліцензії на мовлення та
ліцензії провайдера програмної послуги ( vr063295-07 ), провести
розрахунок, видати ТОВ "Телерадіокомпанія "Контакт", м. Запоріжжя,
рахунок на сплату ліцензійного збору за зміну складу редакційної
ради, зміну загальної концепції (принципи, підстави добору та
перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), що не
впливають  на  розмір ліцензійного збору - в розмірі п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
{ Пункт 5 в редакції Рішення Національної ради України з питань
телебачення  і  радіомовлення  N 2132 ( v2132295-08 )  від
02.12.2008 }
 
   6. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ТОВ  "Телерадіокомпанія  "Контакт",  м.  Запоріжжя,
переоформлені додатки 1, 4 та 7 до ліцензії провайдера програмної
послуги НР N 0427-п від 29.04.99, строк дії ліцензії залишається
без змін - по 30.04.2009.
{ Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
ради  України  з питань телебачення і радіомовлення N 2132
( v2132295-08 ) від 02.12.2008 }
 
   7. При видачі переоформлених додатків до ліцензії провайдера
програмної послуги додатки 1, 4 та 7 (дата видачі додатків
21.12.2007)  до  ліцензії  НР  N  0427-п  від 29.04.99 ТОВ
"Телерадіокомпанія "Контакт", м. Запоріжжя, вважаються недійсними
та вилучаються.
{ Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
ради  України  з питань телебачення і радіомовлення N 2132
( v2132295-08 ) від 02.12.2008 }
 
   8. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на
департаменти:  ліцензійний,  контрольно-аналітичної  роботи та
управління: юридичне, фінансово-економічне.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 В.о. відповідального секретаря             Ю.Плаксюк
 
   { Додаток визнано недійсним на підставі Рішення Національної
ради України  з  питань телебачення і радіомовлення N 2132
( v2132295-08 ) від 02.12.2008
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка